Filmen kongens nei er bare enda en selvskrytende film laget av en regisør,som tror at krigen i Norge foregikk på østlandet,på beste Oslo vest,der de kongelige og fiffen holdt til !

At en eller annen filmmaker lager en dårlig film fylt med fakta-feil, forandrer trolig ikke folks oppfattelse av Norge under krigen.

Selv vi som er født og vokst opp etter krigen har til dels fått med oss den virkelige historien, denne eventyr-filmen om konge og regjering gidder jeg faktisk ikke gå for å se engang.

1
Luna_mendax Ble Blücher senket i Nord-Norge?

Ble Blücher senket i Nord-Norge?

Nei, den ble ikke det. Hadde vi da hørt så mye om den?...Neppe.

"Mens Blücher ble senket i Oslofjorden døde 283 norske sjøfolk i Narvik da panserskipene Eidsvoll og Norge ble torpedert. Narvik ble arena for et storpolitisk spill og en brutal krig hvor engelske, polske, franske og norske styrker kjempet sammen mot tyskerne i nesten to måneder. Byen var sentrum i verdens nyheter."

Så svarer jeg rent generelt;

Jeg er et millitærbarn- dvs at jeg er oppvokst over hele Norge. Store deler av barndommen i Nord-Norge. Jeg husker historietimene om krigen. Det ble veldig fjernt for meg som barn å måtte lese om hva som skjedde i Sør-Norge under krigen, mens det var 3-7 setninger om Nord-Norge. Vi kjørte på blodveien da vi skulle til Saltdal. Den heter blodveien fordi den ble bygget av polske og russiske krigsfanger og det ble tegnet et fortvilt hjelp skrevet med blod av en polsk krigsfange. Der står det et krigsminnesmerke. Følger man veien opp er det hvitt på hvitt i hvite kors av mennesker som ligger der uten navn. Det er et mektig syn. 900 mennesker døde når de laget denne veien. Den er ikke lang..

General Fletcher- alt det som foregikk i Narvik, og dets plass i historien var helt ukjent for meg. Vi bodde der, og ingen lærte oss dette. Vi visste det ikke, bortsett fra at kanskje våre besteforeldre fortalte at ting hadde skjedd. Jeg husker at jeg tenkte de overdrev, for i følge historiebøkene så var det ikke noe å snakke om...

Kan dere kanskje forstå at hvordan det får folk der oppe til å kjenne seg når deres historie, deres helter ikke teller. Når hovedstaden- som ligger laaaaangt sør..kanskje for langt, der forfatterne til historiebøkene sitter og skriver ut fra et veldig lokalt perspektiv.

Jeg bare prøver å forklare hvorfor man blir "såret og irritert". Det er en fantastisk historie som venter på å bli fortalt, og den burde spres, fordi den er vår historie.

For de som ikke fatter dette - ha litt jævla respekt for andre deler av landet-..hvis ikke er det virkelig ingen vits at vi er et land. Da kan vi bare kalle Oslo for landet, og resten er bare her for å konsentrere seg om dere. Det blir litt feil. Store mengder av våre filmskapere- som er støttet av våre skattepenger, forfattere av historiebøker- også støttet av våre skattepenger- sitter samlet i sør. Men de skal faktisk formidle historien til hele landet. Enten det eller så får de iallefall være åpen om hvordan de ser på nasjonen.

2
GARDSDATTRA [sitat…] Tror du glemmer London, og for ikke å snakke om Dresden når det gjelder bombing. I januar 1945 var det fred i Kirkenes, så hva du mener blir litt uklart.

Det er ganske grundig dokumentert, at sett bort fra Malta var Kirkenes den byen som ble mest bombet under krigen. Nå snakker vi om antall flyangrep og bombinger over en lengre periode.

I tap av antall menneskeliv ble ikke Dresden så hardt rammet. Det var langt verre med byer som Hamburg.

1
oknext [sitat…] Det hadde vel ikke Norge heller. Alle norske styrker i England var under aliert kommando.

Med norsk flagg på uniformen! Med norske offiserer i ledelsen. .. Å hevde at det ikke var "fullgode norske styrkebidrag" blir vel nesten som å hevde at når vi i dag har militære styrker under alliert kommando eller FN-kommando har avgitt suvreniteten over disse styrkene... ;) Som du kanskje ikke vet, så skal vi faktisk selv idag avgi kommandoen over norske styrker i Norge under en væpnet konflikt med en invasjonsstyrke...

Vi hadde under krigen suverene deltakende styrkebidrag under alliert kommando, akkurat slik som idag. Den norske Regjering i London var forøvrig den legitime regjering, ikke marionett-regjeringen til Qveisling, så derfor kan dette ikke faktum "at Norge hadde suverene styrker" "tolkes " på noen annen måte.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Nei, den ble ikke det. Hadde vi da hørt så mye om den?...Neppe. "Mens Blücher ble senket i Oslofjorden døde 283 norske sjøfolk i Narvik da panserskipene Eidsvoll og Norge...

General Fletcher- alt det som foregikk i Narvik, og dets plass i historien var helt ukjent for meg. Vi bodde der, og ingen lærte oss dette. Vi visste det ikke, bortsett fra at kanskje våre besteforeldre fortalte at ting hadde skjedd. Jeg husker at jeg tenkte de overdrev, for i følge historiebøkene så var det ikke noe å snakke om... Kan dere kanskje forstå at hvordan det får folk der oppe til å kjenne seg når deres historie, deres helter ikke teller. Når hovedstaden- som ligger laaaaangt sør..kanskje for langt, der forfatterne til historiebøkene sitter og skriver ut fra et veldig lokalt perspektiv. Jeg bare prøver å forklare hvorfor man blir "såret og irritert". Det er en fantastisk historie som venter på å bli fortalt, og den burde spres, fordi den er vår historie.

Historien om Narvik er da fortalt gjennom flere "populærhistoriske" bøker. Jeg har selv flere i bokhyllen. Den eldste av dem er Bjørn Bjørnsens bok Narvik 1940 som utkom i 1980. Ellers er jo Narvik nærmest obligatorisk i alt av historieverker som omhandler krigen i Norge.

1
oknext [sitat…] Det hadde vel ikke Norge heller. Alle norske styrker i England var under aliert kommando.

Alle norske styrker i England var under aliert kommando.

Ja, selvsagt - som polske, franske, nederlandske, belgiske ("alliert kommando" vet du).

De fullgode norske styrkene i Storbritannia var som følger:

Norwegian Independent Company no. 1 ("NORIC1" ), som etterhvert fikk navnet Kompani Linge. Dette var en spesialenhet underlagt SOE (Special Operations Executive) og var nesten tilsvarende jegerkommandoene i dag.

Man hadde også den Norske Brigaden, forlagt i Dumfries i sørskottland som var en mer regulær hærenhet.

Etter hvert fikk vi helnorske skvadroner innen RAF , egne marineenheter osv - men underlagt alliert kommando.

Med andre ord nevnte enheter var norske. Som et moteksempel: At norske styrker i Afghanistan var underlagt alliert kommando gjør dem ikke mindre norske?

1
Morra-DI-2 [sitat…] Nei, den ble ikke det. Hadde vi da hørt så mye om den?...Neppe. "Mens Blücher ble senket i Oslofjorden døde 283 norske sjøfolk i Narvik da panserskipene Eidsvoll og Norge...

Kan dere kanskje forstå at hvordan det får folk der oppe til å kjenne seg når deres historie, deres helter ikke teller. Når hovedstaden- som ligger laaaaangt sør..kanskje for langt, der forfatterne til historiebøkene sitter og skriver ut fra et veldig lokalt perspektiv.

J

Nå har jeg ikke sett filmen ennå, men historien den forteller er vel om Kong Haakon VII og den norske regjeringens nei til å kapitulere for nazistene og deres flukt for å komme unna de forfølgende tyske troppene. At de lykkes med det gjorde at vi under de 5 krigsårene hadde et norsk statsoverhode og en lovlig valgt norsk eksilregjering i Storbritannia. Betydningen av det må ikke undervurderes.

Dette handler altså ikke om hvor i Norge de største trefningene fant sted og hvilken landsdel som led mest osv. Vinklingen som ts og enkelte andre har på denne historien er derfor helt feil.

1
hjbjerke [sitat…] Ja, selvsagt - som polske, franske, nederlandske, belgiske ("alliert kommando" vet du). De fullgode norske styrkene i Storbritannia var som følger: Norwegian Independent C...

Med andre ord nevnte enheter var norske. Som et moteksempel: At norske styrker i Afghanistan var underlagt alliert kommando gjør dem ikke mindre norske?

Den sammenligningen blir vel ikke helt riktig. Norske styrker i Afghanistan er sendt ut under felles kommando av en suveren stat fra dens regulære styrker.

Kompani Linge og No 10 var britiske hæravdelinger ikke Norske, selv om de var fylt opp med nordmenn.

De ble også kalt norske styrker i Eksil. Norge var offisielt ikke i krig etter 10 Juni 1940, det var okkupert.

Men det var ikke en påstand om at det ikke fantes norske styrker, påstanden gikk på regulære Norske styrker.

1
oknext [sitat…] Den sammenligningen blir vel ikke helt riktig. Norske styrker i Afghanistan er sendt ut under felles kommando av en suveren stat fra dens regulære styrker. Kompani Linge o...

Norge var i krig etter 10 juni 1940. Kapitulasjon gjaldt berre styrkar i Norge. Norge hadde ei marine, eit flyvåpen og ei hær, dette var regulere styrkar som sloss under norsk flagg. Ja dei var under alliert kommando, på same måte som polske, franske, nederlandske, britiske osv styrkar. I tillegg hadde Norge ei handelsmarine som gjorde ein stor innsats.

1
oknext [sitat…] Den sammenligningen blir vel ikke helt riktig. Norske styrker i Afghanistan er sendt ut under felles kommando av en suveren stat fra dens regulære styrker. Kompani Linge o...

De ble også kalt norske styrker i Eksil. Norge var offisielt ikke i krig etter 10 Juni 1940, det var okkupert.

Til påstand nr 1 : Ja , de ble kalt det i daglitalen ...

Til påstand nr2: skrullete påstand... da det da vitterlig ble kriget mot fienden, både i Norge og utenfor Norge!

1
Mrsa2 Norge var i krig etter 10 juni 1940. Kapitulasjon gjaldt berre styrkar i Norge. Norge hadde ei marine, eit flyvåpen og ei hær, dette var regulere styrkar som sloss under norsk flag...

Disse påstandene ville vært helt korrekte hvis Norge hadde en offisiell allianseavtalen med de allierte. Til og med en allianseavtale med Storbritannia alene ville kunne påberope Norske legale styrker.

En slik avtale eksisterer ikke.

ref Harald Bredo Holthe (stortingets juridisk rådgiver og medlem av Stortingets folkerettslige kommisjon).

"Det norske folk har aldri – og under ingen omstendigheter på konstitusjonelt vis – inngått allianseavtale med Storbritannia, vi har aldri gått med på å engasjere oss i en verdenskamp. Sympatier og vennskap er ethvert menneske berettiget til å slutte efter egen prøvelse og samvittighet. Overfor okkupasjonsmakten plikter nu enhver i Norge ikke å utvise noen form for fiendtlig handling. Om nordmenn i utlandet velger å gå til krig for Storbritannia, er det en frivillig sak. Norge som stat bindes ikke."

1
tray358 [sitat…] Nå har jeg ikke sett filmen ennå, men historien den forteller er vel om Kong Haakon VII og den norske regjeringens nei til å kapitulere for nazistene og deres flukt for å...

Jeg har heller ikke sett filmen, og min utblåsning her er vel mer en generell oppbygget frustrasjon.

Selvsagt var det viktig at Blucher ble senket, og at kongen fikk flykte. Men det er jo tragisk at så lite oppmerksomhet blir viet til de 10 andre tyske jagere og 40 skip som ble senket i Narvik. .Det utgjorde 25 % av jagerstyrken til Hitler. Mellom 5- 10 000 mann døde. Det var en gamechanger, som virkelig hadde stor betydning - kanskje for utfallet av krigen.

"Dette svekket den tyske krigsmarinen sterkt, noe man antar er en medvirkende årsak til at Hitler måtte skrinlegge operasjon Seelöwe, den planlagte tyske landgangen i England høsten 1940. I stedet rettet Hitler oppmerksomheten mot Russland, noe som var avgjørende for hans fall."

De fleste her må vel medgi at dette kanskje ikke har fått den oppmerksomhet som det burde ha.

Men for all del. Det er sikkert en fin film, og kjekt at kongen sa nei og flyktet..

1
Morra-DI-2 Jeg har heller ikke sett filmen, og min utblåsning her er vel mer en generell oppbygget frustrasjon. Selvsagt var det viktig at Blucher ble senket, og at kongen fikk flykte. Men de...

Selvsagt var det viktig at Blucher ble senket, og at kongen fikk flykte. Men det er jo tragisk at så lite oppmerksomhet blir viet til de 10 andre tyske jagere og 40 skip som ble senket i Narvik. .Det utgjorde 25 % av jagerstyrken til Hitler. Mellom 5- 10 000 mann døde. Det var en gamechanger, som virkelig hadde stor betydning - kanskje for utfallet av krigen.

Det er en film på trappene fra Tommy Wirkola (fra Alta). Bestefaren hans var med i kampene (sannsynligvis fra Alta Bataljon?)

1
oknext Disse påstandene ville vært helt korrekte hvis Norge hadde en offisiell allianseavtalen med de allierte. Til og med en allianseavtale med Storbritannia alene ville kunne påberope N...

Den norske regjeringa sa Norge var i krig med Tyskland, det internasjonale samfunnet rekna Norge for å vere i krig med Tyskland. Norge vart rekna som ein av dei allierte ved fredsutbruddet, Norge fekk krigsskadeerstatning frå Tyskland. Tyskland rekna Norge for å vere i krig med Tyskland.

1
Mrsa2 Den norske regjeringa sa Norge var i krig med Tyskland, det internasjonale samfunnet rekna Norge for å vere i krig med Tyskland. Norge vart rekna som ein av dei allierte ved fredsu...

vi snakker om Norge hadde regulære styrker under alliert kommando.

Hvis vi hadde det så brøyt regjeringen grunnloven prgf 25 om at Kongen er øverste krigsherre og at krigsmakten ikke må overlades i fremmed makts tjeneste.

Til og med Kong Haakons brevveksling med Sir Laurence Collier som ble offentligjort i Aftenposten 20.06.1946 skriver: Mine landsmenn deltok i de britiske krigsanstrengelser så langt det var mulig.

At Norge var i krig finner du bare diskusjon om i Norge. det du sier om at internasjonale samfunn regna Norge som i krig må du nesten dokumentere. Det går ikke igjen i noe dokumentasjon som jeg har gått igjennom fra de alierte.

Molotov sa under paris konferansen i 1946 at Norge ikke hadde krav på krigserstatning fordi landet ikke har deltatt i krigen.

Sovjet brøt da også alle diplomatiske forbindelser med den norske regjering 8 mai 1941 fordi de mente at Norge ikke lenger var suverent, men at vi var en okkupert stat.

Til og med Norges ambasadør i London Erik Andreas Colban sa at "Norge ingikk aldri noen direkte formell allianseavtale med de andre krigførende land"

At den Norske regjeringa i London mente vi var i krig med Tyskland er ikke så merkelig all den tid de prøvde å holde undertegnelsene av overgivelsen hemmelig. Noe de fortsatte med etter krigen. Behandlingen av Ruge og Fleischer er en skamplett i norgeshistorien, det samme gjelder behandlingen av Langeland og sikkert flere med ham.

1
oknext vi snakker om Norge hadde regulære styrker under alliert kommando. Hvis vi hadde det så brøyt regjeringen grunnloven prgf 25 om at Kongen er øverste krigsherre og at krigsmakten ik...

At Norge var i krig finner du bare diskusjon om i Norge. det du sier om at internasjonale samfunn regna Norge som i krig må du nesten dokumentere. Det går ikke igjen i noe dokumentasjon som jeg har gått igjennom fra de alierte.

Molotov sa under paris konferansen i 1946 at Norge ikke hadde krav på krigserstatning fordi landet ikke har deltatt i krigen.

Sovjet brøt da også alle diplomatiske forbindelser med den norske regjering 8 mai 1941 fordi de mente at Norge ikke lenger var suverent, men at vi var en okkupert stat.

Til og med Norges ambasadør i London Erik Andreas Colban sa at "Norge ingikk aldri noen direkte formell allianseavtale med de andre krigførende land"

Enkelt, Norge fekk krigsskadeerstatning. Noko som Danmark ikkje gjorde. At Sovjetunionen gjekk i mot det er velkjent, men ein må og hugse på at når Norge vart angrepe av Tyskland fekk Hitler gratulasjonstelegram frå Stalin.

1
Mrsa2 [sitat…] Enkelt, Norge fekk krigsskadeerstatning. Noko som Danmark ikkje gjorde. At Sovjetunionen gjekk i mot det er velkjent, men ein må og hugse på at når Norge vart angrepe av T...

men ein må og hugse på at når Norge vart angrepe av Tyskland fekk Hitler gratulasjonstelegram frå Stalin.

Ja det er lett å glemme at det var noe som het Molotov - Ribbentrop pakten (også kjent som Stalin-Hitler pakten) inngått i august 1939, og som først ble "sagt opp" av tyskerne 22 Juni 1941 (Operasjon Barbarossa)...... I den avtalen ble jo deler av østauropa stykket opp og delt. Angrepet på Norge var bare en bonus....

1
Mrsa2 [sitat…] Enkelt, Norge fekk krigsskadeerstatning. Noko som Danmark ikkje gjorde. At Sovjetunionen gjekk i mot det er velkjent, men ein må og hugse på at når Norge vart angrepe av T...

Enkelt, Norge fekk krigsskadeerstatning. Noko som Danmark ikkje gjorde.

Dette hadde då ingen ting med om eit land hadde kapitulert eller ikkje å gjera: En ny konferanse i Paris høsten 1945 diskuterte erstatningskrav fra de land som skulle få sine erstatningskrav på Tyskland dekket fra de vestlige okkupasjonssoner. Hovedvekten ble lagt på postene direkte ødeleggelser, okkupasjonsomkostninger og budsjettomkostninger vedrørende krigføringen. Totalsummen av de krav som ble fremsatt under disse postene, utgjorde nærmere 300 milliarder dollar (1938-verdi), hvorav de norske var på 2,9 milliarder dollar. Det ble opprettet et interalliert erstatningsbyrå, IARA, med sete i Brussel. Fra 1946 til 1951 ble det fordelt erstatning gjennom IARA med i alt 529,3 millioner dollar (1938-verdi), eller 0,2 prosent av de fremsatte krav. I alt fikk Norge 14,2 millioner dollar (1938-verdi). Demonteringen av tyske fabrikker m.m. som erstatningsytelser støtte på stor motstand fra tysk side, og med Marshall-planen ble den allierte erstatningspolitikken overfor Vest-Tyskland helt endret. (Store Norske)

Om erstatningar til Danmarks skriv Politiken:

Regningen for besættelsen endte på 11,6 milliarder 1945-kroner.

Men tyskerne har smidt i omegnen 200 millioner på bordet, inden de rejste sig og gik fra resten af kravet. Det fremgår af et svar fra udenrigsministeren til det socialdemokratiske folketingsmedlem Kim Mortensen.

Danmark fekk altså meir enn Noreg.

Dei tyske øydeleggingane i Danmark var vel minimale.

1
oknext Disse påstandene ville vært helt korrekte hvis Norge hadde en offisiell allianseavtalen med de allierte. Til og med en allianseavtale med Storbritannia alene ville kunne påberope N...

Pisspreik fra en nazi-lefler... Det Norske Storting overgav sin suvrenitet og lot okkupantene og marionett-regjeringen til Quisling ture fram som de ville...( feigskitene).

Så lenge Den Legale Norske Regjering fortsatte kampen og ble annerkjent som den Legale Norske Regjering av våre allierte, spiller slike fjolleuttalelser fra en medløper ingen rolle!

Norge VAR i KRIG!

1
Laster...