Riggs Joda, det alternativet uten vodka er nok bedre :) Spøken din, er vel uansett god den, men kan jo alltids presisere det rent praktiske her. Penger bør du ta ut i god tid, om en frem...

Nav kan og sjekke kontoen din selv, om dem gidder det.

Slett så enkelt er det ikke. Det er en spesialenhet i NAV (NAV Kontroll) som kan ha den muligheten hvis det er skjellig grunn til trygdesvindel. Det foreligger da enten en tiltale, eller opplysningene som innhentes kan gi grunnlag for en tiltale.

1
Riggs [sitat…] Det høre veldig frustrerende ut, men ja er en del som blir gående i systemet i lang tid. Planen er at vedkommende skal gå rundt i systemet, frem til pensjonsalder? At det...

Riggs : det kan se ut som om planen er at vedkommende skal gå i systemet frem til pensjonsalder. Men regner med at planen er at det ikke er noen plan. Da renner alt ut i sanden gang på gang.

arbeidsgivere får ikke person og helseopplysninger foruten det vedkommende selv vil fortelle. Om det har vært kontakt med advokat vites selvfølgelig ikke. Men regner med at folk med normale inntekter ikke tar sjansen på slike regninger.

arbeidsgiverside har hvertfall ikke gjort noe galt i denne saken så langt det er mulig og se. Og heller ikke arbeidstaker.

jeg ville imidlertid rådet til og buke ulønnet permisjon på ubestemt tid når sykepengerett opphører / har opphørt. Og i stedet for oppsigelse.

mulig systemet da finner ut at noe må gjøres, og kansje nav / medisinsk apparat lener seg på at arbeidsgiver skal komme med tilbud om stillesittende vakt med full lønn uten og skape noe særlig produktivt arbeid ? I offentlig sektor var det nok litt av dette før og ble kalt omplassering, men gjaldt jo stort sett leder / mellomleder stillinger og ikke gulvarbeidere.

1
Mr.Daddycool Det å skraptømme kassa og overlate skjebnen sin til NAV da kan man like godt bruke de siste gronkene på en flakse Vodka og finne en bro å hoppe fra :) Jeg hadde da tatt ut de siste...

Mrdaddycool : vodka og narkobossene har alltid ett arbeidstilbud der nav ikke har noe og bidra med. Så norge har svært dårlig rusmiddel politikk generellt og som stimulerer til svart inntekt.

det kan virke som at nav systemet er innrettet på virksomhet og tilbud for de som helst ikke vil arbeide. Og når de møter folk som vil jobbe så mye og lenge de kan så står de nakne og avkledde tilbake uten noen muligheter lenger.

1
Mr.Daddycool Det er bare å si at man har brukt opp pengene sløst vekk pengene på tull, og resten har jeg brukt på piker, vin og sang :) Det kan de ikke etterprøve i det hele tatt. Vil de ha kri...

Det er bare å si at man har brukt opp pengene sløst vekk pengene på tull, og resten har jeg brukt på piker, vin og sang :) Det kan de ikke etterprøve i det hele tatt

Nåja. Handler det om sosialhjelp kan det settes som vilkår for hjelpen at du fremskaffer kontoutskrifter. Men hvis eventuell nødhjelp egentlig er indirekte hjelp til formål som ikke skal dekkes gjennom sosialhjelp, så kan det få følger videre. Hvis sosialhjelp er hovedinntekten, så kan det bety mye kortere utbetalingsintervall. Hvis hovedinntekten er trygd, kan det bli en vurdering opp mot folketrygdlovens § 22-6. Spesielt hvis det er en situasjon som gjentar seg. Det vil si at sosialtjenesten i NAV overtar forvaltningen av trygden. Enten frivillig eller med tvang. Frivillig-varianten har selvfølgelig også tvangselementer i seg. (Hvis du ikke er med på en avtale, så...)

1
puma1 [sitat…] Nåja. Handler det om sosialhjelp kan det settes som vilkår for hjelpen at du fremskaffer kontoutskrifter. Men hvis eventuell nødhjelp egentlig er indirekte hjelp til formå...

Nåja. Handler det om sosialhjelp kan det settes som vilkår for hjelpen at du fremskaffer kontoutskrifter.

og de viser da selvfølgelig null. Det er jo uansett tragisk at man må bunnskrape kassa for å få hjelp, forstår det at man ikke kan ha store midler på konto, men bunnskrapt kasse ? Da har jo NAV fått en de må fø videre til jobb er på plass, og første lønning er på konto. Vedkommende jeg snakker om hadde uansett helt bunnskrapt kasse, og så litt gammel gjeld, fikke blankt avslag. Uten et nettverk rundt seg hadde det blitt overnatting ute.

Hadde jeg kommet i den situasjonen selv hadde jeg gjort drastiske ting.

1
puma1 [sitat…] Slett så enkelt er det ikke. Det er en spesialenhet i NAV (NAV Kontroll) som kan ha den muligheten hvis det er skjellig grunn til trygdesvindel. Det foreligger da enten en...

Ja, det er vel mer presist å si Nav kontroll, selv om det du sier stemmer vel ikke når det gjelder hva slags grunnlag en saksbehandler må ha for en mistanke. Med mindre du kan vise til noen skjerpelser de siste årene?

Det du snakker om, høres mer ut som hva som kreves av politiet, som avgjøres av jurister. Nav, eller Nav kontroll mer presist om du vil, har langt videre fullmakter enn det,...

Det er vel egentlig opp til Nav hva slags grunnlag dem trenger fra saksbehandler for å sjekke kontoen. Samt hva slags rutiner dem har, eller sier dem har på det. Juridisk står dem veldig fritt.

Ja, det finnes og ting Nav må spørre jurister om lov til, men da trenger dem og mindre grunnlag for mistanke enn politiet.

Jeg har ikke hatt noen direkte kontakt med Nav kontroll selv. Hvorvidt dem har sjekket min bankkonto eller annet via Nav kontroll eller annet aner jeg ikke. I motsetning til at politiet ofte må gi beskjed når dem sjekker folk, så trenger ikke Nav det.

1
politikk Riggs : det kan se ut som om planen er at vedkommende skal gå i systemet frem til pensjonsalder. Men regner med at planen er at det ikke er noen plan. Da renner alt ut i sanden gan...

arbeidsgivere får ikke person og helseopplysninger foruten det vedkommende selv vil fortelle. Om det har vært kontakt med advokat vites selvfølgelig ikke. Men regner med at folk med normale inntekter ikke tar sjansen på slike regninger.

Jeg kjenner folk med normale inntekter som har gjort det. Poenget er at man kan ha behov for det, selv om ja, det kan bli dyrt.

En kan vel få dekket omkostninger, i det minste om en har en god sak. Det kan og undersøkes. Samt finnes vel fri rettshjelp og, for dem som er mer fattige da.

Samt, en vil og kunne ha en gratis time hos advokat (, eller noe slikt) gjennom forsikring, fagforening o.l., som godt mulig kan brukes til annet enn det forsikringen o.l. er for.

Samt en saksbehandler i Nav, ser ikke nødvendigvis på alt en har av dokumentasjon, kanskje bare det nyeste, og knapt nok alt dem har heller. Så om det som trengs er noe som allerede er dokumentert tidligere, eller noe som er viktig at er med I vurderingene, så må en fort passe på det selv at er med.

Mye av det, må en vel spore opp fra eksperter, leger og andre selv, og sørge for at er med I vurderingene. Det er en omstendelig, og kanskje litt tung prosess det og.

Ei gang måtte jeg klage på vedtak, før dem presiserte at det var rimelig lite av dokumentasjon dem hadde sett på. Da er det ikke rart om ting blir avslått,... :P

Selv om ja, det er sikkert mulig at dem ikke setter pris på at en dumper alt for mye informasjon dem allerede har, men det kan dem jo like godt leve med, om en risikerer at dem egentlig ikke vurderer mye av informasjonen dem har fått tidligere,...

For sikkerhets skyld. Nei, jeg har ikke jobbet i Nav, så jeg aner lite om hvordan dem lagrer nyere og eldre informasjon dem har fått tidligere. Samt ikke alltid det jeg har fått av informasjon, om at ting blir oversendt, er presise på hvor omfattende det er. Dvs om det mer er en rapport/oppsummering, enn mer alt av papirer.

1
Riggs [sitat…] Jeg kjenner folk med normale inntekter som har gjort det. Poenget er at man kan ha behov for det, selv om ja, det kan bli dyrt. En kan vel få dekket omkostninger, i det mi...

Riggs : jeg vet heller ikke hvordan nav lagrer informasjon så vi skal ikke se bort fra at gammel informasjon er kastet. Og det er veldig trolig at de fleste saksbehandlere bare ser på nyeste informasjon slik at det ikke hlir noen helhetlig behandling.

en time med advokat kan bare gi relative vink om hvordan ta prosessen videre. Skal en advokat gjøre det så møter de fort motpsrtens advokat og det kan gå hundrevis av arbeidstimer som bare blir dekket eller delvis dekket ved vunnet sak.

det beste råd til folk må være og opptre som egen advokat og ikke skrive under på noe som helst.

eksempelvis finnes det ordninger om og søke fritak for arbeidsgiverdelen av sykepenger. I praksis betyd dette at når ordinær sykepengerett er tappet ned så blir sykepengene da tilsvarende arbeidsledighetstrygd eller avklaringspenger.

og skulle vedkommende få en bedre periode og kansje sammenfallende med ferier og annet som gjør at de unngår og motta noe fra det offentlige i en sammenhengende periode på 6 måneder. Så sitter altså systemet tilbake med en underskrift på at de har fraskrevet seg sykepengeretten.

dersom folk er så smarte at de ikke lar seg lure faller hele grunnlaget for denne ordningen.

1
Riggs [sitat…] Jeg kjenner folk med normale inntekter som har gjort det. Poenget er at man kan ha behov for det, selv om ja, det kan bli dyrt. En kan vel få dekket omkostninger, i det mi...

Riggs : tv programmet motvind ser ut som en svak bris.

stormen er i gang når arbeidstakere praktiserer nav sitt regelverk og presser trafikksikkerheten med visshet om at nav hvis ikke vil iverksette tiltak som presser den ytterligere.

fastlege kan bli nødbremsen og støtbufferen som hindrer slikt med og nekte helseattest for utvidet førerkort. Men da har de også i mange tilfeller hindret videre deltakelse i yrkeslivet. For nav systemet har ikke tilbud om omskolering for aldrende der kroppen sier stopp med fysiske sperrer på kapasitet.

alternativ : butikkassa og riva i parkvesnet...

poeng : der fysiske sperrer muliggjør samme kapasitet på 8 timer som frisl gjør på 2 timer. Enten det gjelder konsenyrasjon og kontorarbeide eller fysisk som snekker...hvordan få noen ansatt og noen til og betale for dette i praksis ?

alle kam gjøre litt og kansje det meste....hvordan få noen til og betale for restkapasitet dersom og hvis de formelle papirer / eksamener / arbeidstillatelser er på plass ?

det er i ett nøtteskall problemet med like regler for giddaløs 18 åring som utslitt 50 åring.

hva skal nav gjøre ??

1
politikk Riggs : jeg vet heller ikke hvordan nav lagrer informasjon så vi skal ikke se bort fra at gammel informasjon er kastet. Og det er veldig trolig at de fleste saksbehandlere bare ser...

en time med advokat kan bare gi relative vink om hvordan ta prosessen videre. Skal en advokat gjøre det så møter de fort motpsrtens advokat og det kan gå hundrevis av arbeidstimer som bare blir dekket eller delvis dekket ved vunnet sak. det beste råd til folk må være og opptre som egen advokat og ikke skrive under på noe som helst. eksempelvis finnes det ordninger om og søke fritak for arbeidsgiverdelen av sykepenger. I praksis betyd dette at når ordinær sykepengerett er tappet ned så blir sykepengene da tilsvarende arbeidsledighetstrygd eller avklaringspenger.

Ja, det er sikkert et riktig og galt tidspunkt å trekke dem for retten og lignende, men en trenger jo ikke fortelle Nav at en får hjelp fra advokat eller andre med papirarbeidet, om en klarer å formulere seg med egne ord.

Dem som kjenner systemet bedre, kan hjelpe en med hva en bør fokusere på i sin sak, og i søknader og klager, og hva som kreves for å få gjennomslag.

Selv om ja, en bør uansett være sin egen advokat og, om en ikke klarer alt selv. Ja, en bør holde hodet kaldt. Det er ikke straffbart å ta opp samtaler med Nav på bånd (, uten å si ifra), samt en har og lov til å ha med en venn. Dog, mht det siste så bør det være noen med litt fleksibel tid, om en kan ha en virkelig sleip saksbehandler.

Nå har jeg ingen erfaring med sykepenger og lignende, så vanskelig for meg å si så mye om det. Sikkert noe du har mer peiling på en meg.

1
politikk Riggs : tv programmet motvind ser ut som en svak bris. stormen er i gang når arbeidstakere praktiserer nav sitt regelverk og presser trafikksikkerheten med visshet om at nav hvis i...

det er i ett nøtteskall problemet med like regler for giddaløs 18 åring som utslitt 50 åring.

Nå har det vel blitt satt inn noen tiltak for å gi 18-åringene tettere oppfølging. Samt det er ikke uvanlige med psykiske problemer heller. Enten folk er på sosialen, trygd, jobb, eller utenfor alt.

Selv om ja, om en som 18-åring ikke har så mye ambisjoner, og egentlig ikke så store krev i livet, så vil jo det meste av støtte kunne være greie lommepenger. Selv om dem neppe har opparbeidet seg noen rett på så mye.

En 50-åring på sin side, vil fort ha opparbeidet seg svært gode trygderettigheter, om dem/systemet ikke knoter det ordentlig til når dem er på vei ned. Å gå fra en godt betalt jobb, til en mer dårlig betalt jobb, kan vel gi mindre penger enn trygd,...

Tror ikke man klarer å lage et perfekt system, men det prøves vel forskjellige løsninger på at flere skal jobbe, eller kombinere arbeid og trygd?

Har ikke noen løsning selv, på det problemet du nevnte i den posten jeg siterte her.

1
Riggs [sitat…] Nå har det vel blitt satt inn noen tiltak for å gi 18-åringene tettere oppfølging. Samt det er ikke uvanlige med psykiske problemer heller. Enten folk er på sosialen, tryg...

Riggs : sannheten på ett fat: når du er ledig og søker stønad plikter du og ta etthvert arbeidstilbud. Hvilket tolket til eksterm...65 åring med dårlig kne og krykker kan trues med trekk i trygd på lik linje med 18 åring nesten uansett problematikk.

regner med at det ligger naturlig begrensing på lovhjemme med lam fra nakken og ned..

alt annet er ett forbehold og en trussel alle andre bør / må forholde seg til.

når dette taes til følge konkurrerer sliten 60 + direkte med 18 ( giddaløs ) som vi liker og kalle det fysisk eller på ren og skjær psykisk vilje.

dette var tolkningen av nav - reglment. Så kommer den praktiske utfordringen : hvordan får nav noen ansatt hivs og når teoretisk utdanning er gjennomført ? Mer sannsynlig 20 årig narkis med forbedringspotensiale enn 50 årig fysisk nedslitt. Skulle nå bare mangle mener jeg... Men alle vil kjempe for sitt...50 åring så vel som 20 åring.

1
Riggs [sitat…] Nå har det vel blitt satt inn noen tiltak for å gi 18-åringene tettere oppfølging. Samt det er ikke uvanlige med psykiske problemer heller. Enten folk er på sosialen, tryg...

Riggs : kunne gjerne tenkt meg som 60 åring og gått side om side med 20' is dame i parkvesnet der jeg driigerte plenklipperen med riva i retning.

Neppe aktuellt men kan bli det for noen.

tildels har nav samme problem som bussfører....alle i samme bås. Men kan kontrollere hvem, hvor og når...

1
Grautgrams Skrulling!! ...slik snakker bare en Skrulling...(!) ...så om du ikke nå er drita full eller regelrett kødder :søk hjelp!

Skrulling?

Jeg mener det er mer skrulling å legge seg flat å godta at NAV bevisst bryter lov, med de skader det kan medføre

Jeg truet med å DREPE en nav ansatt, og fikk vel sitvasjonen tatt i betraktning belønning.

Jeg hadde gått så lenge uten mat, eller midler fordi NAV kurrator var en alene mor, med flere barn med like mange menn.

Hun hadde et "anstrengt" forhold til menn og lot dette bevisst gå utover meg, og hun tviholdt på sitt til tross for NAVs regelverk, Barneverns regelverk, Fylkesmannen og alle BEVISTE at hun tok feil i ett og alt.

Men siden hun var kvinne....og nav ansatt har hun dermed rett å bryte norsk lov.

Skal sies at skaden gikk til varig skade på binyrer grunnet mangel på MAT. Noe som bel bevist, men Dakkar kvinne offeret vi må tillate at hun bryter loven med vilje.

Hennes egen sjef sa det til og med, sorry men da er kanskje en liten trussel bare ord, hun VALGTE selv å påstå at hun ble skremt av ORD, jeg mener at bevist skade på BINYRER er verre enn at noen sier at de skal drepe den udugelige NAV kuratoren.

var også veldig rart at hun som offer hadde feil i absolutt alt

1
politikk Mr.daddycool : jeg trodde slike uten opparbeidete rettigheter fikk sosialtrygd. Men det kan sikkert være andre forhold som formue i arvet bolig eller samboer / ektefelle med inntek...

vil jo anta at ett eller annet står i veien for saksbehandlers myndighet til og innvilge søknaden.

99% står dette på to ting.

Saksbehandler forståelse og erfaring innen det lovverk som gjelder saken

og nummer to er hvor NAV ansatte IKKE er sikre eller kompetente innen gitt lovverk til sak, man da mangler evne til å formidle eller sjekke opp disse. men Tar en "trygg" avgjørelse og i nav er alltid NEI tryggeste valget, spesielt da det å ta feil, evt. bryte loven ikke har noen som helst konsekvens.

Jeg har en oppfattning i at mine problemer med NAV gikk mye siste delen her.

Vi merket oss at i NAV finner vi ansatte med årelang fartstid innen gamle trygdekontoret, og som kunne de reglene som gjaldt for det virke området rimelig godt, men grunnet NAV reformen sette disse til å jobbe OGSÅ med sosiale og arbeids rettet oppgaver, som de ikke har veldig kompetanse på eller ingen.

Nav kurser og prøver, men alle er ikke eksperter på alle lover, og slett ikke på under lover og sideforskrifter og sær lover og alt mulig kaos som påvirker saker.

Setter man så en slik ansatt inn i en sak hvor lover og forskrifter som gjelder er ukjent og fremmed for denne Nav ansatte er ikke dette noen unnskyldning eller gyldig forklaring for noen som helst uriktige avslag.

Kurat skal rette seg etter de forskrifter som gjelder også de hun/han ikke kjenner til, det er deres PLIKT og oppgave å sette seg inn i dette.

Når da indre rutiner gis at man i saker hvor man er så usikker fatter et NEI, så har dette interne verdier, det kan gi tid til at man endrer vedtak etter kalgen da Kurtor har fått innsikten som trengs.

Men NEI er intern regel for NAV, vet ikke kurator SKAL de si nei, så kan vi jo tolke i hvor stor grad "at kurator ikke vet" nå de presenteres med dokumnetasjon fra de instanser hvor disse over gjelder, hovordan og når de ska anvendes, og som da sier at NAV's nei er uriktig. DA SKAL nav kuratro følge disse papairer og IKKE interne rutiner som sier "nei ved usikkerhet", dette for at når tvile er dokumnetert, er den løst. og da er tvil/usikkerhet vekk.

Når NAV er hevet over Norsk lov kan man ikke diskutere NAV på en riktig måte, KUN ved å gi NAV ansatte begrenset vern kan dette gjøres.

Det betyr ikke ar man skal ha lov å gå for langt, men om en NAV ansatt gåt til slike uriktige skritt at dette medfører alvorlig problemer for Klient, skal man A) kunne kreve denne kurator's umiddelbare avsettelse, avskedigelse og ikke oppsigelse.

man skal også KUN der NAV følger regelr gi særlig værn mot "trusler" dog skal truslene vurderers fra sak til i syn om hvordan forhold disse er yttret, har NAV gjort en feil de KUNNE endret, altså VALGT a forran B, da ska også værnet vekk

1
Bokvarv [sitat…] 99% står dette på to ting. Saksbehandler forståelse og erfaring innen det lovverk som gjelder saken og nummer to er hvor NAV ansatte IKKE er sikre eller kompetente innen g...

Bokvarv : så langt vi har forstått en sak så er alle parter fanget i regelverket. Og enhver mulighet blir til ett direkte LOVBRUDD.

når arbeidstaker ikke frivillig vil godta en type arbeid les redusert som ikke i lengden kan betale utgifter så har ikke arbeidsgiver bare lov til og komme med oppsigelse for så og komme med tilbud om redusert stilling. Dette ville i lovs form revet i stykker alt som heter stillingsvern og arbeidslivsrettigheter i norge. Da er vi ikke lenger i norge men i afrika og tilbake til slavetidens amerika.

ja....hele nav systemet er ganske håpløst og forholde seg til for både arbeidsgivere og brukere. Bryter noen av partene en tidsfrist blir det ett usigelig spatakkel. Men bryter nav egne regler om og ta kontakt innenfor tidsfrister hender ingen verdens ting.

1
Kistespiker [sitat…] Da må man redusere utgifter.

Kistespiker : ett av problemene som kan være problematisk. En spesifikk sak var slik : helsemessig ville leger ha vedkommende på redusert stilling. Denne kunne ikke betale utgiftene i lengden og alternativet var og velge bort huset og flytte til lettstellt aldersbolig. Vel...der fantes ingen arbeidsmuligheter.

noen har jo krav på bostøtte og andre ordninger mens de som har boligformue fra før ikke har det.

samfunnet har ordninger som IA bedrifter osv for og kunne bruke folk med reduserte muligheter. Men det finnes ingen ordninger som heter redusert arbeid for full lønn.

nå ser det ut som om samfunnet og er i ferd med og flagge flere ut av arbeidslivet med strengere regler for helsekrav og medisinering i forhold til og ha førerkort. Hvordan gjør vi dette på bygdene uten kollektivtransport ?

1
Laster...