Etter man hadde fått moderne skytevåpen og til etter de to store krigene utryddet man så å si hva man ville. Man kan dog ikke bebreide menneskene på den tiden, da de tross alt var kunnskapsløse og ikke hadde teknologien vi har idag.

For 100 år siden var man tross alt ganske så avhengig av den norske bonden, idag er vi ca like avhengig av bonden for mat som den norske skredderen for å få klær.

1
RickiBK [sitat…] Samme som med Ulv altså. Men hva med kyr?

Men hva med kyr?

Kyr og Elg går stadig til angrep på folk, og ikke minst elg påfører mange mennesker både materielle skader og fysiske skader/dødsfall.

Allikevel har man en enorm bestand, og man hører sjelden organisasjoner som tar til orde for å desimere bestanden.

Selv om det sikkert finnes en del som lever med en reell, men irrasjonell frykt for ulv, er nok disse historiene i stor grad vikarierende argument fra folk som heller frykter at ulven skal gjøre et innhogg i lommeboka.

1
timy3 Det er jo slik at bøndene har urettmessig tilranet seg retten til utmark i dette landet, de selger fiskekort til fjellvann der det aldri har vært fisk og jaktkort på områder de ald...

Bønder skal primært drive med matproduksjon derfor skal vi legge til rette for at det er enklest mulig å gjøre det.

En del kan være å gjøre det enklere å ha dyr i utmark, slik at vi fikk benyttet mest mulig av landet til matproduksjon, her kommer rovdyrbegrensning inn.

Nå virker det som at bønder har lagt beslag på all utmark. Ulv blir skutt så snart den beveger seg utenfor ulvesona, og også inne i sona hvis sau blir borte. Jeg mener at bønder må regne med et visst tap når de lar sau gå uten tilsyn. De får uansett erstatning. Det er dessuten svært få sauer som blir tatt av ulv. Det er umulig å tenke seg at sauetapet vil bli vesentlig, med tanke på hvor mange sauer, og hvor få ulver vi har i dette landet.

1
legalize_it [sitat…] Kyr og Elg går stadig til angrep på folk, og ikke minst elg påfører mange mennesker både materielle skader og fysiske skader/dødsfall. Allikevel har man en enorm bestand,...

Adresseavisa har en god artikkel om ulven, med mange viktige poeng:

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2016/09/18/Vi-kan-ikke-stenge-ulven-ute-fra-Midt-Norge-13356588.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=8&cx_front_click_articles=3

Det viktig at også streifulvene får leve, fordi de er en viktig brikke i utviklingen av den skandinaviske ulvebestanden.

- Det er vanlig at ulver i ettårsalderen forlater området der de er født, og legger ut på vandring for å finne seg en make. Dette er en naturlig mekanisme for å unngå innavl.

2
GARDSDATTRA [sitat…] Det er fortsatt ikke mulig å forhindre at sauer dør av seg selv på beite. Dette skjer uansett tilsyn. Det skjer også at sauer dør som følge av fall utfor stup eller at de...

Det skjer også at sauer dør som følge av fall utfor stup eller at de drukner, men dette skjer utelukkende fordi sauene blir jagd av rovdyr eller løse hunder.

Er din "løsning" da å fjerne alle rovdyr og forby hunder...?

Personlig ville jeg nok heller ha vurdert nøyere hvilket område sauene skulle slippes i.

1
SeaKing [sitat…] Nå virker det som at bønder har lagt beslag på all utmark. Ulv blir skutt så snart den beveger seg utenfor ulvesona, og også inne i sona hvis sau blir borte. Jeg mener at...

Det er dessuten svært få sauer som blir tatt av ulv. Det er umulig å tenke seg at sauetapet vil bli vesentlig, med tanke på hvor mange sauer, og hvor få ulver vi har i dette landet.

Ulv er ulv og skal ha mat og det er blandt annet sau.

Det uttaket av ulv som er vedtatt nå tilsier at vi har en stor besetning ulv igjenn.

1
timy3 [sitat…] Ulv er ulv og skal ha mat og det er blandt annet sau. Det uttaket av ulv som er vedtatt nå tilsier at vi har en stor besetning ulv igjenn.

Ulv er ulv og skal ha mat og det er blandt annet sau.

Ulv må selvsagt ha mat. det vises på elgestammen og hjortestammen at det er for få ulver. Dyra har blitt syke, og lever lenge nok til å smitte flokken sin. Det ville ikke skjedd hvis det var nok ulv til å ta ut de syke dyra. Menneskene lar ikke naturen gå sin naturlige gang, med de konsekvenser det får. Skrantesyke, tror jeg det kalles.

1
Keva [sitat…] Er din "løsning" da å fjerne alle rovdyr og forby hunder...? Personlig ville jeg nok heller ha vurdert nøyere hvilket område sauene skulle slippes i.

Bøndene kan ikke slippe sauene andre steder enn i sine egne beitemarker, så der har de ikke mange valgene.

Enten få bruke sine egne beiter eller legge ned.

Løsningen er slik den alltid har vært, fjern alle rovdyr fra beiteområdene før beiteslipp. Og i dette arbeidet må alle midler tillates slik at vi slipper slike sauetragedier som skjedde i Rendalen sist sommer.

1
SeaKing [sitat…] Ulv må selvsagt ha mat. det vises på elgestammen og hjortestammen at det er for få ulver. Dyra har blitt syke, og lever lenge nok til å smitte flokken sin. Det ville ikke...

Det til tross for at det finnes ulv også der hjorteviltet har fått denne sykdommen.

Men ulvene trenger ikke å gå på voksen elg syk eller ei, så lenge de har friske elgkalver å ta. Samt sau og kalv av rein, da helst tamrein.

Ingenting er så enkelt å ta som små kalver. Og ulven tar det enkleste. 90% av kalvene ender i ulvekjeften i ulverike områder. Da forsvinner elgstammene raskt.

1
GARDSDATTRA Det til tross for at det finnes ulv også der hjorteviltet har fått denne sykdommen. Men ulvene trenger ikke å gå på voksen elg syk eller ei, så lenge de har friske elgkalver å ta....

Ingenting er så enkelt å ta som små kalver. Og ulven tar det enkleste. 90% av kalvene ender i ulvekjeften i ulverike områder. Da forsvinner elgstammene raskt.

Slik er det alltid i naturen. Generelt vokser svært få dyreunger opp. Er en grunn til at fisk legger mange millioner egg, og at dyr generelt får flere unger i et kull. Ingen dyrearter har dødd ut av den grunn.

Cluet er jo at det bare er de ungene med best egenskaper i forhold til omgivelsene som får vokse opp og i størst mulig grad spre sine gener, og slik fungerer evolusjonen.

1
legalize_it Den blir desimert på den samme måten som i fjor, for å sikre massevis av elg som kan jaktes året etter også. Og imens blir folk skadd i ulykker, angrepet av dem og sykdommer sprer...

Folk får lære seg å ha respekt for elgen og fare varsomt i terrenget, da går det helst bra.

Selv har jeg i alle år, også da ungene voks opp hatt elgtråkk gjennom hagen. Har aldri bekymret meg et sekund at ungene fra ettårsalder lekte alene ute.

Men nå er jeg vant med natur tett innpå husveggene så ....

1
Hermanator Bøndene dreper fler sau enn ulv. Dette er godt dokumentert.

Eg trur du har rett, sjølv om eg aldri har sett det dokumentert, og sjølv om dei aller fleste sauer blir drept (eller avliva, som me kallar det) av profesjonelle slaktarar. Ein og annan sauen må dessverre avlivast av bonden sjølv, ofte etter sjukdom eller rovdyrskade, men eg trur ikkje det finst truverdige tal for kor mange det er årleg.

Eg har heller aldri sett nokon truverdig oversikt over yrkesbakgrunnen til dei som jaktar ulv, men det er ikkje usannsynleg at nokre av dei er bønder. Nokre ulvar har vel blitt tatt ut ved hjelp av SNO. Eg kjenner fleire SNO-tilsette som er bønder på si, men i denne samanhengen må dei vel reknast som oppsynsmenn? Det er neppe mange ulvefellingar (eller drap, som du kallar det) igjen til bøndene.

1
rocket147 Eg trur du har rett, sjølv om eg aldri har sett det dokumentert, og sjølv om dei aller fleste sauer blir drept (eller avliva, som me kallar det) av profesjonelle slaktarar. Ein og...

Eg trur du har rett, sjølv om eg aldri har sett det dokumentert, og sjølv om dei aller fleste sauer blir drept (eller avliva, som me kallar det) av profesjonelle slaktarar

Det må til skal vi få fårikålkjøtt til fårikålens dag 15 september, pinnekjøtt til jul, lammelår til påske eller fenalår til sommeren. For ikke å snakke om spekepølser og andre godsaker fra lam.

1
Laster...