Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen har behandlet klagen på vedtaket i rovviltnemdene og la fram sitt svar i dag.

Svaret ble nei. Det betyr at antall ulver som kan skytes under lisensjakta reduseres fra 47 til rundt 15 i hele landet.

La oss bevare mangfoldet i naturen. Ulv, bjørn og jerv er viktig å ha i landets natur. Det får elg, hjort og rådyr til å bevege seg mye mer enn hvis rovdyrene ikke var der. Da spres avføring som skaper vekst mer fordelt.

8
481 svar

481 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Mr.Daddycool

Idiotbønder som vil utrydde en art fordi de skal ha billigst og lettest mulig sauehold. Om alle andre skal tenke slik som disse galningene har vi ikke mange arter igjen i Norge, og på verdensbasis er det da masseutryddelse av alle arter som kan skape ubehag for noen.

Flott at de satte ned foten, stopp jakten på de 15 siste også.

4

solist

Idiotbønder som vil utrydde en art fordi de skal ha billigst og lettest mulig sauehold.

Ja da. Du har dokumentert at du ikke forstår noe av problematikken nå.

1

Mr.Daddycool

Jeg forstår at man ikke kan drive med husdyrhold på en måte som skader naturen på den måten sauebøndene gjør, man kan ikke skyte ned alle rovdyr i naturen fordi bøndene skal slippe sauene sine ubevoktet ut på beite. Så enkelt er det, de som ikke forstår dette har et problem.

2

haraldegden

Ingen grunn til å skyte rovdyra. Bønder som ikke tilfører samfunnet en eneste krone bør ut.

Nesten ingen bruk her i landet gir overskudd uten overføringer. Og de få som går egne veier blir brutalt satt på plass av de gamle organisasjonene. Til våren er det samme leksa igjen..

2

haraldegden

Heller ulv enn bønder som bare er en uendelig utgiftspost for Norge

3

Hansaguden

OK, så da vil du at vi skal importere alt vi spiser av kjøtt og grønnsaker fra land som med stor sannsynlighet ikke har restriksjoner på innhold i sprøytemidler og dyrefor?

1

legalize_it

Er da ikke verre enn at de som vil spise utenlandsk mat kjøper det billig, og at de som vil spise norsk mat kjøper dette og betaler denne fulle prisen i butikken.

1

Toresenvel

Det er et par ting jeg stusser på som gjelder perspektiv og holdninger hos oss mennesker.

For å ta en ikke-direkte, men noe likheter, type-sammenligning:

I en fattig landsby i India har man en løs leopard som herjer rundt i en landsby i 2 timer. Noen-og-tyve mennesker blir skadet. Jeg vil dessuten påstå at en ulv er farligere enn en leopard. Likevel, i denne fattige landsbygda i det fattige landet velger man å bedøve dyret, enda så farlig det er, og frakte det ut av landsbyen for å slippe det løs igjen.

I Norge, derimot, stort sett av folk som bor på bygda og vet hvor maten kommer fra, er det fullstendig hysteri som følge av at en ulv har stått på en fjellhylle og "sett på dem", 50 meter unna. I Norge vil man ha lavere tersken for å ta ut ulv som oppholder seg nære folk og fe.

Hva er det med dere som skriver så høyt, så høyt om ulv? Før ble det skreket om beitedyr og jakthunder. Når fakta ikke er med dere på at dette er et så stort problem der hvor ulven stort sett er (ulvesona), så er det liksom "trygghetsfølelsen".

Jeg blir så flau over å være et menneske noen ganger...

2

RickiBK

Jeg vil dessuten påstå at en ulv er farligere enn en leopard.

Tør tro du mente motsatt?

1

Toresenvel

Hehe, jepp! Men se for deg Hedmarkingene hvis det kom en leopard til bygda. Da hadde hæren blitt innkalt til å sprenge et område på 1 km2 for å være sikker på at siste rest etter udyret var borte.

Makan til tannløse folk. Bosetter seg i blant de minst tettbygde strøkene i det minst tettbygde landet i Europa for å klage på å få dyr nære huset. Også er det snakk om under 100 ulv, de tar ikke noe særlig med sau, de tar ikke noe særlig med hunder. Så nå er det den psykologiske skrekken de opplever.

Foreslår at de flytter til Oslo, nei vent, der er det også ulv...

2

kandresen

Feilen som er skjedd er at lokale myndigheter ikke har gjort jobben sin, men tillatt bebyggelse i vilt-områder. Samtidig kan det være lokale myndigheter ikke har blitt riktig kompensert for å forvalte vilt-områdene.

Det naturlige valget er å vurdere ekspropiering av tomtene med bytte i tilsvarende områder utenfor de vernede områdene. Dette burde i utgangspunktet bli betalt med lokale myndigheters ressurser - samme myndigheter som overså sitt ansvar, og som selvsagt ikke nå vil akseptere de har gjort noe galt, som som opplagt for oss alle tillot bebyggelse i de vernede områdene.

2

GARDSDATTRA

Feilen som er skjedd er at lokale myndigheter ikke har gjort jobben sin, men tillatt bebyggelse i vilt-områder. Samtidig kan det være lokale myndigheter ikke har blitt riktig kompensert for å forvalte vilt-områdene.

Norge har vært fritt for ynglende ulv fra ca 1860 til 1998. Den siste ulven av den opprinnelige norske stammen ble skutt på nittensekstitallet.

Så dette handler ikke om at folk har brutt seg inn i ulvens rike, det handler om at myndighetene har tillatt utsetting av ulv (fremmed organisme) i landbruksstrøk og i private skoger. Altså ødeleggelse av næringer og arbeidsplasser.

For du skjønner vel at både beitenæring og skogbruk gir sårt tiltrengte arbeidsplasser til folk i distriktene?

For å ta dette med fremmed organisme som faktisk er forbudt å sette ut, så er det altså forbudt å sette ut oppdrettslaks i Namsen, selv om det er laks. Laks og laks trenger ikke å være samme organisme, slik heller ikke de ulike torskestammer er bare torsk.

Slik er det med landpattedyr også. Vi har mange sorter dyr her i landet som er forbudt. Ulven burde vært en av dem.

1

kandresen

Gardsdattra med "a". Jeg lurer på om du kjønner at norge ikke bare er menn og kvinner, men også all flora og fauna som finnes her? Videre er du vel klar over at ulven var et vandringsdyr som gikk på tvers av landegrensene? Ulven var aldri helt utryddet i Norge! "Da ulven ble fredet i 1973, var den så godt som utryddet. Kun et par streifdyr vandret rundt i norske skoger. Ulven hadde da vært på randen av utryddelse i nærmere hundre år." ref: http://forskning.no/rovdyr-ulv/2015/07/hvor-vill-er-egentlige-den-nye-norske-ulven

Det var nesten ingen som tenkte på flora og fauna i norge frem til ganske nylig - første Norske nasjonalparken var Rondane opprettet i 1962, så vi har ikke akkurat vært noe foregangsland hva naturvern gjelder. Vi har vårt historisk sett lave innbyggertall å takke for at det faktisk finnes "fri" natur her.

Etter 2. verdenskriv var det et politisk mål å bosette hele landet for slik forhindre en ny lett invasjon slik det skjedde under krigen. Så ja, politikerene våre siktet på spredt bebyggelse med krav om bosetting og bruk. Idag er dette imidlertid ikke sett på som god politikk lenger, så det og ekspropiere dårlige vedtak slik at vi kan rydde opp i tidligere dårlige valg er på sin plass uten at dette skal gå utover de som kjøpte boliger i områder som klart burde tilhøre vilt-dyrene.

Idag det det imidlertid vedtatt at vi har vilt-områder osv. Om alle som bodde i disse områdene fikk tilbud om tilsvarende tomter andre steder, eller etter valg mulighet til å bli kompensert slik at de kunne flytte til byer eller andre områder, ville du da akseptere at naturområdene som først ble tatt fra dyrene, så vedtatt gitt tilbake til dem nå forblir dyrenes?

2

Hulkibulk

Hvorfor burde ulven være forbudt? Vi mennesker har ikke enerett her på denne jorda. Vi er i en av de største masseutryddelsene av arter i jordas historie, og du presterer å mene at enkelte arter skal være forbudt. Autist?

1

KongOlav2

Så dette handler ikke om at folk har brutt seg inn i ulvens rike, det handler om at myndighetene har tillatt utsetting av ulv (fremmed organisme) i landbruksstrøk og i private skoger.

Har du økologisk kompetanse til å fastslå helt soleklart at dagens ulvestamme har såpass store genetiske forskjeller fra den opprinnelige ulvestammen i Norge, at den er å regne som en fremmed art? Det er ikke akkurat slik noe slikt er uten sidestykke. I Irland har de vel forsøkt å bygge opp en havørnbestand igjen ved å fange ørn i Norge og sette de ut i Irland.

1

JonIB

Feilen som er skjedd er at lokale myndigheter ikke har gjort jobben sin, men tillatt bebyggelse i vilt-områder.

Dette er ganske historieløst. Fra mellomkrigstiden var det nasjonal politikk å øke landbruksproduksjonen, og det ble utlyst nybrottsbruk over store deler av landet - og gitt støtte til oppbygging av nye bruk. Så mange som 10340 nye gårdsbruk ble oppretta bare i perioden 1921-1936. Flertallet av disse i Hedmark, Nordland og Troms. Svært mange av de brukene som i dag må legge ned drifta på grunn av rovdyrproblemer, ble bygd opp i denne tidsperioden, der man oppfordret familier til å flytte ut på bygda. Ettersom de fleste bureiserbrukene ble opprettet i mer marginale jordbruksområder der utmarksbeiteressursene var viktige, har svært mange av disse vært bruk med sau.

1

BigGeorge

Ulven skal ha kor-sang i skogene julaften

litt senere enn Sølvguttene riktignok.

2

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...