Kul_Djevel [sitat…] Ja, godt spørsmål det.

Kuldjevel : ja..det er jo litt trist etter som arbeidsgviere har konkurrert hverandre til skambud og ikke lenger kan sikre rettigheter foruten full stilling. Og samtidig nedkonkuttert seg til og leve på nav sin nåde om og skaffe / tilby arbeidskraft basert på timebetaling redusert til 50 % som ikke dekker arbeidstakers utgifter.

alternativet ville imidlertid vært : soslalytelser til minimum som kansje finnes i usa og driver lønnsnivå oppover. Eller som u-land...ingen sosialytelser...tjen penger nok til mat ellef dø av sult.

perspektiv : kan ikke nav tilby inntekt som sikrer utgifter kan de heller ikke kreve noe tilbake og vi har mange økonomiske flyktninger innenfor egne grenser med lovregulering som grenser til slavearbeid med møteplikt.

resultat : innvandrere og andre med subsidierettigheter lever godt. De med " opparbeidete " rettigheter har ikke krav på like mye og blir fattigfolket dersom vi regner behold perspeltivet men kansje vinnere i salgsperspektivet og du kan bruke opp overskuddet. dermed er de ikke lenger del av velferdsystem men selg og bruk opp som i u-land vi kritiserer.

svar på spørsmålet : norsk velferdstat er noe vi trodde vi hadde råd til eller har undergravet med flere mennesker og innvandring.

derimot er det kjedelig og miste arbeidstakere som gjør en god jobb og måtte erstatte med de som kan motta nok støtte til og utføre jobben.

2

eh...ja hva skal vi si når arbeid ikke dekker utgifter ?

Dersom inntekt ikke dekker utgifter har man kun to valg.

Øke inntektene eller senke utgiftene.

Å øke inntektene kan være vanskelig å få til ettersom det stort sett er en grunn utenfor egen kontroll som fører til lavere inntekter.

Da sitter man igjen med at man må senke utgiftene.

2
Rainmaker Klarer man ikke bære utgiftene, så har man for store utgifter. Hele cluet ligger i at man ikke binder opp så stor del av inntekten i faste utgifter som ikke kan endres eller fjerne...

Hele cluet ligger i at man ikke binder opp så stor del av inntekten i faste utgifter som ikke kan endres eller fjernes.

Men det er alltid to ting en ikke kan fjerne.

Det er tak over hodet og mat..

Så leier en 10 kvm av Thon eller Berg, og spiser havregryn til frokost og lunsj. Og tomatsuppe uten makaroni til middag...

Da har en ikke mye mer og senke utgiftene med.

Kjenner flere i slik situasjon, og nå skal midler til dem senkes ytterligere... Kanskje det går bra med mat annenhver dag....

1
Rainmaker [sitat…] Dersom inntekt ikke dekker utgifter har man kun to valg. Øke inntektene eller senke utgiftene. Å øke inntektene kan være vanskelig å få til ettersom det stort sett er en g...

Rainmaker : korrekt..! I noen tilfeller flytte til billigere sted og bort fra alle arbeidsmuligheter.

hvordan da nav og systemet skal klare og avklare restarbeidsevne med tanke på trygding blir jo en gåte. Og : dersom en løsning finnes så vil sannsynligvis ikke gammelt arbeidsted kunne tilby noen tilrettelegging lenger dersom vedkommende kom tilbake. Jobben og stillingen overtatt av andre og finnes ikke lenger tilgjengelig...!

1
Kul_Djevel [sitat…] Hvilket også kan være ekstremt vanskelig og selv om man skulle greie det, så kan det være vanskelig å bære utgiftene med en 50% stilling.

Kuldjevel : i kjente eksempel og tilfelle : gjeldfrihet med hus og ferieleillighet ca 80 km borte på landet. Jobben medfører avhengighet av bilhold til arbeidsreise om ikke alternativet skal være taxi.

i lengden vil det ikke gå og betjene utgifter med ca 20000 brutto. Og det er usikkert om eller hvor lenge helse tilater halv jobb også med den følge at vedkommende nekter og ta i mot tilbud om overgang fra full til redusert jobb.

selvsagt : det er fullt mulig og selge hus og flytte på studenthybel og slik sett selv subsidiere halv jobb. Men poenget er jo at da er norsk sikkerhetsnett borte og vi har u-landsystem med selg og bruk opp alt du har jobbet for.

i prinsippet kan jo vedkommende drikke opp pengene i thailand, komme tilbake som blakk alkis og motta bostøtte fra nav.

men at nav og avklaringsprosedyren skal klare og finne tilrettelagt halv jobb i liten bygd uten kollektivtransport er lite trolig. Det er vel bare slik at regelverk må følges selv om alle parter vet at alle arbeidsmuligheter sansynligvis da blir blokkert.

men norsk sikkerhetsystem bygger jo på og sikre dem uten noe og ikke de som har brukt livet til og betale på bolig.

2
Rainmaker [sitat…] Selvsagt kan det det. Det går på hvilke utgifter man har.

Rainmaker : kjente tilfelle..to gjeldfrie boliger men vanlige faste kostnader og bilhold til arbeidsreise. Så kommer jo det de fleste trenger som mat, klær og nødvendig kommunikasjonsteknologi.

vi kan vel godt si at tv er unødvendig men skal sljermen brukes til noe annet enn se tv kanaler må likevel lisens betales.

joda...det vil nok gå en liten stund frem til dyrere påkostninger på noe og kansje først og fremst bilvedlikehold påløper. I årevis går det neppe.

trådet handler ikke om persontilfeller men om at nav har ett regelverk som gjør at de må slå i hjel sin egen sjanse til og holde folk i arbeid eller velferd før de kan sette i gang med skritt som f.eks trygdeavklaring etc...da skal redusert arbeid helst prøves ut, men om det er mulig av praktiske og økonomiske grunner er jo svært individavhengig.

vi kan da stille spørsmål med hva vi skal med ett system som ikke kan gjøre noe mens muligheter fortsatt eksisterer.

1
Rainmaker Du kan faktisk flytte til billigere bopel uten å flytte til en annet by eller område. Du kan også kutte utgifter på andre måter enn å flytte også...

Du kan faktisk flytte til billigere bopel uten å flytte til en annet by eller område.

Ja og hvis mange nok er i en slik situasjon, så vil pris på denne type bopel øke og noen vil falle utenfor å bli husløse.

Uansett må inntekten være så stor, at du kan dekke nødevenige utgifter, som trengs til å beholde stillingen.

1
Rainmaker Du kan faktisk flytte til billigere bopel uten å flytte til en annet by eller område. Du kan også kutte utgifter på andre måter enn å flytte også...

Rainmaker : dette er helt korrekt. Poenget var at eldre arbeidstaker ikke ville kvitte seg med lettstellt ferieleilighet beregnet som lettstellt aldersbolig. Da kunne dette salget subsidiert utgifter og kuttet utgifter.

poenget var også at vedkommende ikke ville selge huset og leie liten studenthybel hos naboen. Dette kunne også redusert utgifter og fortjeneste subsidiert utgifter.

dette var kjent for systemet for mange år siden når leger ville ha vedkommende over på redusert stilling. Vedkommende gav klar beskjed om situasjon men nav og leger hadde ikke anledning til og søke om full trygd før vedkommende var gått over på arbeidsavklaring og flyttet langt avgårde. Da ville også muligheten til og tjene en g i tillegg til uføretrygd være blåst.

hva når folk ikke vil subsidiere sin jobb og bruke livets arbeidsinnsats til dette ? Spørsmålet er kansje om vi har det sosiale sikkerhetsnett nordmenn proppes ørene fulle av. Eller om vi for de med stå på vilje og arbeids / spareinnsats har tilbærmet u-landsystem med klar deg selv...

egentlig trenges ikke så mye hvis bare standarden settes ned til garasje og brødkuponger.

1
politikk Rainmaker : kjente tilfelle..to gjeldfrie boliger men vanlige faste kostnader og bilhold til arbeidsreise. Så kommer jo det de fleste trenger som mat, klær og nødvendig kommunikasj...

Rainmaker : kjente tilfelle..to gjeldfrie boliger men vanlige faste kostnader og bilhold til arbeidsreise. Så kommer jo det de fleste trenger som mat, klær og nødvendig kommunikasjonsteknologi.

Har man to gjeldsfrie boliger, så bør man klare seg med 20 000 brutto i måneden dersom ikke vedlikeholdsutgiftene på boligene er svært høye. Da får man evt selge den ene boligen. NAV har overhodet ingen plikt i å sørge for at folk kan sitte med to boliger. Det ville vært å kaste fellesskapets penger i dass og en direkte hån ovenfor dem som har det virkelig trangt.

1

NAV har ett og KUN ett formål. være så vanskelig som mulig og gjerne ved hjelp av lovbrudd, hindre reelle krav i å utbetales.

Vi må se på HVORFOR NAV er som det er.

Ser vi tilbake noen år ser vi at Norge skulle ha en reform av vårt trygde system, dette jobbet myndigheten med.

I samme tidsperiode ble Norge kalt inn på teppet til EU, som var lite fornøyd med de meget gunstige trygde ytelsene i Norge.

Resultatet ble at Reformen ble hastegjennomført med det resultatet at de som trenger støtte ikke fikk dette.

At systemet ble verre og verre, og motivet var BARE å tekkes EU.

Når vi så ser at NAV er over alle lover i Norge, at ansatte i NAV ikke er ansvarlig overhode for egne valg og handlinger er jo det største problemet.

NAV er KUN til å være vanskelig.

NAV= Organisert Kriminalitet og INGENTING annet

1

Jobber med saken, kan nok ikke referere til innholdet i det møtet, men kan vise til tidsperiode.

Det interessante er at en ikke ferdig prosess ble haste gjennomført, med ALLE de problemene dette medførte.

NAV er bare tull, det har IKKE fnugg av fornuft bak seg og har bliit til dette: En nasjonal organisasjon som står over ALLE nasjonens lover, med ansatte som IKKE HAR NOE ANSVAR for egne handlinger og Lovbrudd, med et klagesystem som IKKE gir mulighet for TVANG, men kun en ydmyk anmodning.

Det ER et faktum at det IKKE finnes en eneste etat eller LOV som kan TVINGE NAV, og DER er hele feilen.

Det er horriblet at Ansatte i NAV ikke er ansvarlige for egne handlinger, og den kriminaliteten de driver

1

eh...ja hva skal vi si når arbeid ikke dekker utgifter ?

Da skal du ta deg to jobber. Da skal du jobbe en jobb om dagen, så en om natten, helt til du dør og noen kan kjøre deg opp i en trefrakk, uttale noen minneord over deg, og så bare glemme deg. Det amerikanske systemet,det er dette som er på full fart inn i Europa og Norge.

1
Bokvarv NAV har ett og KUN ett formål. være så vanskelig som mulig og gjerne ved hjelp av lovbrudd, hindre reelle krav i å utbetales. Vi må se på HVORFOR NAV er som det er. Ser vi tilbake...

NAV er KUN til å være vanskelig.

NAV= Organisert Kriminalitet og INGENTING annet

Det har jeg sett en gang i min omgangskrets, der de nektet noen sosialhjelp der vedkommende var 21 år gammel, og hevdet at det var foreldrene som var pliktig til å forsørge vedkommende. Jeg hjalp litt til med å kontakte de og forespørre litt om hva lovhjemmel de brukte, da ble de flakkende i argumentasjonen, og at man allikevel kunne få litt hjelp om man anket avslaget. Vedkommende hadde de fått fullstendig nok av systemet og nektet å ha noe med de å gjøre. Slik sett hadde NAV på ulovlig måte nektet en borger sine lovlige rettigheter.

Det verste var at vedkommende bare var ute etter hjelp til han fant seg arbeid, fordi vedkommende falt utenfor alle ordninger uten opptjente rettigheter. Velferdssamfunn meg midt bak, det er ikke der for mange når de tror at det skal være der.

2
Mr.Daddycool [sitat…] Da skal du ta deg to jobber. Da skal du jobbe en jobb om dagen, så en om natten, helt til du dør og noen kan kjøre deg opp i en trefrakk, uttale noen minneord over deg, og...

Mrdaddycool : akkurat hva nav ansatt sa : bare og komme tilbake så skal vi være behjelpelig med en halv jobb til.

at fornuften og ressonnementet er så dårlig at dette ikke kan fungere hvis en hel jobb ikke gjør det er jo litt merkelig. Skal lure litt på om dette menneset blir tatt i 100 i 50 sonen og sier at det var to skilter med 50. Ett på hver side av veien og når forholdene var slik med veiarbeid eller annet at farten burde vært redusert fra 50 til 25.

jeg vet ikke...men mye kompetanse kreves ikke for og jobbe hos nav ser det ut som. Kansje vedkommende kunne blitt tilbudt en full stilling der uten kompetanse ? Bare og sitte på en stol uten og kunne svare kan vel alle.

1
politikk Mrdaddycool : akkurat hva nav ansatt sa : bare og komme tilbake så skal vi være behjelpelig med en halv jobb til. at fornuften og ressonnementet er så dårlig at dette ikke kan fung...

Bare og sitte på en stol uten og kunne svare kan vel alle.

Jeg mistenker at det er langt verre, de er tatt inn og instruert på at de skal nekte individer hjelp så langt det er mulig for å forhindre utbetalinger. Uten at det tipper over til det kriminelle selv om det virker at det er akkurat det som skjer i enkelte tilfeller. De har lite å tape på akkurat det ovenfor mange som ikke har ressurser til å stå imot dette systemet.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Det har jeg sett en gang i min omgangskrets, der de nektet noen sosialhjelp der vedkommende var 21 år gammel, og hevdet at det var foreldrene som var pliktig til å forsørg...

Og det verste er fktisk at det finnes ingen høyere instanser som kan tvinge NAV til å endre et helt klart uriktig vedtak.

Man har noen instanser man "sies" man kan søke til som har i aller høyeste fall makt til å ANMODE, noe som slett ikke er langt nok.

Dette gjør i all virkelighet NAV hevet over norsk lov

1
Bokvarv Jobber med saken, kan nok ikke referere til innholdet i det møtet, men kan vise til tidsperiode. Det interessante er at en ikke ferdig prosess ble haste gjennomført, med ALLE de pr...

NAV er bare tull, det har IKKE fnugg av fornuft bak seg og har bliit til dette: En nasjonal organisasjon som står over ALLE nasjonens lover, med ansatte som IKKE HAR NOE ANSVAR for egne handlinger og Lovbrudd, med et klagesystem som IKKE gir mulighet for TVANG, men kun en ydmyk anmodning.

Virker som mange av de Nav-ansatte er bare tatt inn rett fra gata, for de sender deg hit og dit, da de ikke selv har peiling på hva jobben deres går ut på. Dessuten er det flere av de som opptrer som om det skulle være deres egne penger de skal hjelpe folk med..

1
Laster...