VivaLV [sitat…] Aksjer ja. Og det var jo heller ikke snakk om å selge seg ned i null. Jeg nevnte jo ned til 40% aksjer som vel var den tidligere grensen. Jeg er selvsagt klar over at det...

Oljefondet har en kontrasyklisk investeringsstrategi (månedlig rebalansering til faste porteføljevekter). De "selger seg derfor ned" i aksjer når de stiger, og "opp" når de synker. Det er en konsekvens av at porteføljen skal ha 60 % (foreslått 70 %) av verdiene i aksjer. Når verdien på aksjer har steget i forhold til obligasjoner må man altså selge aksjer og kjøpe obligasjoner for å komme ned igjen på 60 % porteføljeandel i aksjer. Så det du etterspør finnes allerede i mekanismene i Oljefondets mandat.

Når det gjelder porteføljevektene er disse satt ut i fra et svært langsiktig perspektiv, og basert på ønsket risiko og forholdet mellom risiko og avkastning. Kortsiktige makroøkonomiske forhold skal og bør ikke påvirke disse vektene nevneverdig i et fond av Oljefondets karakter. Forslaget om å øke aksjevekten til 70 % handler først og fremst om en revurdering av fondets evne til å bære risiko sett i forhold til langsiktig avkastning.

1
BornOnThe4thOfJuly Oljefondet er ikke registrert på børsen. De eneste som har andeler i oljefondet er oss nordmenn men de andelen er ikke-salgbare noe sted.

De eneste som har andeler i oljefondet er oss nordmenn men de andelen er ikke-salgbare noe sted.

De aksjene i oljefondet burde vel igrunnen vært delt ut til folket, og ikke latt politikere prioritere på våre vegne. La det bli delt ut til alle nordmenn med aner/foreldre som bodde i Norge fra før oljealderen startet, (23. desember 1969). Da med begrensninger i realisasjon, som maks 4% uttak som oljefondet idag har som begrensning.

2
HOGGØRN [sitat…] De aksjene i oljefondet burde vel igrunnen vært delt ut til folket, og ikke latt politikere prioritere på våre vegne. La det bli delt ut til alle nordmenn med aner/foreldr...

Nei hvordan skulle det gått ,med oss dersom vi overlot til, la oss si et folkevalgt organ vi kunne bytte ut hvert 4. år, der disse kunne prioritere hva skatter, avgifter, og mulig oljeformue skulle brukes til på vegne av oss alle.

Det beste hadde nok vært å forsøkt på noe nytt og spennende der hver enkelt fikk mange penger imellom fingrene uten at de hadde gjort en dritt for dem. Det har jo aldri gått galt når du gir alle folk en masse penger helt plutselig.

Jeg ser heller ikke hva denne halvveisløsningen din skal være godt for. Enten så er det samfunnets penger og da prioriteres de av det folkevalgte organet. Eller så er det våre penger og da har ikke politikerne noe med hvordan vi bruker dem.

Jeg kan selv si at jeg har aner i Norge fra før 1969, men må likevel innrømme at jeg har ytet lite, tilsvarende med mine aner, for at oljen ble dannet eller for å få den opp fra Nordsjøen så jeg er litt usikker på hvorfor jeg skulle fortjene å få over en million kroner inn på min konto helt plutselig.

1

Selg eller behold?

Spørsmålet er i utgangspunkt interessant, men fondet er så gedigent at tilnærmet ethvert bankinnskudd fondet ville gjort, ville representert en kjemperisiko.

Strengt tatt skal det godt gjøres å få til en optimal investeringstrategi på et slikt gigantfond.

Styrken til fondet er selvsagt at den norske staten bidrar med frisk kapital, noe de færreste andre land har muligheten til.

Et alternativ kunne vært at fondet kjøpte seg opp i mye større grad i norske bedrifter, med tanke på å sikre norske arbeidsplasser på norsk jord.

Vet at det er en del som anser det som kommunistisk med statlig eierskap, men jeg ser liksom ikke helt poenget med hvorfor det er helt ok at det norske fondet kan være storeier i utenlandske selskap, men ikke i Norge.

1
KapteinMark [sitat…] Spørsmålet er i utgangspunkt interessant, men fondet er så gedigent at tilnærmet ethvert bankinnskudd fondet ville gjort, ville representert en kjemperisiko. Strengt tatt...

Et alternativ kunne vært at fondet kjøpte seg opp i mye større grad i norske bedrifter, med tanke på å sikre norske arbeidsplasser på norsk jord.

Da må mye endres, for du vet hva navnet egentlig er?

Det norske oljefondet, eller "Statens pensjonsfond utland"

I mandatet finner man teksten (§ 3.1 (2) )der det bl.a. heter:

"Banken kan ikke investere investeringsporteføljen i:a) verdipapirer utstedt av norske foretak, verdipapirer utstedt i norske kroner, fast eiendom lokalisert i Norge eller i eiendomsselskaper, eiendomsfond eller liknende konstruksjoner som har som primært formål å investere i Norge. Tilsvarende gjelder obligasjoner med fortrinnsrett med pantesikkerhet i Norge. Med norsk foretak menes foretak med hovedkontor i Norge."

1
KapteinMark [sitat…] Spørsmålet er i utgangspunkt interessant, men fondet er så gedigent at tilnærmet ethvert bankinnskudd fondet ville gjort, ville representert en kjemperisiko. Strengt tatt...

Et alternativ kunne vært at fondet kjøpte seg opp i mye større grad i norske bedrifter, med tanke på å sikre norske arbeidsplasser på norsk jord.

Vet at det er en del som anser det som kommunistisk med statlig eierskap, men jeg ser liksom ikke helt poenget med hvorfor det er helt ok at det norske fondet kan være storeier i utenlandske selskap, men ikke i Norge.

Dette ville være å putte "alle" eggene i en kurv. Går det da dårlig for norsk næringsliv så går det også dårlig for fondet. Således vil da risikoen i fondet øke betraktelig.

At staten fortsatt vil være en stor kapitalyter i norsk næringsliv er dessverre slik det er i et forholdsvis lite land. Etter min vurdering er staten allerede for mye inne i norsk næringsliv der de ikke behøvde å være inne og ideelt sett burde private kapitaleiere ta en større del av risikoen.

Utover det så vil en stor satsing fra fondets side mot norsk næringsliv medføre en kursoppgang som ikke har noe med reell verdiøkning men mer et press på få aksjeposter. Sjansen for dårlige kjøp er stor og innsprøyting av store summer utover det vi allerede gjør i stort monn via statsbudsjettet øker risikoen for inflasjon. Vi har de senere årene sprøytet mange hundre milliarder kroner inn i Norge hvert eneste år via statsbudsjettet.

2

Oljefondet er godt diversifisert, men likevel får me nok idiotiske krigsoverskriftar også neste gong børsene stuper. Mange journalistar hev uforståeleg lite peiling på økonomi. I snitt viser erfaring dei siste 100 år at snitt årleg avkastning ligg 5-5,5 % over risikofri rente (10 års statsobligasjon, til dømes). Det er nok ein fare for at me ikkje vil få ein liknande vekst i framtida, og at nivået "berre" vil liggja på 4-4,5 % i snitt, eller noko sånt. Heldigvis er det folk som hev greie på det som driv oljefondet, ikkje forståsegpåarar på debattforum.

Det ein kunne gjort som eit alternativ er å investera i infrastruktur ein uansett vil trenga, noko som hev blitt berre dyrare og dyrare, ja, der prisoppgangen er venta å vera større enn kva ein kan forventa i snitt avkastning, i tillegg til at det kan vera kostnadseffektivt.

1
KnutMagnar Oljefondet er godt diversifisert, men likevel får me nok idiotiske krigsoverskriftar også neste gong børsene stuper. Mange journalistar hev uforståeleg lite peiling på økonomi. I s...

To grunner til at det er en dårlig ide å sylte pengene ned i innenlandsk infrastruktur. For det første er det bedre å investere utenlands av diversifiseringshensyn. For det andre vil en (over)investering i infrastruktur ("i dag" kontra i fremtiden) øke den økonomiske aktiviteten i Norge til et ikke-reelt nivå. Noe som kan gjøre ubotelig skade på norsk økonomi og som kan bli svært kostbart for oss på sikt. Skal vi investere i innenlands infrastruktur må vi gjøre det gradvis over flere år, slik vi nå prinsippielt sett gjør gjennom handlingsregelen. Så kan vi gjerne diskutere prioriteringer i statsbudsjettet, men det er en annen diskusjon.

1
BornOnThe4thOfJuly Nei hvordan skulle det gått ,med oss dersom vi overlot til, la oss si et folkevalgt organ vi kunne bytte ut hvert 4. år, der disse kunne prioritere hva skatter, avgifter, og mulig...

Det beste hadde nok vært å forsøkt på noe nytt og spennende der hver enkelt fikk mange penger imellom fingrene uten at de hadde gjort en dritt for dem. Det har jo aldri gått galt når du gir alle folk en masse penger helt plutselig.

Les Donald Duck, historen om da Onkel Skrues pengebinge ble tatt av en tornado.

God Jul

1

løse kanoner som Trump mener jeg det er en god forsikring å nå selge seg betydelig ned.

Løse kanoner som Trump? Alt tyder på at hans inntog som president har positiv effekt på verdensøkonomien.

Men ja, jeg er faktisk enig med deg. Store andeler av oljefondet er syltet ned i tildels risikable investeringer som eiendom, fond og verdipapirer. Det er marginale endringer i negativ retning som på ett blunk kan gjøre disse investeringene verdiløse.

En stor andel bør realiseres til investering i landet vårt.

1

Vivalv : og kjøpe hva for pengene ? Både aksjer og kontanter kan miste mye verdi. Så det beste er nok og bruke penger på og bygge infrastruktur.

1
Laster...