Aktuelt

gunnerna

Behandling til alle kreftpasienter - penger fins

BEHANDLING TIL ALLE KREFTPASIENTER - PENGER FINS

Hører på NRK at 60 kreftpasienter må betale en million av egen lomme for immunbehandling som forlenger livet, da det offentlige ikke har råd til dette. Samtidig leser jeg på FINN : Boliger til salgs : Holmenkollen – herskapelig villa med flott utsikt mot fjord og by – 50 millioner. Vinderen – herskapelig og representativ villaeiendom – 50 millioner.

For disse summene kan 100 kreftpasienter få gratis immunbehandling i et år. Jeg går utfra at det er flere enn 60 som får avslag på offentlig immunterapi. De som ikke har råd til å kjøpe privat helsehjelp hører vi ikke om. Hvor mange kan det dreie seg om ?

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn. At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Gunn Pound

3
42 svar

At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Dette problemet er tøyelig som en strikk, og uansett praksis og prioriteringer, vil nye kostbare medisiner og behandlingsmåter med begrenset effekt og virkning, fortløpende bli tilgjengelig. Dette er ikke bare et spørsmål om etikk og moral, det koker også ned til hva vår økonomi kan tåle, når problemet egentlig står mellom å hjelpe mange til et "varig bedre liv", og enkelttilfeller med svært begrenset eller usikker virkning. Jeg tror det vi nå har, en nøktern og rasjonell vurdering av kostbare medisiner, er den praksis som er og blir best, også på sikt.

3
return_of_drakkar Det er jo slettes ikke alt som virker på alle, uansett sykdom og medisin for det. Så det blir kanskje ikke det helt store argumentet? Men kanskje kan det være justeringer av ymse s...

Jo, når man bruker penger på noen av de dyreste medisinene vi har og de kun har begrenset effekt mener jeg det er et argument. Man kan gjerne bruke dem i kliniske studier, men derfra til å bredde dem for alminnelig bruk mener jeg er feil bruk av de begrensede midler man har til rådighet. Det skaper dessuten urealistiske forventninger i befolkningen på kort sikt.

Persontilpasset medisin mener jeg har mye for seg, men den må ha en dokumentert samfunnsmessig og helsemessig gevinst før den tas i bruk.

Ja, jeg mener det er mulig å finne fram til behandlingsmetoder som har den bred effekt mot kreft. Om det er mulig å ta frem metoder som kan betraktes som en vaksine gjenstår å se. Men det bør være et mål for forskningen.

3

BEHANDLING TIL ALLE KREFTPASIENTER - PENGER FINS

Hører på NRK at 60 kreftpasienter må betale en million av egen lomme for immunbehandling som forlenger livet, da det offentlige ikke har råd til dette. Samtidig leser jeg på FINN : Boliger til salgs : Holmenkollen – herskapelig villa med flott utsikt mot fjord og by – 50 millioner. Vinderen – herskapelig og representativ villaeiendom – 50 millioner.

For disse summene kan 100 kreftpasienter få gratis immunbehandling i et år. Jeg går utfra at det er flere enn 60 som får avslag på offentlig immunterapi. De som ikke har råd til å kjøpe privat helsehjelp hører vi ikke om. Hvor mange kan det dreie seg om ?

Det ser ut til at det skjer noe.

["Beslutningsforum for nye metoder besluttet mandag at kreftmedisinen pembrolizumab kan tas i bruk ved norske sykehus..."](</system/edit/post/id/45328361/På%20møtet i Beslutningsforum mandag, kom de fire direktørene for helseregionene fram til at medisinen kan godkjennes.>)

"...Ifølge NRK finnes det i dag 700 lungekreftsjuke i Norge som er aktuelle for immunterapi. Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan i gjennomsnitt forlenge livet med seks måneder..."

Gode nyheter!

2
fargerik [sitat…] Ja, men du mener kanskje at vi er ved veis ende også på det feltet? Da er det jo bare å nedlegge forskningen, da, eller misforstår jeg?

Kanskje heller prøve å gripe an årsakene? Så som å leve mer sammen med "bakteriene", og ikke omgi oss med absolutt bakteriefri verden,hvor chemi lager et sterilt miljø. Hvorledes skal imunsystemet kunne "øve" seg, når ingen får infeksjoner eller sår som infiseres. Kanskje vi burde leve litt mer "møkkete"? Skitne barn er sunnest,sa de på 50 tallet. Vi spiste sandkaker, sandkakeformer fyllt med sand og litt kattebæsj ,for barnehager hadde vi jo ikke på 50 tallet. Vi "kælvet" av sykkelen og mor satt med pinsett og pillte ut sand og stein fra låret og ned,mer en en gang. Vi skjærte oss stadig i skogen når vi bygde hytter og pil og bue.Med andre ord, vi var en gjeng på 12 gutter som var så møkkete og skabbete av sår,og alle har bra helse den dag i dag. Pussig,vi var aldri syke??? Kanskje imunforsvaret riktig koste seg, og ble sterkere og sterkere?

2
Arrcab [sitat…] Gode nyheter for denne gruppen livstruende og kronisk syke, ikke like gode nyheter for dem som ikke får behandling, når millioner av kroner må kuttes i andre budsjetter. H...

Ja, det er bare X antall penger, så dette betyr at andre mister noe.

Slik er livet.

Jeg håper at helseforetakene prioriterer riktig når andre nå mister et tilbud.

For jeg har ikke hørt eller lest noe om at regjeringen vil bevilge noe ekstra til dette.

1

For disse summene kan 100 kreftpasienter få gratis immunbehandling i et år. Jeg går utfra at det er flere enn 60 som får avslag på offentlig immunterapi. De som ikke har råd til å kjøpe privat helsehjelp hører vi ikke om. Hvor mange kan det dreie seg om ?

Problemet er at de fleste av disse ikke vil overleve i et år. Vi kan nå gi livsforlengende behandling ved hjelp av immunterapi for svært mange kreftformer. Så mange at vi rett og slett ikke har råd til det.

1
arveka Det er riktig. Forskning i nye metoder er en langt bedre anvendelse av offentlige midler. Genteknologien kommer til å løse dette. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta.

Det er riktig. En langt bedre anvendelse av offentlige midler. Genteknologien kommer til å løse dette. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta.

Det er ikke spesielt imponerende at det offentlige i Norge er blant de siste til å dekke dette. Store deler av Europa, USA, de tar i bruk nytt, og som vanlig kommer den norske staten hinkende inn på jumboplass. Ikke imponerende i "verdens rikeste land".

Nå kommer det, når en million nordmenn har kjøpt helseforsikring. sukk.

1

Immunterapi er virkelig interessant. Det er på sett og vis den naturlige formen fordi det er kroppen selv som kriger.

Genteknologi? Njaa... Å knekke koden er ikke noe som nødvendigvis varer ved.

For den mest slemme hjernekreft-typen så er hver kreftenhet (les: hos pasient) unik i sin konfigurasjon, noe som gjør medisinering særs vanskelig.

1
fargerik [sitat…] Det er ikke spesielt imponerende at det offentlige i Norge er blant de siste til å dekke dette. Store deler av Europa, USA, de tar i bruk nytt, og som vanlig kommer den no...

Det er ikke spesielt imponerende at det offentlige i Norge er blant de siste til å dekke dette. Store deler av Europa, USA, de tar i bruk nytt, og som vanlig kommer den norske staten hinkende inn på jumboplass. Ikke imponerende i "verdens rikeste land".

Her blander du litt begrepene. Livsforlengende medisiner er ikke en løsning som knekker kreftgåten. Den bare utsetter døden ved at immunforsvaret stimuleres til å "yte ekstra motstand". Nye behandlingsmetoder må finne fram til den faktiske årsakssammenhengen som forårsaker mutasjonene som gir vekst av kreftcellene.

1
arveka [sitat…] Her blander du litt begrepene. Livsforlengende medisiner er ikke en løsning som knekker kreftgåten. Den bare utsetter døden ved at immunforsvaret stimuleres til å "yte eks...

Nye behandlingsmetoder må finne fram til den faktiske årsakssammenhengen som forårsaker mutasjonene som gir vekst av kreftcellene.

Men det forutsetter generelt sett status quo i disse prosessene som gir elendigheten. Ved forandringer er man like langt, kanskje.

Kreft kan f.eks oppstå ved at celler ikke dør når de skal. Si at at en celle skal dø etter 1 måned (bare valgt et tall), men ikke gjør og dermed kan (selvsagt slettes ikke alltid) utvikle seg - hva så? Piller for at cellen skal avgå ved rett tidspunkt?

Ikke noe galt med dine tanker, men bare lurer litt på ditten og datten.

1
arveka [sitat…] Her blander du litt begrepene. Livsforlengende medisiner er ikke en løsning som knekker kreftgåten. Den bare utsetter døden ved at immunforsvaret stimuleres til å "yte eks...

Nei, jeg blander ikke. Sannsynligvis vil disse medisinene bli videreutviklet med tiden. Det som nå kan forlenge livet med f. eks. et år, kan sikkert om få år forlenge livet opp til gjennomsnittlig forventet levealder. Og da syns jeg vi skal kunne være fornøyd.

Det er intet som tilsier at ikke denne behandlingen vil bli bedre og bedre, det har jo vært slik med omtrent alt annet av behandling.

1
fargerik [sitat…] Det er ikke spesielt imponerende at det offentlige i Norge er blant de siste til å dekke dette. Store deler av Europa, USA, de tar i bruk nytt, og som vanlig kommer den no...

Store deler av Europa, USA, de tar i bruk nytt, og som vanlig kommer den norske staten hinkende inn på jumboplass. Ikke imponerende i "verdens rikeste land".

"Norway, an oil producer with one of the world’s richest economies, is an expensive place to live. A Big Mac costs $5.65. A gallon of gasoline costs $6.

But one thing is far cheaper than in the U.S.: prescription drugs.

A vial of the cancer drug Rituxan cost Norway’s taxpayer-funded health system $1,527 in the third quarter of 2015, while the U.S. Medicare program paid $3,678. An injection of the asthma drug Xolair cost Norway $463, which was 46% less than Medicare paid for it."

lenke

Det er nok verdt ventetiden (dog vil sikkert ikke de som selv er rammet føle det slik), vi hadde veldig fort blitt et fattig land om vi skulle ta "asking price" på alt nytt legemiddelindustrien hoster opp.

Nå vil man måtte nedprioritere andre pasientgrupper, men den nedprioriteringen svir ikke på langt nær så mye som den ville gjort om vi hadde tatt første og beste tilbudet vi fikk. Det faktum at vi venter vil kanskje føre til at vi kan hjelpe flere.

1
return_of_drakkar [sitat…] Men det forutsetter generelt sett status quo i disse prosessene som gir elendigheten. Ved forandringer er man like langt, kanskje. Kreft kan f.eks oppstå ved at celler ikk...

Jeg har ikke svaret på det. Vi vet for lite om de prosesser som forårsaker veksten. Jeg tror den eneste måten å løse det på er å lære mer om årsakssammenhengene.

Dagens medisin kan sammenlignes med å skyte med hagle og håpe at man treffer, mens fremtidens medisin vil være å skyte blink på hvert skudd.

En ting er jeg ganske sikker på og det er at dagens kjente immunterapeutiske medisiner ikke vil være en del av fremtidens kurative behandling. Å kaste bort store summer på palliativ behandling er etter min mening feil.

1
fargerik Nei, jeg blander ikke. Sannsynligvis vil disse medisinene bli videreutviklet med tiden. Det som nå kan forlenge livet med f. eks. et år, kan sikkert om få år forlenge livet opp til...

Sannsynligvis vil disse medisinene bli videreutviklet med tiden. Det som nå kan forlenge livet med f. eks. et år, kan sikkert om få år forlenge livet opp til gjennomsnittlig forventet levealder. Og da syns jeg vi skal kunne være fornøyd.

Jeg er slett ikke sikker på at du har rett i det. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at disse medisinene er et blindspor.

1
arveka Jeg har ikke svaret på det. Vi vet for lite om de prosesser som forårsaker veksten. Jeg tror den eneste måten å løse det på er å lære mer om årsakssammenhengene. Dagens medisin kan...

En ting er jeg ganske sikker på og det er at dagens kjente immunterapeutiske medisiner ikke vil være en del av fremtidens kurative behandling. Å kaste bort store summer på palliativ behandling er etter min mening feil.

Immunterapi som virker er da ikke pallativ behandling???

Ihverfall ikke den dagen immunterapi kan defineres som helbredende?

1
fargerik Det trodde også mange den gangen folk begynte å leke med tanken om å fly. For ikke å snakke om f. eks. IBM som trodde at datamaskiner (PC) var et blindspor... Eller finnene, som på...

Det kan ikke sammenlignes. En bedre sammenligning er multiresistente bakterier som endrer seg og utvikler resistens mot antibiotika. Slike endringer skjer også i kreftceller. Hele tiden. Resultatet er at medisiner som virket i går virker ikke i morgen

1
arveka Det kan ikke sammenlignes. En bedre sammenligning er multiresistente bakterier som endrer seg og utvikler resistens mot antibiotika. Slike endringer skjer også i kreftceller. Hele...

Det kan ikke sammenlignes. En bedre sammenligning er multiresistente bakterier som endrer seg og utvikler resistens mot antibiotika. Slike endringer skjer også i kreftceller. Hele tiden.

Ja, men du mener kanskje at vi er ved veis ende også på det feltet?

Da er det jo bare å nedlegge forskningen, da, eller misforstår jeg?

1
arveka Jeg har ikke svaret på det. Vi vet for lite om de prosesser som forårsaker veksten. Jeg tror den eneste måten å løse det på er å lære mer om årsakssammenhengene. Dagens medisin kan...

En ting er jeg ganske sikker på og det er at dagens kjente immunterapeutiske medisiner ikke vil være en del av fremtidens kurative behandling. Å kaste bort store summer på palliativ behandling er etter min mening feil.

"Aamdal mener immunterapi vil være en del av alle kreftpasienters behandling i fremtiden."

Så kan man diskutere når *framtiden* er. Palliativ behandling er jo behandling som ikke går på å helbrede, og det synes meg da at immunterapi også har det som mulig mål.

Se f.eks siste avsnitt ioverskriften Positive Resultater i lenken min. Altså snakk om 5-års overlevelse.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
40 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...