Det er klart at Røe Isaksen og hans dept har ryddet opp i et stort pedagogisk problem som ugyldig fravær el. skulk representerer.

Ordning med egen melding og delvis foreldremelding har vært et kaos. Det er nå ordnet med å kreve sykemelding fra lege ved fravær pga sykdom.

Et massivt problem er i ferd med å bli løst på en enkel måte.

1
liber_baron Det er klart at Røe Isaksen og hans dept har ryddet opp i et stort pedagogisk problem som ugyldig fravær el. skulk representerer. Ordning med egen melding og delvis foreldremelding...

Hvorfor har der noen betydning om man har legeerklæring eller ikke? Enten er grunnlaget for vurdering der, eller så er det ikke der. Har det noen betydning hva grunnen til fraværet er?

Det største problemet på VGS er det høye frafallet. Om dette bidrar til å løse dette problemet så er det flott. Hvis ikke er det verdiløst og med en forverring er det skadelig.

1
meneren [sitat…] Tall er det ikke, men i artikkelen fra september står det at fraværet i første og siste time er mer eller mindre borte. Lukter litt skulkesyke. https://www.nrk.no/norge/st...

Den lukta kjente jeg ingenting til, men så er kanskje min luktesans ikke fullt så enkel som din.

Lærerne trenger ikke en fraværsgrense for å kunne vurdere om den enkelte elev kvalifiserer til karakterer i hvert enkelt fag. Den vurderingen er lærerne utdannet til å kunne gjøre helt på egen hånd - uten noen fraværsgrense bestemt av staten.

For elevene er det best å ikke være på skolen når de er småsyke, sliter psykisk, eller har andre ting som tynger.

I virkeligheten betyr fraværsgrensa en nedvurdering av lærerne i vgs, i tillegg til mistenkeliggjøring av den beste og mest pliktoppfyllende ungdomsgenerasjon gjennom tidene.

1
Solvgutt1 Hvorfor har der noen betydning om man har legeerklæring eller ikke? Enten er grunnlaget for vurdering der, eller så er det ikke der. Har det noen betydning hva grunnen til fraværet...

Det største problemet på VGS er det høye frafallet. Om dette bidrar til å løse dette problemet så er det flott. Hvis ikke er det verdiløst og med en forverring er det skadelig.

Jeg tror denne fraværsgrensa vil føre til enda større frafall. Da spesielt av elever som sliter psykisk, mobbeofre, elever i sorg og andre som virkelig burde fått en mulighet til å fortsette på skolen.

Det er ikke alle fraværsgrunner fastlegen kan ordne med noen piller.

1

Det er nok flere problemer i norsk. Ukulturen med egenmeldinger og en del meldinger fra foreldre som ikke gir de egentlige grunner for fravær har funnet sin løsning og er i ferd med å løses.

Et problem er ungdommers gaming i sene nattetimer, slik at de ikke kom tidsnok på skolen el. sovnet i timer.

Jeg har flere ganger sett dette pressebildet med en lærer som står og underviser mens en elev ligger langstrak over pulten og sover - med caps og hette fra genseren over capsen.

Han hadde ikke det inflatoriske "I love NY" på capsen, kanskje i håp om lettere å få streetcred.

1

Jeg leste en art. om norske soldater som klaget over brutal nærkamptrening, hvortil en instruktør lakonisk sa at soldatene ikke hadde realistisk oppfatning av å være soldat.

Har norske ungdommer et realistisk oppfatning av å være elev ved for eksempel vgs når de er oppe halve natten og gamer eller "lage musikk", som det blir uttrykt? Nei!

Disse musikkprogrammene som finnes på nettet, er med på å styrke fraværet el. frafallet på skolen, nettopp fordi ungdommene blir for opptatt av "å lage musikk". Mange innbiller seg at de er flinke til "å lage musikk" uten at de er det.

1
GARDSDATTRA Klarer du ikke å vri og vrenge på andres innlegg bedre enn dette?

Vel, du er ganske frekk uten å forstå det selv. og du viser meget tydelig at du aldri har vært noen pedagog, eller har satt ditt bein på et lærested for utdanning.

I følge deg, hyller du faktisk at norge er fullt av syke ungdommer, og at utrolig mange slite psykisk.

Ikke rart det går nedenom for Norge.

Tror de fleste unge selv vet hvor skoen trykker i våre dager, mange av dem som er så syke som du vil ha det til sitter oppe om natta og spiller dataspill, og er for trøtte til å komme seg til skolen på morgenen. Og andre er ikke skolemotivert, de har kanskje havnet på feil sted?

De som virkelig er langvarig syke har egne opplegg, og har man omgangssyke en gang i løpet av et skoleår får man sykmelding.

Du krisemaksimerer av en eller annen pussig grunn. Og du vil så gjerne ha en ny sykelig generasjon. Vil partiet ditt også dyrke frem slike?

1

Jeg har aldri skjønt oppstyret med denne reglen. Er ikke så mange år siden jeg selv gikk på VGS, og da var det også en 10% regel, men var ingen som snakket om den. De som hadde høyt fravær måtte uansett ta opp fag igjen etter VGS.

Og man får fortsatt gyldig fravær om man har sykemelding eller andre gyldige grunnen. Forkjølelse burde seriøst ikke være gyldig grunn til å droppe skole. Isåfall hadde jeg vært sykemeldt 1/5 av året.

1
Strandereng Vel, du er ganske frekk uten å forstå det selv. og du viser meget tydelig at du aldri har vært noen pedagog, eller har satt ditt bein på et lærested for utdanning. I følge deg, hyl...

Tror de fleste unge selv vet hvor skoen trykker i våre dager, mange av dem som er så syke som du vil ha det til sitter oppe om natta og spiller dataspill, og er for trøtte til å komme seg til skolen på morgenen.Og andre er ikke skolemotivert, de har kanskje havnet på feil sted?

Og dette tror du på?

1
GARDSDATTRA [sitat…] Og dette tror du på?

Og dette tror du på?

Dette vet jeg.

Men det er urovekkende at de som er fremtiden vår (altså ungdom mellom 16-19 år) er det en god del som ikke skjønner at arbeidslivet venter dem. Og at oppmøte til arbeid til rett tid er et must for å beholde en jobb.

Videregående er ikke en plikt som på grunnskolen. Det er en rett, men ikke en plikt.

Som en elev sa på Dagsrevyen: Det er flott at mange har begynt å møte opp i klassen igjen.

Du har nok hørt på Elevorganisasjonens ledere, de som selv er glupe, uttale seg. De tar parti for de "svake", uten nyanser.

Men klart du får tenke selv og synes at alt er så bra med jevnlig skulk som er det største problemet.

1

Inspector : det spørs om samfunnet kan trygdeforsørge alle utviste som ikke får godkjent utdannelse og arbeid...

1

Ungdom og voksne kan lære seg og bruke motorsag for å drive med hogst og skogrydding.

Det står skog overalt.

1
Strandereng [sitat…] Dette vet jeg. Men det er urovekkende at de som er fremtiden vår (altså ungdom mellom 16-19 år) er det en god del som ikke skjønner at arbeidslivet venter dem. Og at oppmø...

Det virker på meg som om du anser ungdommene som sitter oppe om natta for å være problemet her.

Jeg er dypt uenig i at en ungdom er et problem, selvfølgelig kan ikke ungdommer defineres som problemer.

Ungdom som ikke sover om natta har alltid en grunn for ikke å gjøre det, og grunnen til det er ikke dataspill, filmer eller "ute til langt på natt". Jeg skjønner at det kan være enkelt å mene at det er denne adferden som er problemet, altså ungdommen selv, men så enkelt er det ikke.

Det hjelper ingenting å skru av internettet og tro at dette får ungdommene til å legge seg. Får man ikke sove, så sover man ikke.

Slik adferd tyder gjerne på at denne ungdommen ikke har det bra. Og da bør foreldre/foresatte og skolen se ungdommen og prøve å finne ut av hva som er galt. Kan det tenkes at det finnes gode årsaker til at ungdommen ikke orker dagene slik de er? Det er i grunnen så enkelt som bare å spørre sin sønn eller datter, eller sin elev, og tilby hjelp til å bære det som er tungt.

Enkelte ting kan la seg ordne opp i med en god samtale, mens andre ting igjen kan være mer komplekse. Men det er uansett viktig for ungdommen å bli sett og hørt der de er.

Begrepet skulk burde vært fjernet fra språket, da alt fravær selvfølgelig har en årsak. Man trenger ikke å ha feber i førr eller ha et brekt ben for å være borte fra skolen. Det er fullt mulig å klappe sammen av andre årsaker også.

Og hvis du tror folk som sliter med egne tanker klarer å følge med i en skoletime så tror du helt feil. Etter min mening er det meningsløst å sitte på skolen mens tankene er helt andre steder. Da er det best å være hjemme.

2

Gardsdattra:

Alle går ikke på skolen med kjempemotivasjon hele tiden. Av og til har man lyst til å være hjemme pga en kjedelig lærer, grinete medelever, et problematisk fag, en krangel med kjæresten e.l.

Da er det greit å ha retningslinjer som går litt lenger enn dagsformen....

2
inspector Gardsdattra: Alle går ikke på skolen med kjempemotivasjon hele tiden. Av og til har man lyst til å være hjemme pga en kjedelig lærer, grinete medelever, et problematisk fag, en kra...

Forsto du i det hele tatt noe av det jeg skrev?

Å slite med problemer mens man er ung det handler f..n ikke om dagsform, det kan jeg understreke. Ungdom kan ha langt mer alvorlige ting å slite med enn "en kjedelig lærer, grinete medelever, et problematisk fag, en krangel med kjæresten eller lignende"

Men mulig du ikke har hørt om foreldre med alvorlig sykdom, en død forelder, foreldre som går fra hverandre, kroniske sykdommer hos ungdommen som fører til stor sorg og fortvilelse, psykisk sykdom bare for å ha nevnt noe.

Kan også liste opp gærne foreldre og annen gærn nær slekt som årsak ...

1
Laster...