Bokvarv Og det verste er fktisk at det finnes ingen høyere instanser som kan tvinge NAV til å endre et helt klart uriktig vedtak. Man har noen instanser man "sies" man kan søke til som har...

Bokvarv : rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning.

de fleste har ikke anledning til og engasjere spesialadvokat i arbeidsrett og sosiallovgivning. Det blir vel da gjerne to advokater med hvert sitt spesialområde. Så de må bare tro at nav ansatte kan lover og regler ned til minste detalj.

det blir ofte slik i store instanser med mange avedlinger og kontorer..ingen har myndighet til og ta avgjørelser og da blir det fra a-b-c. Og tilbake til b så videre til d som finner ut at a ikke har prøvd nok av x

1
politikk Bokvarv : rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning. de fleste har ikke anledning til og enga...

Bokvarv : rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning.

Javel, på hvilken måte kan de det når selv rettsavgjørelser ikke har noen betydning ?

Aftenposten

1
politikk Bokvarv : rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning. de fleste har ikke anledning til og enga...

No er ikke det å bruke rettsvesenet noe alternativ.

La oss si man skal ha penger 27. Februar.

Man har en LØGNER OG TYV til saksbehandler som ikke GJØR JOBBEN Å BETALER NÅR DAGEN ER KOMMET.

Man klager så, får ikke medhold på klagen som man får i MAI.

Deretter anmleder dette inn for rettvesenet og får en runde i rettsalen i august påfølgende år.

Her blir å NAV dømt til å betale februar utbetaling året før.

HVA med mars, April, og ikke minst det året som gikk i vente på rettsak.

NEI, det eneste rette er å NEKTE ansatte i NAV vern mot trusler der det er BEVIST at den NAV ansatte IKKE GJØR DET som de skal, nemlig betale ut ved et gyldig avddak.

Faktisk mener jeg at det er mere moalsk å ETISK riktig å drapstrue en TYV OG SVINDLER, enn å vente flere år på en rettsak over noe som ikke burde vært et problem.

Det finnes INGEN grunn for en NAV ansatt å IKKE utebatel et gyldig vedtak, så det at dette ble gjort, OG at bakgrunnen var ren LØGN, gjør at vi må som samfunn må forhindre at slike KRIMINELLE gis rett.

DRAPSTRUSLER mot NAV er dessverre eneste løsning, og der er ETISK riktig, og er NAV ANSATTES EGEN SKYLD.

FJÆRN VÆRNET FOR DISSE KRIMINELLE!

TRUE NAV ER ETISK RETT, det finnes ingen argumenter som som kan motsi at man har lov å forsvare seg mot overgrep.

NAV er overgriper, DRAPSTRUSLER er Forsvar

1
politikk Bokvarv : rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning. de fleste har ikke anledning til og enga...

rettsvesnet kan uten tvil tvinge nav og alle andre til og omgjøre ulovlige avgjørelser som strider mot en eller annen lovgivning.

Ikke i praksis! Fordi det går ekstremt langt tid før slike saker kommer opp i rettsvesenet, da er kanskje behovet vekke, du har sultet ihjel, er død av sykdom, eller har fått deg en jobb. Mener du seriøst syke og de med lite "ressurser" skal trekke dette for retten ?

Det kommer jo aldri til å skje, med den risken det er for å tape der også uansett hvor god sak du har.

Slik jeg ser det er demokratiet vårt utvannet, rettighetene dine som individ er kraftig utvannet, og bare de med ressurser og penger er de som kan få noen form for rettferdighet gjennom rettsvesenet. Det er pill råttent hele systemet.

1
Bokvarv No er ikke det å bruke rettsvesenet noe alternativ. La oss si man skal ha penger 27. Februar. Man har en LØGNER OG TYV til saksbehandler som ikke GJØR JOBBEN Å BETALER NÅR DAGEN ER...

DRAPSTRUSLER mot NAV er dessverre eneste løsning, og der er ETISK riktig, og er NAV ANSATTES EGEN SKYLD.

Nei det er det ikke. Å drapstrue noen er galt uansett. Det vil også overskygge det de eventuelt har gjort. Det beste man kan gjøre er å belyse saken gjennom de verktøy som finnes i dag. Internet kan være din venn hvis det brukes riktig.

2
Mr.Daddycool [sitat…] Ikke i praksis! Fordi det går ekstremt langt tid før slike saker kommer opp i rettsvesenet, da er kanskje behovet vekke, du har sultet ihjel, er død av sykdom, eller har f...

Mrdaddycool : FRP har hele tiden advart om at rettighetene må bli utvannet som følge av innvandring hvis det skal være like regler for alle. Den syke 60 åringen må presses like hardt som den giddaløse eller uutdannete 18 åringen.

selvsagt er det nok i deler av systemet spekulasjon om at folk ikke tar sjansen på rettssmessig avgjørelse av motstridende beskjeder.

men tror det meste kommer av at de ansatte har sitt snevre område og betjene og ikke kjenner til systemet utover dette og heller ikke vet hvor de skal sende folk videre.

joda....vi har vært ute for at nav har sendt saker til nabokommune som igjen har sendt saken tilbake til innbyggerens kommune når de heller ikke klarte og presse frem ugunstig avgjørelse for individ.

1
oknext [sitat…] Nei det er det ikke. Å drapstrue noen er galt uansett. Det vil også overskygge det de eventuelt har gjort. Det beste man kan gjøre er å belyse saken gjennom de verktøy som...

Hvis du MÅ ha husleien betalt den 25.

og du har fått uriktig beviselig og ubestridelig uriktig NEI til utbetaling

Da kan du ikke bruke 8+8 uker i påvente av saken.

I så fall er du da 3 måneder bak i alt og kastet på gata.

altenativet er å fjerne retten til NAV anstatte å BRYTE LOVEN og samtidig gis vern.

I slike tilfeller skal og BØR politi og sjef si...jaja følger du ikke regler får det konsekvenser........

1
politikk Mrdaddycool : FRP har hele tiden advart om at rettighetene må bli utvannet som følge av innvandring hvis det skal være like regler for alle. Den syke 60 åringen må presses like har...

Mrdaddycool : FRP har hele tiden advart om at rettighetene må bli utvannet som følge av innvandring hvis det skal være like regler for alle.

De utvanner ikke reglene, de bryter de. Rene lovbrudd altså. Så får de endre reglene da, og stå for redusert velferd til innbyggerne, i stedet for å opptre som mafia.

1
Bokvarv Hvis du MÅ ha husleien betalt den 25. og du har fått uriktig beviselig og ubestridelig uriktig NEI til utbetaling Da kan du ikke bruke 8+8 uker i påvente av saken. I så fall er du...

I slike tilfeller skal og BØR politi og sjef si...jaja følger du ikke regler får det konsekvenser......

Helt klart bryter du lover med vilje, så er det straffbart. Det bør få konsekvenser angående straff, og ikke minst for ansettelsesforholdet mener jeg. Så om staten mener at utbetalinger skal skjerpes inn så får man endre lovene.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Helt klart bryter du lover med vilje, så er det straffbart. Det bør få konsekvenser angående straff, og ikke minst for ansettelsesforholdet mener jeg. Så om staten mener a...

Nettopp, man kan ikke da ha et lotteri lignende system hvor den enkelte saksbehandlers fortolkning av regelverket skal overstyre nasjonale vedtekter.

Når dette ER realiteten, bør man ikke da vurdere å evt lette på det "særlige" vernet disse ansatte har, i henhold til loven.

Forutesttningen er jo at disse ansatte har dette vernet i sin LOVLIGE utførelse av sitt arbeid.....

Når dette misbrukes bør ikke ne ansatt kunne bruke slikt vern, men faktisk få beskjed om å "klar deg selv, du er skyld i ditt eget rot"

Ikke staffe de som er ofre fro disse ansattes kriminalitet

1
Mr.Daddycool [sitat…] De utvanner ikke reglene, de bryter de. Rene lovbrudd altså. Så får de endre reglene da, og stå for redusert velferd til innbyggerne, i stedet for å opptre som mafia.

Mr.daddycool : er du sikker på at alt dreier seg om regelbrudd ?

eks : arbeidsgiver kan ikke sparke noen som er sykemeldt eller ansatt og tilby redusert stilling. Det er regelbrudd...

arbeidstaker vil ikke selv jobbe redusert i lengre tid fordi det ikke gir ny rett til sykepengeperiode. Det er ikke regelbrudd..

nav kan ikke gjøre noe med dette men følger bare ett regelverk om at alle SKAL gå avklaring med redusert inntekt. Det er vel ikke regelbrudd men praktisering av reglene.

leger har ikke lov til og søke om full uføretrygd før atbeidsavklaring formellt er gjennomført. Det vil være regelbrudd.

det som gjenstår da er at syk arbeidstaker må flytte til annen kommune for og formellt avklare alle kjente faktorer. Og da kan de ikke jobbe i tillegg til trygd heller når ikke jobb finnes der.

ikke regelbrudd så langt det er mulig og bedømme men systemet og regelverket som stopper seg selv.

1
politikk Mr.daddycool : er du sikker på at alt dreier seg om regelbrudd ? eks : arbeidsgiver kan ikke sparke noen som er sykemeldt eller ansatt og tilby redusert stilling. Det er regelbrudd...

Mr.daddycool : er du sikker på at alt dreier seg om regelbrudd ?

Når et menneske som er 21 åring om økonomisk hjelp, uten 5 øre på konto eller noen økonomiske midler til å klare seg, så bare avvises begrunnet at vedkommende ikke har noe rett på stønad, da er det ikke bare regelbrudd det er ren kriminalitet. Det stod ikke i avslaget han familie kunne fø vedkommende, bare at vedkommende ikke hadde rett på noen stønader.

Men muntlig fikk jeg denne servert da jeg hørte med NAV kontoret, jeg spurte om hvilken lovanvendelse NAV brukte når de sa slikt, da ble saksbehandler flakkende i stemmen og kom med masse tull, og sa at vedkommende kunne klage på vedtaket og kanskje få noe allikevel.

Men vedkommende var da så ydmyket faktisk, at han heller tigget hos venner og familie for å klare seg helt grunnleggende til en jobb var sikret. En skam mener jeg, og det er ikke noen velferdsstat der ute for veldig mange som ikke har opparbeidede rettigheter. Slik som studenter blant annet.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Når et menneske som er 21 åring om økonomisk hjelp, uten 5 øre på konto eller noen økonomiske midler til å klare seg, så bare avvises begrunnet at vedkommende ikke har noe...

Mr.daddycool : jeg trodde slike uten opparbeidete rettigheter fikk sosialtrygd. Men det kan sikkert være andre forhold som formue i arvet bolig eller samboer / ektefelle med inntekt som gjør at det ikke er lov til og innvilge dette. Folk må vel også være statsborgere for og ha krav på det.

vil jo anta at ett eller annet står i veien for saksbehandlers myndighet til og innvilge søknaden.

1
politikk Mr.daddycool : jeg trodde slike uten opparbeidete rettigheter fikk sosialtrygd. Men det kan sikkert være andre forhold som formue i arvet bolig eller samboer / ektefelle med inntek...

vil jo anta at ett eller annet står i veien for saksbehandlers myndighet til og innvilge søknaden.

Vrangviljen tydeligvis, og at de hadde med en ungdom å gjøre som ikke ville stå på sitt. Når man møter slike saksbehandlere så blir det som de gamle fattighusene der man stod med luen i hånden.

1
politikk Mr.daddycool : jeg trodde slike uten opparbeidete rettigheter fikk sosialtrygd. Men det kan sikkert være andre forhold som formue i arvet bolig eller samboer / ektefelle med inntek...

Dem skal utøve et skjønn, om hvilke muligheter du har. Selv om det kan jo være rutiner. Lokale eller ei.

Personlig så gikk jeg en periode mellom ytelser, og da og sosialstønad. Virket som en standard der jeg bodde, at dem beregnet at man skulle ha nok til et par uker etter utbetaling på rehabiliteringspenger, selv om den var vel ment å dekke en måned (etterskuddsvis).

Fikk jeg utbetalt rehabiliteringspenger for januar i slutten av måneden, så skulle det fort og dekke et par uker i februar, som da I praksis var uten støtte. Da dreit dem egentlig i hva jeg hadde igjen på konto, om den så i praksis var tom allerede når jeg søkte rundt månedsskiftet. Selv om jeg var svært forsiktig med pengene jeg fikk før det.

Har og hørt om folk hvor det virker som Nav har spekulert i at folk egentlig ikke trenger nødpengene, selv om dem var tomme for penger og mat da.

Nav er vel og kjent for lovbrudd, av den ene eller andre typen. Er vel noen år siden jeg fulgte med på slikt, og tatt det mer med ro nå som jeg er ufør.

Hvor det jeg kommer på i farta med lovbrudd o.l., vel var manglende aktivitetsplan i flere av årene (, ikke uvanlig for andre heller), uten saksbehandler i perioder uten mulighet for at andre ville se på saken (, heller ikke uvanlig for andre), samt ulovlig avslag på uføresøknad.

Det siste er vel "lovlig", så lenge jeg ikke tok opp muntlige samtaler på bånd hvor dem forklarte hvorfor den var avslått. Og ikke presiserte skriftlig at det var pga manglende arbeidsevnevurdering, som dem skulle lage. Noe som ville ha vært ulovlig.

Et helt uforståelig svar, som saksbehandleren måtte ringe for å oversette. Samt ikke minst passe på at jeg søkte på nytt, og ikke klagde på vedtaket.

1
Riggs Dem skal utøve et skjønn, om hvilke muligheter du har. Selv om det kan jo være rutiner. Lokale eller ei. Personlig så gikk jeg en periode mellom ytelser, og da og sosialstønad. Vir...

Riggs : slik er det med lønn også...den må rekke frem til neste utbetaling. Folk blir altså nødt til og spare opp av lite til de har en buffer på noen tusen og møte forsinkelser og plutselige utgifter med. På sikt vil det jo utjevne seg da forsinkelser vil bli etterbetalt.

det som var spesiellt i salen som fikk meg til og ta opp trådet var at vedkommende var til diverse spesialister for 6 år siden og de ville ha vedkommende over på redusert 50 % stilling. Vedkommende sa klart fra om at ville systemet trygde så kunne de likegodt gjøre dette fullt og helt siden dette ville bli resultatet uansett. Etter 6 år sa kom nav med at det var ulovlig og opparbeide sykepengerett for kronisk syke.

vel....er det person eller system som har gjort noe ulovlig ?

forut for dette jobbet vedkommende i tilrettelagt jobb siden år 2000 og nav presterte og si at det forelå ingen helsemessig dokumentasjon på noe.

forstå dette den som kan !

1
politikk Riggs : slik er det med lønn også...den må rekke frem til neste utbetaling. Folk blir altså nødt til og spare opp av lite til de har en buffer på noen tusen og møte forsinkelser og...

Riggs : slik er det med lønn også...den må rekke frem til neste utbetaling. Folk blir altså nødt til og spare opp av lite til de har en buffer på noen tusen og møte forsinkelser og plutselige utgifter med. På sikt vil det jo utjevne seg da forsinkelser vil bli etterbetalt.

Du skal vel egentlig skraptømme kassa, før man ber om penger på sosialen. Samt man skal vel være tom for buffer, når man er på sosialen og. Selv om ja, jeg prøvde så godt jeg kunne å legge opp et buffer, mens jeg måtte låne penger frem til utbetaling, når dem snudde på når jeg fikk utbetalt penger.

Hvilke forsinkelser får man etterbetalt, og hvordan?

1
Riggs [sitat…] Du skal vel egentlig skraptømme kassa, før man ber om penger på sosialen. Samt man skal vel være tom for buffer, når man er på sosialen og. Selv om ja, jeg prøvde så godt...

Riggs : antar at det ved overgang fra en støtte til en annen fattes vedtak om stopp i eksisterende stønadsordning fra en dato. Regner med at systemet ikke har lov til og behandle en sak om ny stønad før den gamle har opphørt. Da vil det bli forsinkelser og jeg vil tro etterbetaling fra dato den gamle stønad opphørte. Er det ikke slik ?

skal det f.eks søkes om avklaringspenger så må nav systemet ha to måneder på seg til og behandle denne. Og antar at det samme er tilfellet med alle andre stønadsordninger også. Det vil jo si at noen kan bli utbetalingsløse i 8 uker ved overgang fra en stønadsform til en annen. Men de skal vel få etterbetalt ?

de fleste vet om at sykepengerett utløper eller oppsigelse og arbeidsledighet som må varseles i forveien og kan søke på dette i forkant.

men ser problemet hvis ikke en saksbehandler opplyser om at det må søkes om ny type stønad.

1
politikk Riggs : slik er det med lønn også...den må rekke frem til neste utbetaling. Folk blir altså nødt til og spare opp av lite til de har en buffer på noen tusen og møte forsinkelser og...

det som var spesiellt i salen som fikk meg til og ta opp trådet var at vedkommende var til diverse spesialister for 6 år siden og de ville ha vedkommende over på redusert 50 % stilling. Vedkommende sa klart fra om at ville systemet trygde så kunne de likegodt gjøre dette fullt og helt siden dette ville bli resultatet uansett. Etter 6 år sa kom nav med at det var ulovlig og opparbeide sykepengerett for kronisk syke. vel....er det person eller system som har gjort noe ulovlig ? forut for dette jobbet vedkommende i tilrettelagt jobb siden år 2000 og nav presterte og si at det forelå ingen helsemessig dokumentasjon på noe. forstå dette den som kan !

Aner ikke systemet er ganske komplisert. Og ei kvern mange av oss må gå flere år igjennom, og dokumentere alt.

Samt ja, en er avhengige av at spesialister og leger skriver de riktige tingene, samt gir riktig uføregrad og sånn, men det er vel noe man ikke har overskudd til å passe på, mens en er igjennom systemet og faktisk syk da,...

Hva slags dokumentasjon, og vurderinger var tatt for den tilrettelagte jobben siden år 2000? Det å dokumentere hvor syk en har vært tidligere, kan være vanskelig, spesielt om det egentlig ikke har vært grundig vurdert hva man hadde av arbeidsevne og sånn,...

1
politikk Riggs : antar at det ved overgang fra en støtte til en annen fattes vedtak om stopp i eksisterende stønadsordning fra en dato. Regner med at systemet ikke har lov til og behandle e...

antar at det ved overgang fra en støtte til en annen fattes vedtak om stopp i eksisterende stønadsordning fra en dato. Regner med at systemet ikke har lov til og behandle en sak om ny stønad før den gamle har opphørt. Da vil det bli forsinkelser og jeg vil tro etterbetaling fra dato den gamle stønad opphørte. Er det ikke slik ?

Ja, det er vel i stor grad slik, så lenge en egentlig har rett på andre ytelser enn sosialstønad. Jeg snakket om hvordan det var før man fikk arbeidsavklaringspenger, og da slo sammen ytelser.

Om en ikke har rett på noen andre ytelser, mens en er på sosialen, så vil en fort ikke få noe slikt. Noe jeg heller ikke gjorde den gang.

Da fungerte det slik at en måtte være i rehabilitering, for å få rehabiliteringspenger, og slik sett gambling å droppe et dårlig opplegg. For da måtte en fort over på sosialen, hvor en må bruke opp det en har, før en får støtte. Sånn med mindre en bryter loven, og gjemmer penger i madrassen og slikt da. En ytelse som nå er slått sammen med andre i AAP, slik at en slipper den stolleken lenger da, ...

Mens jeg søkte ufør, mens jeg var på AAP, så fikk jeg vel noen ekstra måneder med ufør, samt fikk mast, slik at dem fikk gjort den ferdig før det gikk over. Men ja, kunne jo vært snakk om noe etterbetaling der ellers, uten at jeg sjekket det i detalj.

1
Riggs [sitat…] Aner ikke systemet er ganske komplisert. Og ei kvern mange av oss må gå flere år igjennom, og dokumentere alt. Samt ja, en er avhengige av at spesialister og leger skrive...

Riggs : det var hvertfall klargjort at nav systemet ikke hadde tilbud om omskolering for annet arbeide i år 2000. Det ble da ordnet slik at vedkommende kunne fortsette hos samme arbeidsgiver i tilrettelagt stilling. Så når dette ikke går lenger begynner alt på nytt ser det ut som.

det virker som om medisinsk problemstilling sammenfaller med helsemessig reduksjon på det og bli eldre.

systemkverna skal avgjøre og kartlegge muligheter og dette ble gjort for snart 17 år siden. Så langt vi har oppfattet er det ikke kommet nye muligheter verken i systemet eller medisinske muligheter. De siste 6 år har heller ikke systemet klart og avklare noe som helst ser det ut til.

vedkommende er rett og slett prøvekanin !

så kan det nok diskuteres siden alle kan si : personen er en prøvelse..

men personen / den syke vil si : systemet er en prøvelse.

og så etter det vi kjenner til var det så vidt vedkommende klarte og få fortsatt helesattest til arbeidstypen. Det er da rart at ikke den medisinske delen klarer og legge frem dokumentasjon nav krever.

vi arbeidsgivere kaller slikt stå på vilje mens andre deler av systemet kansje vrangvilje. Ikke vet vi. Klart at når folk selv vil jobbe tilbyr vi jobb frem til leger sier at de ikke kan.

det som er litt rart er at noen kan jobbe i tillegg til trygd mens andre må presse helsa til helseattesten opphører for same jobbtype. Noe i systemet ser ikke ut til og fungere tilfredstillende.

2
politikk Riggs : det var hvertfall klargjort at nav systemet ikke hadde tilbud om omskolering for annet arbeide i år 2000. Det ble da ordnet slik at vedkommende kunne fortsette hos samme ar...

Riggs : det var hvertfall klargjort at nav systemet ikke hadde tilbud om omskolering for annet arbeide i år 2000. Det ble da ordnet slik at vedkommende kunne fortsette hos samme arbeidsgiver i tilrettelagt stilling. Så når dette ikke går lenger begynner alt på nytt ser det ut som. det virker som om medisinsk problemstilling sammenfaller med helsemessig reduksjon på det og bli eldre. systemkverna skal avgjøre og kartlegge muligheter og dette ble gjort for snart 17 år siden. Så langt vi har oppfattet er det ikke kommet nye muligheter verken i systemet eller medisinske muligheter. De siste 6 år har heller ikke systemet klart og avklare noe som helst ser det ut til. vedkommende er rett og slett prøvekanin !

Det høre veldig frustrerende ut, men ja er en del som blir gående i systemet i lang tid.

Planen er at vedkommende skal gå rundt i systemet, frem til pensjonsalder?

At det er mye rart med systemet, skal jeg ikke være uenig i.

Regner med det har vært snakket med advokat, eller andre som kjenner systemet? En kan fort trenge en los, som vet hvordan prosessen fungerer.

1
Riggs [sitat…] Du skal vel egentlig skraptømme kassa, før man ber om penger på sosialen. Samt man skal vel være tom for buffer, når man er på sosialen og. Selv om ja, jeg prøvde så godt...

Det å skraptømme kassa og overlate skjebnen sin til NAV da kan man like godt bruke de siste gronkene på en flakse Vodka og finne en bro å hoppe fra :)

Jeg hadde da tatt ut de siste reservene i kontanter og oppbevart de trygt, og brukt de som "nødrasjon fremfor å bruke disse opp, og så kontakte NAV.

2
Mr.Daddycool Det å skraptømme kassa og overlate skjebnen sin til NAV da kan man like godt bruke de siste gronkene på en flakse Vodka og finne en bro å hoppe fra :) Jeg hadde da tatt ut de siste...

Joda, det alternativet uten vodka er nok bedre :)

Spøken din, er vel uansett god den, men kan jo alltids presisere det rent praktiske her.

Penger bør du ta ut i god tid, om en fremdeles kan måtte gi kontoutskrift for flere måneder tilbake i tid. Tror det var 3-6 mnd, der jeg bor for, 5-10 år siden. Nav kan og sjekke kontoen din selv, om dem gidder det.

Samt om du vet du er I faresona, så bør du fylle opp skap og frys med matvarer, toalettpapir, og alt annet du trenger, I god tid. Om en har muligheten til det,...

1
Laster...