Aktuelt

Langveg

Snøggtoget Oslo-Stockholm truga

En strid mellan SJ och norska motsvarigheten till Trafikverket, Jernbaneverket hotar nu att omintetgöra satsningen. Jernbaneverket planerar att byta ut kontaktledningar på norska Kongsvingerbanan mellan Lilleström och Kongsvinger under tre års tid med start 2018. Arbetena kommer att göras dagtid mellan 9 och 14, vilket skulle kunna innebära att SJ tvingas ställa in sina viktigaste avgångar åt båda håll. (Dagens Nyheter)

Toget er ein stor suksess og fleire avgangar er planlagde. No går viss togså dei fløyten.

Går det an? I tre år skal ein altså arbeida på norsk side mellom klokka 9 og 14. Fortel det ikkje sitt om norsk haldning til viktig arbeid? Her må tariff og arbeidsmiljø respekterast. Kinesarar hadde vel gjort arbeidet unna på to veker. Trudde molboar heldt til ein stad i Danmark og ikkje mellom Lillestrøm og Kongsvinger.

1
3 svar

Trudde molboar heldt til ein stad i Danmark

Det er korrekt, de er fra Mols, der ligger i Jylland. . Derfor heter de molboer.

1

Her må tariff og arbeidsmiljø respekterast

Det er nok heller snakk om at man ikke er villig til å gi 100% tillegg for ubekvem arbeidstid.

Men det er ikke første gang SJ dropper denne ruta. Sist var det fordi de ikke lenger fikk lov å bruke Romeriksporten.

1
Laster...