gaskenrigi Førerkort er en noe de fleste trenger i mange sammenhenger, en nødvendighet. Det er ikke en seiltur på fjorden.

Ingen trenger førerkort på videregående. Knapt andre enn de som skal bli yrkessjåfører som trenger førerkort ellers heller. Det er ingen menneskerett å ha sertifikat.

Hvor skal grensen gå da, hvis det ikke ble regnet som fravær å ta lappen? Gunda trenger 80 timer, siden hun ikke har noen å trene med utenom sjåførskolen. Er det greit at man skal være borte 80 timer fra skolen?

1

Feriedager der det ofte er stengt på biltilsynet?

Vinterferie og høstferie er ikke nok til å dekke behovet ved glatt og oppkjøring. Sommeren er det også ekstremt travelt og i perioder mindre sensorer.

Så at de kan få fri 1.5 dag til glatt og oppkjøringen hadde ikke gått utover skolen etc.

1

Skoleåret har 190 dager Elever har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter.

Mener du seriøst at det ikke skulle gå greit å legge inn et par tre dager til glattkjøring og oppkjøring i løpet av 175 dager, selv om en del av de er lørdager, søndager og noen få andre helligdager?

1

Juleferien er det ingenting som skjer på biltilsynet. Det samme når påskeferien er.

Da er det høst og vinterferie samt sommerferien igjen. Da er det ikke nok timer til alle hvis samtlige elever også skal I den perioden der.

Det er snakk om 1,5 dager så fint kan tas i skoletiden

1

Da er det bare å ta det en dag eller to uten dobbelttime i gym, da, samtidig som man må prøve å komme seg opp om morran og til skolen de andre dagene.

2

Iløpet av mine 4år på videregående var det nesten ikke fravær og lite sykefravær i min klasse. Hørte ikke at fravær var et stort problem generelt sett. Hva som gjør dagens elever så mye mer syke enn før er en annen ting. At en del av dagens ungdommer er noen jævla sutrehuer er det absolutt ingen tvil om.

1
InnocentBystander Kjære vene, opptil 10% generelt fravær ville stort sett vera problemfritt. Problemet oppstår når det er snakk om 10% PER FAG. Som andre har vist kan det då i verste fall vera nok m...

Problemet oppstår når det er snakk om 10% PER FAG. Som andre har vist kan det då i verste fall vera nok med to fraversdagar for å mista karakter i eit fag.

Tolker ditt svar dithen at du skjønte det var litt for sent å innføre egenmelding all den tid elevene har hatt det i årevis.

Nei, det vil ikke være nok å miste 2 -to- dager for å gå glipp av karakter i et fag. Skoleåret er 190/5 = 38 uker. Da kan man i løpet av et skoleår være borte 3 -tre- dager i enkeltfag med undervisning en gang i uka. Deretter må man oppsøke lege for å få legeerklæring.

Å blande inn karakterer til jul er latterlig.

1
Ebbat Ingen trenger førerkort på videregående. Knapt andre enn de som skal bli yrkessjåfører som trenger førerkort ellers heller. Det er ingen menneskerett å ha sertifikat. Hvor skal gre...

Ingen trenger førerkort på videregående. Knapt andre enn de som skal bli yrkessjåfører som trenger førerkort ellers heller.

Ikkje alle bur i Oslo og skal jobbe på kontor veit du. Kan ta eit eksempel, Ambulansearbeidarar. Skal ein ambulanseabeidar få jobb etter han er ferdig med læretida må han ta førarkort så fort han er 18 år.

1
Mrsa2 [sitat…] Ikkje alle bur i Oslo og skal jobbe på kontor veit du. Kan ta eit eksempel, Ambulansearbeidarar. Skal ein ambulanseabeidar få jobb etter han er ferdig med læretida må han...

Og hva er problemet? Som nevnt er det 175 feriedager i året, de som vil klarer å ta lappen i løpet av disse dagene, med eventuelt 2 dager til det som ikke går å få til i feriedagene.

Klarer du ikke det er du ikke skikket til å bli ambulansearbeider, der må du nemlig ta livsviktige avgjørelser på stark arm, ikke vente til noen har planlagt for deg.

Du vil heller ikke klare å få gjort noen verdens ting når du muligens har kommet i vanlig arbeid, der blir du nemlig avspist med 4 ukers ferie og kanskje ikke mulighet til å stikke av fra jobben for å ordne annet enn tannlegebesøk.

1
Laster...