rektor Hilde Langvær

Er det tanta til den bekjente av naboen til lektor Petronius Theobald Tørrdal?

Hvis tilfelle, så tror jeg at jeg har sett & hørt syvmenningen til katta hennes (katta lystrer navnet Adolf, mens syvmenningen lystrer ingen). Beklager for øvrig avsporingen, men synes jo at dette var minst like viktig.

1

…………………………………………………………………………….

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jul/rektor-julesangsensur-var-misforstaaelse/a/23873395/

(…) Videre skrev Stavanger Aftenblad onsdag at juleavslutningen på Nylund skole var omdøpt til «desembersamling». Ifølge avisen fikk elevene heller ikke synge teksten på «Deilig er jorden». Den måtte de nynne.

Til avisen forklarte rektor Frøydis M.S. Anthonsen at det for 2 år siden var én forelder som klaget på at skolen la opp til julegudstjeneste.

– Derfor prøvde driftsstyret å ta hensyn til dette, og imøtekomme ønskene fra foreldrene, sa hun til avisen.

På spørsmål om hvorfor ordene «jul» og «nisser» er byttet ut, og elevene må nøye seg med å nynne «Deilig er jorden», svarte hun følgende:

– Noen som ikke ønsker julebudskapet ville oppfatte det som støtende at ordet «jul» inngår, for de henger seg opp i at når ordet «jul» er med, så må det også være noe kristent.

Skulle ikke vært sendt ut VG omtalte saken i 20.30-tiden onsdag kveld, og gjorde gjentatte forsøk på å komme i kontakt med rektor ved Nylund skole, Frøydis M.S. Anthonsen, uten å lykkes. Få timer senere, sent onsdag kveld, avviser rektoren overfor Dagbladet at skolen ville sensurere julesanger. Det som hadde skjedd, ifølge Anthonsen, var at skolens musikklærere hadde byttet ut noen ord i enkelte julesanger. Målet var å undersøke om foreldrene mente det fungerte bedre slik. – Men det brevet skulle aldri vært sent ut, sier Anthonsen til Dagbladet. (…)

Diskusjoner om julesamlingen Rektor Anthonsen forklarte først til Stavanger Aftenblad at det har vært diskusjoner blant foreldrene ved Nylund skole om hva som skal være innholdet i årets julesamling. Mens noen ønsket å beholde de gamle juletradisjonene, ville andre ha en mer alternativ samling.

FAU reagerte FAU-leder ved Nylund skole, Arvid Berentsen bekreftet over VG at de hadde forstått det slik at julesangene var skrevet om, noe FAU er motstandere av.

– Vi ønsker en annen løsning som gir en større grad av valgfrihet, sa Berentsen, og skiserte:

De elevene som har foreldre som ikke vil at barna skal i gudstjeneste, kan etter FAUs forslag ha en julesamling på skolen med mindre kristne elementer.

De elevene, som på grunn av foreldrenes livssyn ikke kan være med på noen av disse arrangementene, kan med FAUs opplegg få vanlig undervisning.

Tror humanistisk versjon ville støtt foreldre FAU kom ifølge Berentsen med sitt forslag i oktober, men det ble nedstemt med knapt flertall fordi lærerne mente det ble for kort tid å gjennomføre det på. Opplegget er vedtatt gjennomført til neste år.

– Vi er i utgangspunktet tilbakeholdne med å legge oss borti detaljer i musikkundervisningen. Jeg innser at foreldre som gjør det kan være en pest og plage, medgir FAU-lederen.

Han sa imidlertid tvert nei til at elevene skulle synge en omskrevet versjon som Humanist Forlag har gjort av «Deilig er jorden».

– Jeg skjønte at den ville støte flere foreldre i bibelbeltet her. Derfor trakk jeg skikkelig i nødbremsen da rektor spurte meg til råds om den, sier Berentsen.

– Omskrivningene av de øvrige sangene syns jeg er underlige, men de er kanskje ikke så ille at vi som foreldre bør gripe inn med et forsøk på detaljregulering.

Ikke-troende reagerte på påskegudstjeneste Etter det FAU-leder Arvid Berentsen kjenner til, har det ikke kommet noen klager fra foreldre i forkant av årets julesamling.

– I forbindelse med en påskegudstjeneste for noen år siden, ble det klaget på at elevene deltok i forkynnelse da de sang påskesanger. Så vidt jeg vet, var det 1 familie med ikke-troende bakgrunn som reagerte, sier han.

(…) …………………………………………………………………………….

Nå er det blitt fastslått at barna skal synge julesangene i sin opprinnelige drakt.

Men er det blitt avklart om "juleavslutningen" skal i stedet hete "desembersamling" eller ikke?

Oppsummert: Når det gjelder juletradisjonene, synes jeg at disse skal fortsettes. Dette er bare festivitas og et kjærkomment avbrekk ifra den vanlige skoleundervisningen. De elevene som ikke vil - eller ikke får lov til av foreldrene sine - til å delta eller å være tilstede på julearrangementene eller påskearrangementene, bør fremdeles benytte seg av tilbudet om fritak fra å delta.

Det blir feil når minoritetens ønsker (om denne så kommer ifra bare 1 såkalt Jehovas Vitner eller 1 ateist blant de etnisk norske elevene - på en skole bestående av mange elever fra fremmedkulturelle land) bestemmer for majoriteten. Rektor viser jo eksempelvis til at det var én - 1 - forelder som for 2 år siden klaget over skolegudstjeneste.

3
sanila Jeg skal ikke utale meg så veldig om det, har ikke sett noe særlig til deg, i de tråde jeg har vært i og jeg er lite på fotball forummet ,så vet ikke hva der diskuteres der. Ut ove...

He he. Generellt er jeg anti-religiøs uansett og synes det er greit at muslimer ikke får skylden når det er andre religioner/krefter som vil endre julefeiringen.Den er eldre enn kristendommen i Norge.Oftest har det vært JH når skoler har endret programm.

1
LarsLie He he. Generellt er jeg anti-religiøs uansett og synes det er greit at muslimer ikke får skylden når det er andre religioner/krefter som vil endre julefeiringen.Den er eldre enn kr...

Sikker på det?

Det kan nok være Jehovas Vitner-foreldre til 1 elev som går på en skole med mange elever med foreldre fra fremmedkulturelle land - så da blir det godtroende å tro at skoleledelsen endrer opplegget for hele skolen kun av hensyn til denne ene Jehovas Vitner-eleven. Skolen har nok tatt også den fremmedkulturelle andelen med elever, i betraktning.

1

Slik jeg har lest artikler ift et par skoler som har ned-jula jula om jeg kan si det slik,har det blitt bekreftet at man har tatt hensyn til nettopp JH.

Min erfaring er at muslimer flest mener jula er bra ,men ikke deres høytid.

Kjenner også plenty muslimer som kjører gaver og god mat på julaften.

Om de holder seg borte fra julemarkeringer syns jeg da er helt greit.

Vil tro satanistene er de som koser seg mest om jul da vi stort sett fråtser og opptrer dyrisk.....og koser oss med det.

1
LarsLie Slik jeg har lest artikler ift et par skoler som har ned-jula jula om jeg kan si det slik,har det blitt bekreftet at man har tatt hensyn til nettopp JH. Min erfaring er at muslimer...

Det er jo veldig lett å "skylde på" etnisk norske elever med foreldre tilhørende Jehovas Vitner, når skolen får riksmedienes lys på seg.

Det har vel alltid funnets noen slike elever ved noen norske skoler, uten at hele skolens opplegg er blitt endret av den grunn. (men jeg kjenner selv ikke til JV-elever ved de skolene som jeg gikk på i min barndom - det ble ikke tatt slike hensyn den gang; dem som ikke ønsker eller ikke får lov av foreldrene til å delta, får fritak)

Når det gjaldt nyhetssaken om den skolen i Drammen for et par år siden, ble Jehovas Vitner-elever også den gang trukket frem som årsak. Men jeg husker at det ble skrevet da at gjeldende skole hadde mange fremmedkulturelle elever (et tresifret antall). Altså logisk sett, etter mitt syn, at skolen bestemmer seg for å gjøre endringer av hensyn til alle minoritetsgruppene og ikke kun den ene norske.

1
kjempekanin ……………………………………………………………………………. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jul/rektor-julesangsensur-var-misforstaaelse/a/23873395/ (…) Videre skrev Stavanger Aftenblad onsdag at juleavslut...

VG omtalte saken i 20.30-tiden onsdag kveld, og gjorde gjentatte forsøk på å komme i kontakt med rektor ved Nylund skole, Frøydis M.S. Anthonsen, uten å lykkes. Få timer senere, sent onsdag kveld, avviser rektoren overfor Dagbladet at skolen ville sensurere julesanger. Det som hadde skjedd, ifølge Anthonsen, var at skolens musikklærere hadde byttet ut noen ord i enkelte julesanger. Målet var å undersøke om foreldrene mente det fungerte bedre slik. – Men det brevet skulle aldri vært sent ut, sier Anthonsen til Dagbladet. (…)

Verdens tynneste bortforklaring hittil i år.

Hvis dette er resultatet av fremmedkulturelle grupperingers kupping av juletradisjonen, er integreringsprosessen satt flere år tilbake....

1
kjempekanin Det er jo veldig lett å "skylde på" etnisk norske elever med foreldre tilhørende Jehovas Vitner, når skolen får riksmedienes lys på seg. Det har vel alltid funnets noen slike elev...

Altså logisk sett, etter mitt syn, at skolen bestemmer seg for å gjøre endringer av hensyn til alle minoritetsgruppene og ikke kun den ene norske.

Jeg tror faktisk at det kanskje ofte er bare skole-ledelsens påfunn mye av dette nye, de innbiller seg at osv... Og det er slett ikke sikkert at det er muslimene som i alle sammenhenger er mest på hugget med tanke på å få tatt bort disse kristne juletradisjonene, jeg har faktisk et inntrykk av at mange av dem aksepterer mye av dette, men dette varierer sikkert innen den gruppen også.

Jeg tror nok søkelyset like gjerne bør rettes mest mot de mange og mektige såkalte humanetikerne i disse spørsmålene. De er ivrige og relativt intolerante, virker det som, - og de ønsker å dominere og har mye innflytelse innen "byråkratiet" på forskjellige nivåer i samfunnet nå etter hvert.

2
inspector [sitat…] Verdens tynneste bortforklaring hittil i år. Hvis dette er resultatet av fremmedkulturelle grupperingers kupping av juletradisjonen, er integreringsprosessen satt flere år...

Integreringsprosessen satt tilbake ? Ingenting er satt tilbake. Det som skjer er en bekreftelse av dette latterlige naive knefallet for folk - særlig muslimer - som frivillig velger å komme til Norge. Har selv to barn i barneskolen, og var på Luciakonsert ganger 2 den 13. desember. Vi har et lite dusin muslimske elever ved den aktuelle skolen. Hvilke sanger ble valgt ? Sanger jeg enten ikke har hørt, eller verdslige sanger for fred og mot krig og sånn. Eldste jenta sang bl.a. John Lennons "Happy xmas". Fin sang, men ingen norsk julesang for meg. Norske julesanger som jeg vokste opp med var fraværende. Jeg skal banne på at dette utvalget skjer for ikke å støte noen.

Norge er mer og mer galskap. Dersom jeg og min familie hadde flyttet til Iran kunne vi saktens tro at vi fikk endret lokale skikker og lokal tradisjon. I tillegg måtte min kone dekket til håret og unngått å vise bar hud. Det som nå skjer i Norge hvor naive sosialister i norsk skole endrer århundre lange tradisjoner med nisser, juletrær, Deilig er jorden, Glade jul og marsipangriser er bare frastøtende. Man blir snart nødt til å stemme på FrP/Johaug eller det som verre er.

2
nostalgikern [sitat…] Jeg tror faktisk at det kanskje ofte er bare skole-ledelsens påfunn mye av dette nye, de innbiller seg at osv... Og det er slett ikke sikkert at det er muslimene som i all...

Hvem som her er mange og mest mektig, har ikke jeg viten om. Men det må her være lov til undre seg over påstander, om at en enkel person kan forårsake så mye oppstyr? Sitter noen offentlig ansatte der, og venter på denne "enkel-personen"? Eller har det blitt så ille for noen, at de selv "fremskaper" en slik person selv?

1

Jeg tror det har nadda med muslimer at gjøre, men dentotalt fraværende assept av forskjellighet.

1
JJularbo [sitat…] Her snur hun det totalt på hodet, om man skal lære seg toleranse så må vel "de andre" lære seg å tolerere julesanger? Forøvrig har ikke julefeiring noe som helst å gjøre i...

Gjør ikke muslimer det?

Hvorfor skal vi bry oss om,hva eventuelt imaner enkelte muslimer mener om julfeiringen?

Ser ikke dette problemet. I likhet med troende, har jeg samme rett som andre til å mene og leve ut mitt liv.

Tradisjoner og kultur er også noe mye mer.

Religiøse sanger og salmer er jo faktisk kulturskatter og man behøver ikke tro på Jesus eller noe annet for å ha utbytte av dette.

1
nostalgikern [sitat…] Jeg tror faktisk at det kanskje ofte er bare skole-ledelsens påfunn mye av dette nye, de innbiller seg at osv... Og det er slett ikke sikkert at det er muslimene som i all...
deleted287273

Jeg tror faktisk at det kanskje ofte er bare skole-ledelsens påfunn mye av dette nye, de innbiller seg at osv... Og det er slett ikke sikkert at det er muslimene som i alle sammenhenger er mest på hugget med tanke på å få tatt bort disse kristne juletradisjonene, jeg har faktisk et inntrykk av at mange av dem aksepterer mye av dette, men dette varierer sikkert innen den gruppen også. Jeg tror nok søkelyset like gjerne bør rettes mest mot de mange og mektige såkalte humanetikerne i disse spørsmålene.

Jeg har jobbet i skoleverket i en del år, og har vært med på "dramaet" rundt skolegudstjenesten i noen år nå.

De som først og fremst presser skolene i Norge er Human Etisk forbund. Det er videre en del muslimer som ikke vil være med i kirka, men som da uten noe mer kjas og mas stiller opp på skolens alternative arrangement under skolegudstjenesten, sammen med etnisk norske humanetikere. Det er også andre religiøse grupperinger som Jehovas vitner som tar kontakt med skolen. Hittil har ikke muslimske grupperinger tatt kontakt med skolene i særlig grad i særlig mange tilfeller.

På enkelte skoler med veldig høy innvandrerandel dropper en hele skolegudstjenesten. Dette er det da skoleledelsen som beslutter. Videre er det en del skoleledere som kommer opp med vanvittige forslag a.la nynning av Deilig er jorden og andre "helsprø varianter" a.la den i Stavanger.

Så bildet er komplekst og sammensatt her.

1
grds [sitat…] Haha! Litt som i Sovjet hvor de visstnok ikke hadde noe som helst tekst til sin egen nasjonalsang mellom 1955 og 1977 pga. Stalin-referanser i den opprinnelige teksten...
deleted287273

Det som er så vanvittig er at det sitter folk med høy utdanning på møter, og i fullt alvor planlegger dette. Jeg er selv lærer/skoleleder av yrke, og må si at jeg blir flau over mine kolleger. Det er flere slike historier som dukker opp med jevne mellomrom, hvor en lettere forskremt rektor avbildes og (bort)forklarer seg i avisa.

1
Hunkpapa Integreringsprosessen satt tilbake ? Ingenting er satt tilbake. Det som skjer er en bekreftelse av dette latterlige naive knefallet for folk - særlig muslimer - som frivillig velge...
deleted287273

Integreringsprosessen satt tilbake ? Ingenting er satt tilbake. Det som skjer er en bekreftelse av dette latterlige naive knefallet for folk - særlig muslimer - som frivillig velger å komme til Norge. Har selv to barn i barneskolen, og var på Luciakonsert ganger 2 den 13. desember. Vi har et lite dusin muslimske elever ved den aktuelle skolen. Hvilke sanger ble valgt ? Sanger jeg enten ikke har hørt, eller verdslige sanger for fred og mot krig og sånn. Eldste jenta sang bl.a. John Lennons "Happy xmas". Fin sang, men ingen norsk julesang for meg. Norske julesanger som jeg vokste opp med var fraværende. Jeg skal banne på at dette utvalget skjer for ikke å støte noen.

Det kan like gjerne være Human Etisk forbund som står bak. De er ganske ivrige i sin lobbyvirksomhet overfor skolene for tida. Mange steder tas det direkte kontakt med skolen i oktober/november for å kunne påvirke.

1
Hunkpapa Integreringsprosessen satt tilbake ? Ingenting er satt tilbake. Det som skjer er en bekreftelse av dette latterlige naive knefallet for folk - særlig muslimer - som frivillig velge...
deleted287273

Man blir snart nødt til å stemme på FrP/Johaug eller det som verre er.

Johaug? Hun kunne kanskje ha vært Lucia på en skole i nærheten?

Ellers kan jeg anbefale å stemme FRP. Jeg er riktignok medlem der, og ikke helt upartisk.

1

Fiender av kristen jul sier at det i skolen ikke skal være forkynnelse, og dermed heller ikke vanlig skolegudstjeneste før jul.

Alt skal være nøytralt, og i sine bestrebelser på å gjøre julen nøytral, fremmer fiendene sin eget program. men det snakker de ikke om.

Deres program er at ingen skal tro el. komme til tro i kristen forstand, derfor skal julens kristne budskap hindres. Deres inøytralitet er konstruert for å hindre kristen tro.

1
deleted287273 Hvem er disse fiendene?

Det er grupper som vil hindre julegudstjenester i den lokale kirken; mennesker som har tenkt seg til at Gud ikke eksisterer, og det er grunnen til at Gud ikke finnes, og fordi de ikke selv tror på Gud, skal heller ikke andre gjøre det; human-etikere; mennesker som blir sinte om de hører en kristen salme eller ser et kors; mennesker som i hemmelighet sitter i kjellerstuene sine og hører på at Sølvguttene synger julen inn for å komme i julestemning.

1

Min erfaring er at det er vitnene og humanetikerne som er mest aggressive og vil ha hele kristendommen ut av julefeiringen og gjerne droppe hele julefeiringen, men at skoleledelsen gjerne ikke føyer seg for dette med mindre det er en betydelig andel muslimer på skolen. Man er altså ikke så redd for vitnene og humanetikerne, men gjerne veldig opptatt av å ikke støte muslimer. Selv om muslimene ofte ikke har klaget i det hele tatt.

1
Laster...