Nyt bildene fra nordlyset fra nordområdene-Norges nye klondike:der snart melk og honning skal flyte som elver.

Takk for tips - hadde helt glemt dette. Det vil være hyggelig om Nord-Norge får et oppsving, også på generell basis og ikke bare basert på hyggelige folk, godt øl, god atmosfære og flott natur. :--)

2

regjeringen

Nytter ikke å klage eller vente på andre. Det virker best når man tar initiativene selv. :)

1

Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover.

Rart du nevner utdannelse. Når det gjelder pensum og skole så har dere i nord en lang vei å gå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i snitt har 19 000 ungdommer falt ut av videregående de siste fem årene. Nord-Norge scorer dårligst på statistikken. En undersøkelse fra utdanningsdirektoratet viser at Kvalsund kommune i Finnmark har høyest frafall fra videregående skole, som også er det fylket og kommunen som kommer dårligst ut på landsbasis. De siste fem årene viser målingene at over 50 prosent av elevene dropper ut eller ikke består eksamen i Kvalsund.

Så det beste dere kan gjøre er å lese pensum selv, og ikke klage på hva andre ikke gjør for dere.

2

Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover. Norges sørområder har utspilt sin rolle,og det på tross av at det har vært minimalt med naturressurser å oppdrive der,.

Supert, kom dere opp av godstolen! Det er store muligheter der ute, så det er ingen grunn til å "slappe av og kose seg", med skattelette og tilskudd sørfra. Dette var virkelig gode nyheter!

1

Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover.

Norges sørområder har utspilt sin rolle,og det på tross av at det har vært minimalt med naturressurser å oppdrive der,.

Nei! Nord Norge blir oppfattet som "Norges koloni", hvor råvarer tas ut og verdiskapningen havner i sør.

Dessuten går trenden mot stadig tilstrømning fra utkant il sentrale strøk. Så Nord Norge vil bli ett turistland, med små bygder hvor eldre mennesker rusler rundt og tar seg en tur på Rema for å kjøpe fisk.

1

Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover.

Norges sørområder har utspilt sin rolle,og det på tross av at det har vært minimalt med naturressurser å oppdrive der,.

Dette er du god på hva? Historie ? Neppe. Jo hele vestlandet har fødd resten av Norge med enorme oljeressurser, uten disse hadde Nord Norge vært avfolket. Så er det da ikke bare Nord Norge som har hatt fiske, Nordsjøen og havområdene rundt har da vært fiskefelt det også i århundrer. Dessuten fiskeoppdrett har da vært en næring i 40 år langs hele vestlandskysten.

Problemet til Nordområdene er at oljen ikke så lett lar seg utvinne der, og nå har teknologi kommet så langt at oljen over tid vil bli faset ut. Pr dags dato er oljeprisene så lave at det ikke lønner seg å utvinne de i nordområdene, sammen med risikoen for å ødelegge miljøet.

Noen hundre nordlysturister endrer ikke på dette :) Det blir uansett bare en nisjenæring som kan fø noen hoteller og skape noen få arbeidsplasser.

Så Norges fremtid ligger nok ikke i nordområdene, den ligger i hele Norge, og at vi styrer landet vår riktig, og ikke mot stupe slik som nå med enorm innvandring og utarming av velferdssystemet.

1
Torotto [sitat…] Nei! Nord Norge blir oppfattet som "Norges koloni", hvor råvarer tas ut og verdiskapningen havner i sør. Dessuten går trenden mot stadig tilstrømning fra utkant il sentral...

Det er ganske så absurd at store fiskeressurser sendes utenlands, foredles der og sendes tilbake til Norge slik at menneskene på Senja kjøper fisken i diskene på Rema1000 :) Det er absurd, så snakker vi om miljøet ! Hyklere kaller jeg de.

Vi burde forbudt dette, og tatt råvarene i land i vårt eget land, foredlet det og solgt det i vår eget land og verden rundt oss.

Vi har fri tilgang til en vedlikeholdsfri vei som heter havet, omtrent til alle verdens land. Men oljen har gjort oss søkk rike, og det lønner seg ikke å gjøre det, fordi arbeidskraften i dette landet har blitt for dyr. Da går vi heller på NAV og får pengene gratis der.

1
nometalhorse [sitat…] Rart du nevner utdannelse. Når det gjelder pensum og skole så har dere i nord en lang vei å gå. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i snitt har 19 000 ungdommer falt...

Så det beste dere kan gjøre er å lese pensum selv, og ikke klage på hva andre ikke gjør for dere.

Selvfølgelig er dette Finnmarks eget problem og må løses her. Svært få er vel klar over at mange elever i regionen bor borte, når de begynner på videregående.

I tillegg er det alt for få elevhybeler, slik at amnge må ut på det private markedet. Her blir eleve sittende mye alene uten noen pådriver. Overgangen fra ungdomskole til videregående er ofte ekstra krevende og her vil gruppe påvirkning og dårlig mestringsfølelse gi frafall.

Så er bør det bygges internat med voksne tilstede, som kan gi støtte og motivering, samt kontrollere hva som skjer utover kveld og natt.

1
Mr.Daddycool Det er ganske så absurd at store fiskeressurser sendes utenlands, foredles der og sendes tilbake til Norge slik at menneskene på Senja kjøper fisken i diskene på Rema1000 :) Det er...

Men oljen har gjort oss søkk rike, og det lønner seg ikke å gjøre det, fordi arbeidskraften i dette landet har blitt for dyr.

Det er jo ikke sant.

Fisk som ressurs er ett knapphetsgode og er omgitt av ett kvotesystem.

Trend har gått i retning å skvise de små båtene, til fordel for store trålere.

Kystfiske utvalget konkluderte med å gi Finnmarksbefolkning tilbake historiske retter, til fjord og kystfiske. Men det gikk Helga Pedersen(AP) imot som fiskeriminister og hun ble rett etterpå erstattet av et tidligere Røkke styremedlem. Så fikk jo Røkke lov å styre som han ville under AP sine vinger, og denne saken ble lagt død,frem mot valget,slik at man kunne bruke den mot de Blå/blå senere.

Men det finnes jo store muligheter, men de krysser andre intresser.

Kvalitetsfisk tatt opp på skånsom måte, sendt med fly fra Lakselv, til Asia.

Flyruter til Østen og Dubai osv, går over Finnmark idag. Her får man en tidsgevinst.

Men idag er det trålere som gjelder og fisk sendes fryst til, Østen med skip.

1
Torotto [sitat…] Det er jo ikke sant. Fisk som ressurs er ett knapphetsgode og er omgitt av ett kvotesystem. Trend har gått i retning å skvise de små båtene, til fordel for store trålere....

Det har da ikke noe med at råvarene skippes ut foredles og kommer tilbake. Eller bare skippes ut og foredles, og selges derfra til verdens markeder. Det har med at man ikke foredler fisken i Norge med dertil mange 1000 ner av arbeidsplasser. Den sendes ut fordi arbeidskraften er mye billigere i Asia, og for dyr i Norge.

Tipper dette ville blitt gjort uansett om det var trålere eller kystfiskere som hadde tatt den opp. Fiskeværene over hele landet har blitt lagt ned i stort antall på grunn av dette. Kvotesystemene fungerer utmerket, det er ikke mangel på fisk som er problemet selv om det har vært det mange år tidligere.

Norsk arbeidskraft priser seg selv ut over sidelinjen, og de rike turbokapitalistene vet å finne det andre steder. Selv statoil setter vekk sine tjenester til India til ditto kvalitet.

1
Mr.Daddycool Det er ganske så absurd at store fiskeressurser sendes utenlands, foredles der og sendes tilbake til Norge slik at menneskene på Senja kjøper fisken i diskene på Rema1000 :) Det er...

Det er ganske så absurd at store fiskeressurser sendes utenlands, foredles der og sendes tilbake til Norge slik at menneskene på Senja kjøper fisken i diskene på Rema1000 :) Det er absurd, så snakker vi om miljøet ! Hyklere kaller jeg de. Vi burde forbudt dette, og tatt råvarene i land i vårt eget land, foredlet det og solgt det i vår eget land og verden rundt oss.

Beklager, men årsaken til at fisken, bortsett fra det som henges, stort sett sendes rund til foredling i Europa, er vårt selvpåførte utenforskap i EU. Landbruket, og vår tilgang til fiskeressursene, var den egentlige årsaken til at vi ikke er medlemmer, men vi betaler altså prisen, for å få solgt fisken til Europa. Når det gjelder store mengder fisk som blir foredlet for eksempel i Kina, er vårt eget marked så ubetydelig, at det lønner seg å ta mindre kvanta tilbake som ferdig foredlet.

1
Arrcab [sitat…] Beklager, men årsaken til at fisken, bortsett fra det som henges, stort sett sendes rund til foredling i Europa, er vårt selvpåførte utenforskap i EU. Landbruket, og vår t...

Dette er bare tull, her måtte man forhandlet frem en pakke med vannkraft, olje og fisk. Men det er jo som du sier politisk. Man gidder ikke ta jobben med å foredle i Norge og finne markeder verden over.

Alt rettes om EU, og tvinge nordmenn i kne for å få oss inn i denne unionen. Det må ikke være slik, det er så til de grader selvpåført av elendige politikere med store egne ambisjoner i internasjonal politikk.

Resultatet ser man idag, vi er mer oljeavhengig en en narkoman er det av narkotika. Men tiden ligger foran oss, nå må moder Norge bli avruset, og ikke minst avluset for elendige politikere.

1
Mr.Daddycool Dette er bare tull, her måtte man forhandlet frem en pakke med vannkraft, olje og fisk. Men det er jo som du sier politisk. Man gidder ikke ta jobben med å foredle i Norge og finne...

Dette er bare tull, her måtte man forhandlet frem en pakke med vannkraft, olje og fisk. Men det er jo som du sier politisk. Man gidder ikke ta jobben med å foredle i Norge og finne markeder verden over.

Hvem som tuller kan sikkert diskuteres, men jeg antar at du har hørt om handelsavtaler, proteksjonisme og vårt lønnsnivå. Vi har vært heldige, gode priser på det råstoffet vi har eksportert og verden trenger, samtidig som prisen på vårt forbruk av importvarer har vært lave mot en verdifull krone. Den tiden er slutt, og skal vi nå foredle og produsere mer sjøl av det vi eksporterer, vil det eventuelt komme som et resultat av krevende og mange lange forhandlinger.

1
Mr.Daddycool Dette er bare tull, her måtte man forhandlet frem en pakke med vannkraft, olje og fisk. Men det er jo som du sier politisk. Man gidder ikke ta jobben med å foredle i Norge og finne...

Resultatet ser man idag, vi er mer oljeavhengig en en narkoman er det av narkotika. Men tiden ligger foran oss, nå må moder Norge bli avruset, og ikke minst avluset for elendige politikere.

Etterpåklokskap er en eksakt vitenskap, men det var ikke mange som protesterte så lenge pillene bare pekte oppover. Det er fortsatt ikke den kommune, forening eller institusjon, som ikke krever mer av tilskudd fra den kaka som krymper. Jeg mener våre politikere har vært svært måteholden i oljepengebruk, og fortjener honnør for det. Medgangstider avler medgangspolitikere og en befolkning som er godt vant, og avrusingen vil bli krevende for oss alle.

1
Columbus_3 [sitat…] Dert er bare 10 måneder til neste stortingsvalg så da får vi se hva velgerne sier.

Dersom noen mener det er ny politikk og nye politikere som blir resultatet etter neste valg, er jeg redd det er mange som blir skuffet. Velgere har ingen eller marginal innflytelse på hvem som kommer inn på Stortinget, og kursen på den tunge skuta som heter Norge, er det verken nødvendig eller mulig å endre noe særlig. Bedre og ny politikk, er ett munnhell uten særlig annet innhold, enn at vi eventuelt får noen nye budbringere.

1
Arrcab Dersom noen mener det er ny politikk og nye politikere som blir resultatet etter neste valg, er jeg redd det er mange som blir skuffet. Velgere har ingen eller marginal innflytelse...

Jeg er enig med deg i mye av dette. Men at velgerne ikke har innflytelse er jeg ikke enig i. Men skal de ha innflytelse må de orke å involvere seg i nominasjonsprosessen. Der kan mye gjøres, men de fleste bryr seg ikke. Dette blir overlatt til et lite mindretall.

Vi har det så bra at vi gidder ikke bry oss. Slik er det bare.

2
Mr.Daddycool Det har da ikke noe med at råvarene skippes ut foredles og kommer tilbake. Eller bare skippes ut og foredles, og selges derfra til verdens markeder. Det har med at man ikke foredle...

Kvotesystemene fungerer utmerket, det er ikke mangel på fisk som er problemet selv om det har vært det mange år tidligere.

Kvotesystem er jo ett uttrykk for at fangst kapasitet er større enn ressurstilgangen.

I tillegg er det jo mer komplisert ettersom den havgående flåten også konkurrerer med utenlandsk fiskere, så vi lever ikke i ett vakuum.

Å sende ubehandlet fisk kan gi større verdiskapning langs kysten i nord, enn å hindre sjarkflåten tilgang til områder. Ettersom etterspørsel etter Kongekrabbe og fersk fisk er stor og til relativt gode priser. Ihertfall vil dette gi større inntekter, enn å bli nektet fiske.

I tillegge er det også kamp om fagfolk og ungdommer velger vekk fiskeyrke, ettersom det er for hardt og gir litre i forhold til en jobb i eksempelvis Oslo.

Så eventuelt å få ungdommer i lokalsamfunn i Nord, så er dette ungdommer som liker selve livstilen og hvor det er det primære. Derfor må ikke disse skvises vekk.

1
nometalhorse [sitat…] Rart du nevner utdannelse. Når det gjelder pensum og skole så har dere i nord en lang vei å gå. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i snitt har 19 000 ungdommer falt...

Kvalsund kommune i Finnmark har høyest frafall fra videregående skole, som også er det fylket og kommunen som kommer dårligst ut på landsbasis

Kvalsund kommune i Finnmark er historisk et samisk område, som mistet sin identitet og språk og der den kulturelle identitet forsvant under fornorskingen. Hvis du ikke vet hva fornorskingen er, så bør du lese deg opp. Nå bor det 1000 mennesker der.

Det er et lite område som nå stort sett består av hytter. Der mennesker fra de nærliggende "storstedene" eier hytter. Det er svært få folk igjen, og alle som vil ha en utdannelse må reise derfra. Jeg tviler på at det i det hele tatt er en videregående skole der. Gjerne de 10 ungdommene som ikke reiste derifra er drop-outs...tviler ikke på det..

1

Akkurat nå sender Nrk 2 noen mektige og fantastiske nordlysbilder fra nordområdene,der byen Tromsø er spydspissen- for å fylle hoteller med turister fra hele verden som vil se nordlys,mens de gifter seg eller går ned på kne og frir. https://www.nrk.no/troms/tromso-knuser-resten-av-turist-norge-1.12804396 Hver dag 6 mnd om året er det flere hundre turister som kommer til Tromsø området for å se nordlys,selv midt på vinteren er hotellene fulle av betalingsvillige turister,så dette går nå som hakka møkk-og hotelleiere kan le hele veien til banken. http://www.nord24.no/slik-lover-regjeringen-a-satse-pa-nordomradene/s/5-32-5008 Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover.

Is`s time for Nord-Norge.Det er veldig gledelig.

Et ting til når det gjelder utdannelse. Det første universitetet de fikk var i Tromsø. Det kom i 1972 ...etter 50 års kamp for å få et universitet nord for polarsirkelen. I 2013 kom det første universitetet i Nordland.

Så hvis noen lurer på hvorfor det kanskje ikke har vært så enkelt å få seg en utdannelse, og hvorfor "alle" nordfra kom rekende ned sørover- så kan det forklare mye. Det var ikke akkurat et satsningsområde nordpå. Min far gikk inn i forsvaret for å få seg sin utdannelse, og min mor ble sykepleier. Men du måtte faktisk være villig til å forlate plassen din og dra ut til andre deler av landet for å i det hele tatt bli noe.

Det er ikke så mange som tar inn over seg hva det koster et menneske å forlate sin landsdel, etablere seg på en ny plass- kanskje særlig for nordlendingene og finnmarkingene som var så nedsnakket- var ikke dette enkelt, og slett ikke "kostnadsfritt".

Det er så veldig kjekt å se Nord-Norge blomstre...Da kan man våre såååå glad for at man dro sørvest og satset på oljeindustrien. yeej...liksom..

1
Morra-DI-2 [sitat…] Is`s time for Nord-Norge.Det er veldig gledelig. Et ting til når det gjelder utdannelse. Det første universitetet de fikk var i Tromsø. Det kom i 1972 ...etter 50 års kamp...

Det er ikke så mange som tar inn over seg hva det koster et menneske å forlate sin landsdel, etablere seg på en ny plass- kanskje særlig for nordlendingene og finnmarkingene som var så nedsnakket

Derfor jeg snakket om "koloni holdninger" Folk nordfra har blitt snakket ned.

Uvitenhet har vært brukt i retorikken.

Rett etter freden i 1945, så tok finnmarkinger tak i sin fremtid og satte igeng med å bygge opp de nedbrente samfunn.

I Vardø hadde myndigheten satt ned forbud mot nybygg på Øya, men folk trosset forbudet og fikk materialer fraktet ut å bygget nye hus, Det var en vilje og livskraft, som mange sørpå ikke var i nærheten av for selve om livet kunne være hardt, så var langt letter enn nordpå.

Veldig mange ungdommer nordfra fikk seg også offiserutdanning innenfor sjøfart og unge gutter kom tilbake etter å ha vært verden rundt.

Folk nordpå som var åpne og ekte mennesker, ble sett på som enfoldige av folk sørfra.

Unge gutter og jenter som skar tunger og jobbet fra de var små. Nord Norge kan være stolte av sine folk.

2
Morra-DI-2 [sitat…] Kvalsund kommune i Finnmark er historisk et samisk område, som mistet sin identitet og språk og der den kulturelle identitet forsvant under fornorskingen. Hvis du ikke vet...

Jeg tviler på at det i det hele tatt er en videregående skole der.

Det er da heller ingen som påstår. De har en avtale med Hammerfest.

Uansett så er frafallet i Finnmark alt for høyt. Landsnittet er på rundt 25%, og i Finnmark er det på 39%.

1
BornOnThe4thOfJuly Neida. Men dersom man mener at det ikke er noen forskjell, hvorfor trekker man da fram kun en landsdel?

Nord Norge var etter krigen spesielt utsatt gjennom nedbrenning og ett meget hardt klima.

Ingen andre steder i Norge begynte man fredstiden på samme måte. Dette har vært veldig underkommunisert.

Eksempelvis ble de som reddet Jan Bålsrud. Historien om Ni Liv.

Hvor den sørnorske fortellingen hadde mange feil og falske påstander, mot de som egnlig var helter.

1
Laster...