Dere har nok fått et noe ufortjent rykte etter at ABB fikk samme diagnose av rettspsykiaterne...

1

Ja dette er ett viktig poeng. Så godt som hver gang man hører "paranoid schizofren" i media er det i forbindelse med en kriminell sak. Men det er jo selvfølgelig bare ubetydlig liten andel av de som har en slik diagnose som gjør noe kriminelt. Absolutt ufortjent dårlig rykte!

1
MSTie Ja dette er ett viktig poeng. Så godt som hver gang man hører "paranoid schizofren" i media er det i forbindelse med en kriminell sak. Men det er jo selvfølgelig bare ubetydlig lit...

Men det er jo selvfølgelig bare ubetydlig liten andel av de som har en slik diagnose som gjør noe kriminelt.

Tror dette blir en løs spekulasjon.

Man kan anta at menensker med denne diagnose vil prioritere lovlydighet mindre, da det er for mye annet som plager dem, virkelighetsopfatningen kan være radikalt annerledes.

Men dette ble også løs spekulasjon.

1
Laster...