Å dreie debatten rundt distriktspolitikk mot nostalgi og lignende er nok mer til skade enn gavn. Det er viktigere å sette fokus på hvordan avgifter kan virke hemmende for vekst i distriktene og at det mangler en klarere politikk for hvordan folk skal kunne finne seg en jobb i sitt hjemdistrikt når de er ferdigutdannede og stifte familie der.

Å henge seg opp i at man ikke får avisen på en lørdag er blåbær sammenlignet med hvordan drivstoffpris kan true arbeidsplasser, hvorfor det ikke gjøres mer for å stimulere vekst i distriktene, hvorfor ikke flere arbeidsplasser kan plasseres utenfor byene, hvorfor man plutselig ikke skal se satsing på forsvar og distriktspolitikk som to sammenfallende komponenter lenger etc.

Hele debatten blir nærmest parodisk dersom det er postombæring på lørdager vi i distriktene skal være misfornøyde med.

2
Niffen [sitat…] Posten gjør det den får beskjed om fra regjeringen og stortingsflertallet, nemlig å spare penger. At det medfører at vi som prøver å få ei bedrift til å lønne seg - også i...

I dag når staten renner over av penger har vi ikke lenger råd, men må spare slik at de rike kan få flere skattelettelser.

For ikke å snakke om at pensjonerte NRK-ansatte kan få sine fete pensjoner og at vi må brødfø lykkesøkerne fra andre deler av verden.

1
GiPazzini_85 Å dreie debatten rundt distriktspolitikk mot nostalgi og lignende er nok mer til skade enn gavn. Det er viktigere å sette fokus på hvordan avgifter kan virke hemmende for vekst i d...

Å dreie debatten rundt distriktspolitikk mot nostalgi og lignende er nok mer til skade enn gavn.

Vi har like stort behov for informasjon via aviser vi som bor ute i distriktene som de i byene.

Jeg ser ikke hvordan dette behovet har noe med nostalgi å gjøre.

1

Undrenes tid er enda ikke forbi. Etter tre uker uten lørdagsavis dukket den omsider opp i postkassen den fjerde lørdagen. Endelig har Kvikkasene kart å peile meg inn. Får håpe at det ikke var et arbeidsuhell at jeg fikk avisene mine denne lørdagen. Er redd for at et skifte av bud kan føre til flere lørdager uten avis.

1
Niffen [sitat…] Tøvete uttalelse! Internett er greit til sitt bruk, men selv foretrekker jeg å lese aviser på papir og jeg ønsker å løse kryssordet med blyant i hånden når jeg skal slappe...

men selv foretrekker jeg å lese aviser på papir og jeg ønsker å løse kryssordet med blyant i hånden når jeg skal slappe av.

Kanskje kjøpe ett blad med mange kryssord og fordele de utover. Når folk argumenterer med kryssord, bridgespalter og sudoku så er det kanskje ett "bevis" på at det var riktig å kutte ut avisombæring på lørdag!

1
GARDSDATTRA [sitat…] Vi har like stort behov for informasjon via aviser vi som bor ute i distriktene som de i byene. Jeg ser ikke hvordan dette behovet har noe med nostalgi å gjøre.

De fleste aviser begynner å bli tilgjengelige på nett. Med tanke på hvordan avisene sliter med abonnenttallene så vil en nok på sikt også se at flere aviser avvikler lørdagsaviser. Mediehverdagen har endret seg dramatisk de siste 10-15 årene og endringer tvinger seg frem enten mindretallet vil det eller ikke.

1
VivaLV [sitat…] Kanskje kjøpe ett blad med mange kryssord og fordele de utover. Når folk argumenterer med kryssord, bridgespalter og sudoku så er det kanskje ett "bevis" på at det var rik...

Nei, det passer ikke for meg. Jeg trenger dette i passelige doser. For mye tidsfordriv vil ødelegge for andre gjøremål. Dosene i lokalavisa og Klassekampen passer meg utmerket. Trenger jeg noe utover det kjøper jeg et Dagblad med Rolf Hansen kryssord - en passelig utfordring som gjerne varer noen dager ut i uka før alle rutene er fylt. Dessuten er ikke avisombæring på lørdagen kuttet ut, men ombæring av vanlig post. Ombæring av Lørdagsaviser ble lyst ut på anbud av regjeringen, og i konkurranse med Posten var det det udugelege budselskapet Kvikkas som vant tilbudet sammen med sine underleverandører. Her ble pris tellende foran kvalitet slik som mange andre anbud som Staten lyser ut. Hadde man tatt kvalitet med i vurderingen ville utilsomt Posten blitt tildelt jobben

1

Oppsummert kan en vel si at styresmaktene gjør hva de kan for å gjøre det ulevelig for oss som bor i grisgrendte strøk.

Vi får gjøre som i gamle dager:

At der er poståpneri ved damskibskaien i bygda.

Beboere i de insta dalene og på de fjerneste pplassene får ta seg ned til bygda en gang i uken eller annenhver uke på vinteren for å få hentet posten og få lest "siste" nytt i avisen fra byen.

1
rosmebraad [sitat…] Vi får gjøre som i gamle dager: At der er poståpneri ved damskibskaien i bygda. Beboere i de insta dalene og på de fjerneste pplassene får ta seg ned til bygda en gang i...

Beboere i de insta dalene og på de fjerneste pplassene får ta seg ned til bygda en gang i uken eller annenhver uke på vinteren for å få hentet posten og få lest "siste" nytt i avisen fra byen.

Det blir nok slik om ikke lenge. Påleggene fra EU har allerede bidratt til å avskaffe postombæring i utkantene i Sverige. Vi følger nok snart etter. Jeg tror vi skal være glade om vi får en postboks 3-4mil hjemmefra der vi kan hente post et par ganger i måneden.

2

Trådtittelen gjengir det som engang var postens motto, og med post mente man selvfølgelig også de avisene folk abonnerer på. Det står til og med i grunnloven at staten skal se til at befolkningen blir opplyst om det som foregår i samfunnet og inkludert i dette er tilgang til papiraviser for de som ønsker det og ikke minst for de som ikke behersker digitale medier.

Dette er bare enda et resultat av privatiseringsmarerittet som er satt i gang av de borgerlige partiene fra AP til FRP. Her i Stavanger vil posten ha slutt på at vi får levert posten ved innkjørselsen. Det skal settes opp monsterstativ med 20 - 30 postkasser for at postleveringa skal effektiviseres.

Dette er resultatet av skattekutt og privatisering. Nasjonaliser posten igjen, slik at alle kan få posten. Postlevering burde være statens fordømte plikt. Postlevering skal for svingende ikke fete aksjonærer i Posten AS.

Privatisering er lik dårligere service, dårligere arbeidsforhold og undergraving av velferdsstaten.

2

Norge bør ta en storsatsing på god digital infrastruktur til alle og da forsvinner nå behovet for distribusjon av trykte medier både på lørdager og de andre dagene forøvrig etter min mening.

1
Niffen Nå er det fremdeles mange i Norge som ikke behersker digitale media. Det gjelder særlig eldre mennesker. Skal en gi f... i disse, eller skal vi skynde oss langsomt inn i den digita...

Skal en gi f... i disse, eller skal vi skynde oss langsomt inn i den digitale tidsalderen?

Å skynde seg langsomt er etter min mening ikke noen god ide og desverre kan man da ikke gjøre absolutt alle til lags.

Ellers tror jeg de fleste behersker nye distribusjonsformer bare man prøver. Min mor på snart 75 har den siste måneden blitt en racer både på facebook og internett generelt.

1
Laster...