Aktuelt

gunnerna

Funksjonshemmede og uføre til aksjon

FUNKSJONSHEMMEDE OG UFØRE TIL AKSJON – BLIR DU MED ?

Når vil LO, YS(Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og AF(Akademikernes Fellesorganisasjon) gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss funksjonshemmede/uføretrygdede og for alle i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet ?

Alle inkl. LO, YS og AF vet at alle uføretrygdede og alle utenfor arbeidslivet mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet også regjeringen så utmerket godt og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over grupper som mangler streikevåpenet og som ikke protesterer og aksjonerer.

VG-nett skriver : Regjeringen foreslår en rekke kutt i støtteordningene til multihandikappede, kronisk syke og uføre mens de samtidig vil innføre skattekutt til de rikeste. Kuttene dreier seg hovedsakelig om kutt i barnetillegget for uføre, innføring av egenandel på fysioterapi, kutt i tilskudd til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede og kutt i fri rettshjelp m.m. Samtidig kuttes formueskatten med 500 millioner.

Hvor er solidariteten med folk som står utenfor arbeidslivet ? Fagforeningene ble i sin tid stiftet utifra solidaritetsprinsippet. Solidaritet med de svake og prinsippet som sier at SAMMEN ER VI STERKE. Er det en god ide om organisasjonene viser støtte og solidaritet med gruppene i samfunnet som sliter med ekstra utfordringer ?

Min oppfordring er : ALLE funksjonshemmede og ALLE som rammes av regjeringens usosiale budsjettforslag kommer sammen, slår opp telt utenfor Stortinget med paroler, blokkerer viktige innganger og drøfter videre aksjonsformer. Medlemsorganisasjonene for folk med funksjonshindringer, deres pårørende og for andre vanskeligstilte kontakter LO, YS og AF med tanke på samarbeid og støtte i kampen mot regjeringens undertrykking av vanskeligstilte i samfunnet.

SAMMEN ER VI STERKE ! BLIR DU OGSÅ MED ?

Gunn Pound

2
10 svar

AF(Akademikernes Fellesorganisasjon)

Hvor mange medlemmer er det i AF i disse dager?

Utover det skal fagforeningene være veldig tilbakeholdende med å bruke virkemiddelet "politisk streik".

Spesielt når det kommer som en oppfordring fra en utenforstående gruppe.

Fagforeningene skal ivareta sine medlemmers interesser. Ikke interessene til ikke-medlemmer.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Hvor mange medlemmer er det i AF i disse dager? Utover det skal fagforeningene være veldig tilbakeholdende med å bruke virkemiddelet "politisk streik". Spesielt...

Fagforeningene skal ivareta sine medlemmers interesser. Ikke interessene til ikke-medlemmer.

Mener du med det at fagorg. ikke skal bry seg om medmennesker i en vanskelig situasjon, men kun karre til seg selv mest mulig?

Jeg velger aa tro at ogsaa de fleste fagorganiserte har medfoelelse med de svakeste. Mange av org. ledere derimot har jeg personlig opplevd ofte bryr seg kun om aa mele sin egen kake.

Foroevrig har jeg gitt tommel for startinnlegget, denne damen har veldig mange gode verdier som jeg setter stor pris paa.

2
Valdriss [sitat…] Mener du med det at fagorg. ikke skal bry seg om medmennesker i en vanskelig situasjon, men kun karre til seg selv mest mulig? Jeg velger aa tro at ogsaa de fleste fagorga...

Hovedoppgaven for en fagforening er å bry seg om sine medlemmer. Slik er det bare.

Dersom de skal bry seg om alle andre enn sine medlemmer fordi disse er medmennesker så går de egentlig utenfor det som er oppgaven til en fagforening.

Det er for så vidt noe en fagforening selv kan bestemme seg for. Det blir imidlertid litt sært når noen andre ber fagforeningene engasjere seg i saker utenfor deres primæroppgave.

Jeg velger å tro at det blant de fagorganiserte finnes en noenlunde lik sammensetning av folk som i resten av befolkningen i forhold til å bry seg om sine medmennesker. Således vil jeg tro at det er en mengde fagorganiserte og ikke-fagorganiserte som har et engasjement for svake grupper enten de tilhører den ene eller andre gruppen. Et slikt engasjement er ikke avhengig av at fagforeningen tar på seg denne ekstraoppgaven.

Og det er i så fall ikke avhengig av at fagforeningene bruker kanskje det mest kontroversielle virkemiddelet de "har" ved å gå til politisk streik. Dersom man skal gå til politisk streik for de funksjonshemmede (som er en gruppe som overhode ikke er ensartet) så finnes det utallige andre grupper man heller skulle brukt dette virkemiddelet for. Hva med de prostituerte, de mishandlede, de kreftsyke, de diskriminerte av alle avskygninger etc. Det finnes ingen grense for hva man skulle gått til politisk streik for.

Ellers er ikke TS her på VGD for å diskutere men for å spre propaganda. Av 188 innlegg er 120 startinnlegg og hun svarer "aldri" på spørsmål man har til innleggene hennes. Det er ellers lett å forlange at andre skal gjøre noe for noen og jeg er ikke overvettes imponert av folk som stort sett kommer med slike krav til andre i hvert eneste innlegg. Og det altså uten å forsvare dem i ettertid når folk stiller spørsmål.

1
BornOnThe4thOfJuly Hovedoppgaven for en fagforening er å bry seg om sine medlemmer. Slik er det bare. Dersom de skal bry seg om alle andre enn sine medlemmer fordi disse er medmennesker så går de ege...

Dersom de skal bry seg om alle andre enn sine medlemmer fordi disse er medmennesker så går de egentlig utenfor det som er oppgaven til en fagforening.

Nå er det nok både funksjonshemmede og uføre som er medlemmer i disse foreningene.

1
Laster...