Nye VGD er lansert! Mer informasjon

67 år - Kroken på døra for funksjonshemmede (?)

67 ÅR - KROKEN PÅ DØRA FOR FUNKSJONSHEMMEDE (?)

Mener byrådet at funksjonshemmede blir mindre funksjonshemmet ved fylte 67 ? Funksjonshemmede i alderen 6 – 67 år tildeles 150 TT-reiser i året. Ved fylte 67 år reduseres antall reiser med 100 til 50. Det sier seg selv at mange funksjonshemmede da blir mer isolerte og får redusert livskvalitet ved fylte 67 år. Og redusert livskvalitet fører ofte til dårlig helse. Hvorfor finner folk seg i dette ?

Som aktiv deltaker i Aktiv på Dagtid må «Kari» som fyller 67 år forlate et liv som aktiv på dagtid. Og sjansene er store for at nå venter et nytt liv som passiv på dagtid. Da «Kari» ble uføretrygdet i femtiårsalderen ventet et liv i passivitet og isolasjon. Treningstilbudet Aktiv på dagtid ble redningen. Her fikk hun venner i et trygt og sunt treningsmiljø og den psykiske og fysiske helsen ble betraktelig bedre. Nå er det kroken på døra pga. av et stivt og rigid regelverk.

Men «Kari» er dessverre bare en av mange. Som leder i Mental Helse Stovner får jeg stadig henvendelser fra fortvilte mennesker som ved fylte 67 år må forlate Aktiv på dagtid.

Aktiv på dagtid i Oslo er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl.a. helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m. Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger el. sosialstøtte kan delta i ordningen.

Prisen er kr. 500 pr. år. Ved fylte 67 år får alle alderspensjon. Alderspensjonister som har mottatt ovennevnte ytelser over tid, får ikke så høy pensjon da de har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Derfor trenger også disse et subsidiert treningstilbud.

Mange som mottar nevnte ytelser sliter med ekstra utfordringer og da blir det ekstra brutalt når folk med psykiske og eller fysiske helseproblemer etter mange år må forlate det trygge og oppsøke nye og ukjente treningsmiljøer. Alternativet er et liv i isolasjon og passivitet. Å finne nye miljøer kan ofte være utfordrende nok for folk uten ekstra utfordringer for i mange miljøer er det klikkdannelser og umulig for nye å få innpass.

Er dette aldersdiskriminering? Min oppfordring til politikerne i bydelene, Rådhuset, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) er : Reglene må endres slik at 67-åringer får 150 TT-turer i året og bestemmelsene om øvre aldersgrense for Aktiv på Dagtid må fjernes. Dette er forebyggende og sparer helsevesenet for mange penger som kan brukes til forebygging for alle. 67-åringer + har samme behov for et sosialt liv og treningstilbud som 20-åringer.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

3
42 svar

42 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

fargerik

Ikke bra dersom de over 67 blir ekskludert på grunn av økonomi.

Lykke til med å presse på videre.

Hilsen en som syns tiden begynner å gå farlig fort mot 67 år ;-)

2

Kul_Djevel

r tildeles 150 TT-reiser i året. Ved fylte 67 år reduseres antall reiser med 100 til 50

Rettelse. Det reduseres fra 150 til 70.

Men ja. Dette er aldersdiskriminering. Det burde reduseres til 100 TT reiser i året og gjelde uansett alder.

1

broren_til_noen

Det burde reduseres til 100 TT reiser i året og gjelde uansett alder.

Hvorfor må det reduseres?

2

Kul_Djevel

Økonomiske årsaker. Det koster penger. 100 fritidsreiser i året er mer enn nok. Det er 2 reiser i uka. Det burde jo holde i massevis.

1

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...