Jeg tror heller ikke vekten eller størrelsen på villrein uten videre kan brukes i klimadebatten.

Men tema er jo ellers interessant, og tiden vil vel vise om det er en sammenheng.

Jeg tror ikke verden vil nå noe togradersmål eller andre klimamål i det hele tatt, så våre barn og barnebarn vil bli de som sitter med fasit...men innen den tid er jeg for min del død.

1

Jeangabin

Samene driver ikke med villrein, men tamrein. Samenes tamreindrift kan være et problem der samenes tamrein beiter på samme område som villreinen, da kan områdets bærevne bli overskredet, men om dette er et reelt problem vet jeg ikke? Jeg vil tro at dette ikke er et problem, for i hovedsak så drives det med tamreindrift i Nord-Norge. Villrein har vi fra Sør-Trønderlag og sørover.

https://www.villrein.no/fakta-om-villrein/

1
fargerik Jeg tror heller ikke vekten eller størrelsen på villrein uten videre kan brukes i klimadebatten. Men tema er jo ellers interessant, og tiden vil vel vise om det er en sammenheng. J...

Jeg tror heller ikke vekten eller størrelsen på villrein uten videre kan brukes i klimadebatten.

Svalbardreinen, som omtales i den nevnte artikkelen (her på norsk), er ulik villrein på fastlandet da den har en kroppsfasong som er tilpasset arktisk klima. Korte bein og en tettbygd kropp (de ser ut som polkagriser på små fyrstikkbein) gir lavt varmetap, som er en tilpasning til livet på Svalbard.

I så måte kan en godt si at dette er en art som godt egner seg til studier vedr. klimaforandringer. Hypotesen man har fremlagt, er at varmere klima gir våtere vær med regn som fryser til is i stedet for snødekke, noe som gjør det vanskelig for reinen å finne mat. Studien sammenligner voksenvekt over en periode på 20 år.

Dermot. I samme tidsperiode har bestanden vokst fra ca 800 til ca 1200 individer, og jakttrykket har vært betydelig lavere enn i tidligere tider. Det er dessuten snakk om et tidsperspektiv på kun 20 år, noe som er veldig kort for å vurdere klimaendringer.

Det er godt mulig det har en sammenheng, men jeg synes det var en rask konklusjon. De som har brukt 20 år for å finne ut dette synes sikkert jeg er dritkjip....

2
JonIB [sitat…] Svalbardreinen, som omtales i den nevnte artikkelen (her på norsk), er ulik villrein på fastlandet da den har en kroppsfasong som er tilpasset arktisk klima. Korte bein og...

Hypotesen man har fremlagt, er at varmere klima gir våtere vær med regn som fryser til is i stedet for snødekke, noe som gjør det vanskelig for reinen å finne mat.

Når man også vet at det opp igjennom årene ikke har vært uvanlig med regnvær på Svalbardøyene om vinteren (selv om det ser ut til å ha vært hyppigere de senere årene) så har dette vært en utfordring for reinen ("Svalbardgrisen") i mange år. Det holder med et regnfall før man får et ispanser som den sliter med å komme igjennom med kløvene - til og med hardpakket snø kan være kinkig. De dør stort sett ikke av alderdom heller - men fordi tennene blir nedslitte av grus og sand de tygger i seg under beiting (og de derved ikke får tatt til seg nok næring).

1
JonIB [sitat…] Svalbardreinen, som omtales i den nevnte artikkelen (her på norsk), er ulik villrein på fastlandet da den har en kroppsfasong som er tilpasset arktisk klima. Korte bein og...

Dermot. I samme tidsperiode har bestanden vokst fra ca 800 til ca 1200 individer,

Hypotesen forskerne legger frem er god og logisk. Hvordan en skal tolke resultatet er vanskeligere.

Det er en liten populasjon, og hvis en ikke vet hva som er den naturlige bærekraftige mengden reinsdyr, kan en heller ikke anslå årsaken til vekttapet. Hvis det kun er mat til 1000 reinsdyr, vil et antall på 1200 føre til matmangel.

1

Men alle vet jo at samene er mestre i overbeite

Ja det trodde jeg også!

Men mye tyder på at det er en myte.

Derimot kan noen vintere grunnet klimaforandringer, skape lite snø i perioder og hvor marka får ett islag og så snø.

Normal så skal snøen komme først og legge seg som ett snekyttende lag over beite.

1
Laster...