var en genistrek.

Jepp. Så genial at familien sin yngste idag går på skolen snylte forkjøla. Det blir nok ein virusfest i den klassen idag.

3

og fraværet synker drastisk.

Ved at mange ungdommer som satser på skolen går dit selv om de er syke, hurra hurra hurra, det er jo slik man suksess. Min datter har nå vært dønn forkjølet en uke, men vært på skolen. Det er nok nettopp dette du synes er flott.

1

10 % er faktisk nesten det dobbelte av (gyldig) sykefravær i arbeidslivet....

Så to dager sykefravær er gyldig sykefravær i arbeidslivet?

1

Innocent:

Skal være mye forkjølet for å nå 10 % ugyldig fravær. Dessuten er det noe som heter lege. De kan definere fraværet som gyldig.

Ingen tvil om at mange elever har hatt fravær pga manglende motivasjon, for sene kvelder, likegyldighet eller generell ulyst. Uheldige holdninger som bringes videre i livet.....

1
inspector Innocent: Skal være mye forkjølet for å nå 10 % ugyldig fravær. Dessuten er det noe som heter lege. De kan definere fraværet som gyldig. Ingen tvil om at mange elever har hatt frav...

Skal være mye forkjølet for å nå 10 % ugyldig fravær.

18-19 dager totalt tror jeg. Selv om man bryter ned på enkelttimer i de ulike fagene, og det kan bety at man i realiteten må ha mindre fravær enn 18 dager for å klare hvert enkelt fag, så er det fortsatt såpass mye forskjølelse at jeg ville tro slik sykdom utløser et legebesøk!

1
inspector Innocent: Skal være mye forkjølet for å nå 10 % ugyldig fravær. Dessuten er det noe som heter lege. De kan definere fraværet som gyldig. Ingen tvil om at mange elever har hatt frav...

Skal være mye forkjølet for å nå 10 % ugyldig fravær.

Problemet (har du virkelig ikkje fått det med deg???) er at det er PER FAG. Som det blei peika på utallige gangar i debatten, så kan to fraversdagar vera nok til at eleven ikkje får karakter i eit fag.

2

Regjeringens innføring av maks 10% ugyldig fravær på skolen var en genistrek. Hylekoret fra elevorganisasjoner o.l har havnet på stengrunn og fraværet synker drastisk.

var det noen som var i tvil???? jeg mener vi også hadde 10% grense, men samme det, det er bra at den ble innført. man ser resultatet med en gang, mindre fravær, dette er en liten påminelse om at arbeidslivet også har store fraværs problemer så det må eller det bør ihvertfall komme endringer i sykelønnsordningen. det er mange som er hjemme fordi de har litt vondt i hodet og andre mindre plager.

1

Sponvika:

Hvor får du to dager fra?

Hvis du googler sykefravær i norsk arbeidsliv, så finner du at dette ligger rundt 5-6 %. Dette er høyt sammenlignet med andre nordiske land og utviklingen går feil vei.

Mener du at nordmenn er mer sykelige enn andre og at elever i vgs er enda mye verre? Hvorfor ?

1

Bra sier nå jeg, er folk syke så får de ta turen til legen. Har hørt mange en dårlige unnskyldninger i fra folk når jeg gikk på høyskolen. Folk som hadde litt vondt i magen var "syk".

4
inspector Sponvika: Hvor får du to dager fra? Hvis du googler sykefravær i norsk arbeidsliv, så finner du at dette ligger rundt 5-6 %. Dette er høyt sammenlignet med andre nordiske land og u...

Sponvika:

Hvor får du to dager fra?

Diskuterer du noe du har null peil på? Har man 2 dager fravær i fagene med minst timer og det på disse dagene er dobbelttimer i faget ( f.eks Kroppsøving) så er man over grensen allerede. Sett deg inn i det du diskuterer. Eksemplene florerte i avisene og her inne i det regelen kom.

1
HusebyD Bra sier nå jeg, er folk syke så får de ta turen til legen. Har hørt mange en dårlige unnskyldninger i fra folk når jeg gikk på høyskolen. Folk som hadde litt vondt i magen var "sy...

Bra sier nå jeg, er folk syke så får de ta turen til legen

Så du mener at man skal måtte ta turen til legen ved en vanlig forkjølelse, tror fastlegene er rimelig uenig med deg.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/helsesoestre-nedrent-av-elever-vil-la-foreldre-signere-fravaer/a/23791470/

Samtidig sier Helsedirektoratet nå fra om at det er ingen helsefaglig grunn til at elever skal oppsøke lege med omgangssyke, oppkast og kortvarig sykdom.

1
KongOlav2 Kan du dra regneeksemplet som gjør at man mister karakter med 2-3 dagers fravær? Edit: Så at du gjorde dette i kommende innlegg. Det bør være litt fleksibilitet i dette. Uansett sy...

Den grensen som har kommet nå er helt på trynet og slår til tider helt idiotisk ut. Det påpekes av helsesøstre, fastleger og helsedirektoratet. Fastleger skal ikke bli belastet med elever med kortvarig omgangssyke og forkjølelse, det blir kun tull. Samt at man ser elever dra syke på skolen, og gjerne da som smittebærere.

Nei, noen ganger må man bare innse at man har bommet og omgjøre vedtak og regler.

2
Sponvika Den grensen som har kommet nå er helt på trynet og slår til tider helt idiotisk ut. Det påpekes av helsesøstre, fastleger og helsedirektoratet. Fastleger skal ikke bli belastet med...

Heller tilpasse slik at man fortsatt har en grense. Man bør iallfall vente til man får se hvordan det har gått slik at man får ta en evaluering. Om det kan påvises en klar sammenheng mellom fraværsgrensen og redusert frafall, så har man oppnådd en ønsket effekt.

2
KongOlav2 Som du har vist til? Dersom du kan vise til et betydelig antall tilfeller hvor det har gitt utslag, så kan man diskutere det. Men som sagt kan også dette ha positive utslag på mind...

Som du har vist til? Dersom du kan vise til et betydelig antall tilfeller hvor det har gitt utslag, så kan man diskutere det.

Ja som er vist til. Har du ikke fått med deg hva helsesøstre, fastleger og Helsedirektoratet sier? Har du ikke fått med deg at 2 dager fravær kan være nok til at man ikke får karakter i et fag? Har du ikke fått med deg at syke elever går på skole pga av at de er redd for å miste karakter i fag?

Hvor stor bør nedgangen i frafallet være for at alt dette som er pekt på er greit mener du?

1
KongOlav2 Som du har vist til? Dersom du kan vise til et betydelig antall tilfeller hvor det har gitt utslag, så kan man diskutere det. Men som sagt kan også dette ha positive utslag på mind...

Men som sagt kan også dette ha positive utslag på mindre frafall.

Hvis man fjerner sykelønnen vil nok også sykefraværet i arbeidslivet synke drastisk. Er det veien gå? Gjør man bare konsekvensene store nok så får man gjerne ønsket resultat.

1
Sponvika [sitat…] Ja som er vist til. Har du ikke fått med deg hva helsesøstre, fastleger og Helsedirektoratet sier? Har du ikke fått med deg at 2 dager fravær kan være nok til at man ikke...

Bekymringer fra elever er ikke det samme som at de reelt står i fare for å mister karakter. Og jeg har sett hva helsesøstre og fastleger sier, men dette er ikke det samme som håndfaste tall og dokumentasjon.

Jeg vet ikke hvor stor reduksjon i frafallet bør være kontra antall elever som mister karakterer i et fag. Man bør som sagt ta en konkret evaluering på dette når det foreligger klare tall og dokumentasjon. Å si at det var en fiasko og feil allerede nå er iallfall forhastet.

1
KongOlav2 Bekymringer fra elever er ikke det samme som at de reelt står i fare for å mister karakter. Og jeg har sett hva helsesøstre og fastleger sier, men dette er ikke det samme som håndf...

Jeg vet ikke hvor stor reduksjon i frafallet bør være kontra antall elever som mister karakterer i et fag. Man bør som sagt ta en konkret evaluering på dette når det foreligger klare tall og dokumentasjon. Å si at det var en fiasko og feil allerede nå er iallfall forhastet.

Det var og er dårlig politisk håndverk uten å tenke over konsekvenser. Jeg vet ikke om du har barn på vgs, men vi som har det ser konsekvensen av regelen. Det kommer vel meget klart frem i denne artikkelen hvor idiotisk det nye regelverket er.

https://www.nrk.no/finnmark/elev-avvist-av-lege---fikk-ikke-legeerklaering-1.13119895

1
KongOlav2 [Slettet]

Stråmenn? Du ser hva de sier men har ikke set noen tall? Hvordan skal jeg da tolke det svaret? Har de rett eller feil mener du? Og jeg fortsetter nok å svare akkurat slik jeg ønsker, selv om du ikke er enig i måten jeg gjør det på, bare til opplysning.

1
Laster...