Morra-DI-2 [sitat…] Is`s time for Nord-Norge.Det er veldig gledelig. Et ting til når det gjelder utdannelse. Det første universitetet de fikk var i Tromsø. Det kom i 1972 ...etter 50 års kamp...

Det er ikke så mange som tar inn over seg hva det koster et menneske å forlate sin landsdel, etablere seg på en ny plass- kanskje særlig for nordlendingene og finnmarkingene som var så nedsnakket

Derfor jeg snakket om "koloni holdninger" Folk nordfra har blitt snakket ned.

Uvitenhet har vært brukt i retorikken.

Rett etter freden i 1945, så tok finnmarkinger tak i sin fremtid og satte igeng med å bygge opp de nedbrente samfunn.

I Vardø hadde myndigheten satt ned forbud mot nybygg på Øya, men folk trosset forbudet og fikk materialer fraktet ut å bygget nye hus, Det var en vilje og livskraft, som mange sørpå ikke var i nærheten av for selve om livet kunne være hardt, så var langt letter enn nordpå.

Veldig mange ungdommer nordfra fikk seg også offiserutdanning innenfor sjøfart og unge gutter kom tilbake etter å ha vært verden rundt.

Folk nordpå som var åpne og ekte mennesker, ble sett på som enfoldige av folk sørfra.

Unge gutter og jenter som skar tunger og jobbet fra de var små. Nord Norge kan være stolte av sine folk.

2
Arrcab Dersom noen mener det er ny politikk og nye politikere som blir resultatet etter neste valg, er jeg redd det er mange som blir skuffet. Velgere har ingen eller marginal innflytelse...

Jeg er enig med deg i mye av dette. Men at velgerne ikke har innflytelse er jeg ikke enig i. Men skal de ha innflytelse må de orke å involvere seg i nominasjonsprosessen. Der kan mye gjøres, men de fleste bryr seg ikke. Dette blir overlatt til et lite mindretall.

Vi har det så bra at vi gidder ikke bry oss. Slik er det bare.

2

Det er nordområdene som er Norges fremtid,og dette må nå bli pensum på skolene,fra grunnskolen og oppover.

Rart du nevner utdannelse. Når det gjelder pensum og skole så har dere i nord en lang vei å gå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i snitt har 19 000 ungdommer falt ut av videregående de siste fem årene. Nord-Norge scorer dårligst på statistikken. En undersøkelse fra utdanningsdirektoratet viser at Kvalsund kommune i Finnmark har høyest frafall fra videregående skole, som også er det fylket og kommunen som kommer dårligst ut på landsbasis. De siste fem årene viser målingene at over 50 prosent av elevene dropper ut eller ikke består eksamen i Kvalsund.

Så det beste dere kan gjøre er å lese pensum selv, og ikke klage på hva andre ikke gjør for dere.

2

Nyt bildene fra nordlyset fra nordområdene-Norges nye klondike:der snart melk og honning skal flyte som elver.

Takk for tips - hadde helt glemt dette. Det vil være hyggelig om Nord-Norge får et oppsving, også på generell basis og ikke bare basert på hyggelige folk, godt øl, god atmosfære og flott natur. :--)

2

Det er mange muligheter for utvikling og handel i nord-Norge men på grunn av vår tilknytning til NATO er alle disse mulighetene blokkert.

Blir som en låst konto. Murmansk er en ganske stor by og mulighetene for handelsavtaler mellom Russland og Norge med fokus på nord kunne ligget der.

1
EL-FERNANDO En lever i en luftbobble om en tror noen lys på himmelen skal revolusjonere den nordlige delen av landet. Miljø perspektivet er katastrofalt når en ser på Co2 utslippene fra tungt...

Det som må til er utbygging av Lofoten, olje og gass som kan bringe gode inntekter og arbeidsplasser til lende.

Det er nok av muligheter i Barentshavet - så man trenger ikke vifte med den røde kluten som omfatter Lofoten, Vesterålen og Senja områdene enda.....

1

En lever i en luftbobble om en tror noen lys på himmelen skal revolusjonere den nordlige delen av landet.

Miljø perspektivet er katastrofalt når en ser på Co2 utslippene fra tungt subsidiert Flytrafikk .Denne transportformen er værstingen innen Miljøforurensing.

Det som må til er utbygging av Lofoten, olje og gass som kan bringe gode inntekter og arbeidsplasser til lende.

1
Torotto [sitat…] Men du fikk med deg hovedpoenget? Politikerne sa nei til å kystfiskutvalgets innstilling og justerte eksisterende lover.

Det er det vi har politikere til. De skal vurdere hva de mener er de rette lovene for landet. Disse politikerne blir valgt hvert fjerde år. Er ikke nordmenn fornøyd med jobben de gjør så får de bytte dem ut ved neste valg.

Kystfiskarlaget er til for Kystfiskarlagets medlemmer og ikke landet som helhet og har ikke noen myndighet i denne saken.

Det du kaller innstilling tror jeg er mer rett og kalle forslag. Det høres sikkert mer offisielt ut med å bruke innstilling men det er altså noe som for eksempel en Stortingskomite leverer til videre behandling.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Det er å lage nye lover. Prosessen med å "justere" dagens lover er nøyaktig lik som den ville vært når man lager en helt ny lov. Og som sagt er det ingen juridisk behandli...

Og som sagt er det ingen juridisk behandling å foreslå nye lover. Juridisk behandling foregår i domstolene når de skal dømme etter gjeldende lover.

Men du fikk med deg hovedpoenget?

Politikerne sa nei til å kystfiskutvalgets innstilling og justerte eksisterende lover.

1
Torotto [sitat…] Nei man skulle justere allerede eksisterende lover. Utvalget skulle bare gå gjennom problematikken som reiste seg i og med innføringen av Finnmarksloven. Det vil si rettig...

Nei man skulle justere allerede eksisterende lover.

Det er å lage nye lover.

Prosessen med å "justere" dagens lover er nøyaktig lik som den ville vært når man lager en helt ny lov.

Og som sagt er det ingen juridisk behandling å foreslå nye lover. Juridisk behandling foregår i domstolene når de skal dømme etter gjeldende lover.

1
BornOnThe4thOfJuly Så de mente man skulle lage nye lover? Det er ikke en juridisk behandling å foreslå nye lover. Juridisk behandling foregår i domstolene. Utover det er det selvsagt ikke slik at det...

Så de mente man skulle lage nye lover? Det er ikke en juridisk behandling å foreslå nye lover.

Juridisk behandling foregår i domstolene.

Nei man skulle justere allerede eksisterende lover. Utvalget skulle bare gå gjennom problematikken som reiste seg i og med innføringen av Finnmarksloven. Det vil si rettigheter til kystnære farvann for sjøsamer på samme måte som for reindriftsamer på land.

Hvor dette kommer inn i bilde.

Ja å dette var altså en politisk behandling og ikke noe prøving i en domstol, noe jeg har skrevet lengre opp!

Den RødGrønne regjering hadde flertall og det var på denne bakgrunn, kritikken kom, spesielt med en fiskeriminister fra Finnmark.

De ulike punktene finner du her.

Så er jeg fullstendig klar over - Hvem som lager lover - Hvem som dømmer.

Så dette er ikke noen sak!

Liten oppsummering!

Etter en grundig prosess med en enstemmig innstilling fra Kystfiskeutvalget har nå regjeringa slått fast at de ikke aksepterer de historiske rettighetene, og dermed ikke aksepterer det juridiske grunnlaget som Kystfiskeutvalget la til grunn. Dette er oppsiktsvekkende, og avtalen mellom Sametinget og regjeringen bærer preg av at det ikke ble oppnådd enighet på dette viktige punktet. Den avtalen som nå er inngått minner svært lite om det forslaget som Carsten Smith la frem i Tana i 2008. Borte er forslaget om en egen lov, en sone ut til 4 nautiske mil, den spesielle fjordretten og en ny forvaltningsordning med reel myndighet. I deltakerloven gjentas kun det som står der fra før, med litt andre ord. Regjeringen sier selv at bestemmelsen i deltakerloven innebærer ingen realitetsmessig endring, men synliggjør eksisterende folkerettslige forpliktelse. Havressursloven får en bestemmelse om at det ved tildeling av kvoter skal legges spesiell vekt på samisk kultur. Størrelsen på ekstrakvoten vil være et resultat av årlige forhandlinger. Det er også et forslag om at det kan opprettes en fjordfiskenemnd med kun forslagsrett. En slik nemnd kan få betydning, men hvor stor betydning gjenstår og se. Forbud mot båter over 15 meter til å fiske inne på fjordene er et positivt tiltak. Samlet sett er avtalen dårlig og kun et lite skritt i riktig retning.

1
Torotto [sitat…] Ja men kystfiske utvalgets innstilling var rettete til de som lager lovene og ikke de som dømmer. Det var altså justering av lover for å trygge historisk rettigheter. Så u...

Så de mente man skulle lage nye lover? Det er ikke en juridisk behandling å foreslå nye lover.

Juridisk behandling foregår i domstolene.

Utover det er det selvsagt ikke slik at det er forskjellige nedsatte utvalg som skal bestemme lover og regler her i landet. Det har de ikke mandat til. De skal kun rådgi de folkevalgte også er det de folkevalgte, som har mandat til dette igjennom valg, å bestemme den videre politikken.

Ønsker man en annen politikk så velger man andre politikere. Man later ikke som man har juridisk rett når man faktisk ikke har det.

1
BornOnThe4thOfJuly Ja selvsagt. Når noen etterlyser argumentasjon så blir det for slitsomt. Navlebeskuende bøker som hyllest av nordlendinger tror jeg at jeg står over. TS gir meg stadig nye doser av...

Ønsker man en virkelig juridisk behandling så foregår slike juridiske behandlinger i domstoler i Norge. Jeg kan ikke huske å ha hørt om at noen slik sak er fremmet for domstolene.

Til opplysning så tok staten over eiendomsrett over også andre felleseier i Norge. Ikke kun de diffuse fiskeressuserne men også gruvedrift, fjellområder, almeninger etc. Stort sett alt som ikke man hadde en klar privat eiendomsrett til.

Ja men kystfiske utvalgets innstilling var rettete til de som lager lovene og ikke de som dømmer. Det var altså justering av lover for å trygge historisk rettigheter.

Så utløste Finnmarksloven, at rettighetsspørsmål ble overført fra Staten til Finnmarkseiendommen.

En sak som da reiste seg, var om samiske rettigheter stoppet i fjæresteinene eller også burde handle om kystnære områder, hvor sjøsamer hadde og har sitt virke.

Nettopp via Finnmarksloven har det blitt utløst en rekke saker som går på eiendomsrett til områder i Finnmark. Blant annet Stjernøya.

1

Sann mine ord. Så lenge ingen andre alternativer finnes, vil olje og gass bli hentet opp, uansett hvor det skulle være. Men så er det det tragiske med dette hele. "Havet kan brenne, og all kokfesken kan gå til helvete" ( gamle ord, som kan bli sannhet ). Hvem er de som kan forhindre noe som helst?

1

Om jeg ville det kunne jeg ha spist gratis en hel uke. Jeg trenger kun en fiskestang og en sluk.

Å spise 4 ganger om dagen? Frokost,lunsj, middag, og kveldsmat? Er det rart fedmen herjer? Man trenger kun 2 måltider pr døgn,maksimalt.

1
Torotto [sitat…] Poenget er at det vil ta så mye plass og være på siden av denne diskusjon. Det ser jeg derfor ingen som helst nytteverdi ! Men kan anbefale denne boken med mer. Her Så var...

Ja selvsagt. Når noen etterlyser argumentasjon så blir det for slitsomt.

Navlebeskuende bøker som hyllest av nordlendinger tror jeg at jeg står over. TS gir meg stadig nye doser av den slags her på VGD.

Sentralmakten har vært den dominerende i den norske stat fra middelalderen, forbi 1814 og det var først i 1837 den første desentraliseringen av makten skjedde.

Siden har denne desentralisering fortsatt og det har neppe tidligere i norsk historie vært så mye desentralisert makt i Norge som nå. Men Norge er ingen føderalstat men en sentralstat som beskrevet i Grunnloven. Men som sentralstat så er veldig mye makt delegert nedover i systemet.

Ikke nok med det men i motsetning til andre sentralstater så er Norge svært så lydhøre overfor områder utenfor hovedstaden. Langt mer enn de sentralstater jeg vet om.

Ønsker man en virkelig juridisk behandling så foregår slike juridiske behandlinger i domstoler i Norge. Jeg kan ikke huske å ha hørt om at noen slik sak er fremmet for domstolene.

Til opplysning så tok staten over eiendomsrett over også andre felleseier i Norge. Ikke kun de diffuse fiskeressuserne men også gruvedrift, fjellområder, almeninger etc. Stort sett alt som ikke man hadde en klar privat eiendomsrett til.

1
BornOnThe4thOfJuly Forskjellen er at du klart ønsket å framheve noen mens jeg altså forsøkte å si at det ikke er noen særlig forskjell. Dersom man ønsker å gi grupper enten en positiv setting eller e...

Dersom man ønsker å gi grupper enten en positiv setting eller en negativ setting så bør man ha noe substans i argumentasjonen

Poenget er at det vil ta så mye plass og være på siden av denne diskusjon.

Det ser jeg derfor ingen som helst nytteverdi !

Men kan anbefale denne boken med mer.

Her

Så var nettopp AP's og Stortingets Nei til Kystfiskeutvalgets enstemmige uttalelse om historiske rettigheter, et godt bevis på hvordan sentralmakt, nektet å gi lokalsamfunn tilbake disse rettigheter som var juridisk behandlet, men som på politiske grunnlag ble avvist.

Her

1
BornOnThe4thOfJuly Kanskje du ikke skal påta deg ansvaret å mene noe på vegne av Oslo som helhet? Jeg står selvsagt helt fritt til å mene noe om dette ut fra det jeg ser blir skrevet om Oslo. Hvorfor...

Kanskje du ikke skal påta deg ansvaret å mene noe på vegne av Oslo som helhet?

Jeg står selvsagt helt fritt til å mene noe om dette ut fra det jeg ser blir skrevet om Oslo.

Nei! Like lite som du behøver, kverulerte på mine hensikter med å ta opp finnmarkingen i en positiv setting.

Ingen hinderer deg jo i det?

1
BornOnThe4thOfJuly Hvordan snakker jeg ned bønder når jeg sier at de er akkurat som alle andre folk??? Er ikke bønder som alle andre folk?

Dette var iforhold til dette!

Sitat:

Det finnes stort sett bare kravstore folk her i landet. Bøndene er intet unntak. Jeg for min del betrakter argumenter knyttet til kulturlandskapet som en pr-greie der man forsøker å knyttet positive ting til et ord uten at man faktisk kan vise til noe konkret positivt i forhold til alternativet.

Sitat slutt.

Men ettersom det var jeg som startet dette med sentralmakt / utkant. så er vi tydeligvis fundamentalt uenige i dette. Så da avslutter jeg her!

1
Torotto [sitat…] Det var jo avklarende! Da kanskje vi som bor her, selv skal få lov til å bestemme, hva som er urettferdig skryt av folk fra andre steder?

Kanskje du ikke skal påta deg ansvaret å mene noe på vegne av Oslo som helhet?

Jeg står selvsagt helt fritt til å mene noe om dette ut fra det jeg ser blir skrevet om Oslo.

Hvorfor skulle det være slik at Oslofolk skulle ha særrettigheter her.

Det jeg har forsøkt nå gang på gang er å ikke gruppere folk å gi dem spesielle egenskaper men det ser ut som det er det eneste du klarer.

1
Laster...