RickiBK [sitat…] Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen? Det kunstige er jo i grunnen at vi mennesker setter oss til h...

Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen?

Da mennesket kom, var det stort sett bare en landstripe mellom is og hav. Hva skulle ulven levd av " i tusener av år" før den tid?

1
Hermanator Da var utrydding av ulven nødvendig? Gikk ulven inn på låven og hentet dem? Når ble et menneske drept av ulv sist egentlig? Mennesker blir oftere drept av sau i dette landet.

Visst pokker går ulv inn i fjøset og tar byttedyr dersom de kommer seg inn. Du kan Google og du vil finne mange slike historier.

Ellers blir de aller aller fleste husdyr som blir tatt av rovdyr, tatt mens der er på beite.

Ellers har jeg til gode å ha hørt om noen som har blitt drept av sau ....

1
Hermanator [sitat…] Hva med utryddingen av ulven som man satte igang med på 1800-tallet?

400 000 ulver bare i Nord-Amerika da nybyggerne kom, enda mer i Canada og Russland. Så godt som utryddet i Nord-Amerika og Vest- Europa på 1970-tallet. Trolig rundt 55-70 000 i Europa pdd., de fleste i Russland. Samlet bestand på 150-200 000 verden sett over ett.

Printer forøvrig denne inn fra wikipedia:

Moderne forskning hevder at motivet bak folks ønske om kontroll med ulvebestanden skyldes økonomisk konflikt. De mest negative holdningene til ulv finner man blant jegere og folk som bor i områder der arten har vært utryddet i lengre tid. Frykten for ulv blir videre forsterket gjennom fordommer, sagn og eventyr, og mistolkninger av ulvens biologi.[26] Ulv har vendt tilbake til store deler av Europa, under beskyttelse fra ulike myndigheter. Allikevel er konservering av arten et problem, fordi

1

Men i enden så er vel utryddelse unngåelig, i likhet med tusenvis av andre arter. Det er noe ironisk det hele i og med at vi er den mest intelligente skapningen som går på denne jorden, allikevel ødelegger vi naturen, pumper havene full av gift, forurenser lufta vår, spiser feil, lever feil. Hva enn vi kommer over, ender vi opp med å utslette.

Det gir i enden denne quoten fra Arnold i T2 en herlig ironi:

It's in your nature to destroy yourselves

1

herrefred for en debatt. Norske sauebønder mener seriøst at norsk landbruk er avhengige av Norske sauebønder.

bortimot 95% av alt kjøttet vi spiser er storfe, svin, og fjærkre. 95 % ! Men du verden hvor mye media oppslag de klarer å få- selv om vi ikke trenger noen av de.

Så nå en repotasje om en sauebonde som trolig hadde miste 80 sau p.g.a Jerv. Tenker med skrekk og gru på hva som hadde skjedd om det hadde vært Ulv som gjorde et slikt innhogg.

Og hvilke "katastrofer" har Østmarka ulven forårsaket mens den var der ? Alfa hannen fikk Ulvehaterne hasen på med rottegift. Og grunneierne klaget på at elgen var borte, men til tross for det så solgte de jaktrettigheter som før.............

Jeg respekterer den norske bonden og det norske landbruket, bortsett fra alle wannabe bøndene som driver med den ihjelavla norske sauen, ser at gaarddattra beskylder bl.a hyttefolket med sine gjerder som en av årsakene til at sau blir skadet i utmark..........man må være oversubsidiert sauebonde for å ha slike tanker.

Nei kvitt oss med den norske sauebonden, og la heller sauebønder fra land med mye bedre forutsetning drive med usubsidiert sauedrift.

Ingen vil savne de norske sauebøndene, for bortsett fra fårikålsesongen er det vel aldri noen som blir invitert på en sauemiddag.

2
rogerns herrefred for en debatt. Norske sauebønder mener seriøst at norsk landbruk er avhengige av Norske sauebønder. bortimot 95% av alt kjøttet vi spiser er storfe, svin, og fjærkre. 95...

Ingen vil savne de norske sauebøndene, for bortsett fra fårikålsesongen er det vel aldri noen som blir invitert på en sauemiddag.

Er nok en del pinnekjøtt-middager rundt om som vil lide, samt påsken. Det selges 3 ganger så mye lammekjøtt under påsken som i en normalmåned.

I tillegg er visstnok lammekjøtt det beste man kan spise hva angår rødt kjøtt, bittelitt mer kalorier enn kylling og noenlunde samme fettmengde. Ikke er kjøttet behandlet heller alla f.eks. kjøttdeig, bacon og pølser.

Så lam i seg selv som et måltid er slettes ikke verst, bare synd man først må opphype effekten fra rovdyrene til disse 1,9 millioner sauene som skal gresse først.

1
Ljot Jeg ser enkelte her og der som lurer på denne skrantesjuka, og noen underlige sjeler ser til og med fortrøstningsfullt frem til at den skal legge hjorteviltbestandene flate slik at...

Forøvrig tror jeg ikke man kan karakterisere norsk naturbruk som hensynsløs utnytting av naturen. Man farer fint frem de fleste steder. Jordbruk og naturbruk holder også en naturtype i hevd som vi har hatt siden de første menneskene fulgte isen nordover for lenge siden. Kulturlandskap og menneskets naturbruk er på sett og vis like urnorsk som gammelskogen.

Vi må huske på at vi er en del av naturen. ‘Urørt av menneskehånd’ bør ikke være et gjennomgående og prioritert mål for forvaltningen av våre utmarksressurser.

En viss del av det norske naturbruket er hensynsløs utbytting. De eneste dyreartene det er plass til er jo nesten bare de som kan skytes eller slaktes for sin verdi. Den enorme elgbestanden er et godt eksempel på det. Joa kulturlandskapet er viktig, men tapes stadig da bøndene er nødt til å gå over til mer moderne driftsformer.

I Norge har vi ikke noe plass-problem og vi trenger således ikke å bruke alt arealet vi har. Den dustete politikken hvor vi bruker så alt for mye penger for at folk skal bo overalt i landet vårt bør avsluttes så fort som mulig.

1
SeaKing Ja, bestefar glemte jo rent at sauebønder eier all skog i dette landet.

Det er jo slik at bøndene har urettmessig tilranet seg retten til utmark i dette landet, de selger fiskekort til fjellvann der det aldri har vært fisk og jaktkort på områder de aldri har løftet en kvist for at det skulle være vilt der.

Bønder skal primært drive med matproduksjon derfor skal vi legge til rette for at det er enklest mulig å gjøre det.

En del kan være å gjøre det enklere å ha dyr i utmark, slik at vi fikk benyttet mest mulig av landet til matproduksjon, her kommer rovdyrbegrensning inn.

1
Hermanator [sitat…] Hva med utryddingen av ulven som man satte igang med på 1800-tallet?

Det er sagt og skrevet mye historieløst om den saken, og det meste av det er henger sammen med historieløshet -. Imidlertid henger skuddpremiene på rovdyr fra 1845-46 nær sammen med sosiologiske og befolkningshistoriske forhold.

Ved den første ordentlige folketellingen i Norge i 1769 bodde det 723.618 mennesker i landet. (Av hemmeligholds grunner ble de ca 4000 militære ikke tellet med i 1769!) Men befolkningen vokste - og den vokste fort: - 1801: 883.603 - 1845: 1.328.471 - 1855: 1.490.047 - 1865: 1.701.756

Fremdeles var Norge et jordbruksland, selv om den prosentvise andelen av dem som bodde i tettbebyggelse vokste fra 8,9% i 1769 til 15,6% i 1845 (det året skuddpremie på ulv ble vedtatt). De aller, aller fleste av dem som nå bodde i de relativt små byene og i tettere bebyggelse, måtte fremdeles får stort sett alle produkter av mat, klær etc fra landets egen produksjon, selv om importandelen steg en del i perioden.

Den i vår målestokk enorme befolkningsøkningen betydde et økt press på landets - dvs landbrukets og fiskerienes resurser. Det betydde dermed en sterk bureisingsperiode, der nytt land ble ryddet og større områder bosatt. Landsbefolkningen levde i et tilnærmet sjølbergingsforhold, med andre ord levde de av gårdens produksjon og tilvirket selv det aller, aller meste av mat, klær og redskaper. Forbruket i byene ble fremdeles i hovedsak dekket av innenlands produksjon, hva matvarene angikk.

Og, for å ta et eksempel som angår spørsmålet ditt: For å holde en person på landsbygda med noe så enkelt som garn til noen få enkle plagg av ull, regner man to til tre sauer pr person over 12 år. ( Og enda er det syltynt!) Og så kommer byfolket i tillegg, selv om noe "finklær" allerede ble importert - om du hadde god råd. Historikere som har regnet på det, mener at Norge trolig hadde flere sauer i 1860-årene enn i dag, kanskje så mye som 2,8 mill. Da blir det ikke særlig merkelig at man innførte skuddpremier på rovdyr.

Nå vil noen skrike opp om gjetere - men i sannhetens navn var nok gjeterens jobb mest å varsle jegeren, når han så rovdyr.

3
Laster...