sykefravær i skolen burde regnes utifra sykedager i forhold til antall skoledager iløpet av et kalenderår.

Har man feber, kraftig forkjølet, lungebetennelse, etc.. Så er man ikke syk i kun 2 timer i det ene faget, men ut hele dagen.

1
JonIB [sitat…] Hvis du var bedriftsleder, ville du ansatt en person som skulket(*) i snitt 1 arbeidsdag annenhver uke? (*det er tross alt snakk om ugyldig fravær, ikke sykemelding eller...

Artig at du skulle bruka arbeidslivet som samanlikning:

I arbeidslivet finst det noko som heiter "egenmelding" som kan brukast for sjukdom opp til tre dagar, fire gangar i året. Om tilsvarande blei innført i skolen, ville problemet for dei aller fleste blitt borte.

1

Jeg mente vi hadde tilsvarende fraværsreglel når jeg gikk på vgs for 20 år siden. Og hvis fraværet øker mye og dette er et problem så trenger en ikke være rakketforsker for å forstå at det å sette en grense er lurt. Og jeg fatter ikke de som var kritiske til å innføre dette, det var vel bare for å være uenig med de blå.

2
InnocentBystander Artig at du skulle bruka arbeidslivet som samanlikning: I arbeidslivet finst det noko som heiter "egenmelding" som kan brukast for sjukdom opp til tre dagar, fire gangar i året. Om...

Arbeidstagerne i Norge har for mange rettigheter som det er. Vi er etterhvert kommet i en håpløs situasjon når det gjelder konkurranse med utlandet og trenger en innføring av karensdager.

Driver man en liten bedrift i dagens knallharde marked, kan det være drepen å ansette en person som trekker fraværsmulighetene til fulle. Det er for stor forskjell mellom arbeidstagers og bedriftseiers fordeler.

Skolen er en lærebedrift og må sette store krav til elevene. Jeg hadde aldri ansatt en person med stort fravær om det ikke kunne grunngis på en meget overbevisende måte.

Jeg synes også det er alt for tidlig å evaluere dagens ordning. Når elevene får tilbakelagt en viss periode med nytt regime og ser konsekvensene av for stort fravær, tror jeg "vil ikken" hos mange demper seg betraktelig. Da vil også presset på fastlegen avta.

1

Hvorfor er egentlig fravær i skolen så problematisk ? Er det noen som har funnet en korrelasjon/sammenheng mellom skoleresultater og fravær ? I så måte kan det jo bli interessant å se nå.. For nå melder jo mange skoler om redusert fravær. Skal fravær være noen negativt, så må det bety at en nedgang i dette skal slå positivt ute på eksamensresultater.

Fravær må jo også i grunnen kunne sees på en positiv måte også. Lærern får færre elever å forholde seg til undervisningen. Det betyr at han praktisk sett kan tilegne mer tid til hver elev som er til stede i klasserommet. Fremdeles er vel videregående et frivillig sted å være ?

1
InnocentBystander Artig at du skulle bruka arbeidslivet som samanlikning: I arbeidslivet finst det noko som heiter "egenmelding" som kan brukast for sjukdom opp til tre dagar, fire gangar i året. Om...

I arbeidslivet finst det noko som heiter "egenmelding" som kan brukast for sjukdom opp til tre dagar, fire gangar i året. Om tilsvarande blei innført i skolen, ville problemet for dei aller fleste blitt borte.

Men kjære vene, dette har jo elever hatt i årevis. Melding om at "jeg var syk torsdag og fredag" har man kunne melde om lenge. Kanskje problemet er at det kalles ugyldig fravær. Kanskje om omdøping til "egenmeldt fravær" er alt som skal til for at man skjønner at man ikke trenger plage leger med idiotoppmøte når man forstår at man har lov til å ha inntil 10% egenmeldt fravær?

1
Ebbat Arbeidstagerne i Norge har for mange rettigheter som det er. Vi er etterhvert kommet i en håpløs situasjon når det gjelder konkurranse med utlandet og trenger en innføring av karen...

Arbeidstagerne i Norge har for mange rettigheter som det er. Vi er etterhvert kommet i en håpløs situasjon når det gjelder konkurranse med utlandet og trenger en innføring av karensdager. Driver man en liten bedrift i dagens knallharde marked, kan det være drepen å ansette en person som trekker fraværsmulighetene til fulle. Det er for stor forskjell mellom arbeidstagers og bedriftseiers fordeler.

Men karensdager virker kun mot korttidsfravær, og det er strengt tatt ikke noe stort problem for norsk næringsliv.

Det er langtidsfraværet som er høyt i Norge.

Og dersom man antar at en arbeidstaker skulker, så gir man han sparken. Det er relativt enkelt å bli kvitt arbeidstakere dersom man faktisk ønsker det...

1
meneren [sitat…] Men kjære vene, dette har jo elever hatt i årevis. Melding om at "jeg var syk torsdag og fredag" har man kunne melde om lenge. Kanskje problemet er at det kalles ugyldig f...

Kjære vene, opptil 10% generelt fravær ville stort sett vera problemfritt.

Problemet oppstår når det er snakk om 10% PER FAG. Som andre har vist kan det då i verste fall vera nok med to fraversdagar for å mista karakter i eit fag.

1
franzsigel [sitat…] Men karensdager virker kun mot korttidsfravær, og det er strengt tatt ikke noe stort problem for norsk næringsliv. Det er langtidsfraværet som er høyt i Norge. Og dersom m...

Vi diskuterer her i en tråd om fravær på skoler og virkningen av ny lov, som gjelder egenmelding og maks fraværsdager. Når jeg henviser til arbeidslivet og at elevene trenger opplæring mot dette, gjelder det absolutt korttidsfravær.

Kortiddsfraværet er det som koster bedriften mest, da den må bekoste første 14 dagene av en persons fravær ved hvert sykdomstilfelle. Et slikt fravær begynner med egenmelding og det er ganske klart at i mange tilfeller er sykdom som resulterer i egenmelding, en sykdom som f.eks fyllesyken, vilikkesyken og pentværogfinbadetemperatursyken.

Jeg tror ikke det finnes en god statistikk som viser i klartekst hva som er korttidsfravær, da det er mange arbeidsgivere som dropper å sende videre til SSB hvor mange 3 dagers fravær det er blandt arbeidstagerne.

Hvor har du det fra at det er langtidsfraværet som er høyt?

Hvor har du det fra at det strengt tatt ikke er noe problem med korttidsfravær?

Relativt enkelt å bli kvitt en arbeidstaker dersom man ønsker det?

Vet du hvor mye det koster å bli kvitt en arbeidstager og ansette en ny? Kjenner du til omkostningene med å lære opp en nyansatt i en ny stilling?

1
Ebbat Vi diskuterer her i en tråd om fravær på skoler og virkningen av ny lov, som gjelder egenmelding og maks fraværsdager. Når jeg henviser til arbeidslivet og at elevene trenger opplæ...

Hvor har du det fra at det er langtidsfraværet som er høyt?

Omtrent all forskning som finnes på området. Denne her fra Folkehelseinstituttet kan jo være en start.

At det er korttidsfraværet som koster bedriftene mest, er selvsagt en forenkling. For hvem tror du egentlig som finansierer sykepengene som betales ut for langttidsfravær? Kan det være skattebetalerne (herav også bedrifter)?

Å bli kvitt en arbeidstaker er som sagt ikke så veldig vanskelig - i alle fall ikke i private bedrifter hvor stillingsvernet er ganske så begrenset i praksis. Og kostnaden med å lære opp en nyansatt er nok betydelig, men neppe større enn å beholde en umotivert ansatt i samme stilling...

For øvrig er det nok alle billigst å motivere de ansatte, men her er det nok mange arbeidsgivere som ikke tar seg hverken tid eller råd til...

1
franzsigel [sitat…] Omtrent all forskning som finnes på området. Denne her fra Folkehelseinstituttet kan jo være en start. At det er korttidsfraværet som koster bedriftene mest, er selvsagt e...

Omtrent all forskning som finnes på området. Denne her fra Folkehelseinstituttet kan jo være en start.

At det er korttidsfraværet som koster bedriftene mest, er selvsagt en forenkling. For hvem tror du egentlig som finansierer sykepengene som betales ut for langttidsfravær? Kan det være skattebetalerne (herav også bedrifter)?

De tar jo ikke hensyn til egenmelding fraværet. Hvor mye tror du det teller for en bedrift? Bare bagateller?

Nå betaler jo bedriftene skatt også, i tillegg må de betale Arne og Eva for de første 14 dagene også. Etter din regnemåte er det nærmest dobbelt opp.

Nå er dette fremdeles en tråd som omhandler fravær i skolen og jeg tror mye er gjort om man forklarer via skolegangen, på en realistisk måte hvordan regimet virker.

Ja, jeg er helt enig i at motivasjon er en meget stor faktor for å forhindre fravær, meget stor.

1
franzsigel [sitat…] Men karensdager virker kun mot korttidsfravær, og det er strengt tatt ikke noe stort problem for norsk næringsliv. Det er langtidsfraværet som er høyt i Norge. Og dersom m...

Og dersom man antar at en arbeidstaker skulker, så gir man han sparken. Det er relativt enkelt å bli kvitt arbeidstakere dersom man faktisk ønsker det...

Den prosessen er ganske lang i Norge.

Selv erfarer jeg at mange kan kjøpe seg lang tid med utredninger og venting på spesialister. Etter et år sykefravær fra jobb, kan man bli sagt opp som følge av sykefraværet.

Da følger opp til 4 år med AAP og nye utredninger og utprøvinger.

Men det skal de ha; de sysselsetter mange....

1
franzsigel [sitat…] Omtrent all forskning som finnes på området. Denne her fra Folkehelseinstituttet kan jo være en start. At det er korttidsfraværet som koster bedriftene mest, er selvsagt e...

Å bli kvitt en arbeidstaker er som sagt ikke så veldig vanskelig - i alle fall ikke i private bedrifter hvor stillingsvernet er ganske så begrenset i praksis.

Jeg har til gode å oppleve et arbeidssted hvor det har vært "ikke så veldig vanskelig" å sende de ikke fullt så kompetente på døren.

Det kan også forklare diverse harde intervju-runder jeg har vært med på, hvor selv vgs-vitnemålet og herunder spesielt fravær har vært gransket nøysomt.

1
vif_support [sitat…] Synes det er bra man har slike regler for å få ungdommen klare for et hardere arbeidsliv som helt sikkert kommer.

Tror ikke de spiller så mye rolle. Akkurat som elevene nå kan gå til lege og få gyldig fravær som ikke vil gå utover grensa... Så vil de samme elevene enkelt kunne gå til legen og skaffe seg sykemelding når de er kommet ut i arbeidslivet. Så tilbake til skolen igjen. Så lenge resultatene ikke har noen sammenheng med fraværet, så er det kanskje ikke så viktig om elevene kommer på skolen eller ikke. Jeg venter spent på nyhetsoppslag omkring hva som har skjedd i de skolene hvor fraværet har gått ned. Lærer elevene mer av å være på skolen ?

1
kansas00 Tror ikke de spiller så mye rolle. Akkurat som elevene nå kan gå til lege og få gyldig fravær som ikke vil gå utover grensa... Så vil de samme elevene enkelt kunne gå til legen og...

Det finnes helt sikkert mange som oppnår gode resultater selv om de har høyt fravær, men jeg antar at det generelt er en sammenheng mellom tilstedeværelse og resultater.

Slike eksempler kan vi også finne i arbeidslivet. Noen kan oppnå gode resultater selv om de har høyt fravær. Men i mange yrker er nettopp tilstedeværelsen viktig. Det hjelper ikke om kirurgen er fantastisk flink, dersom han er hjemme den dagen jeg ligger på operasjonsbordet.

At elevene lærer viktigheten av nærvær, er nok bare bra,

Det er selvfølgelig for tidlig å trekke bastante konklusjoner etter bare et halvt år, men selv synes jeg det ser ut til å være flest fordeler ved å justere på elevenes skala på hva som bør være akseptabelt fravær.

1
PetterJJ Det finnes helt sikkert mange som oppnår gode resultater selv om de har høyt fravær, men jeg antar at det generelt er en sammenheng mellom tilstedeværelse og resultater. Slike ekse...

Det er selvfølgelig for tidlig å trekke bastante konklusjoner etter bare et halvt år, men selv synes jeg det ser ut til å være flest fordeler ved å justere på elevenes skala på hva som bør være akseptabelt fravær.

Tipper at mer tilstedeværelse av de som har mye fravær fort kan ende opp med "tilstedeværende fravær".. Er mange som kan være fysisk tilstede uten å være mentalt tilstede. Innbiller meg også at mange med mye fravær sikkert også står for mye uro i klasserommet (bare antagelse, har ikke noe belegg for påstand). I så måte vil kanksje fravær av disse være til det beste for de øvrige i klassen.

Og tilbake til kirurgen "din" så blir jo ikke den helt sammenlignbar.. Regner med du mener at kirurgen skal tilsvare elevene i en klasse. Om det ikke hjelper deg at kirurgen din ikke møter opp når du skal ha operasjon.... så gjør det ikke meg som lærer noe om 2-3 elever er borte.. Jeg får nå enda undervist.

Ellers er jeg helt klart enig i at nærvær er viktig... men de skal ikke underslå den prosentene som gjør som de vil i et samfunn. Om elevene sitter og glor ned i mobilen på skolen og ikke følger med... eller om du sitter hjemme.. er ikke det egentlig det samme omtrent ?

1

Rart at dagens ungdom skal være så mye mer syke enn før. En god del av dagens ungdommer er noen j......pingler for å si det mildt.

Sutre å klage det er de flinke til. Er jaggu meg på tide at det stilles litt krav til oppmøte. Kan ikke være hima pga at en følelse seg litt tett inntil nesen eller har litt vondti hodet sitt etter en hard helg.

2
PetterJJ [sitat…] Den prosessen er ganske lang i Norge. Selv erfarer jeg at mange kan kjøpe seg lang tid med utredninger og venting på spesialister. Etter et år sykefravær fra jobb, kan man...

Selv erfarer jeg at mange kan kjøpe seg lang tid med utredninger og venting på spesialister. Etter et år sykefravær fra jobb, kan man bli sagt opp som følge av sykefraværet.

Ja, dersom man er sykemeldt. Men dersom det er snakk om hyppige korttidsfravær kan man bli sagt opp langt, langt fortere.

1

Seile på fjorden og ta førerkort er 2 vidt forskjellige ting. Enkelte ting må tas i skole tiden som oppkjøring og glatt kjøring. Kun slike obligatoriske timer skulle man sluppet fravær på

1
Laster...