Maradona_123 Liberaliseringen av boligmarkedet viser seg som en stor suksess....for noen.

Maradona123 : det hjelper jo ikke uten liberalisering vel ? Oppføringskostnader eller byggekostnader vil uansett gjenspeile lønnsnivået i ett samfunn. Da går ikke byggekostnadene ned..

det som hender : folk kan ikke selge fordi de ikke kan kjøpe nytt og boligmangelen bli større uten flyttefleksibilitet. Og som den også vil bli med restriksjoner som må være det motsatte av liberalisering.

det er ikke liberalisering som er årsaken til prisøkning men større befolkningsøkning enn byggeøkning. Og ja..vi importerer fattige mennesker i tillegg til egen ungdom som går delvis tomhendt ut i markedet. Det er ikke nok boliger og som tidligere også...de som kan finansiere og betale mest får kjøpt. Slik var det " før liberalisering " også..

norge løste befolkningsoverskudd med utvandring til usa før. Det kan vi ikke nå lenger og i tillegg importerer vi folk...klart det må gå galt !

3
milfern [sitat…] Kva med sentraliseringa?

Milfern : selvfølgelig må det bygges hvis det sentraliseres. Men hvis ikke det sentraliseres så må det bygges i distriktene. Tenker det blir omtrent like dyrt i byggekostnader pr m2. Og kansje enda dyrere usentralt hvis infrastruktur som el-nett og vann / kloakk og ikke minst kloakkrensing må legges på strekningene.

ett godt poeng er at vi ikke bør bygge mer der det ikke kommer ny industri og nye arbeidsplasser. Da får vi jo ett problem på sikt..

1

med 10 % boligprisøkning på landsbasis det siste året så må dette hende før eller senere.

Den spådommen er selvfølgelig helt rett men ikke særlig imponerende.

Du vil jo ha rett om kollapsen kommer før jul i år, i 2020, i 2040 eller i 2060.

Tør du å spå noe mer vågalt om når denne kollapsen kommer? Altså litt mer nøyaktig enn før eller senere?

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Den spådommen er selvfølgelig helt rett men ikke særlig imponerende. Du vil jo ha rett om kollapsen kommer før jul i år, i 2020, i 2040 eller i 2060. Tør du å spå noe mer...

Bornof : tør ikke spå mer nøyaktig på årstall men det vil inntreffe når renta går en del opp eller ved større arbeidsledighet. Tror begge deler sammenfaller etterhvert.

så spørs det nok veldig hvilket sted som får høy arbeidsledighet.

begge deler vil gjøre at folk ikke lenger har råd til og bygge. De som ikke har bolig får ikke kjøpt eller leid. Kun de som ikke lenger kan betale hva de har lånt vil tape penger.

Det kan bli noen vinnere her også blandt de som ikke kan bygge eller kjøpe hvis bankene går til tvangsauksjoner i stedet for avdragsfrihet. Da blir fattige boligeiere mens " rike " nedsyltet i gjeld blir enda fattigere.

1
politikk Bornof : tør ikke spå mer nøyaktig på årstall men det vil inntreffe når renta går en del opp eller ved større arbeidsledighet. Tror begge deler sammenfaller etterhvert. så spørs de...

tør ikke spå mer nøyaktig på årstall men det vil inntreffe når renta går en del opp eller ved større arbeidsledighet. Tror begge deler sammenfaller etterhvert.

Igjen så har du helt rett men det er ikke særlig dristig spådom.

En kollaps vil selvsagt skje når mange folk ikke klarer å betale låneavdragene sine og det skjer selvsagt når låneavdragene blir mye høyere enn i dag og/eller at lønningene blir mye lavere enn i dag, altså ved økte renter og/eller høy arbeidsledighet.

Det er når dette inntreffer som ville vært imponerende spådom dersom du traff ganske godt der.

Spådommene om krakk har fulgt oss fra midten av 1990-tallet og de har selvsagt alle hatt rett. De følte nok at de hadde ekstra rett 2008-09 og vil sikkert føle det også når et nytt krakk kommer "før eller senere".

Jeg kan våge meg på en like "dristig" spådom selv også.

Etter et krakk vil boligprisene igjen stige før eller senere.

Husk at du hørte det av meg først.

2
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Igjen så har du helt rett men det er ikke særlig dristig spådom. En kollaps vil selvsagt skje når mange folk ikke klarer å betale låneavdragene sine og det skjer selvsagt...

Bornof : med 10 % på landsbasis og 18 % i osloområdet er vil det nok skje før heller enn senere. I bestefall blir det ikke noe krakk som gjør at folk ikke kan betale. Men nyfinansieringen til kjøp vil helt klart stoppe opp.

selv i kristiansand med 3.3 % stigning som nyhetene sa så er dette mer enn lønnsvekst og problematikken kommer sigende mye senere.

det er bare vanskelig og se at lønnsvekst og innenlands inflasjon kan dekke opp i takt med boligprisøkningen hvis vi skal få solgt eksportprodukter. Uten eksport så kan jo lønninger innenlands økes med 100 gamgen for og bedre betalingsevne på lån.

de som bare klarer og betjene utgiftene vil beholde bolig men bli gjeldslaver i mye lenger tid enn forrige generasjon. Og de ender opp med at de ikke " kan " få solgt uten og ta kraftig tap. Da vil de kansje leie ut hvis de arver bolig i stedet for og selge. Men det blir ikke flere boliger av det og bare de rikeste av de fattige kan leie hvis ikke norge skal bruke pensjonspengene på bostøtte.

det kan vel egentlig ikke kalles krakk hvis bare omsetning stopper opp. Spørsmålet blir vel i stor grad hvor mange banken forlanger at skal selge med tap i forhold til " krakk ". Da må jo banken ta tapet på mellomlegg mellom lånesum og kjøpesum.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Igjen så har du helt rett men det er ikke særlig dristig spådom. En kollaps vil selvsagt skje når mange folk ikke klarer å betale låneavdragene sine og det skjer selvsagt...

Bornof : ja...vi kan vel ikke se bort fra høy inflasjon og høye lønnsøkninger for og løse betalingsevne på lån. Men det vil føre til mye lavere kronekurs og inndra importkjøpekraft fra alle. Da blir låntakere vinnere og de " økonomisk fornuftige sparere " tapere.

teoretisk har vi vel denne muligheten for allerede gitte lån. Men øker lønninger ti gangen vil også byggepriser øke tilsvarende og ikke flere boliger på markedet likevel.

1
politikk Bornof : med 10 % på landsbasis og 18 % i osloområdet er vil det nok skje før heller enn senere. I bestefall blir det ikke noe krakk som gjør at folk ikke kan betale. Men nyfinansi...

Det er mange faktorer som peker imot et boligkrakk men man må også se på de faktorene som peker andre veien og som gjorde at vi fort tok igjen den "tapte" boligprisveksten både etter krakket 1990 og det i 2008.

Sammenfattet er dette knyttet til det svært gunstige skatteregimet rundt bolig og boliglån som vil være en driver for nettopp den store veksten i boligpris. Det ser ikke ut som noen politiker tør å ta ordentlig tak i den faktoren og dermed vil den "alltid" ligge der å være med å trekke boligprisene oppover.

Ta alltid med alle faktorer før man kommer med spådommer selv om "spådommene" dine selvsagt er helt rett uten at de egentlig gjør noen som helst noe som helst klokere.

Ellers kan ikke bare boligomsetningen bare stoppe opp uten at det også medfører krakk. Det vil alltid være en rekke folk som må selge boligen. Skilsmisse, dødsfall, sykdom etc. og dersom det ikke er mulig å få solgt boligen så går prisen ned.

Vi hefter for øvrig for gjelden selv om vi må selge boligen med tap.

2
politikk Bornof : ja...vi kan vel ikke se bort fra høy inflasjon og høye lønnsøkninger for og løse betalingsevne på lån. Men det vil føre til mye lavere kronekurs og inndra importkjøpekraft...

Lånetakerne/boligkjøperne har vært vinner i mange mange år og ut fra de politiske signalene som politikerne sender ut så ser det ikke ut som det er noen planer om noen snarlig endring på dette.

Så lenge boligskattepolitikken er slik den er så er det ikke mulig å bygge seg ut av boligprisveksten.

Jeg ser også topptalt bort fra at en fallende boligpris på noen som helst måte skulle ende opp med høy inflasjon. Det er vel snarere når boligprisene øker mye at vi skal se opp for høy inflasjon.

1

Spår at prisene har steget ytterligere 30% jeg 01.01.2020 ifht. dagens nivå.

1
politikk Bornof : hvordan ville du lagt om boligskattepolitikken da for og bygge seg ut av boligmangel ? Noen må jo betale byggekostnadene, men hvem ?

Er det egentlig noen boligmangel??

Er det mange som lever på gata i Norge?

Problemet er at dagens skattepolitikk gjør at boligen arter seg som et investeringsobjekt i tillegg til et sted å bo. Noen i slik grad at de har flere boliger som leies ut til de som ikke har økonomi til å være med på prisfesten.

Slik sett ser jeg ikke noen spesiell grunn til å gjøre noe med antallet boliger som bygges. Boligkostnaden på nye boliger vil i større grad være avhengig av tomteprisen enn byggekostnadene og tomtekostnadene kan endres med sterkere beskatning av bolig.

Og det er egentlig heller ikke boligmarkedet i seg selv som er grunnen til at jeg mener at man skal vri beskatning over på bolig og vekk fra inntektsskatt, moms etc., men det faktum at vi investerer for mye i ikke-produktive boliger istedenfor i aksjer i bedrifter som faktisk gir reell verdiskapning. Slik sett er den manglende boligbeskatningen og rent ut subsidieringen av bolig negativ for Norge totalt sett fordi det fører til investeringer i feil sektor.

Men en slik omlegging kan ikke skje over natten da vi alle er godt vant til statens subsidier ved våre boligkjøp og trenger tid til avvenning fra dopet. Men et prosentpoeng nedgang i skattefradraget på lånerenter hvert år samt at boliger ble beskattet med sin fulle verdi kunne vært en vei å gå. Da samtidig med kutt i for eksempel inntektsskatten.

1
BornOnThe4thOfJuly Er det egentlig noen boligmangel?? Er det mange som lever på gata i Norge? Problemet er at dagens skattepolitikk gjør at boligen arter seg som et investeringsobjekt i tillegg til e...

Bornof : tja...hvis ikke boliginvestering lønner seg eller kommer ut uten økonomisk tap så vil jo ingen bygge. Da blir det ikke bolig nr 2 og tre eller flere. Ingen utleieboliger heller og da blir det hvertfall boligmamgel og folk som bor på gata.

slik sett er det jo spekulantene og de " godt situerte ? " folk liker og kalle det som subsidierer leieboliger. Dvs...leier ut fordi de ikke kan få solgt til bedre fortjeneste med og plassere penger andre steder som en bankkonto.

hadde det vært lønnsom butikk og bygge nytt for bare utleie så vær sikker på at storkapitalen hadde bygd boligblokker og leiligheter i massevis som utleieboliger.

1

Om prisene på boligmarkedet skulle synke, er det gunstig for folk flest. Noen taper også, men de gikk inn i boligspekulasjonen med åpne øyne, fullt klar over at dette er gambling. Så dem er det ikke synd på. Jeg er helt enig med Bornonthe4th at vi må få en gradvis avvikling av den vanvittige boligsubsidieringen som fører til overinvestering i uproduktive boliger på bekostning av nyttig investering i næringslivet.

Det burde også legges til rette for at en har lov å bygge enklere og billigere boliger. Fremdeles overlever folk greit i hus satt opp på 1960-tallet f.eks., men å bygge nytt med slik standard, det er ulovlig. Vil eller må en bo billig i våre dager, kan en jo bo i telt, det er lovlig, men å sette seg opp en bolig av enklere type enn dagens høystandard – nei. Markedet trenger et bredt utvalg. Ville folk være fornøyd om bare dyre luksuslimousiner var mulig å få kjøpt? Høy standard, javel, men noen synes altså at Mitsubishi Space Star til 105 000 dekker deres behov, og vil heller bruke sine penger på andre ting. Men det valget har ikke en boligkjøper.

2
BornOnThe4thOfJuly Er det egentlig noen boligmangel?? Er det mange som lever på gata i Norge? Problemet er at dagens skattepolitikk gjør at boligen arter seg som et investeringsobjekt i tillegg til e...

Og det er egentlig heller ikke boligmarkedet i seg selv som er grunnen til at jeg mener at man skal vri beskatning over på bolig og vekk fra inntektsskatt, moms etc., men det faktum at vi investerer for mye i ikke-produktive boliger istedenfor i aksjer i bedrifter som faktisk gir reell verdiskapning

Hva definerer du som reell verdiskapning ?

1

Jeg synes hvert fall man kan lage unntaksregler der det er verst, som i Oslo. At man får 20% fradrag på 2. bolig er jo helt ekstremt, og det er jo ikke rart folk slenger seg på. Har du 2 eller flere boliger burde man også skattes minst 28% av gevinst. Det handler om å prioritere de som faktisk trenger bolig.

Forhåpentligvis kan man tvinge folk over på aksje- og fondsmarkedet.

1

Kanskje på tide vi endrer tankegang når det kommer til boligprisene. Vi kan til stadighet lese om folk som klager på prisene i byene og en evig klagesang om at folk ikke har råd til å eie midt i sentrum, men er det egentlig et problem?

Barneskolelæreren på Manhattan bor ikke der. De bor lenger ute. Er det noen som ser det som et stort problem? Selvsagt ikke. Hva er det som tilsier at alle skal ha råd til å eie sitt eget midt i sentrum av de største byene i landet?

Jeg vil påstå at det er på tide at vi innser at de største byene er på vei bort fra landsby-størrelse og inn i "storby"-størrelse og at dette medfører at det å eie i sentrum ikke er for alle. Kjedelig for de som vil, men ikke kan? -Absolutt! Er det et problem? -Selvsagt ikke!

1
Slikkepott [sitat…] Hva definerer du som reell verdiskapning ?

Hva definerer du som reell verdiskapning ?

Utfordringen med å plassere store summer penger i boligmarkedet er at pengene fremstår som "død kapital". Selv om boligens verdi i seg selv vokser, bidrar ikke boligens egenart med noen form for aktiv verdiskapning. Den står bare der og gjør ingenting ut av seg. Verdiveksten er et tall.

Reell verdiskapning handler om at penger skal kunne plasseres på en slik måte at de aktivt stimulerer næringslivet. Det kan være et økt stimuli for å for eksempel plassere penger i verdipapirmarkedet, gjennom aksjer, aksjefond, obligasjoner eller annet.

Så lenge det er null risiko og solid potensiell avkastning å sette disponible penger i en (sekundær)bolig, så vil man gjøre det. Men verdiskapende er det ikke.

1

Jeg har nå skjønt hvorfor vi får boligbobler.

Det er fordi myndighetene er stolte av norske boligpriser og at de stiger i verdi raskt. Derfor stoppes ikke galskapen.

Små leiligheter er det folk skal ha for de har ikke råd til annet.

Når myndighetene ikke ser bolignøden i Norge er det noe veldig galt. Boligmarkedet MÅ sprekke for at de igjen skal lære. Dette er trist for det viser veldig liten kunnskap og stor mangel på boliger for unge.

Enslige f.eks greier ikke dette markedet da de skal betale alene. Synes dette begynner å bli flaut når politikere ikke gjør noe.

1
politikk Bornof : tja...hvis ikke boliginvestering lønner seg eller kommer ut uten økonomisk tap så vil jo ingen bygge. Da blir det ikke bolig nr 2 og tre eller flere. Ingen utleieboliger h...

Det er tomten du betaler mye for nå og den vil selvsagt gå ned i pris slik at "tapet" er det tomteeieren som får (tapet i anførselstegn fordi tomteeieren har fått økt verdiene sin ekstremt mye de siste årene).

Så utbygger kjøper tomter til lavere pris og kan dermed fortsatt tjene penger ved utbygging.

Hvor er det mange som bor på gata her i Norge?

Utleieboliger er da helt greie å bo i?

Det er lønnsomt å bygge ut for utleieboliger. Problemet er at det er enda mer lønnsomt å bygge ut for salg dersom man reinvesterer pengene i nye boliger for salg.

1
juppi Jeg har nå skjønt hvorfor vi får boligbobler. Det er fordi myndighetene er stolte av norske boligpriser og at de stiger i verdi raskt. Derfor stoppes ikke galskapen. Små leilighete...

Nei, gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere har faktisk gått ned, også i Oslo-området.

Pga. generell velstandsøkning, hjelp fra foreldre og at unge i langt støre grad enn tidligere generasjoner, sparer til bolig fra ganske ungt av.

Det er et veldig fokus på Oslo og da spesielt at prisene innenfor Ring 3 stiger noe enormt, så kan man spørre seg selv om det strengt talt ikke var på tide da dette er antagelig Norges mest attraktive sted å bo.

Bare til slutt fra artikkelen jeg linket i fra:

Pedersen mener dagens unge krever høy levestandard.

– Yngre mennesker i dag har nok et annet krav til levestandard enn foreldregenerasjonen hadde. Vi kan kanskje si at den yngre generasjonen i dag ikke er så forberedt på at de faktisk må spare og forsake en del ting for å få råd til egen bolig. Det tror jeg foreldregenerasjonen var langt mer innstilt på. Sparing er kjedelig, men helt nødvendig.

1
Laster...