Jeg synes skiløpersken traff spikeren på hodet da hun uttalte seg om dette temaet gitt. Særlig unge jenter ser nå for tida ut til å tro at de må inn under samme mal som "alle" andre, det være seg både utseende og væremåte. Individualister med tro på seg selv litt utenom denne malen, det ser det ut til å bli stadig færre av. Det må være et forferdelig press å være ung jente i dag, gutta har det nok noe lettere sånn sett kanskje. Hun nevnte vel ikke dette med språk/dialektbruk kanskje (jeg har ikke betalt for å lese artikkelen), men også der ser man mye ensretting nå. I store deler av Østlandet f.eks., der er det nå helt vanlig at det å snakke "bærums-dialekt", det er liksom greia. Selv ungdom fra bygder i Valdres og Østerdalen snakker Oslo-mål når de f.eks. blir intervjuet på TV. Ungdom fra f.eks. Nord-Gudbrandsdal ("Brimi-land" - kjendiskokken du kanskje kjenner til-) de er nok et unntak, selvsikre ungdommer som ofte prater sin egen dialekt, og det samme gjør vel Therese selv også. Slikt viser at de har selvtillit, knoting viser gjerne mangel på sådan, evt. et sterkt ønske om å fremstå som litt tertefin. Mener nå jeg, og sikkert flere enn meg, - i den litt eldre årsklasse iallfall. (Slik som Mette Marit burde vel egentlig fått en språkpris, hun er virkelig flink til å holde på sin dialekt, til tross for sin omgang med mye "fint folk"... (merk anførselstegnene...).

Når skrev du dette, i 1960 eller der omkring?

3
GARDSDATTRA Det er ingenting gammeldags med innlegget. Poenget er at man kunne skrevet det samme i 1960 også.

Nei, det kunne man ikke. Det er først i de siste par ti-år at "alle" ungdommer, ja sågar de i småskolen, rundt omkring iallfall på Østlandet, har begynt å snakke Oslo-mål. Det har sågar vært tema i programmet Språkteigen det. Et sterkt ønske om å være "fin" sikkert (merk anførselstegnene). Bare legg merke til intervju med ungdommer fra f.eks. tjukkeste Hedmark, f.eks. Hamar by. Snakker Oslo-mål samtlige, de er sågar meget flinke, man kan faktisk ikke høre at de knoter... Og f.eks. ungdommer fra Valdres som nevnt (det var noen med i et TV-program (serie) for et par-tre år siden f.eks., alle snakket Oslo-"dialekt").

1
nostalgikern Nei, det kunne man ikke. Det er først i de siste par ti-år at "alle" ungdommer, ja sågar de i småskolen, rundt omkring iallfall på Østlandet, har begynt å snakke Oslo-mål. Det har...

Nei, det kunne man ikke

Det er slik at språket endrer seg og dialektene "forsvinner" fordi folk reiser mer og må gjøre seg forstått på alle kanter av landet.

Da blir det best å tilpasse seg et tilnærmet muntlig bokmål.

Men dialektbruken har alltid vært i endring, det var den i 1960 også.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Det er slik at språket endrer seg og dialektene "forsvinner" fordi folk reiser mer og må gjøre seg forstått på alle kanter av landet. Da blir det best å tilpasse seg et ti...

Det er slik at språket endrer seg og dialektene "forsvinner" fordi folk reiser mer og må gjøre seg forstått på alle kanter av landet.

Så du mener vi snart kan slippe å høre f.eks. Bergensdialekten da eller?... Og du antar at det å høre trønder og nordlending i Oslo eller i NRK, det blir det snart slutt på? Det tror ikke jeg. Og er det fordi at valdresinger og hamarsinger (ungdom) reiser mer til Oslo nå for tida, og at det er forklaringen på dette fenomenet at "alle" ungdommer i disse områdene snart er helt "Carl I." hele hurven, slett ikke politisk men språklig sett? Å nei du, dette handler nok mye om en merkelig utbredt mindreverdighetsfølelse i deler av landet, (Toten et hederlig unntak stort sett, tror jeg, men så blir de nok gjerne "mobbet" også da, f.eks. "litt" sågar av hedmarkingen som leder Stjernekamp på NRK.

Tenk hvor herlig selvbevisste og "ekte" f.eks. sørlendingene er gjerne. Ikke mye knot å treffe på der, utfra hva jeg har erfart iallfall. Var på Hamar i forbindelse et arrangement i Vikingskipet i fjor, og var rundt i en del butikker. Hørte ikke én ekspeditør (under ca. 40 - 50 år iallfall) som snakket hedmarking, alle knotet Oslomål. (Men tidligere finansminister Johnsen fra Hedmark, han var ingen knote-Petter.., dét skal han iallfall ha).

1
nostalgikern [sitat…] Så du mener vi snart kan slippe å høre f.eks. Bergensdialekten da eller?... Og du antar at det å høre trønder og nordlending i Oslo eller i NRK, det blir det snart slutt p...

Så du mener vi snart kan slippe å høre f.eks. Bergensdialekten da eller?... Og du antar at det å høre trønder og nordlending i Oslo eller i NRK, det blir det snart slutt på? Det tror ikke jeg

Nei det tror ikke jeg heller. Det jeg vet derimot er at dialektene endrer seg og tilpasser seg tida man lever i.

For noen tiår siden fikk vi amerikabesøk. Hans bestemor hadde utvandret fra heimgården min på slutten av attenhundretallet, og hun hadde lært barn og barnebarn norsk.

Problemet var at vi knapt forsto den norsken han snakket, han hadde lært dialekten som ble brukt på attenhundretallet, og den var veldig ulik den dialekten vi brukte.

Dialekter og språk vil alltid være i endring.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Nei det tror ikke jeg heller. Det jeg vet derimot er at dialektene endrer seg og tilpasser seg tida man lever i. For noen tiår siden fikk vi amerikabesøk. Hans bestemor ha...

Dialekter og språk vil alltid være i endring.

Jo, det er så, men synes du det er en naturlig endring at yngre folk, sågar barn, på f.eks. Hedmark "plutselig" begynner å snakke "perfekt" Oslo-"dialekt"? Husk at når f.eks. en bonde på Hedmark blir intervjuet på TV om hvordan årets kornavling har vært eller lignende, så svarer ikke bonden (ikke ennå iallfall) vanligvis på "Oslo-aktig" vis (for ikke å si bærumsk). Det går gjerne på brei hedmarksdialekt. Og jeg er ganske sikker på at hvis man hadde overhørt f.eks. en gruppe håndtverkere sittende på cafe for å ta sin lunchpause der, så ville man nok som regel høre hedmarksdialekt så det holder...

Så det er nok helst ungdommen og kanskje helst fra byer/tettsteder der som vil være litt "fine" stakkar. Ja, ja, det er jo lov det, men det er jo også "lov" å kommentere denslags fenomener... Litt digresjon i forhold til trådens hovedtema som jo dreide seg om vår fremste skiløperske sine "observasjoner", men.

1

Jeg synes skiløpersken traff spikeren på hodet da hun uttalte seg om dette temaet gitt.

Dette med bruk av «normal»-språk kontra dialekt kan avhenge av hvilken situasjon man befinner seg i.

Driver man kundebehandling er det å bruke tilnærmet skriftspråk en viss nødvendighet om man vil unngå misforståelser. Spesielt gjelder dette når samtalen foregår via telefon.

Ellers, rent generelt, tenker jeg at personer med godt utviklet språkøre, har lett for å tilpasse språket til situasjonen uten at dette har noe som helst med eventuelle komplekser å gjøre.

En liten digresjon til tema:

Hva legger du i vedhenget/uttrykket «gitt» som du bruker i to tilfeller hittil i tråden?

Jeg synes skiløpersken traff spikeren på hodet da hun uttalte seg om dette temaet gitt.

Visste ikke at VGD eksisterte den gang gitt...

1
GARDSDATTRA [sitat…] Nei det tror ikke jeg heller. Det jeg vet derimot er at dialektene endrer seg og tilpasser seg tida man lever i. For noen tiår siden fikk vi amerikabesøk. Hans bestemor ha...

Det jeg vet derimot er at dialektene endrer seg og tilpasser seg tida man lever i.

Det er rett nok. Men det som skjer mange stader på Austlandet nå, er noko heilt anna. Den tradisjonelle dialekten på staden endrar seg ikkje, han blir berre borte og erstatta av standard austnorsk bymål. Her eg bur, i ein nynorskkommune, talar så å seie alle under 16 bymål, sjølv om båe foreldra talar ein dialekt som ligg svært nær nynorsk. Og ikkje berre Austlandet: når ein ruslar i gatene i Arendal er det uventa mykje rulle-r'ar å høyre.

1
FooDog [sitat…] Dette med bruk av «normal»-språk kontra dialekt kan avhenge av hvilken situasjon man befinner seg i. Driver man kundebehandling er det å bruke tilnærmet skriftspråk en vis...

Ellers, rent generelt, tenker jeg at personer med godt utviklet språkøre, har lett for å tilpasse språket til situasjonen

Og hva er så "situasjonen" i skolegården på Hamar da??... (for å holde oss til eksemplet med Hedmark (fylket som den aktuelle skiløpersken er ifra, er forresten litt usikker på hennes språkbruk også, - sier hun f.eks. "itte" eller "ikke"?, vel, noe utvannet dialekt har hun vel, men tror ikke hun knoter "nevneverdig" iallfall, kanskje litt blandingsspråk).

Når det gjelder "gitt", som du også spør om, har du ikke hørt/sett det brukt av andre før kanskje, var forresten denne lille og rel. uvesentlige attpåslengen ukjent for deg?

1

Jeg spår at norsk bokmål blir fremtidens språk. Dette særlig på grunn av migrasjoen. Norge har ikke råd til noe annet. Er det ikke viktig for vår felles fremtid, at vi kan forstå hverandre?

1
Langorm Jeg spår at norsk bokmål blir fremtidens språk. Dette særlig på grunn av migrasjoen. Norge har ikke råd til noe annet. Er det ikke viktig for vår felles fremtid, at vi kan forstå h...

Jeg har egentlig aldri vært spesielt glad i "nynorsk" - før nå.

Men det er jo egentlig en stor historisk feil - nynorsk er ikke nytt, det er det som er opprinnelig. Bokmål er dansk skriftspråk.

Dikt, musikk, drama etc. er mye finere på dialekter. Vi burde innføre gammelnorsk - det opprinnelige - på skolene.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Det er slik at språket endrer seg og dialektene "forsvinner" fordi folk reiser mer og må gjøre seg forstått på alle kanter av landet. Da blir det best å tilpasse seg et ti...

Nei, nå tuller'u fært Dattra. Over århundrene forandrer språket seg, og det er riktig, men det har vært en prosess som tidligere har tatt lang tid. Tror ikke det er mere reising som gjør at alle snakker bokmål/halvdansk, men heller TV og spesielt barneTV. Husker da mine nieser var små på 80-tallet. Når de lekte, og spesielt når de lekte mor, far og barn snakket de fisefint oslomål (og både de og jeg hører til det trøndske målområdet). Jeg er svært glad i dialekter, både min egen og andres og jeg synes det er spennende å oppdage dialektforskjeller selv mellom nærliggende bygder. Egentlig er jeg for nynorsk som skrivemål og mener at vi muntlig bør uttrykke oss på et talemål som ligger nær opp til det som tradisjonelt har vært brukt på stedet hvor vi kommer fra. På den måten er vi med og tar vare på den kulturskatten som er bevart gjennom dialektene.

Ellers så forakter jeg denne utviklingen som tillater sjøtt, sjøkken, sjærlighet osv. Å ikke gjøre forsøk på å lære ungene våre hva som er riktig her er unnlatenhet for ikke å si dumsnillhet.

1
JudasT [sitat…] Det er rett nok. Men det som skjer mange stader på Austlandet nå, er noko heilt anna. Den tradisjonelle dialekten på staden endrar seg ikkje, han blir berre borte og ersta...

Den tradisjonelle dialekten på staden endrar seg ikkje, han blir berre borte og erstatta av standard austnorsk bymål. Her eg bur, i ein nynorskkommune, talar så å seie alle under 16 bymål, sjølv om båe foreldra talar ein dialekt som ligg svært nær nynorsk. Og ikkje berre Austlandet: når ein ruslar i gatene i Arendal er det uventa mykje rulle-r'ar å høyre.

Endelig én som skjønner hva jeg snakker om i denne saken...

1
Laster...