RickiBK [sitat…] Stillferdig å rase rundt med børsa og smelle i vei skudd for å skyte på uskyldige dyr? Det representerer ingen balanse i det å gå aktivt inn for å fjerne andre arter i nat...

Et skudd i ny og ne er da ganske så stillferdig. Og maten som høstes av slike skudd er langt mere bærekraftig enn den som kommer fra matindustrien. Det jeg tenker på, og som jeg setter pris på i Norge, er at vi faktisk har mennesker som lever i og av utmarka. Som bruker de ressursene den har å tilby på et nettopp stillferdig og bærekraftig vis.

Så kan man innvende at mennesket, i likhet med et fåtall andre arter, har evnen til å forme sitt miljø og påvirke de økosystemene vi lever i på en negativ måte. Men jeg synes ikke det er grunn nok til å sette oss utenfor økosystemene, til at vi skal se på oss selv som et skadelig fremmedelement. Vi er da et produkt av naturen og evolusjonen vi også.

Selvsagt har vi evnen til å reflektere, vurdere og fatte beslutninger som går mye lengre ut over de rent instinktive reaksjonene enn hva andre dyr har evne til. Og noen beslutninger vi fatter er feil, og har negativ påvirkning på miljøet vi lever i. Som en intelligent art bør vi ta dette innover oss, og det gir oss et særskilt ansvar.

Men jeg synes rett og slett ikke det påhviler oss et spesielt ansvar for å holde og bygge opp store lokale rovdyrstammer dersom det går på tvers av andre ønsker vi har for vårt samfunn. Som spredt bosettelse og menneskets utnyttelse av naturressurser. Som nevnt noen ganger før er det ingen skade skjedd for ulven som art om den ikke lengre skulle finnes i Norge. Vi er her i utkanten av dens utbredelsesområde og i et land hvor det kun er spredte biotoper som kler den. Ingenting vi gjør i Norge kan påvirke den eurasiske ulven som art.

Da sitter vi igjen med rent føleriske vurderinger oss mennesker imellom. Ønsker vi ideen om den uberørte villmarken der mennesket er en passiv tilskuer? Eller ønsker vi ideen om mennesket som en del av naturen på godt og vondt. En art som skånsomt former og bruker den villmarken. Til nytte for oss selv og mange andre arter. Og til ulempe for noen arter.

4

Hytta mi er herved sauefri sone....stakkars den sau som kommer innenfor. Sier som ulvemorderne: Skyt, grav ned og hold kjeft.

4
BigGeorge Os kommune har bestemt seg for å avlive en aggressiv svane etter at den angrep et barnehagefølge og dro en jente under vann. Knoppsvanen, som på folkemunne kalles «Havnesjefen», o...

Den har nok tatt en del sau og lam også.

Fra linken din:

"Det er ikkje til å stikka under ein stol at Hamnesjefen har blitt plaga opp gjennom åra. Mange har vore vitne til at han har blitt stygt behandla, terga og blitt jaga med båt. Det har nok bidrege til at han er så aggressiv."

Og såvidt jeg kan se av bildene har den unger, og er enda mer aggressiv enn vanlig.

Det sier seg sjøl at da må den selvfølgelig drepes.....

Her i landet har vi jo ingen andre alternativer.

Som ordføreren sier:

"Flytting er ein moglegheit, men for oss er det først og fremst avliving som blir diskutert."

Jeg kjenner jeg blir litt kvalm her jeg.

3
stabeis [sitat…] Norge er så altfor lite med sine bitte små flekker med areal som noen finner på å kalle villmark og ulven oppholder seg jo ikke der hvor det ikke finnes mat. Den rusler ov...

Norge er så altfor lite med sine bitte små flekker med areal som noen finner på å kalle villmark og ulven oppholder seg jo ikke der hvor det ikke finnes mat.

Du har åpenbart svært dårlige kunnskaper om landet vårt.

I Norge er kun 2% av arealet bebygd (største andelen av dette er veier) og 3% av arealet dyrket. Utover det består landarealet vårt av 37% skog og 38% åpen fastmark (områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder), videre innsjøer vann og elver. Her er altså enorme områder som passer for de store rovdyrene våre. Og i motsetning til mange områder med ulv i på kloden så vrimler det av byttedyr i Norge, med enorme mengder av elg, rådyr og hjort.

3
stabeis [sitat…] Norge er så altfor lite med sine bitte små flekker med areal som noen finner på å kalle villmark og ulven oppholder seg jo ikke der hvor det ikke finnes mat. Den rusler ov...

“ It takes nothing away from a human, to be kind to an animal”. Joaquin Phoenix

Elefant: 1 stk Elefant blir skutt hvert 15 minutt. 30% borte siste 7 år. Tiger: Kun 3200 Tigere igjen i verden. 97% borte siste 100 år. Neshorn: Alle 5 artene av Neshorn er utryddingstruet. 1050 Neshorn skutt i Sør Afrika 2016. Hver 8 time skytes ett Neshorn. Løve: Utdødd innen 2050 Leopard: Blir hurtig borte fra jordens overflate Gepard: Hurtige, men ikke så hurtige at de løper fra kuleregnet. Jaguar: Har mistet 40% av områdene de ferdes i, sterkt truet. Gorilla: 60 % har blitt borte. Hai: 100 millioner slaktes hvert år. Hval: 50 underarter er i ferd med å bli borte for godt. Kolibri: Snart borte. Maui Delfiner: Kun 60 stk igjen Vipe, Tjeld og Lunde: Med på ny global rødliste Afrikas gribber: Alvorlig situasjon for afrikanske gribbearter. Seks arter er plassert i mer akutte kategorier på den nye rødlista. Hettegribb, Hvitryggribb, Hvithodegribb og Skjellgribb er nå oppjustert til kategorien kritisk truet. Nær truet i Norge: Ærfugl, Gulnebblom,Polarsnipe, Tundrasnipe, Dobbeltbekkasin, Lappspove, Svarthalespove, Storspove, Ismåke, Alke, Heipiplerke og Rødvingetrost.

...og listen bare fortsetter

3
broren_til_noen [sitat…] Ja, jeg får da inderlig håpe det, og at de husker hvordan du babla og lalla febrilsk for å unngå å se de to programmene jeg linka til for deg. Jeg har ikke stort å være fl...

Veit du forresten at det dauer ca 40 sauer i TIMEN hele sommeren gjennom uten at ett eneste rovdyr har vært i nærheten av dem?

Det er det vel egentlig ingen som vet.

Visste du at normal dødelighet for gris er ca 20% av fødte grisunger, innendørs i et kontrollert miljø? Dvs at det dør 40 gris hver time hele året.

Bør de ansette gjetere?

(Dette er ca tall fra Norge, og det er lavt sammenlignet med andre land, bare så det er nevnt).

3

Alle her vet vel at ulven er et rovdyr... rovdyr spiser andre dyr... som FKS. Hunder, katter SAU.. osv. Tom. Mennesker dersom ulven er overlegen.

Joda... det er ikke registrert ulveangrep på mennesker på ca 200 år men den har nesten vært utryddet i Norge like lenge. Alle vet vel at hundeflokker kan angripe menneske, vel ulven er større en de fleste hunder og de vil angripe hvis de har mulighet.

At sauebønder vil bli kvitt ulven bør vel ikke være en overraskelse for noen.. samt de som mister kjæledyret sitt i Nordmarka da. Men de som ikke har noen økonomiske interesser eller kjæledyr de kan miste, skjønner jeg godt for ulv er et flott dyr.. bare de ikke nærmer seg tunet mitt da....

3
JonIB [sitat…] Nei av alskens mulig rart. I svineproduksjon er dette 4-5 ganger høyere. Selv om de holdes innendørs. I sauehold som baserer seg på rent innmarks/kulturbeite regner man og...

Selvsagt jobbes det MYE med å forebygge alle andre dødsårsaker også, men når det er så variert som det er, klarer en ikke å forhindre alt. Ethvert tap av lam på beite er jo et rent nettotap på bunnlinja, for kostnadene har man jo allerede hatt. Trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette er noe man har fokus på. Selv om du ikke leser om det i VG.

Joa, et tapt lam på beite er et netto-tap, men noe sier meg at dere naturlig vis, men ganske kynisk kalkulerer hvor mye ressurser det er verdt å redde et dyr. Ergo blir det passe patetisk å lese om bønder som griner over dyra ulven tok fordi "sauene var som kjæledyr for dem".

3
GARDSDATTRA Hadde det vært sant at en person hadde stått fram på NRK og fortalt noe sånt, så ville det blitt en politisak fortere enn du kan uttale giftåte. Prøv noe med sannferdig neste gang....

Hadde det vært sant at en person hadde stått fram på NRK og fortalt noe sånt, så ville det blitt en politisak fortere enn du kan uttale giftåte.

Prøv noe med sannferdig neste gang.

Det er like sant som at du sitter der du sitter.

At du ikke fikk med deg dette programmet må du nesten skylde deg sjøl for. Og at du ikke har hørt om det betyr da faen ikke at det er løgn.

Dette blei tatt opp i to Brennpunktprogrammer i 2004, og du finner dem her:

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/offd12001503/20-04-2004

Program 2 finner du her.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/OFAA12001004/27-04-2004

For øvrig er det han tosken som står og ler så hjertelig over det han forteller i det første programmet.

Kan du så holde kjeft med dine løgnpåstander?

Dette svaret er til JonIB også.

3
Ida_Hopp Jeg jobber med mange som tidvis er eller har vært jegere. Men et fåtall ønsker ulven vekk. Det blir jo for dumt. Det er ikke vår oppgave å styre naturen så detaljert. For det var i...

Jeg jobber med mange som tidvis er eller har vært jegere. Men et fåtall ønsker ulven vekk.

Som jeger selv ønsker jeg ikke å bli slått i hartkorn med rabiate ulvehatere; inne jegerstanden er det ikke ét felles syn eller mening om dette. Jegere liker naturen i utgangspunktet.

3
JonIB [sitat…] Og poenget mitt er at "begge leire" velger sine argumenter ut fra sitt personlige ("egoistiske") ståsted i debatten. Der de som ønsker å begrense ulven er relativt åpne ru...

Nok en gang er det bare å skule bort på den norske rødlista og spørre ulveforkjemperne om de kan nevne 10 norske ansvarsarter. Og da blir dette argumentet om biologisk mangfold og artenes egenverdi litt verdiløst, for det er noe man kun nevner når det er snakk om denne hellige kua på indre østland.

Kjære vene, en trenger da ikke å kunne navnet på så mye som én eneste ansvarsart for å mene at vi må stelle oss slik at vi tar vare på alle artene i naturen vår.

Det store fokuset på ulven skyldes ene og alene alle dere som vil drepe den, og mange helst utrydde den helt. Her i Gudbrandsdalen er det først og fremst jerven som dreper sau, og sjelden ulv for her er det ikke annen ulv enn en og annen svensk streifer. Likevel er det ulven lokalavisen og sauebøndene også her jamrer seg over og drar i busser til Oslo for å få drept. Hadde ikke dette irrasjonelle og syke hatet mot ulven eksistert hadde det heller ikke blitt noen debatt rundt den.

3
JonIB [sitat…] Det er i tilfelle din konklusjon og ikke min. Men å si at sauen "ikke klarer seg" i villmarka er i allefall bare bs. Slipper lam på utmarksbeite som veier 12-15 kg og to m...

At noen prosent dør i løpet av sommeren er helt normalt i biologiske produksjoner

Sier du det.....

Så du godtar glatt at 5% av lammene dør på beite hvert år.

Du synes det er helt normalt og greit at 50 000 lam dør på beite hvert år?

Det er ikke noe spesielt vanskelig regnestykke siden det slippes ca 1 million lam på beite hvert år.

Og det er ingen av sauebøndene som synes at det muligens kanskje er på tide å gjøre noe med driftsformen?

Dyrevennene våre.....

My ass!

3
ynnory [sitat…] Hvordan er det med gaupa? Hva spiser den? Leser at vi har ca 315 gauper i Norge nå. Neste gang hater det kanskje: Gaupejakten begynner snart....

Hvordan er det med gaupa? Hva spiser den?

Svaret er : Omtrent alt. I NordAmerika er det visstnok observert at en gaupe tok en elg! Sant nok en liten en, og jeg tror det var et særsyn. Men sau tar den, rådyr tar den, og skogsfugl, smågnagere og - i hårde tider - en og annen huskatt. Det finnes et fantastisk opptak på nettet som viser en gaupe som skyter opp bak en tue som et missile og tar en stor fugl som flyr i ca halvannen meters høyde!

Gaupa er et vanedyr, som alle rovdyr kan du finne familiegrupper som spesialiserer seg på én type bytte og blankt ignorerer nesten alt annet. "Mine" gauper som hadde hi hundre meter eller så fra huset, var spesialisert på rådyr. Til de grader - en svinekald vinter var det adskillige bunnfrosne kadaver langs en slags løype. Skrottene rett og slett bunnfrøs før de fikk ett særlig mye av dem, og da var det å ta et nytt - ! Kråka derimot greide å hakke løs litt. Men om somrene ignorerte de tydeligvis naboens sauer, som beitet bare et par hundre meter fra hiet.

Ellers gikk det på smågnagere, også rundt huset mitt om nettene. Det kunne være hele stier av spor rundt huset, og digre kattespor på panseret av pickupen jeg hadde den gang. (Motorvarmeren gjorde vel godt i akterspeilet - inne i garasjen). En gang satt vi i badstua i kjelleren og snakket mens vi hørte gaupa grave fram et jordvånnhi utenfor grunnmuren, rett bak nakken på kjæresten som satt på den øverste benken.

Gaupa er ikke så sky som folk tror, den er bare fordømt god til å holde seg i skjul. Den er også mildt sagt vanskelig å telle, særlig i vintre med så lite snø at det er mye barmark. Nye regler for telling kan har ført til lavere bestandsoverslag - det kan være riktig eller galt - gudene må vite.

3
GARDSDATTRA [sitat…] Jeg har svart på innlegget tidligere, men skal ta dette avsnittet litt mer grundig. Intakte økosystemer, hva er dette for en verbal konstruksjon? Noe slikt finnes selvfølg...

Noe slikt finnes selvfølgelig ikke, naturen er ikke et stilleben, men består av mennesker, levende dyr, planter og mikro-organismer.

Jeg har unektelig snakket med ganske intense naturvernere som tydelig forestiller seg at bare mennesket lar "naturen være i fred", som de uttrykker det, ville alt bli et slags evig og uforanderlig paradis.

Det er fykende galt og en vrangforestilling. Naturen regulerer seg med stor og små katastrofer som utløser brutale svingninger. Dersom vi skulle kutte ut regulerende tiltak som f eks jakt for å holde bestander innenfor et ønsket nivå, ville vi helt enkelt få oppleve temmelig drastiske effekter også for menneskers del, av naturens måte å regulere seg på.

Vi lever ikke adskilt fra en endeløs villmark som vi kunne la styre seg selv - vi har bosetting og menneskers levebrød spredt over hele landet. Dermed er i nødt til å være den regulerende faktor. Det finnes ingen vei utenom det.

3
Silvestris Man trenger da ikke ha enorme villmarksområder (slik dette er definert) for å huse store rovdyr. Stort sett der byttedyra lever kan også rovdyra leve, vanskeligere er det ikke. Sie...

Noen fluelorter på norgeskartet må vi rett og slett avse til naturarven vår. La nasjonalparkene ( i hvert fall noen av dem) få være intakte økosystemer med minimal menneskelig påvirkning. At vi ikke kan ta oss råd til dette ser jeg på som uforståelig, ikke minst med tanke på økoturisme som er veldig i vinden for tiden.

Jeg har svart på innlegget tidligere, men skal ta dette avsnittet litt mer grundig.

Intakte økosystemer, hva er dette for en verbal konstruksjon?

Noe slikt finnes selvfølgelig ikke, naturen er ikke et stilleben, men består av mennesker, levende dyr, planter og mikro-organismer.

Dyr tenker ikke som oss mennesker på at de må spare på maten til senere bruk. Nei, de spiser/dreper så mye de bare kan klare. Det innebærer at rovdyra overlever kun til det er så lite byttedyr igjen at de fleste av ungene sulter i hjel.

Så går det noen år før de ulike stammene bygger seg opp, byttedyra kommer først tilbake, så rovdyra. For de minste dyra så er dette korte sykluser, for de store så kan det ta opp mot hundre år.

Naturen består også av organismer som bakterier og virus. Dette er viktige organismer, men noen av dem er sykdomsfremkallende. Det er ikke bare mennesker som kan bli syke, det kan også dyr og planter bli. Noen sykdommer er ekstremt smittsomme og 100% dødelige. Slike hendelser vil endre naturen for all framtid. Arter dør ut.

Men nye arter kan dukke opp gjennom mutasjoner. Slike endringer er også irreversible.

Så har vi været. Lett å overse for de som kun har gått i fjellet i finvær, og som tror at ei lita regnskur er det optimale uvær.

Naturen endres hvert bidige år av stormer, orkaner, ekstrem kulde, tørke, ekstrem-regn, flom, ras......

Det sitter folk på flotte kontorer og bestemmer at skoger må vernes fordi det vokser utrydningstruet mose og gransjegg der. Og det kan de ha helt rett i. Intensjonene er det ingenting i veien med. Problemet er at dette vernet holder kun til neste orkan som river trærne opp med rot og gransjegg og all ting.

Det jeg beskriver her er natur, den virkelige natur som er i evig ubalanse og endring. Faktum er at den eneste arten som virkelig prøver å holde en viss balanse i naturen er mennesker med kunnskap om målbevisst forvaltning. Alt mens vi gang på gang opplever at naturen selv spenner bena under den beste forvaltning.

3
hensmichr [sitat…] Jeg gidder ikke å involvere meg i ulvedebatten fordi retorikken fra ulvemotsandere er helt sinnsyk. Da det muligens var ulv i Groruddalen for endel år siden så meldte borg...

Jeg gidder ikke å involvere meg i ulvedebatten fordi retorikken fra ulvemotsandere er helt sinnsyk.

Det er nok i denne debatten som mange andre, de i ytterkantene av to leire som kommer mest i fokus. Politikere har "betalt" for å sanke stemmer, og ingen som driver med sau på utmarksbeite eller løshundjakt i områder med forekomst av ulv vil gå ut i media og si at det er helt greit at ulven dreper sau for fote og maltrakterer løshunder under jakta. Åpenbart ikke. Og svært mange av de som uttaler seg for ulven - i allefall de som blir lagt merke til - har også relativt ekstreme synspunkter, gjerne både på dette og andre ting.

De aller fleste, også en del av de som deltar i debatten, har litt mer forsonende meninger, og det er faktisk også mulig med en meningsfull debatt. Men det krever at begge sider er i stand til å ha litt selvinnsikt.

Eksempelvis, hvis en ulveforkjemper mener hardnakket at det kun er det antall sau som dokumenteres drept av rovdyr, som faktisk blir tatt av rovdyr - da har ikke vedkommende skjønt hvordan systemet fungerer. Og hvis en motstander av ulven hardnakket mener at ulven er livsfarlig for folk, uansett scenario, da har ikke han skjønt hvordan ulven fungerer.

Men selvsagt, fakta er den beste måten å drepe en god diskusjon på.

3
Goblin_9 [sitat…] Og hovedårsaken til dét, er at WWF for ca tretti år siden begynte et intenst PR-arbeide for ulven som "signaldyr". Ulven ble trolig valgt fordi det var lett å framstille d...

Dette ble aller mest klart da Greenpeace gjorde selen til signaldyr, og vokste fra en gjeng desperados til en kjempestor organisasjon på det.

Greenpeace er også ute og fordømmer lisensjakten på ulv, denne gang med kreativt talljuks.

Det er helt riktig at det ble tallfestet 65-68 helnorske ulver 1 juni 2016, dette er de ulvene som ble sporet vinteren 2015-2016. Greenpeace glemte imidlertid å regne med de 25 grenseulvene fra samme tidsrom.

Men så tråkker de til med at dersom alle de 47 ulver blir tatt ut på lisensfelling, så blir det bare 21 ulv tilbake.

Ja de skal ha for at de klarer å trekke 47 fra 68 (lett å glemme grenserevirene), men å glemme at det ble født et ukjent ant valper i minst 11 revir sist vår (ingen vet hvor mange nye revir som har kommet til, det vet ingen før sporingen kan ta til når det kommer snø), det må jeg si tjener en miljøorganisasjon liten ære.

Men så lenge det finnes imbesille folk i massevis som går på dette tullet, ja så er det ingenting som gleder Greenpeace (kjeltringpakk) mer.

3
JonIB [sitat…] Bare et av mange eksempler - i Nordland har bønder innenfor beiteprioritert sone fått tilbud om omstillingsmidler, fordi man ikke evner å redusere rovdyrproblemene i de om...

Dessverre er det som du sier, vanskelig å få fokus på rovviltproblemer som ikke omhandler ulven, da det er denne som "selger" i media.

Og hovedårsaken til dét, er at WWF for ca tretti år siden begynte et intenst PR-arbeide for ulven som "signaldyr". Ulven ble trolig valgt fordi det var lett å framstille den som vakker og mystisk, og fordi den har likhetstrekk med "menneskets beste venn" hunden - i alle fall ville alle med bløte hjerter kjenne til slektskapet -.

Signaldyr - dyr man kan konsentrere debatten og vernetanken om mens man bygger opp et hat til jakt og kommersiell utnytting - er viktige for miljøorganisasjoner, det gir INNTEKTER i form av donasjoner, frivillig arbeide, innsamlinger og bevilgninger. Dette ble aller mest klart da Greenpeace gjorde selen til signaldyr, og vokste fra en gjeng desperados til en kjempestor organisasjon på det.

3
GARDSDATTRA Ser den ikke er til meg, men skal bare minne deg på at bøndenes beiterettigheter ikke er fellesverdier, dette er rettigheter bøndene har betalt for og som derfor tilhører den enkel...

Du innbiller deg åpenbart at bønder står over norsk lovgivning. Slik er det selvfølgelig ikke. Også norske bønder må rette seg etter de lover Stortinget vedtar, herunder Naturmangfoldloven, og de internasjonale traktater som Stortinget eventuelt vedtar tilslutning til.

Bønder har beiterettigheter, men du tar feil når du tror at dette inkluderer rett til å ødelegge norsk natur og naturmangfold.

Bøndene må selv passe på sine dyr. Greier de ikke det er det til syvende og sist bondens eget problem.

3
GARDSDATTRA [sitat…] Bønder som driver med sau har selvsagt kunnskap om naturen, det må de ha skal de kunne utøve yrket sitt ute i naturen. Det sier seg selv. Det samme med reindriftsamer, hve...

Det samme med reindriftsamer, hvem tror du kan mer om naturen enn disse som er ute og følger med reinen gjennom hele året?

Ja, det har jeg faktisk også lurt på. For når man flyr over Finnmarks-vidda og ser hvor nedbeitet den er (sml. med andre siden av reingjerdet) - så har jeg faktisk lurt på om samene i det hele tatt vet hvor lang tid det tar før et neidbeitet område med reinlav har regenerert? Hvorfor har de problemer med å bli kvitt kjøttet av en mengde radmagre rein - som åpenbart er et symptom på matmangel / produktive beiteområder? Når samene selv har lagt seg til å ha alt for mange rein - så undergraver de jo sin egen næring - og i alle fall min tro på at de vet hva bærekraftig bruk av naturen på vidda er for noe.

3
Laster...