Hva er problemet med fosterreduksjon? Om man er mot abort i utgangspunktet er det jo selvsagt galt, men om man mener abort er greit så ser jeg ikke problemet med fosterreduksjon.

1
Bekkelokk Hva er problemet med fosterreduksjon? Om man er mot abort i utgangspunktet er det jo selvsagt galt, men om man mener abort er greit så ser jeg ikke problemet med fosterreduksjon.

Riktig.

Synes man det er greit å kutte av tyven den ene hånda ,så hvorfor problemer om man også tar den andre.

Eller på godt norsk: gir man fanden lillefingern ,så tar han raskt hele hånda.

Dette burdte de der åpnet for abort ha sett mye tidligere.

Neste vil bli at man åpner for abort av uønsket kjønn.

I Kina kidnappes idag jenter fra fattige deler av landet fordi man har fått en farlig skjev kjønnsfordeling.

Slik går det når mennesket leker gud.

2
Bekkelokk Hva er problemet med fosterreduksjon? Om man er mot abort i utgangspunktet er det jo selvsagt galt, men om man mener abort er greit så ser jeg ikke problemet med fosterreduksjon.

Abort kan aldri bli greit. Det finnes ingen abort-tilhengere. Abort kan være nødvendig - av grunner kvinner kan få ha for seg selv om hun ønsker.

Fosterreduksjon er.. noe helt annet.

Kan du tenke deg hun som ble voldtatt og bærer tvillinger i magen og vil fjerne den ene? Eller den historiske tjenestepiken som ble gravid med direktøren. Brått må hun reise utenlands, for å fjerne den ene? Eller den mindreårige jenta som oppsøker den kloke kona med heklekroken, for å krøke den ene tvillingen? Abortlovgivningen ble til for disse kvinneskjebnene.

Abortlovgivningen er ikke til for luksusmenneskets ønske å designe sin "Vidunderlige nye verden"

4
FjodorDVD Abort kan aldri bli greit. Det finnes ingen abort-tilhengere. Abort kan være nødvendig - av grunner kvinner kan få ha for seg selv om hun ønsker. Fosterreduksjon er.. noe helt anne...

Kan du tenke deg hun som ble voldtatt og bærer tvillinger i magen og vil fjerne den ene? Eller den historiske tjenestepiken som ble gravid med direktøren. Brått må hun reise utenlands, for å fjerne den ene? Eller den mindreårige jenta som oppsøker den kloke kona med heklekroken, for å krøke den ene tvillingen? Abortlovgivningen ble til for disse kvinneskjebnene.

Med 15 000 aborter i året i Norge ,så er nok dessverre kun en liten brøkdel slike historier du viser til.

Dvs historier som i sin tid faktisk gjorde det mulig å presse igjennom en lov der i sin grelle sannhet handlet om å ta livet av et spirende menneske.

Jeg kjenner til utallige aborthistorier: alle har noen i sin nærmeste omkrets.

Jeg kjenner kun et tilfelle av incest der det ble barn. Barnet er idag en venninne av meg ,som selv har barn og barnebarn.

Kanskje hun burdte vært avlivet. Moren hadde det forferdelig da hun ble født. Det er sant.

Hadde hun lidd MINDRE om ikke min veninne hadde blitt født? Kanskje. Hvem vet. Uansett ville ikke overgrepet blitt slettet ut av hennes minne . Men ser hun idag på sin datter med vemmelse?

Nei. Uten at jeg vil si det har vært noe nært forhold. Til det var skaden alt der. Men jeg tror faktisk min veninne og hennes barn priser ihvertfall livet.

Abort handler mao om TO personer. Ikke kun kvinnen. Ikke kun det spirende barn. Men begge.

Reduserer man menneskeverdet til det ene ,opphøyer man så menneskeverdet til det andre?

Eller blir menneskeverdet ;dvs ideen om at mennesket har som vesen en helt spesiell verdi ,skadelidende for BEGGE ,

når man har en lov der gir rett til å drepe den ene ,for å redde den andre?

Kvinneskjebner.

Menneskeskjebner.

To sider av samme sak. Slik en gravid kvinne ikke lenger kun har seg selv. Men et barn ,et helt unikt liv ,i sin skjød.

2
Speciale [sitat…] Så om en dame sier nei til deg, så tolker du det som ett ja?

Nå var kanskje setningen mer en påminnelse om at man som enkeltindivid selvsagt har sine behov ,som innimellom kan kræsje med et annet menneske sitt behov.

Om man da regner f.eks et ufødt barn som "et menneske".

Jeg tror faktisk svært mye av diskusjonen rundt abort koker ned til dette ene .

Skillet mellom de der anser den ufødte kun som "en svulst" ,"kvinnen selv og kun hennes kropp" (dvs at det er et foster uten egen selvstendig verdi),en "parasitt" etc.

Og til de der ser et foster som et mennreske der alt finnes ,som dog ennå ikke har vokst seg ferdig men allikevel har like stor verdi som menneske som de der er født.

For de første er abort kun en selvfølgelig rett for enhver kvinne ,fordi dette handler kun om kvinnen selv ,og at det er kun hun som skal bestemme over liv og død. For disse er abort redusert til "et nødvendig inngrep" for kvinnens skyld.

For de andre handler abort faktisk om å avlive et virkelig menneske ,der har sin helt egen selvstendige menneskeverdi. For disse er abort faktisk et drap på et menneske.

2
jakoline Nå var kanskje setningen mer en påminnelse om at man som enkeltindivid selvsagt har sine behov ,som innimellom kan kræsje med et annet menneske sitt behov. Om man da regner f.eks e...

Nå var kanskje setningen mer en påminnelse om at man som enkeltindivid selvsagt har sine behov ,som innimellom kan kræsje med et annet menneske sitt behov.

Om man da regner f.eks et ufødt barn som "et menneske".

Du har din vane tro reflekterte betraktninger omkring tema, så også her, og har rett i at diskusjonen omkring abort koker ned til dette.

Din første setning er allmenngyldig, 'kræsjende' behov mellom mennesker er universelt og uunngåelig, og i større grad jo flere mennesker som søker å dekke behovene i en verden med begrensede ressurser.

Etter veterinærfilosofiens etiske prinsipper er det ikke noe galt med abort og fosterreduksjon. Føticid ved hjelp av injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet er smertefritt.

Om en regner et ufødt barn som menneske eller ikke, kommer vel i høy grad an på ens personlige livssyn. Hvis loven tillater fri abort, og dette er morens vilje, er det denne som gjelder.

Problemet med fosterreduksjon, er først og fremst av teknisk art. Det er en viss risiko for spontanabort av det gjenværende foster.

At problemet har blitt utbredt, er fordi en ved medisinsk fertilitetshjelp ofte ender opp med multiple befruktede eggceller og fostre, selv om mor bare ønsker seg et barn.

Det er en del som synes fosterreduksjon er mer etisk uholdbart enn ordinær abort. Det burde det ikke være. Mor har ikke anledning til å velge hvilket foster som blir tatt bort, en velger det nærmest tilgjengelige. Eventuelt selektivt føticid bringer andre etiske problemstillinger på banen, men det er foreløpig ikke tillatt i Norge.

Det vil vel aldri bli enighet om et ufødt barn er et menneske. Eller om et foster har menneskerettigheter. Dessuten er menneskeretter menneskeskapt her er det ikke snakk om absolutter slik det er i manges religiøse etikk.

Hadde veterinærfilosofien fått råde, hadde en mor kunnet få velge å ta bort barnet også etter fødselen, innen en rimelig frist. Da definerer en mennesket først og fremst som et sosialt vesen, noe et spedbarn ikke er, annet enn i sitt potensiale.

Det er mulig utviklingen går i denne retningen, etterhvert som religionenes påvirkning svekkes i befolkningens antroposentriske etiske bevissthet.

2
Zweifelhaft [sitat…] Du har din vane tro reflekterte betraktninger omkring tema, så også her, og har rett i at diskusjonen omkring abort koker ned til dette. Din første setning er allmenngyldi...

Hadde veterinærfilosofien fått råde, hadde en mor kunnet få velge å ta bort barnet også etter fødselen, innen en rimelig frist. Da definerer en mennesket først og fremst som et sosialt vesen, noe et spedbarn ikke er, annet enn i sitt potensiale.

Hadde veterinærfilosofien rådet ,så hadde vi alle blitt avlivet straks vi ikke lenger hadde vært lønnsomme for "bonden".

Eller skal vi si "eliten".

Da hadde vi fått et nakkeskudd om vi mistet beinet i en ulykke ,eller rett og slett ble utslitte.

Forøvrig noe som i noen kulturer også har vært praktisert.

Sågar i vår egen kultur.

Trellene i vår vikingkultur fikk "veterinærfilosofi" i praksis ,og ble sidestilt med kua og grisen.

Det finnes ingen nedre grense for hvor dypt et samfunn kan synke når det gjelder respekten for menneskets verdi.

Nazismen var f.eks svært oppfinsom når det gjaldt "veterinærfilosofi". Egne "lebensborn"-fabrikker hvor de avlet frem "flotte avkom" av dertil nøye utplukkede "avlsdyr" av utplukkede "raser av ren avstamning".

Likeså effektive avlivningsmetoder for "de ubrukelige".

Hitler hadde jublet over dagens vitenskap der kan gjøre utvelgelsen ennå mer profosjonell. Nærmere "veterinærfilosofien" enn nazismen kan man vanskelig komme.

Nazismen bygget mye av sin ideologi på Darwins lære om naturens utvelgelse.

Hitlrer så på seg selv som en der ønsket "hjelpe naturen" til den utvelgelsen.

Sannelig finnes det også slike idag.

2
Zweifelhaft [sitat…] Du har din vane tro reflekterte betraktninger omkring tema, så også her, og har rett i at diskusjonen omkring abort koker ned til dette. Din første setning er allmenngyldi...

Om en regner et ufødt barn som menneske eller ikke, kommer vel i høy grad an på ens personlige livssyn.

Riktig.

Og på et folk sitt felles livssyn.

Har et folk et livvsyn som tilsier at abort er drap på et menneskebarn ,så sier det seg selv at disse ser på lover der tillater abort som reinspikka barbari.

Har et folk et livvsyn der tilsier at abort er mest som å fjerne en brysom svulst/parasitt hos en kvinne ,så sier det seg selv at disse ser på lover der forbyr abort som svært kvinnefiendtlig ,ja direkte som meneskerettighetsbrudd.

Siden vitenskapen ikke setter verdi på noe som helst ,men kun sier at mennesket er et pattedyr som andre pattedyr /Veterinærfilosofien) ,så gir ikke vitenskapen noen svar på når et menneske har noe verdi overhode: fødte eller ufødte,

Da må vi ty til hva vi TROR.

Å tro at alle mennesker har en verdi ,er like mye "tro" som at bare fødte har noen verdi ,eller at ufødte bare har verdi etter en viss tid.

Det finnes faktisk ingen "sannhet" her som kan underbygges vitenskapelig.

Hvert folk må skape her sin egen "tro" ,og også forstå at alt de snakker om "verdi" UANSETT er bare "tro": også for ateister og aborttilhengere.

Og hver må forstå at andre kan anse nettopp deres valgte "tro" som totalt feil og "umenneskelig".

3
jakoline [sitat…] Hadde veterinærfilosofien rådet ,så hadde vi alle blitt avlivet straks vi ikke lenger hadde vært lønnsomme for "bonden". Eller skal vi si "eliten". Da hadde vi fått et nak...

Hadde veterinærfilosofien rådet ,så hadde vi alle blitt avlivet straks vi ikke lenger hadde vært lønnsomme for "bonden".

Eller skal vi si "eliten".

Første gang jeg kom over begrepet 'veterinærfilosofi' var faktisk i en roman for en del år tilbake. En dyster roman, men svært velskrevet og svært tykk, (1000 sider) Det er en oppdiktet historie, men likevel en svært eksakt historisk bok. Og jeg- personen er en fiktiv SS-offiser.

En omtale hvis du ikke har lest den:

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/08/28/544976.html

I tilfelle av alvorlig økonomisk og sosial krise pga overbefolkning, vil sannsynligvis veterinærfilosofien vende tilbake i en eller annen form. Forhåpentligvis ikke i like brutal utgave som nazistenes, men dog. Den vil tvinge seg fram som det eneste rasjonelle alternativ.

For du har jo rett angående vitenskapen, den er jo selverklært som 'verdifri' og bygget på prinsippene rasjonalitet, forutsigbarhet og kontroll. Autanasi er nok et sentralt imperativ i veterinærfilosofien.

La oss da håpe at de gjør det uten å si fra på forhånd, om natten, etter at vi er i dyp søvn etter å ha fått et sterkt sovemiddel..

:)

2
Valdriss Jeg spoer deg ogsaa. Link eller rapport som bekrefter denne loegnen?

Trodde alle visste dette. Det finnes masse info om dette om du googler. Her og her.

I Kina har det tradisjonelt vært ønskelig å føde sønner og arvinger, og de fleste av de offisielle abortene regnes for å være jenter - som blir sett på som «avfall» og omtales som «vannsøl».

I kjølvannet har det oppstått en lukrativ svartebørs, hvor barn blir tatt fra fattige familier og solgt til rike par.

1

Hei! naa fikk jeg beskjed fra VGd om at begge mine lange innlegg/svar til deg, forsvant uten at de vet grunnen. Jeg var sikker paa at det var min daarlige maskin som var aarsaken.

Kommer tilbake med saklig og sannnferdig info naar alt funker igjen.

1
Zweifelhaft [sitat…] Første gang jeg kom over begrepet 'veterinærfilosofi' var faktisk i en roman for en del år tilbake. En dyster roman, men svært velskrevet og svært tykk, (1000 sider) Det e...

angående vitenskapen, den er jo selverklært som 'verdifri' og bygget på prinsippene rasjonalitet, forutsigbarhet og kontroll. Autanasi er nok et sentralt imperativ i veterinærfilosofien.

Idag kan vi lese at en av fire norske kvinner får senskader etter abort.

http://www.dagbladet.no/tema/1-av-5-kvinner-sliter-med-senskader-etter-abort/63946784

Nå har ikke jeg betalt for den "pluss-siden" ,så jeg får ikke lest hele artiklen.

Men overskriften er tydelig nok: en kvinne der etter abort følte at hun hadde tatt livet av sin datter.

Og det er jo faktisk den grelle sannheten også.

Ingen kvinner jeg kjenner har noen gang sakt at de har "et foster i magen" ,eller at de "går med et foster".

De sier de har et barn i magen ,og at de venter et barn.

Mao så vet kvinner innerst inne veldig godt hva dette VIRKELIG handler om: at de velger å avslutte et liv,deres eget barns sitt liv.

Men skal vi dømme kvinnene for dette?

Klart ikke.

For kvinner er samfunnsborgere ,og lever i det samfunnet som skaper de lover og verdier disse kvinnene er lært å lytte til.

Sier samfunnets verdier at abort er deres selvsagte rett ,"fordi de fortjener det" ,så følger kvinnene i samfunnet selvsagt disse verdiene ,og tar dem som sine egne.

Så det med abort er et samfunnsansvar ,et kollektivt ansvar ,ikke et inviduelt ansvar vi kan pålegge kvinnene å ta noen "skyld" for.

2
Zweifelhaft [sitat…] Du har din vane tro reflekterte betraktninger omkring tema, så også her, og har rett i at diskusjonen omkring abort koker ned til dette. Din første setning er allmenngyldi...

Det er en del som synes fosterreduksjon er mer etisk uholdbart enn ordinær abort. Det burde det ikke være.

Jeg er en av dem. I overgangen fra "selvråderett over egen kropp" til "luksuskvinnen som fortjener det" ramlet jeg av lasset. Forøvrig et godt satirisk uttrykk av jakoline. Fordi jeg fortjener det..

2
jakoline [sitat…] Idag kan vi lese at en av fire norske kvinner får senskader etter abort. http://www.dagbladet.no/tema/1-av-5-kvinner-sliter-med-senskader-etter-abort/63946784 Nå har ikke...

Men overskriften er tydelig nok: en kvinne der etter abort følte at hun hadde tatt livet av sin datter. Og det er jo faktisk den grelle sannheten også.

Følelser kan komme på grunn om givelsenes , fordømmelse, og ikke minst religiøs hjernevask. Det burde ikke være nødvendig at forklarer.

Når det er sagt , så er der stor forskjell på årsaker.

Kvinner der er blitt voldtatt eller misbrukt eller virkelig har gjort sitt for prevensjon, eller kvinner der bruker abort som prevensjon, er helt forskjellige kategorier.

Når man prater om foster reduksjon, så er det noe helt annet, noe, man også kan diskutere sammen med temaet kunstig befruktning.

1
jakoline [sitat…] Idag kan vi lese at en av fire norske kvinner får senskader etter abort. http://www.dagbladet.no/tema/1-av-5-kvinner-sliter-med-senskader-etter-abort/63946784 Nå har ikke...

Sier samfunnets verdier at abort er deres selvsagte rett ,"fordi de fortjener det" ,så følger kvinnene i samfunnet selvsagt disse verdiene ,og tar dem som sine egne.

Så det med abort er et samfunnsansvar ,et kollektivt ansvar ,ikke et inviduelt ansvar vi kan pålegge kvinnene å ta noen "skyld" for.

Det er ikke noe nytt det Dagbladet kommer med, om at senvirkninger etter abort rammer ganske mange. Men det er mulig det har vært underkommunisert. Det er et inngrep som er beheftet med skam og ofte skyldbetingethet, en hemmelighet kvinnene bærer på og ikke får bearbeidet i tilstrekkelig grad. Fortrengning mislykkes. Det er vel kanskje et av de mest dramatiske valg en kvinne står overfor i sitt liv. Og ikke mange klarer å avfeie det som et 'samfunnsansvar'.

Jo mere folksomt det er her på kloden, vil dette med nødvendighet ha innvirkning på synet på menneskeverdet og et enkeltindivids verdi. Det er markedets (ubevisste) makt over sinnene som slår inn, også i etisk forstand. Overproduksjon medfører verdiforringelse..

1
Laster...