oknext vi snakker om Norge hadde regulære styrker under alliert kommando. Hvis vi hadde det så brøyt regjeringen grunnloven prgf 25 om at Kongen er øverste krigsherre og at krigsmakten ik...

Molotov sa under paris konferansen i 1946 at Norge ikke hadde krav på krigserstatning fordi landet ikke har deltatt i krigen.

hehe... Molotov var vel sikkert bare sur fordi de russiske styrkene ble kastet ut av Finnmark... av bla NORSKE styrker ;)

...og før noen kommer med den sedvanlige sovjetpropagandaen , vel, så har jeg hørt den før ... både fra inndoktrinerte russefanter og "godtroende" nordmenn...

1

En ting er helt sikkert krig, er en dårlig måte at tjene penge på. Også en dårlig måte at hente selvverd på.

1
Saliph "Fiffens flukt til England under krigen" hadde vært en mye bedre tittel.

Sannheten er at Norge som idag ikke kunne forsvare seg på noen måte ! Hva i alle dager skulle det tjent til at tyskerne hadde tatt sitt trofee som fange som Kongen faktisk ville vært ? Det er latterlig hele dette trådemne. De kom seg til England og fortsatte kampen derfra. Blant annet oppmuntre og organisere den enorme norske handelsflåten som holdt igang transporten av alt det de allierte trengte med enorm innsats og tap. De døde for Konge og fedrelandet sitt! Den gangen da de trodde på noe slikt, og ikke slik som idag med et flertall av feiginger som ikke fødes med ryggrad.

Hvem ville dødd for Konge og fedreland idag ? ikke mange av tøflene som norske menn består av, og svikefulle mer en noengang i historien. Det gjelder jo ikke bare mennene, det er jevnt over godt fordelt på begge kjønn.

3
Mr.Daddycool Sannheten er at Norge som idag ikke kunne forsvare seg på noen måte ! Hva i alle dager skulle det tjent til at tyskerne hadde tatt sitt trofee som fange som Kongen faktisk ville væ...

De døde for Konge og fedrelandet sitt! Den gangen da de trodde på noe slikt, og ikke slik som idag med et flertall av feiginger som ikke fødes med ryggrad.

Folk er ikke nødvendigvis feige fordi de ikke vil bære våpen av slikk karakter og til slikk bruk., Men at der er mange feige mennesker , ja det er jeg enig i.

1
Grautgrams Pisspreik fra en nazi-lefler... Det Norske Storting overgav sin suvrenitet og lot okkupantene og marionett-regjeringen til Quisling ture fram som de ville...( feigskitene). Så leng...

Du snakker som du har vett til ! Når krigen var et faktum hadde ikke Norge noe valg! De kunne ikke forsvare seg punktum. Uansett hva vi hadde gjort da 2 verdenskrig brøt ut så var det for sent.

Landsvikerne i nasjonal samling skulle vært skutt alle som en, der er jeg enig med deg. Men Stortinget og Kongen hadde når krigen var et faktum ikke noe valg. De måtte til en trygg havn, og fortsette kampen derfra. Landet var tapt uansett, og vi hadde et mål å kjempe mot et fritt Norge. Jeg takker våre forfedre for det, ikke minst de virkelige heltene som Kong Haakon og ikke minst de krigseilerne som ofret alt i den enorme norske handelsflåten som holdt krigen mot nazipakket i gang, og de seiret uten at det norske folk satte pris på det engang. Det er skammen i dette, ikke at disse landsvikerne av noen usle mennesker i nasjonal samling svek landet sitt, og ikke mint politikerne som i årtier før 2 verdenskrig hadde lagt ned forsvaret av landet vårt.

Akkurat det samme er tilfellet idag, uten at Kongen kan gjøre stort med det. Akkurat nå har vi ikke noe krig, men kommer den er det alt om igjen på nytt.

1
sanila [sitat…] Folk er ikke nødvendigvis feige fordi de ikke vil bære våpen av slikk karakter og til slikk bruk., Men at der er mange feige mennesker , ja det er jeg enig i.

Forsvar alt det du har kjært til døden om det er nødvendig. Det var mottoet den gang. Det er blåst ut av den norske folkesjelen.

Idag sviker nordmenn selv sin egen nære familie i stor stil hver eneste dag, hva pokker tror du ville skjedd i en krig ? Tørr ikke tenke tanken en gang.

1
DavidHerd Å døy for fedrelandet er ein ting. Å døy for ei sosialistisk/liberal styresmakt og ei dansk kongeætt er ei heilt anna sak.

dansk kongeætt er ei heilt anna sak.

Jeg tror det var skikkelig dumt, av dere at dere at velge et kongehus til Norge, det regner jeg med at dere helt selv valgte.

Også det allesteds nærværende danske hat. , som dere godt og grundig har overført til yngre generasjoner. Pakket inn naturligvis på norske vis.

1
sanila [sitat…] Jeg tror det var skikkelig dumt, av dere at dere at velge et kongehus til Norge, det regner jeg med at dere helt selv valgte. Også det allesteds nærværende danske hat. , s...

Jeg tror det var skikkelig dumt, av dere at dere at velge et kongehus til Norge, det regner jeg med at dere helt selv valgte.

Hva var dumt med det ? Kongen er en representant for staten Norge, og har ikke noen funksjon utover dette. I krigstid er han vel øverstkommanderende. Men i demokratiet er han underordnet og et samlingspunkt og har vært det i over et århundre. Kan ikke se noe dumt i det. Jeg kan dø for kongehuset og min familie, men for norske politikere ? ALDRI!

1
Mr.Daddycool [sitat…] Hva var dumt med det ? Kongen er en representant for staten Norge, og har ikke noen funksjon utover dette. I krigstid er han vel øverstkommanderende. Men i demokratiet er...

Nå var mitt svar til en annen debatant., kunne dø for det du ikke ville dø for.

Begge tyder på en vis krigeriskhett .

Dere er to alen av et stykke. To sider av samme sak, eller mynt om du vil.

Hvorfor jeg mener det var dumt?, det er ikke så viktig i denne sammenheng, å ikke noe jeg har tenkt meg at utdype, i denne tråden.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Nei overhodet ikke, håper aldri på krig, krig er bunnløs lidelse og sorg, men kommer den er saken alt ! Hva som har verdi og ikke.

Jeg mener ikke Norge eller nordmenn har mer verdi enn resten av verden,. og jo., veldig mange har sitt selvverd, hengt opp på gamle krigs historier,Selv unge der ikke engang var født den gang er fylt med den form for "selvverd"

Men feige, jo det er der veldig mange av. Riktig feige. også her på vgd.

1
oknext vi snakker om Norge hadde regulære styrker under alliert kommando. Hvis vi hadde det så brøyt regjeringen grunnloven prgf 25 om at Kongen er øverste krigsherre og at krigsmakten ik...

At den Norske regjeringa i London mente vi var i krig med Tyskland er ikke så merkelig all den tid de prøvde å holde undertegnelsene av overgivelsen hemmelig. Noe de fortsatte med etter krigen.

At Norge som nasjon hadde kapitulert var en myte NS-folk forsøkte å spre etter krigen.

Ikke engang tyskerne betraktet det som at Norge som nasjon hadde kapitulert. Dette er gjort godt rede for av historieprofessoren og nestoren Magne Skodvin her:

Var det Norge som kapitulerte?

3
sisyf0s [sitat…] At Norge som nasjon hadde kapitulert var en myte NS-folk forsøkte å spre etter krigen. Ikke engang tyskerne betraktet det som at Norge som nasjon hadde kapitulert. Dette e...

At Norge som nasjon hadde kapitulert var en myte NS-folk forsøkte å spre etter krigen.

Ikke engang tyskerne betraktet det som at Norge som nasjon hadde kapitulert. Dette er gjort godt rede for av historieprofessoren og nestoren Magne Skodvin her:

De kapitulerte overhodet ikke, de trakk seg tilbake. Det er ikke et tapt slag som avgjør en krig, det er totalbildet når alt er over som er avgjørende. Norge bidro enormt til de allierte via handelsflåten som jeg tror ble oppmuntret langt videre en vi kan forestille oss av Kongen blant annet. Den posisjonen han hadde den gang var avgjørende tror jeg. Ingen tvang noen til å delta i dette, de gjorde det faktisk frivillig med den enorme risikoen det innebar.

2
sisyf0s [sitat…] At Norge som nasjon hadde kapitulert var en myte NS-folk forsøkte å spre etter krigen. Ikke engang tyskerne betraktet det som at Norge som nasjon hadde kapitulert. Dette e...

At Norge som nasjon hadde kapitulert var en myte NS-folk forsøkte å spre etter krigen.

Det er godt gjort - reine tryllekunsten - å sno seg frå denne formuleringa i kapitulasjonsdokumentent:

I § 1 Die gesamte norwegischen Streitkrafle legen die Waffen nieder und werden fur die Dauer des Krieges nie wieder gegen Deutschland und dessen Verbundeten ergreifen .... (Samtlige norske stridskrefter legger ned sine våpen og vil ikke bmke disse mot Tyskland eller dets forbundsfeller så lenge krigen varer.)

I Tromsø hadde Ruge fått i oppdrag av regjeringa å føra kapitulasjonstingingar, og utsendingen hans skreiv under utan å ta atterhald om at samtlege norske stridskrefter ikkje omfatta norske stridskrefter utanfor landet. Det hadde han heller ikkje fått instruksar om.

Ikkje rart dette dokumentet vart tuska vekk heilt til det kom fram i rettssaka mot Skancke i 1948.

1

NS og Langveg sprer som vanleg feil informajon. Viss Langveg har rett kvifor måtte då Tyskland forandre standar på kapitulasjonsdokumentet for å få det til å passe med den norske situasjonen?

Kvifor gav då Ruge Tyskland denne informasjon: Soweit bisher zu übersehen, legen die Unterhändler entscheidenden Wert darauf dass trotz der Einstellung der Kämpfe in Norwegen der Krieg fortdauert. Dies wird dadurch unterstrichen, dass die norwegischen See- und Luftstreitkräfte mit den Allierten Norwegen verlassenhaben.

Jau,det var for å få fram at krigen ikkje var over og at kapitulasjon kun gjaldt dei styrkane som var igjen i Norge. Når det gjeld æresordet til offiserane, hugs alle marine og luftforsvarsoffiserer gav aldri eit slikt æresord, dei var alt utanfor tysk rekkevidde.

1
Laster...