Og der hadde ikke han mer å fare med.....

Pussig hvordan enkelte løper fra trådene når påstandene deres tilbakevises, men han kommer nok til å bruke de samme argumentene i nye tråder etter hvert

1

Langveg er sikker på at krigen tok slutt 10 juni 1940,samtidig anklaga han norske offiserer for å bryte æresordet sitt. Problemet hans er at begge deler er ikkje mulig. For æredsordet dei norske offiserane måtte gi til tyskarane under tvang gjaldt så lenge krigen mellom Norge og Tyskland varte. Så var krigen slutt 10 juni 1940, så gjaldt æresordet til 10 juni 1940.

1
tinnyme [sitat…] Vet ikke, men kan trøste deg med en ting jeg skal ikke avgårde for å se denne jukse/skryte filmen. Dessuten var denne "modige" kongen skyld i at mange tusen fikk sine hjem...

Dessuten var denne "modige" kongen skyld i at mange tusen fikk sine hjem bombet sønder og sammen. Han tok liksom ikke snarturen ut av Norge, nei han sørget for å beinfly gjennom hele landet fra sør til nord såpass tykerne fikk bombet mest mulig.

Regnar med du gir voldtektsoffer skulda for voldtekt og.

1
nordfrost [sitat…] Hvem tror du led mest under krigen:de som flyktet til England og levde herrens glade dager:eller de 3000 som bodde i en iskald tunnel,i en totalt utbombet by, som kirkenes...

Hvor er alle filmene om krigsheltene fra finnmark og nord troms blitt av ?

Vet ikke, men kan trøste deg med en ting jeg skal ikke avgårde for å se denne jukse/skryte filmen.

Dessuten var denne "modige" kongen skyld i at mange tusen fikk sine hjem bombet sønder og sammen. Han tok liksom ikke snarturen ut av Norge, nei han sørget for å beinfly gjennom hele landet fra sør til nord såpass tykerne fikk bombet mest mulig.

1
Langveg Dessutan var det vel spørsmål om kva slags aksjonar dei dfeltok i. Friviljuge sabotørarar vart handsama som sabotørar utan ein vanleg stridandes rettar, jfr Tungtvassaksjonen (Frå...

Og der tapte du diskusjonen og sporte av, selv om jeg i mitt første innlegg sa: se bort fra Hitlers Comando Befehl

Tyske militære henrettet de overlevende brittene nettopp på grunn av denne krigsforbryterske ordren.

Norske styrker var ikke i full britisk uniform, de var i full norsk uniform, med norsk flagg og Norway på armen.

Hvor mange ekte norske krigshandlinger det var etter 10.06.40?

Ingen vet, men Den norske marinen jaktet ubåter, sveipet miner, patruljerte og angrep tyske marinefartøy.

Marinens flyvåpen(senere det norske flyvåpen) fløy stridspatruljer fra høsten 1940, og gjennom hele krigen.

Hæren med sine comando enheter og Brigaden, deltok i frigjøringen av Holland og i Finnmark.

Så det var vel ekte krigshandlinger hver eneste dag, og ikke en eneste gang i løpet av denne perioden gav tyske militære eller sivile myndigheter uttrykk for at norske soldater var å regne som frankitører, terrorister eller banditter.

1
Langveg [sitat…] Skulle tru tyskarane rekna nordmenn i engelsk teneste for krigførande, ikkje for Noreg, men for England.

Dessutan var det vel spørsmål om kva slags aksjonar dei dfeltok i. Friviljuge sabotørarar vart handsama som sabotørar utan ein vanleg stridandes rettar, jfr Tungtvassaksjonen (Frå Store Norske):

Aksjonene ble utført av de allierte. 18. oktober 1942 ankom forpartiet, men deretter gikk det fryktelig galt. Begge de to gliderne som ble sendt av gårde en måned senere, styrtet i fjellet. Det samme gjorde det ene slepeflyet. Overlevende briter ble myrdet (sic!) av tyskerne.

Hele operasjon Gunnerside ble utført (av nordmenn) i full britisk uniform og uten at skudd ble løsnet.

På tysk side ble det satt inn store styrker for å pågripe de skyldige, men uten resultat. Noen måneder senere var produksjonen i gang igjenpå Vemork, og de allierte bestemte seg da forå bombe fabrikken. 16. november 1943 kom 161 amerikanske B-17 fly inn over området og slapp et stort antall bomber. Ingen traff målet, men 21 sivile ble drept.

Lasten skulle fraktes over Tinnsjø med fergen «Hydro». 20. februar 1944 satte fergen seg i bevegelse fra Mæl med kurs for Tinnoset der vognene skulle fraktes videre på jernbanen. Da «Hydro» passerte et av sjøens dypeste punkt, smalt det. Ferge og last forsvant raskt i dypet, og 14 norske liv gikk tapt.

Ordren om å senke skipet kom fra høyeste hold i London.

Dersom dei norske sabotørane var i norsk teneste, kvifor gjekk dei så i britisk uniform?

Kor mange ekte norske krigshandlingar var det tale om etter 10.juni 1940?

1
Langveg [sitat…] Skulle tru tyskarane rekna nordmenn i engelsk teneste for krigførande, ikkje for Noreg, men for England.

Tror du på det du selv skriver?

Med norsk orlogsflagg i masten?

Med norsk nasjonal symbol på fly?

Med Norway på armen?

Med Norske id papirer?

Hvor dumme tror du tyskerne var?, og mente den norske og allierte krigsledelsen at det ville være noen som helst folkerettslig tvil om de norske styrkenes legetimitet ville de utstyrt dem med fiktive britiske identiteter.

1
Langveg [sitat…] Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om...

Om Tyskland mente at alle Norske stridskrefter kapitulerte i juni 1940, hvorfor ble norske flygere skutt ned over Europa behandlet som vanlige krigsfanger?

Det samme med norske sjøfolk og soldater.

Om tyskland mente at Norge ikke var en krigsdeltaker ville norske tilfangetatte soldater bli skutt som ilegale frankitører.

Dette må ikke sammenblandes med Hitlers comando befehl som rammet alle nasjonaliteter.

Norske soldater ville blitt behandlet som krigsforbrytere og banditter, uansett hvor de ble påtruffet, stillt for standrett og skutt.

Tyskland behandlet norske, britiske, nederlandske og franske fanger helt likt.

Så mulig at du er enig med deg selv, men Tyskland hadde tydeligvis en annen oppfatning.....

1
Langveg [sitat…] Vil gjerne ha dokumentert dette. Dessutan Noreg hadde ikkje noko eige flyvåpen. Marinen hadde fly og hæren hadde fly, men eige flyvåpen hadde vi ikkje. Kven var til dømes...

I alle dager, hva har Elverumsfullmakten med Trondheimsavtalen av 1940 å gjøre?

Sitatet mitt var hentet fra Magne Skodvins kronikk, som jeg linket til i det innlegget du først svarte meg på i denne tråden, og stammer fra Wrede Holms nedtegnelse av det mandatet Otto Ruge ga ham og Roscher Nielsen før de skulle i møte med tyskerne den 10.06.1940. Dokumentet ble etter krigen overlevert til Forsvarets krigshistoriske avdeling, slik det framgår av note 67 i etterfølgende dokument:

Trondheimsavtalen 1940

1
sisyf0s Som det framgikk av Skodvins redegjørelse ble det i regjeringskonferanse den 03.06.1940 vedtatt at regjeringen skulle flytte over til Storbritannia, ta med seg de restene av de nor...

"Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge."

Vil gjerne ha dokumentert dette. Dessutan Noreg hadde ikkje noko eige flyvåpen. Marinen hadde fly og hæren hadde fly, men eige flyvåpen hadde vi ikkje. Kven var til dømes sjef for "flyvåpnet" i april 1940?

P.S. Teksten du kjem med, minner om den merkelege Elverumsfullmakta (fabrikert i ettertid?). Frå Wikipedia: Det har stått strid om denne fullmakta. Det vart ikkje votert formelt, stortingspresidenten refererte fullmakta noko ulikt ved to høve, og ho vart ikkje førd til protokolls før regjeringa kom til London (wikipedia)

1
Langveg [sitat…] Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om...

Som det framgikk av Skodvins redegjørelse ble det i regjeringskonferanse den 03.06.1940 vedtatt at regjeringen skulle flytte over til Storbritannia, ta med seg de restene av de norske styrkene som var mulig, og bygge opp nye styrker ute og fortsette krigen derfra. Dette ble stadfestet i statsråd den 05.06.1940, og kunngjort det norske folk i talen (som jeg linket til) fra Tromsø den 09.06.1940.

Den norske regjeringens posisjon var altså klinkende klar. Denne posisjonen formidlet så Ruge til de norske forhandlerne Wrede Holm og Roscher Nielsen, og den lød blant annet slik: "Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge." Dette var altså fullmakten de norske forhandlerne hadde, og som de overbrakte tyskerne.

Om noe i den endelige kapitulasjonserklæringen går utover dette, har det ingen folkerettslig relevans. Jfr. følgende:

When an agreement is made by an officer who has not the proper authority or who has exceeded the limits of his authority, it is termed a "sponsion", and, to be binding, must be confirmed by express or tacit ratification.

1
Homo_Erectus [sitat…] Jeg vet ikke hvordan et er, men etter grunnloven er kongen øverste befalsmann for det norske forsvar, han har rang av general. Gjaldt ikke dette også i 1940? Så lenge det...

Så lenge det norske forsvarets øverste befalsmann ikke hadde kapitulert, hadde da alle militære styrker kapitulert og avsluttet krigen?

Den øvste befalingsmannen var general Ruge, han var Forsvarssjef og gjekk i tysk fangenskap. At ein general kjem seg ut or landet før dei vert tekne, tyder ikkje at styrkane hans ikkje har kapitulert. Fleischer var sjef for 6. divisjon - og den kapitulerte då granngjeveleg.

1
Langveg [sitat…] Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om...

Å seia at "Norge" heldt fram kampen etter at alle militære styrkar hadde kapitulert, er som å finna meining i at kampen held fram på tribuna etter at han er blåsen av og fotballspelarane har gått i garderoben.

Jeg vet ikke hvordan et er, men etter grunnloven er kongen øverste befalsmann for det norske forsvar, han har rang av general. Gjaldt ikke dette også i 1940?

Så lenge det norske forsvarets øverste befalsmann ikke hadde kapitulert, hadde da alle militære styrker kapitulert og avsluttet krigen?

1
sisyf0s Hva er vitsen i å terpe på filologiske spissfindigheter i en avtale hvor ingen av partene som inngikk avtalen var i tvil om hva avtalen innebar? Som Skodvin viste i linken min så v...

Om noe i kapitulasjonsavtalen skulle gå utover de fullmakter Roscher Nielsen hadde fra sin regjering ville det i så fall uansett ikke folkerettslig ha forpliktet Norge.

Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om at offiserane skulle gjeva sitt æresord på ikkje å ta til våpen igjen . eller gå i fangenskap, men det var ikkje noko vilkår for å kapitulera. Samtlege norske hærstyrkar skulle kapitulera etter å ha vorti grundig slegne og då har ein ikkje annna val enn å freista få ei så mild avtale som mogleg, og det fekk ein for så vidt.

Kapitulasjon tyder at hærstyrkane gjev seg over og legg ned våpna. Det var det som skjedde den 10. juni 1940. Å seia at "Norge" heldt fram kampen etter at alle militære styrkar hadde kapitulert, er som å finna meining i at kampen held fram på tribuna etter at han er blåsen av og fotballspelarane har gått i garderoben.

1
Langveg [sitat…] Det er godt gjort - reine tryllekunsten - å sno seg frå denne formuleringa i kapitulasjonsdokumentent: I § 1 Die gesamte norwegischen Streitkrafle legen die Waffen nieder...

Hva er vitsen i å terpe på filologiske spissfindigheter i en avtale hvor ingen av partene som inngikk avtalen var i tvil om hva avtalen innebar? Som Skodvin viste i linken min så var så vel tyskerne som nordmennene klare på at Norge som stat ikke hadde kapitulert.

Videre er det helt klart hvilket mandat Ragnvald Roscher Nielsen hadde, og at han faktisk meddelte tyskerne dette før avtaleunderskrivelsen. (Norske myndigheters posisjon ble for øvrig kringkastet til det norske folk fra Tromsø dagen før underskrivelsen, det vil si 09.06.1940.) Om noe i kapitulasjonsavtalen skulle gå utover de fullmakter Roscher Nielsen hadde fra sin regjering ville det i så fall uansett ikke folkerettslig ha forpliktet Norge.

1
Homo_Erectus . I alt fikk Norge 14,2 millioner dollar (1938-verdi). Den 7. august 1959 undertegnet Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) og Kongeriket Norge en avtale som innebar at BRD overførte...

. I alt fikk Norge 14,2 millioner dollar (1938-verdi).

Mrsa2 kom med en påstand om at Danmark ikke fikk noen krigsskadeerstatning, og dette er selvfølgelig like feil som påstanden om at Norge ikke kapitulerte.

Det hele koker ned til at kongen og regjering flyktet for å redde sine egne skinn, og har gjort det de kunne i årene etter krigen for å fremstille flukten som noe heroisk. Det var åpenbart faneflukt, og de burde blitt behandlet (les: straffet) deretter.

1

Betydningen av nordområdene under 2.verdenskrig var store. I Narvik fikk tyskerne kontroll over havna som leverte jernmalm. Så ressursene spilte en rolle, men det aller viktigste med nordområdene er jo plasseringen. Det gav tyskerne tilgang på Sovjet og nord-atlanteren. De viktigste områdene for tyskerne i Norge var grensa til Sovjet. Derfor flest soldater i nord. Derfor krig i nord.

1
Langveg [sitat…] Med blant anna offiserar som hadde gjevi sitt æresord på at dei ikkje skulle ta til våpen mot tyskarane så lenge krigen varde Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hæ...

Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hær, marine eller flyvåpen - alt var jo under britisk kommando.

Vel, amerikanske general Eisenhower ble jo øverkommanderende for de allierte styrker i Europa, Supreme Allied Commander Europe. Vil det si at det ikke fantes noen selvstendig britisk hær, marine og flyvåpen?

1
Mrsa2 Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning. Å anklage konge og regjering...

Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning.

Hvilken krigsskadeerstatning er det du snakker om? Hvor mye og fra hvem fikk Norge erstatning?

1
tinnyme [sitat…] Enig, ikke bare det, men by etter by og en hel del tettsteder lå også i ruiner, totalt sønderbommet der kongefamilien reiste forbi for å redde seg selv fra noen de ikke ha...

Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning.

Å anklage konge og regjering for den tyske bombinga er det same som å anklage eit voldtektoffer for voldtekta.

1
frankolainen [sitat…] På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen? Nei, disse veikrygge...

Nei, disse veikryggene burde blitt i landet sitt (?) og støttet befolkningen de var satt til å lede. Men i steden for satt de feite og trygge over i England og lekte regjering. De lagde seg lover slik at de kunne gifte seg med elskerinnene sine og lekte med penger de ikke hadde rettigheter til.

Danskekongen ble værende i landet sitt - hvor ille gikk det? Han reddet jøder fra gasskamrene - det er betydelig mere enn hva De Som Sviktet Landet gjorde.

Enig, ikke bare det, men by etter by og en hel del tettsteder lå også i ruiner, totalt sønderbommet der kongefamilien reiste forbi for å redde seg selv fra noen de ikke hadde trengt å redde seg fra.

De satt visst etter sigende livredde borti London og var meget usikre på om de overhodet fikk slippe inn i Norge igjen etter freden. De var nok innerste inne klar over sin egen oppførsel.

Kongens bror, Christian d. 10 i København holdt seg hjemme hele krigen han og red rundt i gatene på hesten sin hver eneste dag uten at tyskerne krummet eneste et hår på han hode.

Helter stikker ikke av på denne måten!

1
Laster...