GARDSDATTRA Dersom kongen, kronprinsen og regjeringen som dere altså kaller fiffen, ikke hadde flyktet, men latt seg internere, så ville Europa sett helt annerledes ut. En ting er at det ikke...

Dersom kongen, kronprinsen og regjeringen som dere altså kaller fiffen, ikke hadde flyktet, men latt seg internere, så ville Europa sett helt annerledes ut.

På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen?

Nei, disse veikryggene burde blitt i landet sitt (?) og støttet befolkningen de var satt til å lede. Men i steden for satt de feite og trygge over i England og lekte regjering. De lagde seg lover slik at de kunne gifte seg med elskerinnene sine og lekte med penger de ikke hadde rettigheter til.

Danskekongen ble værende i landet sitt - hvor ille gikk det? Han reddet jøder fra gasskamrene - det er betydelig mere enn hva De Som Sviktet Landet gjorde.

2

"Den største norske krigshelten, general Fleischer, som ledet slaget om Narvik gjorde seg grundig upopulær 17. mai 1940, da han talte på radio fra Tromsø. Midt i en krig kritiserte han regjeringen for åpen mikrofon på radio:

"Som alle vet har vår forsvarsevne planmessig vært brutt ned i mange år. Vårt militære nederlag har vært forberedt også av oss selv. Det er bare merkelig at motstanden sydpå ikke straks brøt fullstendig sammen, men at den kunne fortsette så lenge som den gjorde."

Ordene falt regjeringen tungt for brystet. Etter kapitulasjonen ble Fleischer kommandert til England, der mange hevder han systematisk ble tilsidesatt og forbigått av den norske eksilregjeringen. Fleischer tok sitt eget liv i Canada i desember 1942.

Men selv etter hans død fortsatte kontroversene. Etter krigen, nektet Arbeiderpartiregjeringen ham en begravelse på statens bekostning. Både kongen og representanter fra norsk samfunnsliv deltok, men ingen fra regjeringen. Det samme gjentok seg da monumentet over ham skulle avdukes i Harstad.

Mye tyder altså på at det kan være politisk agenda, som ligger til grunn for hvordan den norske krigshistorien har blitt og fortsatt formidles. General Fleischers rolle og syn på regjeringens handlinger før og under krigen ble rett og slett for ubehagelig å forholde seg til."

Så her ligger nok mye av grunnen, AP med sine tilhengere (mange er filmfolk) liker ikke denne stygge delen av sin parti-histori og har vært uinteressert i å få den fram i lyset.

2
frankolainen [sitat…] På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen? Nei, disse veikrygge...

Danskekongen ble værende i landet sitt - hvor ille gikk det? Han reddet jøder fra gasskamrene - det er betydelig mere enn hva De Som Sviktet Landet gjorde

Nå var det ikke kongen alene, men et samarbeide, mellom motstands folk , den vanlige dansker , og politiet. Ikke tror jeg kongen noensinne har tatt æren for det heller.

Det der er helt sikkert at nordmenn henter mye energi/dyrker (selvverd? ) i fortiden, på den ene side, å på den andre side at la som den ikke eksistere.

1
GARDSDATTRA Dersom kongen, kronprinsen og regjeringen som dere altså kaller fiffen, ikke hadde flyktet, men latt seg internere, så ville Europa sett helt annerledes ut. En ting er at det ikke...

Dersom kongen, kronprinsen og regjeringen som dere altså kaller fiffen, ikke hadde flyktet, men latt seg internere, så ville Europa sett helt annerledes ut.

Øhum Okay? Tror kanskje du har overvurdert den norske konge og regjerings innflytelse på krigen.

1
Sarella "Den største norske krigshelten, general Fleischer, som ledet slaget om Narvik gjorde seg grundig upopulær 17. mai 1940, da han talte på radio fra Tromsø. Midt i en krig kritiserte...

Ordene falt regjeringen tungt for brystet. Etter kapitulasjonen ble Fleischer kommandert til England, der mange hevder han systematisk ble tilsidesatt og forbigått av den norske eksilregjeringen

Så du synest at det er rart at ein general som har kritisert sin eigen regjering offentlig under ein pågåande krig vil merka konsekvensar av det? Dette var ikkje eit teselskap. Det var krig.

1

Narvik var Norges Stalingrad,der det foregikk store sjøslag,Norge mistet blant annet 2 store krigsskip der,og tropper fra England,Polen,Italia og Norge deltok og jagde Tyskerne på vill flukt mot Sverige.

En detalje selvfølgelig, men siden du gjentar påstanden; hvor har du lest deg til at italienske tropper deltok i slaget om Narvik ?

Italia var altså alliert med Tyskland fra slutten av 30-tallet, men var ikke med på overfallet av Norge. Hvis så likevel var, ville de nok skutt i samme retning som sine tyske allierte.

På "riktig side" i Narvik sloss altså norske og britiske tropper sammen med franske fremmedlegionærer og polske eksil-styrker (Polen var da borte, beseiret og delt høsten '39)

Meg bekjent fantes ikke noen regulære italienske allierte styrker før general Badoglio i 1943 retter våpnene motsatt vei, men dette forgikk som kamp for frigjøring av eget land.

#17

2
sanila [sitat…] Nå var det ikke kongen alene, men et samarbeide, mellom motstands folk , den vanlige dansker , og politiet. Ikke tror jeg kongen noensinne har tatt æren for det heller. De...

Nå var det ikke kongen alene, men et samarbeide, mellom motstands folk , den vanlige dansker , og politiet. Ikke tror jeg kongen noensinne har tatt æren for det heller.

Det påstås jo at den tyske riksfullbemektigede i Danmark, Werner Best, lekket opplysninger om jødedeportasjonen til den danske motstandsbevegelsen og slik forpurret den aksjonen han selv hadde tatt initiativet til.

For at styrke sin stilling og fordi det var hans faste overbevisning, at jøderne skulle fjernes fra den tyske magtsfære, anmodede Best i september 1943 sine overordnede i Berlin om tilladelse til at gennemføre en aktion mod de danske jøder. Han fik tilladelsen og aktionen blev gennemført natten mellem den 1. og 2. oktober. Der havde været rygter om en sådan aktion lige siden indførelsen af den militære undtagelsestilstand, og den nøjagtige dato for aktionen blev lækket til danske politikere af Bests skibsfartssagkyndige, Georg Ferdinand Duckwitz. Derfor lykkedes det langt de fleste jøder at undgå arrestation og flygte til Sverige. Bests præcise rolle med hensyn til Redningen af de danske jøder er ikke fuldstændig klarlagt.

. Terminen blev sat til natten til 2.oktober, samtidig som Best advarede mod den aktion, han selv havde igangsat. Han sendte betroede folk til Berlin for at bremse projektet under henvisning til faren for oprør i den danske befolkning, som det var sket i august, og den danske regerings erklæringer om, at den ville søge sin afsked, hvis tyskerne indførte jødelove. Da Best ikke havde heldet med det, røbede han 28.september datoen for razziaen, så de fleste jøder nåede at flygte, før Gestapo dukkede op. Desuden fik det tyske politi ordre om ikke at bryde døren op, hvis den ikke blev åbnet. Jøder, som var gift med ikke-jøder, skulle lades i fred, og arresterede hjælpere skulle udleveres til dansk politi, som slap dem løs igen.

1

Filmen kongens nei er bare enda en selvskrytende film laget av en regisør,som tror at krigen i Norge foregikk på østlandet,på beste Oslo vest,der de kongelige og fiffen holdt til !

Du har, (som vanlig), ikke forstått hva dette dreier seg om. Dette er ikke en reportasje om krigsutviklingen i Norge eller et innlegg i debatten om hvem som led mest under den annen verdenskrig. Filmen forsøker kun å fortelle hvilke hvilke dilemmaer og utfordringer Kongen og Regjeringen var stilt ovenfor, hvilke valg de gjorde og hvilken historisk betydning disse avgjørelsene fikk. Oslo er Norges hovedstad, Kongens residens ligger i Oslo, Regjering og Storting holder til i Oslo og der starter denne historien. Sånn er det bare og det å du leve med. Men i tillegg til din vanlige drittslenging om byen Oslo og dens innbyggere generelt og de du kaller fiffen spesielt, hva mener du om Kongen og Regjeringens valg i de dager? Burde de heller å overgitt seg til nazistene? Forøvrig jobbes det nå med en nyinnspilling av historien om Jan Bålsruds flukt gjennom Nord-Norge etter den mislykkede landsetting.

2
TimoBlomqvist [sitat…] En detalje selvfølgelig, men siden du gjentar påstanden; hvor har du lest deg til at italienske tropper deltok i slaget om Narvik ? Italia var altså alliert med Tyskland f...

En detalje selvfølgelig, men siden du gjentar påstanden; hvor har du lest deg til at italienske tropper deltok i slaget om Narvik ?

Italia var altså alliert med Tyskland fra slutten av 30-tallet, men var vel ikke med på overfallet av Norge. Hvis så likevel var, ville de nok skutt i samme retning som sine tyske allierte.

På "riktig side" i Narvik sloss altså norske og britiske tropper sammen med franske fremmedlegionærer og polske eksil-styrker.

Meg bekjent fantes ikke noen regulære italienske allierte styrker før general Badoglio i 1943 retter våpnene motsatt vei, men dette forgikk altså på støvelen.

Italia var nøytralt helt til 10. juni 1940, samme dag som Norge undertegnet kapitulasjonsavtalen, og den franske regjering rømte fra Paris.

2
Homo_Erectus [sitat…] Det påstås jo at den tyske riksfullbemektigede i Danmark, Werner Best, lekket opplysninger om jødedeportasjonen til den danske motstandsbevegelsen og slik forpurret den ak...

Det påstås jo at den tyske riksfullbemektigede i Danmark, Werner Best, lekket opplysninger om jødedeportasjonen til den danske motstandsbevegelsen og slik forpurret den aksjonen han selv hadde tatt initiativet til

Det viser så bare at, det av og til kommer noe godt ut av at spille på to heste.

Eller at ikke alle var så pro nazister, som det synes på overflaten.

Men der påstås så mye, og din kilde kan like godt komme fra folk der ønsker at ikke de der bør ha æren eller folk der ønsker at fremstille "seg selv" bedre en dem var.

1

Narvik var Norges Stalingrad,der det foregikk store sjøslag,Norge mistet blant annet 2 store krigsskip der,og tropper fra England,Polen,Italia og Norge deltok og jagde Tyskerne på vill flukt mot Sverige.

Blander du Italia med Frankrike? Hvorfor skulle italienske soldater slåss med tyskerne?

1

Det irriterande med filmen - som eg ikkje har sett- er at han byggjer opp om det kongefjesket som eit hardt pressa monarki sårt treng i desse dagar.

Heile utgangspunktet er feil. Noreg var eit konstitusjonelt monarki, og kongen hadde berre å finna seg i det fleirtalet i regjeringa bestmte. Det var regjeringa som sa neit til ei "dansk" løysing den 9. april av di Trygve Lie kunne slå i bordet med at britane ville koma til unnsetning. Det var regjeringa (og Hambro) som bestemte at kongen og kongefamilien skulle evakuerast til Hamar/Elverum og fekk vekt ein nokså forumla konge. Det var regjeringa som avslo det neste framlegget/ultimatumet frå tyskarane (lagt fram i sendemannens møte med Kongen og Koht på Elverum), og det var delar av regjeringa som sidan bestemte vidare flukt, også Kongens mellomspel i Sverige (ein time eller så for å avklara om svenskane ville gje han fritt leide eller internera han), og det var dei anglofile ministrane og ein engelsk skipskaptein som sidan bestemte heile farten frå Åndalsnes til Tromsø over til England med ein litt motstridande Nygaardsvold og Koht på slep. Trygve Lie kom med ein gong i kritthuset hjå britar og amerikanarar som jamvel gav han generalsekretærjobben i SN/FN i beløning etter krigen.

Kong Haakons rolle er fullstendig overspela i eldre historiebøker og sikkert også i filmen. Hovudrollene burde Lie, Hambro, Wold og Torp ha.

1
nordfrost [sitat…] Når man vil ha frem sannheten om krigen så syter man altså ? Nå har Tommy wirkola sett seg lei på at Oslo regionen får lage flere skrytefilmer om sine såkalte krigshelter:...

Nå har Tommy wirkola sett seg lei på at Oslo regionen får lage flere skrytefilmer om sine såkalte krigshelter:

Den filmen er en ny versjon av en film som kom ut i 1957: 9 Liv - om bl.a. Jan Baalsrud som sammen med andre norske commandosoldater skulle ødelegge flyplassen på Bardufoss - så lang kom de ikke da båten de kom med fra Skottland ble oppdaget og senket.

1
KingKongHalvor Nå må ikke du komme og ødelegge for TS med kjedelige faktaopplysninger. Her skal det jaggu sutres på hele Nord-Norges vegne, som det gjøres år etter år, om alle mulige temaer. Ski...

sutres på hele Nord-Norges vegne

Det har slått meg også, hvor utrolig sutrete de er der oppe.. Eller som de ville sagt på kråkemålet sitt:"for noen sytpeisa".. Alt er liksom "fiffen nede i oslo" sin skyld, og nord-norge blir alltid forfordelt.. Sorry mac, det er faktisk oslo som er hovedstaden i norge, og østlandet som ligger nærmest "resten av verden"..

1
tray358 [sitat…] Du har, (som vanlig), ikke forstått hva dette dreier seg om. Dette er ikke en reportasje om krigsutviklingen i Norge eller et innlegg i debatten om hvem som led mest under...

Forøvrig jobbes det nå med en nyinnspilling av historien om Jan Bålsruds flukt gjennom Nord-Norge etter den mislykkede landsetting.

Igjen så er det altså dette oslofokuset. Igjen skal man lage en film om oslomannen Jan Baalsrud bare for å få fokuset vekk fra Nord-Norge.

Også misbruker man en mengde nordlendinger og nordnorsk natur til å fortelle historien til denne oslomannen. De burde ha laget en film der det bare var nordlendinger med og uten alskens østlendinger...

I filmen om de norske styrkenes bidrag i slaget om Narvik bør også trønderen Fleischer bli byttet ut med en nordlending. Også rollen til oslomannen Arne Dagfin Dahl som sjef for Altabataljonen bør erstattes av en nordlending.

3
frankolainen [sitat…] På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen? Nei, disse veikrygge...

På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen?

Her står det litt om kva som kunne ha skjedd. Det kunne blant anna ført til at Norge hadde hamna på feil side av jernteppe. Eller at Chamberline hadde sluppe å trekke seg, for då ville det ikkje ha vore noko tap i Norge. Noko som igjen kunne ha ført til at Storbritannia hadde innført seperatfred med Tyskland med dei følgjer det ville hatt.

Norge ville heilt sikkert ha tapt handelsflåten, noko som ville ha vore eit stort tap for Norge i etterkrigstida.

1
Langveg Det irriterande med filmen - som eg ikkje har sett- er at han byggjer opp om det kongefjesket som eit hardt pressa monarki sårt treng i desse dagar. Heile utgangspunktet er feil. N...

Kong Haakons rolle er fullstendig overspela

Kanskje rent politisk ja. Men gamle familiemedemmer som opplevde krigen har jo snakket mye om hvilket viktig symbol kongen var under hele okkupasjonen, og ikke minst hvordan det satte mot i de som hørte kongen tale på illegal radio osv.. Det var tross alt en annen tid hvor man ikke fikk nyheter etc ramlende inn i stua mens de skjedde 24/7. Dermed ble vissheten om at den norske kongefamilien var i eksil og "kjempet" for norges sak viktig.

1
InnocentBystander [sitat…] Så du synest at det er rart at ein general som har kritisert sin eigen regjering offentlig under ein pågåande krig vil merka konsekvensar av det? Dette var ikkje eit tesel...

Dette var ikkje eit teselskap. Det var krig.

Fleischer visste at det ikke var et teselskap, det hadde han erfart og vist som sjef for 6 Divisjon i kampene ved Narvik. Man kan heller spørre seg omhvor lang tid det tok for Nygaardsvold, Koht, Lie og diverse andre regjeringsmedlemmer å forstå hva det å være i krig betydde.

1
sanila [sitat…] Det viser så bare at, det av og til kommer noe godt ut av at spille på to heste. Eller at ikke alle var så pro nazister, som det synes på overflaten. Men der påstås så mye...
1
sanila [sitat…] Nå var det ikke kongen alene, men et samarbeide, mellom motstands folk , den vanlige dansker , og politiet. Ikke tror jeg kongen noensinne har tatt æren for det heller. De...

Nå var det ikke kongen alene, men et samarbeide, mellom motstands folk , den vanlige dansker , og politiet. Ikke tror jeg kongen noensinne har tatt æren for det heller.

Jeg liker denne anektdoten:

Nogle Dage efter den 9. April 1940 indfandt den jødiske Overrabbiner Friediger sig i Audiens hos Kongen. Overrabbineren var meget urolig over det, der var sket, og spurgte nu Majestæten, hvordan han vilde stille sig, dersom tyskerne skulde kræve Forholdsregler overfor de danske Jøder. Der gik nemlig allerede Rygter om, at det vilde blive forlangt, at alle danske jøder skulde bære Davidsstjernen.

Kongen svarede, at det ikke lige i Øjeblikket saa ud til, at Tyskerne vilde stille saadanne Krav.

"Men dersom det alligevel skulde ske . . , senere?"

Kong Christian tænkte sig lidt om - så sagde han:

"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Igjen så er det altså dette oslofokuset. Igjen skal man lage en film om oslomannen Jan Baalsrud bare for å få fokuset vekk fra Nord-Norge. Også misbruker man en mengde nor...

Igjen skal man lage en film om oslomannen Jan Baalsrud bare for å få fokuset vekk fra Nord-Norge.

Gudbedre, om Baaalsrud var fra Oslo er vel knekkende likegyldig? Det som skjedde fant sted i Lyngen og han ble som skadet godt hjulpet av lokalbefolkningen - noe Wirkola (for øvrig altaværing) i sin film vil fokusere enda mere på.

.....men jeg regner med at innlegget ditt var sarkastisk ment......?

1
hjbjerke [sitat…] Gudbedre, om Baaalsrud var fra Oslo er vel knekkende likegyldig? Det som skjedde fant sted i Lyngen og han ble som skadet godt hjulpet av lokalbefolkningen - noe Wirkola (...

Du skal ikke se bort fra at TS vil finne det støtende at man nå lager film nummer to om denne oslomannen.

Han må bare få tenkt seg mer om.

Han får sikkert snart opp øynene knyttet til at sjefene for de norske styrker i Nord-Norge overhode ikke var nordlendinger også.

Det var ellers et forsøk på sarkasme ja men med en alvorlig undertone om at der man leter etter ting som gjør seg selv til offer så bruker man å finne det.

1
Laster...