Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Årsrapport for VGD 2016

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 FORORD

2 INNLEDNING

3 AKTIVITET PÅ VGD 3.1 Antall innlegg per måned: 2016 vs. 2015 3.2 Antall innlegg per forum i 2016 3.3 Oppgang/nedgang i aktivitet per forum: 2016 vs. 2015 3.4 Antall innlegg per måned i 2016, rangert på forum 3.5 Antall innlegg år for år på 20 av de største foraene 3.6 Endring i aktivitet fra toppåret til 2016 på VGDs fora 3.7 Antall nye tråder (1999-2016) og antall aktive tråder (2015-2016) 3.8 Antall slettede innlegg (1999-2016)

4 DIVERSE TRIVIA OM VGD OG VGDS BRUKERE 4.1 Brukere med flest innlegg i 2016 4.2 Brukere med flest innlegg totalt (1999-2016) 4.3 Antall aktive brukere på VGD (1999-2016) 4.4 De mest/minst aktive dagene år for år på VGD 4.5 De mest aktive dagene på de største underforaene + 2016 4.6 På hvilke fora skrives de lengste/korteste innleggene? 4.7 Nye brukere (1999-2016) 4.8 Når på døgnet og hvilke ukedager er VGD mest aktivt? (1999-2016) 4.9 Hvor ofte skriver brukerne på VGD innlegg? 4.10 Øvrig trivia om VGD og VGDs brukere 4.11 Ønsker du statistikk om din egen karriere på VGD?

5 100 NORSKE DISKUSJONSFORA 5.1 Antall innlegg per kvartal: 2016 vs. 2015 5.2 Antall innlegg per forum i 2016 5.3 Oppgang/nedgang i aktivitet per forum: 2016 vs. 2015 5.4 Endring i aktivitet fra toppåret til 2016 på alle fora 5.5 Aktivitet blant norske Twitter-brukere

6 SPØRREUNDERSØKELSE OM VGD 6.1 Info og resultater 6.2 Kommentarer 6.3 Quiz i forbindelse med spørreundersøkelsen

7 VGD: EN STATUSSRAPPORT OG VEIEN VIDERE

1 FORORD

Dette er en årsrapport for VG Debatt. Den er skrevet som et privat initiativ fra meg, og det er således ikke å regne som en offisiell årsrapport. VG er ikke involvert i arbeidet.

Delen «Aktivitet på VGD» består av samme type innleggsstatistikk som har vært med i tidligere årsrapporter. Fjorårets rapport var spekket med historiske innleggstall og rapporten ble derfor i overkant lang. Jeg gjentar ikke alle de historiske tallene i år, så for ekstra bakgrunnsinformasjon henviser jeg til fjorårets årsrapport. Også i år er det med noen historiske innleggstall der det er relevant for sammenligningens skyld.

Under overskriften «Diverse trivia om VGD og VGDs brukere» er det aller meste av innholdet helt ny type informasjon. Det bygger videre på tråden «En analyse av VGD» fra august i fjor. Forskjellen nå er at jeg har tilgang på data fra alle de 45 millioner innleggene på VGD. Dette er VGD-bruker titan_sable sin fortjeneste. Han har nemlig laget et program som muliggjør analyse av alle innlegg som ligger i VGDs database. Oversikt over forfatter, forum, dato og klokkeslett gjør at man kan lage rapporter om nær sagt hva som helst. Her er det kun fantasien som setter grenser. I denne delen finner forhåpentligvis mange noe interessant. En stor takk til titan_sable som har muliggjort dette.

I tråden fra august ble noe av statistikken om VGDs brukere fjernet av moderator. Topplistene over brukere med flest innlegg fikk stå, men de mer smale trivia-opplysningene som gjaldt enkeltbrukere ble visst oppfattet som vel invaderende. Derfor vil trivia som omhandler enkeltbrukere være anonymisert.

Videre er det informasjon om aktiviteten på totalt 100 norske diskusjonsfora (hvorav 80 av dem fremdeles eksisterer). Det fokuseres på tallene fra 2016 med relevante sammenligner fra tidligere år. For mer historisk informasjon kan denne tråden fra i fjor vår leses. Jeg har også tatt en liten titt på aktiviteten blant norske Twitter-brukere.

I neste punkt kommer resultater fra en helt fersk spørreundersøkelse om VGD. Her vil jeg rette en stor takk til alle de 628 personene som gjennomførte spørreundersøkelsen.

Til slutt kommer en generell sammenfatning om status på VGD.

For at denne årsrapporten ikke skal bli alt for lang her i VGD, har jeg lagt ut mange av de lengste listene på eksterne sider. Her følger det med lenker underveis. Jeg har også prøvd å spare litt plass her i VGD ved å føre opp noen av listene i doble rader. Jeg fått årsrapporten inn i fire innlegg, mot seks innlegg i fjor.

God lesning.

2 INNLEDNING

Aktiviteten på VGD år for år (rundet av til nærmeste tusen)

År Innlegg Aktive brukere 1999 65 000 2 385 2000 294 000 4 505 2001 996 000 18 260 2002 2 077 000 16 947 2003 2 566 000 15 619 2004 3 355 000 20 801 2005 3 496 000 19 998

2006 3 960 000 21 678 2007 3 647 000 19 982 2008 2 683 000 18 749 2009 3 242 000 22 057 2010 3 704 000 19 428

2011 3 983 000 13 245 2012 3 526 000 11 358 2013 2 930 000 9 729 2014 2 174 000 7 636 2015 1 604 000 6 539

2016 1 333 000 5 706

2011, det første året jeg skrev årsrapport her på VGD, er også året det ble skrevet flest innlegg på VGD. Etter dette har innleggstallene sunket hvert år. 2016 endte på 1 333 098 innlegg, som er en nedgang på 271 223 innlegg (16,9 prosent) fra 2015. Bare siden 2014 er nedgangen på 38,7 prosent. Nedgangen fra rekordåret 2011 er 66,5 prosent. I 2011 ble det skrevet 10 912 innlegg i snitt hver dag, mens i 2016 ble det skrevet 3 642 innlegg hver dag. Innleggsaktiviteten på VGD er den laveste siden 2001.

I 2016 ble det skrevet innlegg fra 5 706 brukere, noe som er 833 færre enn i 2015. Toppen ble nådd i 2009 da det ble skrevet innlegg fra over 22 000 brukere. På denne tiden var det nok generelt større utskifting av nick, så reelle antall brukere er nok nærmere sannheten i dag enn da rundt 20 000 nick var i bruk per år. Det har vært 162 000 brukere som har skrevet innlegg på VGD siden 1999. 45 300 av dem har skrevet innlegg på Politikk – Norsk. I 2016 var det 1 467 brukere med over 100 innlegg. Hele 2 871 av brukerne skrev under 10 innlegg.

VGD består i dag av 94 åpne underfora (fire underfora er stengt). 69 av foraene har nedgang i aktiviteten fra 2015. Rekkefølgen på de fem mest aktive foraene er den samme som i 2015: Fotball – Premier League, Fotball – Norsk, Politikk – Norsk, Aktuelt og Fotball – Spill. Politikk – Norsk er forumet med desidert størst nedgang. I 2015 ble det skrevet over dobbelt så mange innlegg som i 2016.

Innleggene på sportsforaene sto for 57,9 % av innleggene i 2016. Aldri har andelen vært større. Den forrige rekorden var fra 1999 (52,8 %). Fotballforaene sto for 44,4 % av innleggene i 2016, identisk med rekorden fra 1999. Samfunnsforaene sto for 32,1 % av innleggene, noe som er den laveste andelen siden 2010. Totalt ble 90 % av innleggene skrevet på Sport + Samfunn. Her har andelen økt seks år på rad og har aldri vært så høy.

Det ble opprettet 11 300 nye tråder på VGD i 2016. I 2015 var tallet 15 700. I 2006 ble det opprettet hele 206 500 tråder. To brukere skrev over 10 000 innlegg i 2016. I 2015 var det fire brukere som gjorde dette. I 2010 var det 24 brukere som skrev over 10 000 innlegg. 359 brukere skrev over 1 000 innlegg i 2016. Den mest aktive dagen på VGD i 2016 var søndag 14. august med 6 512 innlegg. Hele 3870 dager i VGD-historien har hatt flere innlegg enn det. Rekorden er 17 589 innlegg (13. mai 2012). Bare 26 dager hadde over 5 000 innlegg i 2016. I 2015 var det 94. 79 dager hadde under 3 000 innlegg i 2016. Senest i 2014 var det kun to dager som hadde under 3 000 innlegg (julaften og 1. juledag).

De tre foraene i 2016 som hadde i snitt de lengste innleggene var Innvandring, Rasisme og Flerkultur, Religion og livssyn og Politikk – Norsk. I motsatt ende finner vi flere av sportsforaene. Det var 1 811 nye brukere som skrev innlegg på VGD i 2016. I 2015 var det 2 334 nye brukere og i 2010 var det 11 813 nye brukere. De nye brukerne i 2016 skrev 73 800 innlegg, noe som tilsvarer 5,6 % av alle innlegg. Senest i 2013 sto de nye brukerne for hele 513 000 innlegg, noe som var 18 % av alle innleggene. Hele 82 % av de nye brukerne i 2016 skrev under 10 innlegg. Det var 918 brukere som skrev innlegg i alle de 12 månedene i 2016. 113 brukere skrev innlegg i over 300 av årets dager. 451 brukere gjorde comeback på VGD i 2016 (eksisterende brukere som ikke skrev innlegg i 2015). En av dem gjorde comeback etter 10 år.

På 80 av de største diskusjonsforaene i Norge ble det skrevet totalt 8,5 millioner innlegg. Det er en nedgang på 10,9 % fra i fjor. Nedgangen fra toppåret 2007 er på 63,3 %. VGD var det tredje største forumet i Norge i 2016, slått av Babyverden og Kvinneguiden.

Spørreundersøkelsen om VGD viser blant annet at det store flertallet av brukerne, ikke overraskende er menn (hele 94 %). Den viser også at 25 % synes debattnivået på VGD er bra (0,5 % synes det er "svært bra" og 24,5 % synes det er "ganske bra"). 74,7 % sier de bruker VGD daglig.

Dette var noen få smakebiter på hva som er i vente nedover i innlegget.

3 AKTIVITET PÅ VGD

3.1 ANTALL INNLEGG PER MÅNED: 2016 VS. 2015

Mnd 2016 2015 Nedgang
Jan 123 154 164 776 -41 622 (-25,3 %) Feb 110 597 144 551 -33 954 (-23,5 %) Mar 112 645 148 714 -36 069 (-24,3 %)

Apr 120 419 136 846 -16 427 (-12,0 %) Mai 121 661 142 796 -21 135 (-14,8 %) Jun 97 895 113 844 -15 949 (-14,0 %)

Jul 109 651 121 699 -12 048 (-9,9 %) Aug 134 438 140 472 -6 034 (-4,3 %) Sep 109 690 128 781 -19 091 (-14,8 %)

Okt 104 166 125 368 -21 202 (-16,9 %) Nov 95 290 126 560 -31 270 (-24,7 %) Des 93 492 109 914 -16 422 (-14,9 %)

1. kvart. 346 396 458 041 -111 645 (-24,4 %) 2. kvart. 339 975 393 486 -53 511 (-13,6 %) 3. kvart. 353 779 390 952 -37 173 (-9,5 %) 4. kvart. 292 948 361 842 -68 894 (-19,0 %)

Totalt 1 333 098 1 604 321 -271 223 (-16,9 %)

Kommentar Også i 2016 faller innleggstallet samtlige måneder fra året før. Forrige gang innleggstallet økte fra samme måned året før, var i desember 2011.

3.2 ANTALL INNLEGG PER FORUM I 2016

(1-15) 229 921 Fotball - Premier League 202 986 Fotball - Norsk 136 444 Politikk - Norsk 110 654 Aktuelt 80 158 Fotball - Spill 53 565 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 46 070 Politikk - Internasjonal 42 850 Tipping, Odds, Spill og Poker 42 800 Fotball - Internasjonal 39 620 Vintersport 32 575 Fotball – EM 2016 28 191 Bil 23 851 Religion og livssyn 23 747 Amerikanske Idretter 21 890 TV-program

(16-30) 20 365 Historie 20 289 Sykkel 18 651 UFO og Alternative Teorier 15 557 Ishockey 11 147 Språk 10 489 Spill 9 837 Musikk 9 403 Midtøsten 9 075 Film 8 518 Håndball 7 582 OL 7 173 Mat og Drikke 6 759 Sjakk 6 271 Miljø og Klima 4 415 Tennis

(31-50) 4 112 Boksing, Kampsport og MMA 3 530 Sport generelt 2 936 Fotball - Øvrig Britisk 2 916 Trening og Kosthold 2 709 Reisetips 2 493 Jobb og Utdanning 2 471 Wrestling 2 311 Media 1 887 Data og Internett 1 715 Helse 1 523 Vitenskap 1 474 Jul og høytid 1 449 Likestilling 1 343 Norge og EU 1 326 VG Debatt 1 192 Datahjelp 1 085 Økonomi 1 014 Jus 888 Hus, Hage og Oppussing 656 Sex

(51-70) 609 Tippekonkurranser 550 Idol 534 Mobil, iPod og dingser 462 Forsvar 433 Alle snakker om været ... 396 Foto, Video, Hifi, DVD m.m. 363 Hip Hop 323 Barn og Foreldre 289 Litteratur 286 Luftfart og Samferdsel 278 Terrorangrepet 22. juli 235 Filosofi 218 Golf 173 Boligkjøp og Leie 161 Psykologi 138 Astronomi 133 Humor 130 Kjærester og Samboere 117 Forelskelse 108 Samliv generelt

(71-98) 83 Dyr 82 Uteliv 63 Motorsykkel 58 Jakt, Fiske og Friluftsliv 57 Alternativt Livssyn 43 Kjærlighetssorg 41 Mote og Livsstil 40 Jazz 33 Backstage (Stengt forum) 32 Ideologi 32 Spør en musiker 29 Båt og Sjø 28 Motorsport 26 Shopping 25 Tegneserier 19 Valg 2009 15 Trav 14 YouTube 13 Graviditet 12 Fotball - Garderoben 12 Hobby 8 Quiz 8 Lister 6 Kunst 5 Russ 0 Kjærester (Stengt forum) 0 Utroskap (Stengt forum) 0 Drept av sine menn! (Stengt forum)

3.3 OPPGANG/NEDGANG I AKTIVITET PER FORUM: 2016 VS. 2015

Oppgang/nedgang i antall innlegg

(1-15) 32 552 Fotball - EM 2016 9 498 Tipping, Odds, Spill og Poker 7 530 OL 5 828 Sjakk 3 015 Politikk - Internasjonal 3 006 Håndball 2 238 Bil 2 220 Amerikanske Idretter 2 163 Boksing, Kampsport og MMA 1 037 Film 969 Wrestling 892 Tennis 511 Idol 223 Likestilling 92 Fotball - Øvrig Britisk

(16-30) 77 Golf 67 Terrorangrepet 22. juli 21 Motorsport 20 Backstage 15 Båt og Sjø 14 Valg 2009 10 Luftfart og Samferdsel 1 Kjærester 0 Drept av sine menn! 0 Utroskap -2 Jakt, Fiske og Friluftsliv -3 Graviditet -3 Russ -3 Spør en musiker -4 Hobby

(31-50) -5 Kjærlighetssorg -6 Lister -6 Quiz -7 Filosofi -10 YouTube -21 Shopping -22 Kunst -26 Alternativt Livssyn -27 Fotball - Garderoben -35 Jul og høytid -42 Boligkjøp og Leie -43 Tegneserier -44 Mote og Livsstil -47 Kjærester og Samboere -66 Astronomi -71 Motorsykkel -87 Samliv generelt -99 Forelskelse -135 Alle snakker om været ... -155 Mobil, iPod og dingser

(51-70) -157 Litteratur -166 Dyr -171 Jus -172 Humor -191 Jazz -196 Psykologi -203 Tippekonkurranser -280 Hip Hop -290 Hus, Hage og Oppussing -313 Forsvar -349 Datahjelp -370 Barn og Foreldre -413 Foto, Video, Hifi, DVD m.m. -427 Sex -477 Data og Internett -506 Trav -701 Økonomi -715 Helse -829 VG Debatt -851 Ideologi

(71-98) -856 Vintersport -1 110 Vitenskap -1 315 Reisetips -1 342 Uteliv -1 436 Sport generelt -1 598 Spill -2 330 Språk -2 520 Trening og Kosthold -2 899 UFO og Alternative Teorier -2 944 Mat og Drikke -3 485 Media -4 010 Sykkel -4 171 Jobb og Utdanning -5 298 Norge og EU -5 667 Innvandring, Rasisme og Flerkultur -5 704 TV-program -5 951 Musikk -6 725 Midtøsten -6 998 Fotball - Spill -7 078 Ishockey -11 148 Miljø og Klima -14 510 Historie -16 239 Religion og livssyn -27 607 Aktuelt -29 614 Fotball - Internasjonal -30 183 Fotball - Norsk -41 552 Fotball - Premier League -82 979 Politikk - Norsk

Kommentar Det er seks fora som øker innleggstallene med over 2 500 innlegg, men fem av disse foraene må sies å være usammenlignbare med 2015 grunnet Fotball-EM, sommer-OL, Håndball-EM for menn, sjakk-VM og det amerikanske presidentvalget. 27 fora har nedgang på mer enn 1 000 innlegg, 8 av dem på mer enn 10 000.

Oppgang/nedgang i prosent

Kun fora som hadde over 2 000 innlegg i 2015 er med i denne oversikten. Det vil si 38 fora.

Oppgang/ Nedgang 2015 2016 Forum 54,5 % 5 512 8 518 Håndball 28,5 % 33 352 42 850 Tipping, Odds, Spill og Poker 25,3 % 3 523 4 415 Tennis 12,9 % 8 038 9 075 Film 10,3 % 21 527 23 747 Amerikanske Idretter 8,6 % 25 953 28 191 Bil 7,0 % 43 055 46 070 Politikk - Internasjonal 3,2 % 2 844 2 936 Fotball - Øvrig Britisk

-2,1 % 40 476 39 620 Vintersport -8,0 % 87 156 80 158 Fotball - Spill -9,6 % 59 232 53 565 Innvandring, Rasisme og Flerkultur -12,9 % 233 169 202 986 Fotball - Norsk -13,2 % 12 087 10 489 Spill -13,5 % 21 550 18 651 UFO og Alternative Teorier -15,3 % 271 473 229 921 Fotball - Premier League -16,5 % 24 299 20 289 Sykkel -17,3 % 13 477 11 147 Språk -20,0 % 138 261 110 654 Aktuelt -20,2 % 2 364 1 887 Data og Internett -20,7 % 27 594 21 890 TV-program

-28,9 % 4 966 3 530 Sport generelt -29,1 % 10 117 7 173 Mat og Drikke -29,4 % 2 430 1 715 Helse -31,3 % 22 635 15 557 Ishockey -32,7 % 4 024 2 709 Reisetips -37,7 % 15 788 9 837 Musikk -37,8 % 219 423 136 444 Politikk - Norsk -38,5 % 2 155 1 326 VG Debatt -40,5 % 40 090 23 851 Religion og livssyn -40,9 % 72 414 42 800 Fotball - Internasjonal -41,6 % 34 875 20 365 Historie -41,7 % 16 128 9 403 Midtøsten -42,2 % 2 633 1 523 Vitenskap -46,4 % 5 436 2 916 Trening og Kosthold -60,1 % 5 796 2 311 Media -62,6 % 6 664 2 493 Jobb og Utdanning -64,0 % 17 419 6 271 Miljø og Klima -79,8 % 6 641 1 343 Norge og EU

3.4 ANTALL INNLEGG PER MÅNED I 2016, RANGERT PÅ FORUM

Se her for en fullstendig oversikt over alle de 98 foraene, med et bedre oppsett enn listene oppført under.

Her er topp 10 per måned

Januar 2016 21 554 Fotball - Premier League 13 086 Politikk - Norsk 11 465 Aktuelt 11 238 Fotball - Norsk 9 080 Vintersport 7 997 Fotball - Spill 6 166 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 4 021 UFO og Alternative Teorier 3 622 Fotball - Internasjonal 3 455 Amerikanske Idretter

Februar 2016 23 421 Fotball - Premier League 15 857 Politikk - Norsk 11 994 Fotball - Norsk 8 080 Aktuelt 5 915 Fotball - Spill 5 208 Vintersport 4 771 Fotball - Internasjonal 4 367 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 4 259 Politikk - Internasjonal 2 646 UFO og Alternative Teorier

Mars 2016 22 217 Fotball - Premier League 15 710 Fotball - Norsk 11 284 Politikk - Norsk 8 735 Aktuelt 7 642 Vintersport 6 134 Fotball - Spill 4 981 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 4 256 Politikk - Internasjonal 4 215 Fotball - Internasjonal 2 918 Bil

April 2016 20 070 Fotball - Norsk 20 065 Fotball - Premier League 15 867 Politikk - Norsk 7 968 Fotball - Spill 7 689 Aktuelt 6 221 Fotball - Internasjonal 5 671 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 4 559 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 256 Religion og livssyn 3 147 Bil

Mai 2016 27 285 Fotball - Norsk 23 309 Fotball - Premier League 13 770 Politikk - Norsk 9 281 Aktuelt 6 386 Fotball - Internasjonal 5 963 TV-program 5 327 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 3 177 Fotball - Spill 3 116 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 095 Religion og livssyn

Juni 2016 24 791 Fotball - EM 2016 9 779 Fotball - Norsk 9 304 Aktuelt 9 193 Politikk - Norsk 8 567 Fotball - Premier League 4 154 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 896 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 3 182 Politikk - Internasjonal 2 607 Religion og livssyn 2 355 Bil

Juli 2016 22 913 Fotball - Norsk 15 167 Fotball - Premier League 13 279 Aktuelt 9 981 Politikk - Norsk 9 717 Sykkel 7 245 Fotball - EM 2016 3 360 Politikk - Internasjonal 2 743 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 2 533 Fotball - Spill 2 117 Fotball - Internasjonal

August 2016 27 373 Fotball - Norsk 27 128 Fotball - Premier League 13 850 Aktuelt 9 668 Fotball - Spill 7 456 Politikk - Norsk 7 408 OL 5 384 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 5 136 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 625 Politikk - Internasjonal 3 104 Fotball - Internasjonal

September 2016 18 807 Fotball - Premier League 18 283 Fotball - Norsk 11 248 Aktuelt 10 372 Fotball - Spill 8 770 Politikk - Norsk 5 039 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 4 528 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 511 Politikk - Internasjonal 3 281 Amerikanske Idretter 2 930 UFO og Alternative Teorier

Oktober 2016 19 035 Fotball - Norsk 16 880 Fotball - Premier League 9 670 Politikk - Norsk 9 191 Fotball - Spill 6 594 Vintersport 5 354 Aktuelt 5 228 Politikk - Internasjonal 3 078 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 2 858 Tipping, Odds, Spill og Poker 2 829 Amerikanske Idretter

November 2016 13 847 Fotball - Premier League 12 875 Fotball - Norsk 8 950 Politikk - Norsk 7 725 Politikk - Internasjonal 6 833 Fotball - Spill 5 750 Aktuelt 4 338 Tipping, Odds, Spill og Poker 4 233 Sjakk 3 963 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 2 988 UFO og Alternative Teorier

Desember 2016 18 959 Fotball - Premier League 12 560 Politikk - Norsk 8 387 Fotball - Spill 6 619 Aktuelt 6 431 Fotball - Norsk 5 424 Vintersport 5 266 Tipping, Odds, Spill og Poker 3 059 Politikk - Internasjonal 2 950 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 2 519 Amerikanske Idretter

3.5 ANTALL INNLEGG ÅR FOR ÅR PÅ 20 AV DE STØRSTE FORAENE

Politikk - Norsk Politikk - Internasjonal
2000 33 400 2000 6 700 2001 182 600 2001 82 700 2002 261 200 2002 85 300 2003 218 400 2003 134 800 2004 227 800 2004 141 500 2005 272 200 2005 94 500 2006 349 400 2006 96 800 2007 331 900 2007 98 700 2008 280 300 2008 71 400 2009 432 400 2009 68 100 2010 346 000 2010 61 200 2011 503 200 2011 73 300 2012 495 000 2012 64 400 2013 476 000 2013 40 900 2014 258 300 2014 49 400 2015 219 400 2015 43 100 2016 136 400 2016 46 100

Innvandring, Rasisme.. Aktuelt
2003 25 900 2006 37 300 2004 42 100 2007 58 600 2005 53 300 2008 72 000 2006 87 200 2009 143 200 2007 51 300 2010 165 500 2008 43 000 2011 215 400 2009 81 000 2012 204 200 2010 86 500 2013 173 600 2011 77 000 2014 148 700 2012 73 500 2015 138 300 2013 75 100 2016 110 700 2014 64 200 2015 59 200 2016 53 600

Religion og livssyn Historie
2000 18 600 2003 12 600 2001 21 200 2004 12 600 2002 33 300 2005 15 100 2003 32 600 2006 15 300 2004 57 800 2007 16 500 2005 67 100 2008 42 400 2006 67 400 2009 151 900 2007 93 100 2010 152 300 2008 97 900 2011 107 000 2009 134 900 2012 69 300 2010 148 800 2013 59 500 2011 156 600 2014 54 300 2012 124 000 2015 34 900 2013 115 400 2016 20 400 2014 60 000 2015 40 100 2016 23 900

Data og internett Bil
2000 2 100 2001 10 100 2001 19 400 2002 44 700 2002 59 900 2003 37 200 2003 69 700 2004 46 100 2004 74 400 2005 72 300 2005 83 300 2006 99 400 2006 38 800 2007 140 900 2007 20 500 2008 114 400 2008 13 500 2009 105 300 2009 12 600 2010 101 600 2010 10 600 2011 77 200 2011 9 300 2012 55 900 2012 8 900 2013 36 800 2013 5 800 2014 28 700 2014 3 100 2015 26 000 2015 2 400 2016 28 200 2016 1 900

Fotball - Norsk Fotball - Premier League
2000 40 600 2000 62 900 2001 68 900 2001 196 100 2002 152 900 2002 358 600 2003 169 500 2003 508 200 2004 297 700 2004 610 400 2005 402 400 2005 590 900 2006 389 600 2006 577 500 2007 410 900 2007 627 000 2008 288 700 2008 465 800 2009 320 800 2009 512 100 2010 344 900 2010 521 500 2011 338 600 2011 598 000 2012 288 500 2012 510 400 2013 259 500 2013 446 100 2014 208 000 2014 423 200 2015 233 200 2015 271 500 2016 203 000 2016 229 900

Fotball - Internasjonal Fotball - Spill
2000 4 300 2002 28 500 2001 22 100 2003 51 400 2002 64 600 2004 32 900 2003 95 900 2005 101 200 2004 168 500 2006 31 300 2005 202 800 2007 52 900 2006 202 300 2008 32 700 2007 221 300 2009 32 700 2008 184 500 2010 36 900 2009 245 300 2011 112 300 2010 226 000 2012 228 200 2011 261 600 2013 174 600 2012 226 900 2014 107 900 2013 221 300 2015 87 200 2014 133 700 2016 80 200 2015 72 400 2016 42 800

Ishockey Vintersport
2000 32 600 2002 1 400 2001 72 800 2003 9 900 2002 33 100 2004 10 100 2003 2 900 2005 11 200 2004 6 900 2006 9 600 2005 3 700 2007 33 000 2006 10 400 2008 19 300 2007 18 800 2009 29 400 2008 16 800 2010 32 300 2009 22 300 2011 49 800 2010 64 600 2012 37 100 2011 69 600 2013 46 200 2012 40 700 2014 22 800 2013 37 400 2015 40 500 2014 25 400 2016 39 600 2015 22 600 2016 15 600

Alle sportsfora Alle fotballfora
2000 141 700 2000 107 700 2001 370 200 2001 287 000 2002 685 000 2002 631 300 2003 900 600 2003 847 300 2004 1 281 300 2004 1 186 100 2005 1 449 300 2005 1 339 800 2006 1 443 500 2006 1 289 300 2007 1 499 600 2007 1 337 700 2008 1 136 700 2008 1 008 900 2009 1 282 100 2009 1 132 000 2010 1 611 000 2010 1 351 300 2011 1 650 900 2011 1 402 700 2012 1 570 500 2012 1 337 000 2013 1 315 400 2013 1 110 800 2014 1 129 900 2014 858 800 2015 829 300 2015 667 100 2016 771 700 2016 591 400

Sex Sykkel
2001 9 000 2002 2 700 2002 27 500 2003 9 200 2003 37 700 2004 21 100 2004 47 900 2005 24 400 2005 41 400 2006 23 400 2006 38 200 2007 28 100 2007 22 400 2008 13 400 2008 8 500 2009 27 800 2009 16 600 2010 34 100 2010 11 500 2011 32 100 2011 11 900 2012 26 100 2012 6 400 2013 40 100 2013 2 500 2014 23 000 2014 1 600 2015 24 300 2015 1 100 2016 20 300 2016 700

Musikk TV-program
2000 20 600 2001 11 500 2001 105 000 2002 28 300 2002 192 600 2003 44 700 2003 223 100 2004 60 300 2004 189 400 2005 55 400 2005 142 200 2006 44 000 2006 150 600 2007 36 300 2007 99 400 2008 29 000 2008 79 300 2009 38 300 2009 61 600 2010 44 700 2010 79 900 2011 50 200 2011 103 300 2012 43 200 2012 56 500 2013 37 300 2013 50 700 2014 31 500 2014 43 000 2015 27 600 2015 15 800 2016 21 900 2016 9 800

Film Quiz
2000 2 600 2005 15 500 2001 18 900 2006 10 300 2002 39 200 2007 3 500 2003 58 900 2008 13 700 2004 89 200 2009 37 900 2005 56 900 2010 44 600 2006 46 200 2011 59 500 2007 39 100 2012 34 700 2008 30 800 2013 40 700 2009 31 600 2014 3 500 2010 26 900 2015 14 2011 36 600 2016 8 2012 34 700 2013 25 600 2014 11 600 2015 8 000 2016 9 100

Her er en oversikt over innleggstall år for år på alle VGDs 98 fora.

3.6 ENDRING I AKTIVITET FRA TOPPÅRET TIL 2016 PÅ VGDS FORA

Se oversikt her.

I oversikten har jeg har med alle fora med over 40 000 innlegg totalt. Det er 60 fora. Hele 41 av de 60 foraene har en nedgang på mer enn 75 % fra sitt rekordår til 2016. 25 av foraene har en nedgang på over 90 %(!). Tipping, Odds, Spill og Poker setter faktisk ny innleggsrekord i 2016. Det er kun fem fora som har en nedgang på under 50 %. Det er Vintersport, Amerikanske Idretter, Innvandring, Rasisme og Flerkultur, Aktuelt og Sykkel.

De 60 foraene sine toppår fordeler seg slik 2001 1 2002 2 2003 5 2004 9 2005 3 2006 8 2007 2 2009 6 2010 4 2011 8 2012 10 2013 1 2016 1

3.7 ANTALL NYE TRÅDER (1999-2016) OG ANTALL AKTIVE TRÅDER (2015-2016)

Antall nye tråder opprettet 1999-2016 1999 9 300 2000 31 400 2001 90 700 2002 170 500 2003 245 400 2004 200 300 2005 188 800 2006 206 500 2007 180 100 2008 116 300 2009 97 100 2010 85 900 2011 73 400 2012 52 100 2013 38 100 2014 22 100 2015 15 700 2016 11 300

Antall nye tråder opprettet måned for måned i 2016 Jan 1 227 Feb 1 062 Mar 1 018 Apr 1 041 Mai 914 Jun 795 Jul 790 Aug 924 Sep 896 Okt 899 Nov 842 Des 877

Antall nye tråder opprettet per forum i 2016 1 441 Politikk - Norsk 1 010 Fotball – Norsk

991 Aktuelt 898 Bil 599 Musikk 554 Fotball - Premier League 301 Fotball - Internasjonal 279 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 220 Politikk - Internasjonal 213 Vintersport 205 Data og Internett 194 Reisetips 185 Datahjelp 180 Miljø og Klima 169 Jobb og Utdanning 160 TV-program 159 Mat og Drikke 151 Religion og livssyn 136 Historie 131 Media 130 Jus 130 Økonomi 123 Sykkel 116 Spill 113 Hus, Hage og Oppussing 109 Fotball - EM 2016 109 Film 103 Helse

92 Mobil, iPod og dingser 69 UFO og Alternative Teorier 62 Fotball - Spill 61 Språk 59 Amerikanske Idretter 53 Midtøsten 52 Foto, Video, Hifi, DVD m.m. 49 Håndball 49 VG Debatt 41 Boksing, Kampsport og MMA 40 Litteratur 39 Vitenskap 39 OL 38 Sex 37 Forsvar 34 Trening og Kosthold 33 Boligkjøp og Leie 32 Norge og EU 32 Ishockey 31 Tipping, Odds, Spill og Poker 29 Forelskelse 28 Barn og Foreldre 26 Hip Hop 25 Motorsykkel 25 Tennis 23 Luftfart og Samferdsel 23 Likestilling 23 Tippekonkurranser 22 Kjærester og Samboere 22 Samliv generelt 22 Dyr 21 Sjakk 19 Psykologi 18 Alle snakker om været ... 18 Fotball - Øvrig Britisk 18 Mote og Livsstil 17 Sport generelt 13 Jakt, Fiske og Friluftsliv 12 Filosofi 12 Humor 10 Shopping

9 Wrestling 9 Golf 9 Spør en musiker 9 Hobby 8 Astronomi 8 Kjærlighetssorg 7 Båt og Sjø 7 Uteliv 7 Alternativt Livssyn 6 Fotball - Garderoben 6 Tegneserier 5 Jul og høytid 4 YouTube 3 Terrorangrepet 22. juli 3 Ideologi 3 Motorsport 3 Graviditet 3 Idol 3 Kunst 2 Trav 2 Russ 1 Jazz 1 Quiz 1 Lister

0 Kjærester 0 Utroskap 0 Drept av sine menn! 0 Valg 2009 0 Backstage

Antall aktive tråder på 20 av de mest aktive foraene i 2015 og 2016

2016 2015 Forum 1 527 2 689 Politikk - Norsk 1 072 1 357 Aktuelt 1 145 1 201 Fotball - Norsk 1 143 1 139 Bil

674 748 Fotball - Premier League 377 506 Fotball - Internasjonal 320 466 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 292 386 TV-program 206 359 Miljø og Klima 266 352 Politikk - Internasjonal 197 325 Religion og livssyn 261 317 Vintersport 168 199 Historie 142 194 Sykkel 90 122 Fotball - Spill 106 114 UFO og Alternative Teorier 48 111 Tipping, Odds, Spill og Poker 67 109 Midtøsten 79 94 Amerikanske Idretter 63 77 Ishockey 8 243 10 865 Sum på disse 20 foraene

3.8 ANTALL SLETTEDE INNLEGG (1999-2016)

I parentes står andelen slettede innlegg hvert år

1999 9 600 (14,7 %) 2000 29 700 (10,1 %) 2001 24 200 (2,4 %) 2002 80 400 (3,9 %) 2003 126 300 (4,9 %) 2004 30 200 (0,9 %) 2005 36 600 (1,0 %) 2006 93 200 (2,4 %) 2007 74 200 (2,0 %) 2008 35 000 (1,3 %) 2009 35 900 (1,1 %) 2010 56 900 (1,5 %) 2011 81 400 (1,6 %) 2012 57 800 (1,6 %) 2013 78 800 (2,7 %) 2014 72 200 (3,3 %) 2015 34 000 (2,1 %) 2016 22 000 (1,6 %)

En teknisk redegjørelse for helt spesielt interesserte: Fra 2014 har jeg regnet ut slettede innlegg ved å se på innleggstellerne på VGs forside og sammenlignet det med den ID-en hvert innlegg består av (så har jeg sammenlignet avviket i løpet av året). For årene før 2014 kan man enkelt finne det ut ved å bruke VGDs søkefunksjon, men grunnet en feil som oppsto i mai 2014 har det ikke vært mulig siden da. Det som er tilfellet f.o.m. mai 2014 er at redigerte innlegg ikke kommer opp når man bruker dato som søkekriterium. De redigerte innleggene «gjemmer seg» andre steder i innleggsdatabasen. For 2016 gir den tidligere utregningsmetoden i underkant av 7 000 slettede innlegg. Men nå som jeg har lastet ned alle innleggene viser det seg at det er flere innlegg som forsvinner fra databasen enn innleggstellerne indikerer.

Med den nye metoden kan jeg derfor også lokalisere de 15 000 ekstra slettede innleggene fra 2016. Tallene viser at det har blitt slettet 7 400 innlegg på Politikk – Norsk, 3 400 på Aktuelt, 2 100 på Innvandring, Rasisme og Flerkultur, 1 100 på Politikk – Internasjonal og 370 på Religion og Livssyn. På de øvrige foraene er det enten ikke avvik i det hele tatt, eller et avvik på noen titalls innlegg (maks et par hundre). Fordelingen på de 7 000 øvrige innleggene som er slettet vet jeg ikke. Kanskje disse innleggene i realiteten aldri ble skrevet? Eller det kan være innlegg som av tekniske årsaker ikke ble publisert? Forfatteren trykket «send», men innlegget forsvant av mystiske årsaker? Hva vet jeg, det er i alle fall ikke spor etter dem noe sted.

I en VG-sak fra oktober sa Øyvind Solstad følgende: Alle steder folk møtes på nettet, blir det krøll. Noen steder nesten ingenting, andre steder mye. VG får mellom 10 og 20 000 kommentarer og innlegg i døgnet på våre flater. Vi sletter vel kanskje 1-2% av disse, pga. spam, sjikane og andre ting. Det er ikke mye. New York Times og CNN sier de sletter henholdsvis 25 og 19 prosent av alle kommentarer, så nordmenn oppfører seg generelt veldig høflig og skikkelig mot hverandre, sier Solstad og opplyser at kollegaer i utenlandske medier alltid spør en gang til når han forteller hvor lite VG må ta bort.

53
100 svar

100 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

6347

2 19 653 1 96 469

Hvor mange forskjellige dager har VGDs brukere skrevet sine innlegg?

VGD har eksistert i 6358 dager.

Topp 10 4503, 4280, 4170, 4033, 4029, 4006, 3965, 3936, 3911, 3909, 3879, 3850, 3840, 3829, 3818

Dager Brukere 3 000-3 800 51 2 500-2 999 82 2 000-2 499 140 1000-1 999 959 500-999 1 875 100-499 9 071 10-99 25 245 4-9 18 720 3 9 000 2 19 603 1 77 342

4503 dager tilsvarer innlegg hver dag i 12 år og 4 måneder.

Hvor mange forskjellige måneder i 2016 skrev brukerne sine innlegg?

Måneder Brukere Andel 12 918 16,1 % 11 258 4,5 % 10 199 3,5 % 9 178 3,1 % 8 157 2,8 % 7 182 3,2 % 6 170 3,0 % 5 210 3,7 % 4 263 4,6 % 3 361 6,3 % 2 625 10,9 % 1 2 185 38,3 % Sum 5 706 100,0 %

Hvor mange forskjellige dager i 2016 skrev brukerne sine innlegg?

Topp 15 365, 363, 360, 360, 359, 359, 359, 358, 358, 357, 356, 356, 355, 354, 352

Dager Brukere 300-350 98 250-299 97 200-249 163 100-199 511 50-99 506 10-49 1 070 4-9 736 3 305 2 553 1 1 652

2016 besto av 366 dager. Det var altså ingen brukere som skrev innlegg alle dager, men det var en bruker som skrev innlegg 365 av 366 dager.

Hvor lang tid tar det før de månedlige brukerne skriver innlegg?

I 2016 har antall månedlige brukere vært fra 2478 (januar) til 2067 (desember). Snittet er 2301 brukere per måned. Denne oversikten viser hvor lang tid det går i snitt før de månedlige brukerne skriver et innlegg.

Dag Brukere totalt Økning Prosent Dag 1 668 --- 29,0 % Dag 2 945 277 41,1 % Dag 3 1134 189 49,3 % Dag 4 1241 107 54,0 % Dag 5 1325 84 57,6 % Dag 6 1396 71 60,7 % Dag 7 1460 64 63,5 % Dag 10 1625 165 70,7 % Dag 15 1856 231 80,7 % Dag 20 2029 173 88,2 % Dag 25 2179 150 94,7 % Dag 30 2300 121 100,0 %

Kommentar Etter dag 1 har rett under 30 % av de månedlige brukerne skrevet innlegg, allerede etter tre dager har halvparten av dem gjort det. Når halve måneden har gått har over 80 % av brukerne vært aktiv. Av de brukerne som kommer til å være aktiv i januar 2017, har antagelig 73-74 % av dem allerede skrevet minst ett innlegg.

4.9 ØVRIG TRIVIA OM VGD OG VGDS BRUKERE

Her er en del øvrig trivia som ikke passet inn/fikk plass i de overstående kategoriene.

Comeback blant VGD-brukere i 2016 * 1 bruker skrev sitt første innlegg siden 2006 * 3 brukere skrev sitt første innlegg siden 2008 * 10 brukere skrev sitt første innlegg siden 2009 * 10 brukere skrev sitt første innlegg siden 2010 * 23 brukere skrev sitt første innlegg siden 2011 * 39 brukere skrev sitt første innlegg siden 2012 * 102 brukere skrev sitt første innlegg siden 2013 * 263 brukere skrev sitt første innlegg siden 2014 * Totalt 451 comeback

Da Idol-Sandra fikk VGD til å koke I mars 2004 var det flere medier som skrev om hets av Idol-Sandra på VGD. Her er en artikkel fra VG 15. mars 2004. Med god hjelp av innlegg fra Idol-forumet ble det satt ny innleggsrekord nettopp denne dagen med 15 193 innlegg. I ettertid er det kun syv dager som har hatt flere innlegg. 1 859 forskjellige brukere skrev innlegg på VGD denne dagen. Dette er femte høyest i VGD-historien. I mars 2004 var det 2 233 brukere som skrev på Idol-forumet. Det er flere enn antall brukere på hele VGD i desember 2016. Ikke noe fora på VGD hadde så mange brukere i løpet av hele 2016 en gang (Fotball – Norsk mest med 1 749). 6820 brukere skrev innlegg på VGD i mars – smadring av den forrige rekorden på 4682. Kun mars 2007 har flere brukere i VGD-historien med 6836. Mange av de nye brukerne i mars 2004 sørget også for en solid økning i aktivitet på VGD generelt. Det ble nemlig satt en klar ny innleggsrekord med 349 900 innlegg, den forrige rekorden var på 254 000!

Hvor mange brukere har skrevet innlegg samtlige måneder fra: Januar 2002: 6 brukere (180 måneder på rad) Januar 2006: 52 brukere (132 måneder på rad) Januar 2010: 192 brukere (84 måneder på rad) Januar 2014: 564 brukere (36 måneder på rad)

Hvor ofte redigerer VGD-brukerne sine innlegg? Med utgangspunkt i de 892 brukerne som skrev minimum 300 innlegg i 2016, har jeg laget en oversikt over hvor mange innlegg hver bruker redigerte. 11 av brukerne redigerte over 50 % av innleggene sine (det høyeste tallet var 63,8 %). 203 brukere redigerer mindre enn 5 % av sine innlegg. Det er faktisk en bruker med over 2 000 innlegg som ikke redigerte et eneste av sine innlegg(!).

Innlegg per dag Siden denne versjonen av VGD ble opprettet 6. august 1999 har det gått 6358 dager. Slik fordeler de daglige innleggstallene seg.

16 dager med 15 000+ innlegg 1 448 dager med 10 000 – 14 999 innlegg 1 836 dager med 7 500 – 9 999 innlegg 1 298 dager med 5 000 – 7 499 innlegg 1 006 dager med 2 500 – 4 999 innlegg 281 dager med 1 000 – 2 499 innlegg 459 dager med under 1000 innlegg

Daglig innleggssnitt – nedgang hver eneste dag siden 22. mars 2015 VGD nådde sitt høyeste daglige innleggssnitt 9. juni 2013. Med daglig innleggssnitt mener jeg antall innlegg skrevet i snitt per dag siden starten i august 1999. 9. juni 2013 nådde det daglige innleggssnittet sin topp med 7 722 innlegg. VGD hadde da hatt nedgang i aktiviteten i over et år, men det daglige innleggssnittet økte likevel noe etter innleggstoppen var nådd i 2011.

Forrige gang dette snittet økte, var 22. mars 2015. Før denne dagen var snittet 7 554,28. Det ble skrevet 7 571 innlegg denne dagen, noe som gjorde at snittet økte til 7554,29 – økning på 0,01, altså! Etter dette har snittet gått nedover samtlige dager og befinner seg per 31.12.16 på 7 178. I 2016 var ikke snittet i nærheten av å øke en eneste dag.

Hvor mange av brukerne skriver halvparten av innleggene per år? I 2016 sto de 206 mest aktive brukerne for halvparten av innleggene som ble skrevet på VGD. Sagt på en annen måte: 3,6 prosent av brukerne sto for 50 prosent av innleggene. Dette er tallene for noen tidligere år.

År Brukere 2003 348 2006 515 2009 419 2011 409 2012 375 2013 324 2014 289 2015 244 2016 206

Siden innleggstoppåret i 2011 ser vi at det er færre og færre brukere som må til for å dekke halvparten av alle innlegg. Det totale tallet fra 1999 og frem til i dag viser at 1 504 av de 162 000 brukerne har skrevet halvparten av alle innleggene.

Innlegg av ukjent bruker 19. mars 2000 skjedde det noe rart. Det ble skrevet to innlegg på Ishockey-forumet av en bruker uten navn. 21. august 2005 ble det også skrevet et innlegg av en bruker uten navn. Det var et innlegg fra Admin etter at VGD hadde vært stengt i nesten 4 timer etter en oppgradering. Disse tre innleggene er de eneste i VGDs database som står oppført uten forfatter.

Nick på VGD 160 330 starter med en bokstav 1 507 nick starter med et tall 269 nick starter med et spesialtegn 1 nick er helt blankt

VGD retro Hvordan så innleggstoppen ut hvis vi skrur tiden 10 år tilbake?

Innlegg alle år i VGD-historien I 1999 var det 2385 brukere som skrev innlegg på VGD. Denne listen viser frafallet blant disse 2385 brukerne år for år.

År Brukere Brukere som forsvant 1999 2 385 - 2000 676 1 709 2001 345 331 2002 223 122 2003 139 84 2004 82 57 2005 37 45 2006 31 6 2007 28 3 2008 22 6 2009 19 3 2010 17 2 2011 13 4 2012 10 3 2013 8 2 2014 5 3 2015 5 0 2016 5 0

Det er fem brukere igjen som har skrevet innlegg i alle VGD-årene. Ingen har falt fra etter 2013.

33 merkedager i VGD-historien knyttet til innleggstall 06.08.99 Innleggstallet på VGDs første dag er 96. Kun julaften samme år har hatt færre. 09.09.99 Første dag med over 500 innlegg (601).

29.03.00 Første dag med over 1 000 innlegg (1 024).

18.04.01 Første dag med over 2 000 innlegg (2 077). 31.05.01 Første måned med over 50 000 innlegg (62 698). 07.07.01 Foreløpig siste dag med under 1 000 innlegg (995) 12.07.01 Første dag med over 3 000 innlegg (3 151). 29.08.01 Første dag med over 4 000 innlegg (4 266). 12.09.01 Første dag med over 5 000 innlegg (5 159). 30.09.01 Første måned med over 100 000 innlegg (118 725). 22.11.01 Første dag med over 6 000 innlegg (6 477).

14.01.02 Første dag med over 7 000 innlegg (7 025). 21.01.02 Første dag med over 8/9 000 innlegg (9 241). 29.01.02 Første dag med over 10 000 innlegg (10 208).

31.01.03 Første måned med over 200 000 innlegg (209 469).

02.02.04 Første dag med over 11 000 innlegg (11 324). 12.03.04 Første dag med over 12 000 innlegg (12 286). 15.03.04 Første dag med over 13/14/15 000 innlegg (15 193). 31.03.04 Første måned med over 300 000 innlegg (349 888).

31.01.07 Innleggsrekord for en måned (390 580).

31.07.08 For første måned siden april 03 er innleggstallet under 200 000 (179 076).

11.09.11 Første dag med over 16 000 innlegg (16 089)

13.05.12 Første dag med over 17 000 innlegg (17 589 – All time high)

16.02.14 Foreløpig siste dag med over 10 000 innlegg (11 432) 24.12.14 For første dag siden 25.12.01 er innleggstallet under 2 000 (1 929) 31.12.14 For første måned siden juli 02 er innleggstallet under 150 000 (138 740).

22.03.15 Foreløpig siste dag med over 7 500 innlegg (7 571) 24.12.15 For første dag siden 08.07.01 er innleggstallet under 1 500 (1 342)

30.06.16 For første måned siden august 01, er innleggstallet under 100 000 (97 895). 14.08.16 Foreløpig siste dag med over 6 000 innlegg (6 512) 24.12.16 Laveste innleggstall siden 08.07.01 (1 266) 25.12.16 Laveste innleggstall siden 08.07.01 (1 206) 31.12.16 Laveste innleggstall per måned siden juli 2001 (93 492)

4.11 ØNSKER DU STATISTIKK OM DIN EGEN KARRIERE PÅ VGD?

Jeg har satt sammen med pakke med noen punkter jeg kan sjekke opp på de brukerne som måtte ønske det. Gi beskjed her i tråden, så sjekker jeg det opp.

Dette er hva jeg kan lage en oversikt over *Antall innlegg i 2016 + rangering *Antall innlegg totalt + rangering *Antall år, antall måneder og antall dager man har skrevet innlegg + rangering (både 2016 og totalt) *Hvor mange av innleggene man har redigert i 2016 + rangering hvis skrevet over 300 innlegg *Flest antall innlegg man har skrevet i løpet av en dag i 2016 *Diagram som viser hvilke ukedager og når på døgnet man poster innleggene i 2016 (pluss evt. ett år til.)

Jeg trenger selvsagt ikke sjekke alle punkter hvis det ikke er ønskelig. Ønsker man å motta infoen på mail kan det også ordnes.

Jeg tok meg den frihet å sjekke brukeren «VG Nett».

Innlegg 2016 130 (1309. plass)

Innlegg totalt 16 301 (399. plass)

Antall år med innlegg 16 (delt 10. plass)

Antall måneder med innlegg 189 (4. plass)

Antall dager med innlegg 3263 (41. plass)

Antall måneder med innlegg i 2016 12 (delt 1. plass)

Antall dager med innlegg i 2016 58 (delt 1271. plass)

Antall redigerte innlegg i 2016 19 av 130 (14,6 %)

Flest antall innlegg i løpet av en dag i 2015 17 (10. mars)

Flest antall innlegg i løpet av en dag i 2016 12 (30. juli)

Diagram som viser innlegg i 2016 fordelt på klokkeslett

For brukere med litt flere innlegg lager jeg mer detaljerte diagrammer som inneholder alle ukens syv dager.

Merk: Innleggstelleren hos brukeren VG Nett viser 18 658 innlegg, men det er åpenbart mange av innleggene den brukeren har skrevet opp gjennom årene som er fjernet. I VGDs søkefunksjon er brukeren kun oppført med 16 301 innlegg. Hos andre brukere er ikke avviket i nærheten av så stort. Noen brukere har et avvik på et par hundre, mens andre ikke har avvik i det hele tatt.

5 100 NORSKE DISKUSJONSFORA

For å finne den generelle utviklingen i aktiviteten på diskusjonsfora i Norge, har jeg sjekket innleggstallene år for år på totalt 100 fora. Dette er ikke de 100 største foraene i Norge, men det er mange nok store fora til at det bør gi en god pekepinn på aktivitetsutviklingen. 20 av de 100 foraene er i dag nedlagt, så vi står igjen med 80.

For mer bakgrunnsinformasjon: Se tråden «Diskusjonsfora i Norge: 1999-2016».

Innlegg på alle diskusjonsfora år for år (rundet av til nærmeste tusen)

År Innlegg Antall fora 1999 84 000 (4) 2000 706 000 (8) 2001 2 123 000 (19) 2002 4 914 000 (31) 2003 7 912 000 (48) 2004 12 589 000 (68) 2005 16 302 000 (80)

2006 23 040 000 (81) 2007 23 319 000 (83) 2008 21 850 000 (83) 2009 21 255 000 (85) 2010 20 875 000 (85)

2011 18 393 000 (87) 2012 13 827 000 (86) 2013 12 901 000 (84) 2014 10 967 000 (83) 2015 9 605 000 (82)

2016 8 555 000 (80)

Innleggstallene økte år for år frem til toppen ble nådd i 2007 med 23,3 millioner innlegg. Siden da har det vært nedgang hvert år. I 2016 ble det skrevet 8,55 millioner innlegg. Det er en nedgang på over 1 million innlegg fra 2015 (10,9 prosent). Nedgangen fra rekordåret 2007 er på over 14 millioner innlegg (63,3 prosent). Innleggstallene er de laveste siden 2003, men da var det kun 48 av de foraene jeg har sjekket som eksisterte.

5.1 ANTALL INNLEGG PER KVARTAL: 2016 VS. 2015

Kvartal 2016 2015 Nedgang
1. kvart. 2 271 300 2 583 400 -312 100 (-12,1 %) 2. kvart. 2 207 400 2 369 200 -161 800 (-6,8 %) 3. kvart. 2 073 400 2 391 200 -317 800 (-13,3 %) 4. kvart. 2 002 800 2 261 400 -258 600 (-11,4 %)

Totalt 8 554 900 9 605 200 -1 050 300 (-10,9 %)

5.2 ANTALL INNLEGG PER FORUM I 2016

Innleggstallene som står oppført nedover er ikke pinlig nøyaktige. På de største foraene kan realiteten være noen titalls eller maks et par hundre innlegg unna virkeligheten.

1 849 865 Babyverden.no 1 601 951 Kvinneguiden.no 1 333 098 VGD

765 121 HegnarOnline 667 969 Diskusjon.no 610 287 Barnimagen.no 140 842 Gaysir 112 947 Terrengsykkel.no 103 225 Elbilforum 103 015 Hundesonen 101 412 Baatplassen.no

74 057 DoktorOnline 73 167 Freak.no 65 581 Byggebolig.no 62 070 Milforum.net 52 336 Kammeret.no 50 916 Verdidebatt.no 50 357 Volvo Norway 47 178 Flyprat.no 44 463 Arkivverket 32 089 Friflyt.no 29 322 Slektsforum 28 930 Asiaforum.no 27 958 Gitarnorge 27 345 Fjellforum.no 22 013 Foto.no 19 876 Katteprat.net 19 148 Oddsnet.com 17 801 Volkswagen Norge 16 845 Fitnessbloggen.no 16 458 Oddsen.nu 12 261 Fluefiskesiden.no 11 691 Puckprat.com

9 497 Fiskersiden.no 8 741 Bilforumet.no 7 088 Golfsnakk.no 5 555 Modelflynytt 4 681 Battlefield.no 3 291 Treningsforum.no 1 530 Islam.no 1 441 Club Honda 1 120 Bike.no

975 fmnorge.com 628 Spill.no 247 Hestene.no 9 Footballunlimited.net 4 Root.no

169 975 supporterfora for norske fotballag (22 fora slått sammen) 148 558 supporterfora for engelske fotballag (11 fora slått sammen)

5.3 OPPGANG/NEDGANG I AKTIVITET PER FORUM: 2016 VS. 2015

Oppgang/nedgang i antall innlegg

118 844 HegnarOnline 19 160 Milforum.net 5 816 Friflyt.no 691 Oddsen.nu 397 Byggebolig.no 17 Puckprat.com 2 Root.no

-182 Bike.no -270 DoktorOnline -290 Hestene.no -872 Islam.no -929 Foto.no

-1 174 Spill.no -1 224 Club Honda -1 364 Fiskersiden.no -1 550 Golfsnakk.no -1 550 fmnorge.com -2 661 Bilforumet.no -2 943 Modelflynytt -3 611 Treningsforum.no -3 709 Battlefield.no -3 807 Arkivverket -3 976 Oddsnet.com -4 047 Volvo Norway -4 500 Footballunlimited.net -6 510 Fjellforum.no -7 261 Asiaforum.no -7 865 Flyprat.no -8 425 Baatplassen.no -9 143 Volkswagen Norge -9 443 Slektsforum

-10 959 Freak.no -12 748 Fluefiskesiden.no -12 843 Gitarnorge -13 960 Gaysir -19 041 Katteprat.net -20 746 Kammeret.no -21 057 Verdidebatt.no -25 805 Terrengsykkel.no -29 838 Elbilforum -40 707 Hundesonen -53 661 Babyverden.no -55 232 Fitnessbloggen.no -89 011 Diskusjon.no

-124 799 Barnimagen.no -254 267 Kvinneguiden.no -271 223 VGD

-34 942 supporterfora for norske fotballag (22 fora slått sammen) -17 011 supporterfora for engelske fotballag (11 fora slått sammen)

5.4 ENDRING I AKTIVITET FRA TOPPÅRET TIL 2016 PÅ ALLE FORA

Se her for følgende tre oversikter: 1. Innleggstall på alle fora, år for år, 1999-2016 2. Endring i aktivitet fra 2015 til 2016 på de forskjellige foraene. 3. Endring i aktivitet fra toppåret til 2016 på de forskjellige foraene

Kommentar Milforum øker sine innlegg med nesten 50 % fra 2015, og er således det forumet som skiller seg mest ut positivt. HegnarOnline har også en pen økning på 119 000 innlegg (18 %). De øker faktisk sine innleggstall for tredje året på rad – helt mot trenden for de andre foraene. Mange fora har en nedgang på mer enn 25 %.

Det er kun fem av foraene som har en nedgang på mindre enn 50 % fra sitt mest aktive år. Som oversikten viser er det flere fora som tidligere har hatt aktivitet på flere hundre tusen innlegg i året som nå nesten har dødd ut.

5.5 AKTIVITET BLANT NORSKE TWITTER-BRUKERE

Globalt nådde Twitter sin topp i 2013, men etter det har det gått jevnt nedover med aktiviteten. Det er vel grunn til å tro at aktiviteten blant nordmenn følger trenden for resten av verden sånn noenlunde.

For å finne ut litt om nordmenns aktivitet på Twitter har jeg sjekket ut bruken av ordet «diskutere». Det er selvsagt ikke den metoden som gir de mest gyldige svarene, men jeg vil si at hyppigheten av ordet «diskutere» nesten var overraskende konstant på VGD: I 2010 ble ordet brukt i hvert 135. innlegg, i 2011 hvert 131. innlegg, i 2012 hvert 134. innlegg, i 2013 hvert 139. innlegg, i 2014 hvert 139. innlegg og i 2015 hvert 132. innlegg.

Dette var antall treff ordet ga på Twitter per år 2010 3 700 2011 8 900 2012 15 900 2013 17 300 2014 13 800 2015 13 000 2016 8 700

Også i denne høyst uoffisielle målingen blir toppen nådd i 2013, så har det gått nedover siden da. Ganske stor nedgang fra 2015 til 2016. Tallene gir det samme bildet som aktiviteten for Twitter på verdensbasis, så jeg vil tro tallene kan gi et ok bilde på aktivitetsutviklingen blant nordmenn også.

Hva kan grunnen være til at aktiviteten på Twitter også synker? Er det Facebook som har tatt helt over?

6 SPØRREUNDERSØKELSE OM VGD

6.1 INFO OG RESULTATER

Info Spørreundersøkelsen ble linket til i en egen tråd på Aktuelt-forumet 26.12.16 kl. 21. Den var åpen for svar frem til 9. januar kl. 18. I løpet av denne perioden kom det inn 628 svar. Det ble reklamert for undersøkelsen i flere tråder rundt omkring på VGDs underfora. Undersøkelsen besto av 37 spørsmål og to valgfrie felt for ytterligere utdyping av sine tanker/meninger om VGD. På utdypingsspørsmålene kom det inn totalt 122 svar. Mange av dem korte, men også en del utfyllende.

628 svar er langt over hva jeg hadde håpet på. Det er omtrent det samme som antall brukere som skriver innlegg en gjennomsnittlig dag. I desember var det daglige snittet 592, i november 625. I hele desember var det 2 067 brukere som skrev innlegg på VGD. Tallene for januar vil antagelig være litt høyere enn i desember. Som svarene i undersøkelsen viser har det også kommet svar fra flere personer som kun leser på VGD.

I forbindelse med en masteroppgave ble det gjort en lignende undersøkelse på VGD i juni 2007. Den gangen var spørreundersøkelsen åpen fra 9. juni til 30. juni og det kom inn 1 250 svar. I juni 2007 var det 1 394 brukere som skrev innlegg en gjennomsnittlig dag, mens det var 5 589 brukere som skrev innlegg i løpet av hele måneden.

Basert på disse tallene kan vi derfor si at antall respondenter tilsvarer en litt større del av brukermassen denne gangen enn det gjorde i 2007.

Resultater fra spørreundersøkelsen

Her er resultatene i ren tekstform (mer detaljert)

Her er resultatene vist som diagrammer

6.2 KOMMENTARER

Her er noen kommentarer fra undersøkelsen og sammenligninger med undersøkelsen som ble gjort i 2007.

Personlige opplysninger Kanskje ikke overraskende er en stor andel av brukerne menn, hele 94,1 %. I undersøkelsen fra 2007 var det 92 % menn. Videre ser vi at 20-29 er den største aldersgruppen med 32 %. 57,5 % av brukerne er i alderen 20-39. Her ser vi en klar endring fra 2007. Den gangen var det 17,8 % under 18 år, nå er det 5,7 % som er under 20 (og 1,1 % av dem er under 16). I 2007 var 62,8 % av brukerne under 25 år. I 2007 var 4,9 % eldre enn 45 år, i år oppgir 14,5 % å være eldre enn 50. Ideelt sett burde jeg brukt samme svaralternativer for enda bedre sammenligning, men tallene viser uansett tydelig at det er betydelig færre brukere blant de aller yngste, mens det er flere over 50. Jeg tror man trygt kan konkludere med at gjennomsnittsalderen blant VGD-brukerne er en god del høyere i dag enn i 2007.

Nøyaktig 50 % oppgir å være i et forhold, mens 45,4 % er single. 83 % av de som er i et forhold er gift/samboer. 19,4 % oppgir å være student/skoleelev. I 2007 var det hele 53,3 % studenter/skoleelever. Av dagens brukere har 65,2 % høyere utdanning.

Dine vaner på VGD 97 % av respondentene startet å bruke VGD i 2014 eller tidligere. 75 % oppgir at de bruker VGD daglig. I 2007 gjaldt dette 83 %. 50 % sier de brukte mer tid på VGD tidligere, mens 41 % bruker VGD omtrent like mye som før. 57 % av de som bruker VGD mindre enn før sier det er fordi debattnivået er dårligere. 33 % oppgir mindre interesse som grunn.

68,9 % oppgir å bruke mest tid på sportsforaene, mens 22,1 % bruker mest tid på samfunnsforaene. Ser vi på den reelle innleggsaktiviteten i 2016, viser den at 58 % av innleggene ble skrevet på sportsforaene og 32 % på samfunnsforaene. Kun 1,4 % sier at det viktigste med å bruke VGD er å skrive egne innlegg. 59 % oppgir å lese andres innlegg som viktigst, mens 35 % mener begge deler er like viktig. 70 % sier de aldri har blitt utestengt fra VGD, mens 22 % har blitt utestengt en eller flere ganger.

På spørsmålet om hvor ofte man rapporterer upassende innlegg er svarene ganske like med undersøkelsen fra 2007. 2,7 % gjør det ofte (4,2 % i 2007), 26,3 % gjør det av og til (18,9 % i 2007), 32,8 % gjør det sjelden (31,1 % i 2007) og 38,2 % gjør det aldri (43,5 % i 2007). 47,5 % ville sluttet å skrive på VGD hvis man måtte skrive under fullt navn. 38 % av respondentene bruker Facebook/Twitter til å diskutere.

Ellers viser svarene at undersøkelsen har fanget opp mange brukere med varierende aktivitetsbruk. Spørsmålene om hvor ofte man bruker forumet, hvor mange underfora man bruker, hvor ofte man skriver innlegg, hvor mange innlegg man har skrevet totalt, har alle svar som er relativt jevnt fordelt.

Om VGD generelt 48,6 % mener debattnivået på VGD er dårligere nå enn det var tidligere, mens 39,8 % mener det er omtrent på samme nivå. 2,2 % mener det er bedre enn tidligere. 40,8 % oppfatter det generelle debattnivået som «verken bra eller dårlig», mens 24,8 % mener det er «ganske dårlig». 24,5 % mener det er «ganske bra». Totalt er det nøyaktig en fjerdedel som mener debattnivået på VGD er svært bra eller ganske bra.

9,3 % oppgir å være fornøyd med moderators jobb (13,6 % i 2007), 34,6 % er verken fornøyd eller misfornøyd (37,4 % i 2007), 18,3 % er ganske misfornøyd (19,9 % i 2007), mens 8,6 % er svært misfornøyd (15,8 % i 2007). Den største forskjellen ligger i de som ikke har grunnlag for å svare. Hele 29,3 % i år mot 13,2 % i 2007. 85 % mener det vil være trist hvis VGD blir lagt ned, noe 38 % tror vil skje innen tre år.

Har du noe å tilføye om dine brukervaner på VGD? Det som går igjen blant de som har skrevet noe på det spørsmålet, er at de skrev mer på VGD tidligere, men i større grad kun leser i dag. Noen skriver at de har mistet interessen fordi aktiviteten på de foraene de bruker mest har gått kraftig ned.

Har du noe å tilføye om VGD generelt? Her kom det inn betydelig flere svar enn på det forrige spørsmålet, og jeg må være ærlig å si at det aller meste hadde negativt fortegn. Over halvparten av de som svarte skriver at de, må en eller annen måte, ikke er fornøyd med modereringen. Det som går igjen er: For lav takhøyde for meninger, åpenbare troll for holde på over lang tid, en lite konsekvens linje i modereringen, mod er for streng, mod er for snill, mod er partisk etc.

Flere reagerer også på at det er mye hatsnakk/hatretorikk – at tonen i enkelte debatter kan bli i overkant tøff. Noen nevner også synkende nivå politikk-foraene fordi debattene ofte domineres av noen få brukere fra hver «leir». Det er også flere som sier de savner Backstage.

Her er noen utdrag fra kommentarer som kom inn

Jeg synes debattnivået er verre nå fordi jeg er litt lei av brukerbasen. Forumet har hatt en hard kjerne av brukere i åtte-ni år, men mangler den tilstrømningen av nye debattanter som tidligere bidro til at vi ikke bare satt og diskuterte de samme greiene med de samme folkene år etter år.

Kjipt at det har gått så mye nedover med VGD. Husker da jeg startet opp; da var det alltid mye liv og moro, uansett på døgnet. Var utrolig gøy å følge med i BS-trådene. Var noen legendariske tråder rundt om.

Ville vært trist om VGD ble lagt ned, fordi dette er en vane jeg har hatt i 15 år, det å være innom her regelmessig. Vil ikke gå så langt som til å si at det ville forandret livet mitt, men synes det er flott å ha et sted hvor jeg kan få utløp for meningene mine anonymt. Det kan man jo ikke i kommentarfelter på nettaviser eller på Facebook, for den saks skyld. I tillegg er det flott å ha et sted hvor det finnes likesinnede som deler interessene mine.

Bedre for ti år siden. Klisjeaktig nok. Vi var en flott gjeng på Backstage. Nå suger det balle og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg kommer innom en sjelden gang.

Moderator bør sette seg mer inn i brukerne for å kunne fjerne enkelte som utelukkende er der kun for å være et forstyrrende element i en ellers god diskusjon.

Debattnivået har dessverre gått betydelig nedover først og fremst fordi enkelte debattanter lager nærmest trolletråder der de får med seg tilsvarende debattanter på motsatt side og det gjør at de foraene jeg er mest på blir totalt dominert av disse trolletrådene. Dette har igjen ført til at de debattantene som kunne holdt et høyere nivå med logiske argumenter imot hverandre velger å forlate VGD.

Bare politikk og fotball igjen. Nesten ingen kvinner.

Samfunn vs. Sport Her er en oversikt over forskjellen i svarene blant de som er mest aktive på samfunnsforaene og de som er mest aktive på sportsforaene.

Jeg har tatt utgangspunkt i hva folk svarte på spørsmålet om hvilke temaer de leser/skriver mest om på VGD. 433 svarte sport og 139 svarte samfunn. På spørsmålet om hvilket enkeltforum man bruker mest tid på, så vi jo at fotballforaene skilte seg veldig ut, deretter fulgte aktuelt/politikk.

Det er ganske stor forskjell i alder mellom samfunn- og sportsbrukerne. På samfunnsforaene er 70 % over 40 år, mens på sportsforaene er 22 % over 40 år. Blant sportsfolket er 80 % innom VGD daglig, på samfunn gjelder det 64 %. Dobbelt så mange av samfunnsbrukerne som sportsbrukere bruker VGD mest på morgen/formiddagen. 56 % av de som skriver mest på samfunsforaene ville sluttet å bruke VGD hvis det kom krav om fullt navn, mot 44 % på sportsforaene. Sportsfolket mener det generelle debattnivået er bedre enn samfunnsbrukerne. 37 % av de på samfunn mener det er ganske/svært dårlig mot 24 % på sport.

Alle svar i spørreundersøkelsen kan kryssjekkes, så her kan man sjekke nær sagt hva som helst. Har noen flere forslag til hva som kan sjekkes opp mot hverandre?

6.3 QUIZ I FORBINDELSE MED SPØRREUNDERSØKELSEN

Info Den første dagen lå quizen ute som en egen del på slutten spørreundersøkelsen. Da inneholdt ikke spørsmålene svaralternativer, og det var mer en uhøytidelig greie for å se om noen klarte å være i nærheten av fasiten. Man kunne heller ikke oppgi noe navn slik at en vinner kunne identifiseres. Dagen etter la jeg ut quizen på nytt med fem svaralternativer og med fem ekstra spørsmål. Beklageligvis forsvant svarene fra den første quizen uten svaralternativer. Jeg tror muligens det kom inn rundt 15 svar der, uten at jeg er i stand til å huske noen av svarene.

Det var 192 personer som tok quizen. Den besto av 15 spørsmål og man fikk 1 poeng per riktig svar.

Antall riktige svar 8-15 Ingen 7 2 6 8 5 17 4 43 3 43 2 49 1 26 0 4

Snittet var 2,98 riktige svar. Siden hvert spørsmål hadde fem svaralternativer ville ren gjetting på alle spørsmål statistisk sett gitt tre riktige svar.

Her er fasiten på alle spørsmålene, og en oversikt over hvordan alle svarene fordelte seg per spørsmål.

Resultater Jeg gratulerer 320øøø og Quizzmazter som begge fikk 7 riktige. 8 stykker delte tredjeplassen med 6 riktige. Det var: Georg, Kent, kira, Pippi, stm2016, Trice, Viking og Vorpbukta.

Se hele resultatlisten her.

7 VGD: EN STATUSSRAPPORT OG VEIEN VIDERE

VGD i dag Etter at VGD satte ny innleggsrekord i 2011, opplever vi nedgang for femte år på rad. Etter hvert som aktiviteten på VGD har sunket mer og mer de siste årene, har vi også måttet gå lenger og lenger bakover i tid for å finne sist aktiviteten var så lav. Vi har nå «kommet» til juli-august 2001. På den tiden var VGD i stor utvikling, så nå tror jeg det blir vanskelig å slå så mange flere negative rekorder bakover i tid. Våren 2001 ble det opprettet mange nye undergrupper på VGD og det ble reklamert en del for forumet. Det resulterte i en tredobling av innleggstallene på bare noen måneder.

Noen eksempler * Innleggstallet i desember 2016 (93 492) var det laveste siden juli 2001. * Antall aktive brukere i desember 2016 (2067) var det laveste siden januar 2001. Da ble det kun skrevet 29 000 innlegg totalt på VGD – tre ganger så lavt som i desember 2016. * På en gjennomsnittlig dag i 2016 var det 668 brukere som skrev innlegg. Det er det laveste siden 2001. * 24.12.16 var det 369 brukere som skrev innlegg på VGD. Det er det laveste siden 28.07.01. * Den mest aktive brukeren i desember skrev 31,1 innlegg i snitt per dag. Forrige gang den mest aktive brukeren i løpet av en måned skrev færre innlegg, var i mars 2001. * I både september, oktober, november og desember 2016 ble det skrevet under 20 000 innlegg på alle VGDs fora. Sist det skjedde var i juli 2001.

I de tre siste månedene av 2001 var aktiviteten på VGD 42 prosent høyere enn på samme tid i 2016, det på en tid der kun 4 % av landets befolkning hadde bredbånd i sitt private hjem.

VGD har ikke lenger enkeltdager med spesielt høye innleggstall. Kun én dag i 2016 hadde over 6000 innlegg. Den mest aktive dagen i 2016 kommer på 3869. plass i VGD-historien. 3869 dager tilsvarer 10,5 år. I 2014 var snittet for hele året 5956 innlegg per dag. Senest i 2014 var det 11 enkeltdager med over 10 000 innlegg. 2016 har jo hatt nok av nyheter å diskutere, men likevel har ikke VGD et slikt potensiale lenger.

Det som likevel er interessant å se er at i 2015 og 2016 har noen av enkeltforaene hatt dager der aktiviteten har vært helt opp mot tidligere rekorder.

I forbindelse med Paris-terroren 14. november 2015 ble det skrevet 2587 innlegg på Aktuelt-forumet. Kun 22. juli 2011 har hatt flere innlegg i løpet av en dag på Aktuelt-forumet. Nice-terroren (15. juli 2016) ga 1482 innlegg, noe som er den tiende mest aktive dagen på Aktuelt-forumet.

9.november, da Trump ble valgt til president, ble det skrevet hele 2782 innlegg på Politikk – Internasjonal. Det er faktisk en klar 2. plass på det forumet. Rekorden var fra da Bush ble gjenvalgt 2. november 2004. Det forumet skiller seg ut fra de andre ved at de mest aktive dagene stammer fra lenger tilbake i tid. Invasjonen av Irak er dominerende på topp 20-listen og 12. september 2001 er helt oppe på 3. plass.

På Fotball – Norsk, der aktiviteten er halvparten av hva de var på sitt høyeste, hadde også enkeltdager i 2015 som kom inn på topp 25. Det var de to dagene Norge spilte landskamp mot Ungarn. Dagen da Johaugs doping-sak ble kjent ble det skrevet 1325 innlegg på Vintersport-forumet. Det er smadring av den tidligere rekorden utenfor sesong. Regner man alle dager totalt kommer dagen på 18. plass.

Andre store fora som Politikk – Norsk og Fotball – Premier League har ingen enkeltdager i nærheten av tidligere rekorder. Politikk – Norsk hadde faktisk ikke en eneste dag over 1000 innlegg i 2016. Den mest aktive dagen var så sent som 18. desember (952 innlegg), da minst 80 % av innleggene handlet om Frps landsmøte i 2001 og SV-politikerne i Molde som ikke ville synge «Deilig er jorden». Politikk – Norsk har hatt 16 dager i VGD-historien med over 3000 innlegg. Premier League-forumet hadde seks dager med over 2000 innlegg i 2016 (2666 høyest). Historisk har det vært 36 dager med over 4000 innlegg.

Felles for alle disse hendelsene i 2015 og 2016 som har sørget for mange innlegg, er at det er livehendelser som følges minutt for minutt gjennom flere timer. På den type store nyheter har VGD fortsatt et potensiale for mange innlegg, men det er ikke nok aktivitet utenom til at de totale innleggstallene i løpet av en dag er i nærheten av tidligere. Til det er brukermassen for liten.

Dagen da Bush ble gjenvalgt i 2004 skrev 518 brukere 3531 innlegg på Politikk – Internasjonal, mens dagen da Trump ble valgt skrev 269 brukere 2782 innlegg. I 2004 skrev brukerne 6,8 innlegg hver mens i 2016 skrev brukerne 10,3 innlegg hver. Her er et diagram som viser når innleggene ble skrevet gjennom døgnet. I 2016 var aktiviteten betydelig høyere gjennom natten, mens 2004 hadde høyere innlegg hele dagen.

På fotballforaene, der 44,4 % av alle innleggene i 2016 ble skrevet, står «live-kommentering» for stadig større andel av innleggene. Da fotballforaene hadde sin storhetstid for rundt 10 år siden hadde faktisk kamptrådene i snitt færre innlegg enn i dag – det til tross for at aktiviteten totalt var dobbel så høy. Aktiviteten utenom selve kampene var betydelig større den gangen. Kamptrådene har fortsatt en viss størrelse, selv om også de har hatt nedgang flere år på rad nå. Enhver VGD-bruker som bruker funksjonen «siste innlegg», har nok lagt merke til hvordan en fotballkamp kan kuppe den listen fullstendig.

Selv på TV-forumet, der man skulle tro det er et hav av programmer å diskutere, er det tre TV-programmer som står for hele 41 % av aktiviteten. MGP/ESC, Paradise Hotel og Farmen står for 9 000 av 21 900 innlegg. Felles for alle disse programmene er at det er mye livekommentering underveis mens programmene går. På Tipping-forumet, som satte ny rekord med nesten 43 000 innlegg i 2016, ble 94 % av innleggene skrevet i tråden «hvor mye sløste du bort i dag». Den tråden fungerer som en slags evigvarende kamptråd for diverse idretter.

Multitasking er altså et stikkord her. Man følger med på en hendelse og kommenterer underveis på VGD. Det gir generelt mange korte innlegg. Derfor ser man også at de fleste sportsfora (og TV-program) kommer langt ned på listen over hvilke fora som har de lengste innleggene.

Man kan kanskje si at dette er med på å gi flere av sportsforaene kunstig høye innleggstall. Det kan i alle fall ikke sammenlignes med et forum som f. eks. Politikk – Norsk. Det finnes ikke mange tråder der man følger Stortingets spørretime live, for å si det sånn. På Aktuelt og Politikk-foraene er det omtrent bare store «breaking news» som kan gi en innleggsfrekvens som kan sammenlignes med kamptrådene på fotballforaene (og til dels andre sportsfora). Det skjer kanskje noen få ganger i året.

Til tross for at Politikk – Norsk har betydelig færre innlegg enn både Fotball – Norsk og Fotball – Premier League, skrives det likevel omtrent like mange innlegg der på den tiden det ikke spilles fotballkamper (jeg sjekket perioden mandag-fredag kl. 8-16).

VGD er ikke et «henge-sted» i like stor grad som tidligere. Aktiviteten er mye større grad knyttet opp mot hendelser som skjer på bestemte tidspunkt. Det skrives f. eks. nesten ikke innlegg på natten lenger. Som en oversikt i innlegget viste, har flere av de største foraene en nedgang på 75-90 % i innleggstallene på natten. Nå er det i praksis bare Tipping-forumet og Amerikanske idretter som har aktivitet på natten.

Selv om jeg stadig henviser til 2011 som toppåret på VGD, var det likevel i 2006 og 2007 det var flest daglige/ukentlige brukere på VGD. Det var også da Backstage hadde sin gullalder. 2011 fikk så vidt flere innlegg enn 2006. Hadde det ikke vært for 22. juli ville det ikke skjedd (og hadde 2011 blitt avsluttet 28. desember hadde det heller ikke skjedd). Politikk – Norsk og Aktuelt økte innleggstallene en del utover høsten 2011.

Utviklingen på noen av VGDs fora Politikk – Norsk må sies å være i fritt fall. 136 000 innlegg i 2016 er 83 000 færre innlegg enn i 2015. Bare siden 2013 er nedgangen på hele 71 %. Jeg tror muligens Aktuelt-forumet brukes litt mer til saker som tidligere ble diskutert mer på politikk. Også der er det riktignok nedgang fra 2015, men «kun» på 20 %. Religion og livssyn er i samme kategori som Politikk – Norsk. Nedgangen fra 2015 er på hele 41 %. Nedgangen fra 2013 er hele 79 %. Et mellomstort fora som klarer å øke innleggstallene er Bil-forumet. Der var det ganske stor nedgang frem til 2013, men etter det har tallene stabilisert seg – og de øker altså litt fra 2015.

Fotball – Norsk har laveste innleggstall siden 2003, mens Fotball – Premier League har laveste siden 2001. Utviklingen på PL-forumet er mye dårligere. Frem til 2014 var PL-forumet alltid betydelig større enn Fotball – Norsk, men de siste to årene har de nærmet seg. PL-forumet har nedgang på 46 % bare fra 2014. På Fotball – Internasjonal er nedgangen fra 2015 41 %. Nedgangen fra 2013 er utrolige 81 %. Musikk-forumet er også mer eller mindre fritt fall. Nedgangen siden 2014 er 77 %. De hadde faktisk dobbelt så mange innlegg i år 2000 som i 2016. Et år som ikke engang kan sammenlignes med dagens VGD (det ble skrevet 293 000 innlegg på VGD i 2000 mot over 1,3 millioner i 2016).

Veien videre på VGD Vi skriver 12. januar 2017 og VGD er i sitt 21. leveår. (Den første versjonen av VGD kom allerede i 1996, se en «20-årsjubileumsvideo» fra i fjor her). VGD har nå hatt nedgang i antall innlegg fem år på rad og nedgang i antall brukere syv år på rad. Tilstrømningen av nye brukere er på et rekordlavt nivå, mens stadig flere forsvinner. Det store spørsmålet er om det kommer til å skje noe med VGD, og i så fall hva. Så lenge det ikke blir gjort noen konkrete grep fra VGs side, tyder alt på at både antall innlegg og antall aktive brukere vil gå ytterligere nedover.

Med konkrete grep mener jeg i hovedsak to ting: 1. Oppgradere forumet 2. Markedsføre forumet

En markedsføring av dagens forum tror jeg neppe kommer til å skje. Til det er den tekniske løsningen for dårlig (ingen mobilløsning eller app f. eks). Spørsmålet er da om VG ønsker å bruke penger på å oppgradere VGD. Vil noe så «gammeldags» som et anonymt nettforum i det hele tatt tiltrekke seg så mange nye brukere, selv om VG skulle velge å oppgradere forumet og reklamere for det? Jeg tror ikke det er noen garanti for det.

Jeg synes det er vanskelig å spå hva som kommer til å skje. Jeg sa vel i årsrapporten både i fjor og for to år siden at jeg ikke ville bli overrasket hvis nedleggelsen er et faktum innen kort tid. Nedgangen i aktivitet påfølgende år har vært større enn jeg har tippet begge ganger, men jeg konstaterer at vi er her fremdeles.

Avslutningsvis linker jeg til en mappe der alle filene rundt omkring i innlegget ligger samlet.

Her er de tidligere årsrapportene 2011 2012 2013 2014 2015

46

lsklars

Jeg har satt sammen med pakke med noen punkter jeg kan sjekke opp på de brukerne som måtte ønske det. Gi beskjed her i tråden, så sjekker jeg det opp.

Ja takk.

2

spårt

Snittet var 2,98 riktige svar. Siden hvert spørsmål hadde fem svaralternativer ville ren gjetting på alle spørsmål statistisk sett gitt tre riktige svar.

Imponerende greier.

1

ragnarMadrid

beskjed

Jeg vil gjerne ha statistikk på min bruker. Tommel opp!

1

6347

4 DIVERSE TRIVIA OM VGD OG VGDS BRUKERE

Info: Per 31.12.16 befant det seg 44 655 839 innlegg i VGDs database. Jeg har data fra alle disse innleggene bortsett fra 1 844 av dem. Disse innleggene falt ut av systemet spredd mellom årene 2001-2014. Det er uansett bare en dråpe i havet (tilsvarer 0,0041 % av alle innlegg).

Excel er ikke så glad i ord som begynner med bindestrek, med mindre det også slutter med bindestrek. Brukere som har slike nick har jeg ingen individuell statistikk over. Alle disse nickene blir registrert som én bruker. Jeg oppdaget det litt for sent og det ville vært tidkrevende å rette det opp igjen. Totalt har disse brukerne skrevet 84 900 innlegg. Jeg tror likevel ikke det er snakk om så veldig mange brukere. Brukere som -k9b_, -Jolla og -Shabelle faller under den nick-kategorien. Bare der er 47 000 innlegg lokalisert. Merk også at de som har æ, ø eller å i nickene sine har fått erstattet disse bokstavene med andre tegn.

4.1 BRUKERE MED FLEST INNLEGG I 2016

Se her for oversikt over alle brukere med over 500 innlegg i 2016 (totalt 635 brukere).

Fordeling av innlegg for alle brukere i 2016 2 brukere skrev 10 000+ innlegg = 21 412 innlegg 76 brukere skrev 3 000-9 999 innlegg = 353 241 innlegg 281 brukere skrev 1 000-2 999 innlegg = 476 868 innlegg 276 brukere skrev 500-999 innlegg = 197 511 innlegg 832 brukere skrev 100-499 innlegg = 202 417 innlegg 1 368 brukere skrev 10-99 innlegg = 51 938 innlegg 774 brukere skrev 4-9 innlegg = 4 490 innlegg 321 brukere skrev 3 innlegg = 963 innlegg 511 brukere skrev 2 innlegg = 1 022 innlegg 1 265 brukere skrev 1 innlegg = 1 265 innlegg Totalt: 5 706 brukere skrev 1 311 127 innlegg

Her er en liste som viser tilsvarende fordeling av innlegg for årene 2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2014 og 2015.

Brukere med flest innlegg på de største underforaene i 2016 Her er en oversikt over brukere med flest innlegg på de 25 største foraene på VGD. Det vil si fora med over 8 500 innlegg. På de fem største foraene står topp 100 oppført, på de 6-15 største foraene står topp 50 oppført og på de 16-25 største foraene står topp 25 oppført.

4.2 BRUKERE MED FLEST INNLEGG TOTALT (1999-2016)

Se her for en oversikt over alle brukere med over 10 000 innlegg på VGD (852 brukere).

Fordeling av innlegg for alle brukere 33 brukere har skrevet 50 000+ innlegg = 2 146 273 innlegg 237 brukere har skrevet 20 000-49 999 innlegg = 6 929 435 innlegg 183 brukere har skrevet 15 000-19 999 innlegg = 3 151 578 innlegg 401 brukere har skrevet 10 000-15 000 innlegg = 4 805 369 innlegg 1 157 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg = 8 170 724 innlegg 5 629 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg = 12 562 797 innlegg 3 842 brukere har skrevet 500-999 innlegg = 2 735 299 innlegg 12 142 brukere har skrevet 100-499 innlegg = 2 880 446 innlegg 29 810 brukere har skrevet 10-99 innlegg = 1 007 233 innlegg 23 634 brukere har skrevet 4-9 innlegg = 137 323 innlegg 11 028 brukere har skrevet 3 innlegg = 33 084 innlegg 20 423 brukere har skrevet 2 innlegg = 40 846 innlegg 53 588 brukere har skrevet 1 innlegg = 53 588 innlegg Totalt: 162 107 brukere har skrevet 44 653 995 innlegg

Brukere med flest innlegg år for år – 1999-2015 Se her for en oversikt over brukere med flest innlegg år for år fra 1999 til 2015.

Se her for oversikt over brukere med flest innlegg totalt (topp 25) på følgende 10 fora: Politikk – Norsk, Politikk – Internasjonal, Aktuelt, Backstage, Vintersport, Fotball – Norsk, Fotball – Premier League, Fotball – Internasjonal, Fotball – Spill og Fotball – Øvrig Britisk.

4.3 ANTALL AKTIVE BRUKERE PÅ VGD (1999-2016)

Antall aktive brukere per dag på VGD

Dette er antall brukere som har skrevet innlegg en gjennomsnittlig dag i VGD-historien.

År Brukere
1999 111 2000 174 2001 497 2002 853 2003 981 2004 1 141 2005 1 325 2006 1 549 2007 1 489 2008 1 290 2009 1 320 2010 1 350 2011 1 346 2012 1 207 2013 1 063 2014 917 2015 780 2016 668

De 20 månedene med flest gjennomsnittlige brukere per dag 1 682 mai 2006 1 653 mars 2007 1 644 februar 2007 1 634 januar 2007 1 631 februar 2006 1 613 november 2006 1 595 mars 2006 1 554 september 2006 1 552 oktober 2006 1 540 juni 2006 1 527 august 2006 1 523 januar 2008 1 522 januar 2006 1 512 april 2008 1 507 april 2007 1 503 desember 2006 1 502 april 2006 1 502 november 2007 1 490 mai 2007 1 470 oktober 2007

Gjennomsnittet for antall aktive brukere per dag i 2016 723 januar 2016 711 februar 2016 679 mars 2016 719 april 2016 690 mai 2016 591 juni 2016 638 juli 2016 717 august 2016 677 september 2016 652 oktober 2016 625 november 2016 592 desember 2016

De 20 enkeltdagene med flest aktive brukere all time + 2016

Flest aktive brukere all time Flest aktive brukere i 2016
1 880 08.02.2006 829 02.03.2016 1 878 07.03.2007 820 13.01.2016 1 868 30.05.2006 817 13.03.2016 1 866 23.05.2006 814 10.03.2016 1 859 15.03.2004 809 02.02.2016 1 854 31.05.2006 803 20.04.2016 1 838 19.05.2006 798 17.01.2016 1 833 01.03.2007 792 10.04.2016 1 810 07.02.2006 791 23.02.2016 1 807 08.03.2007 790 26.01.2016 1 804 26.02.2007 789 12.08.2016 1 799 27.02.2007 783 27.01.2016 1 798 17.01.2007 781 14.08.2016 1 796 13.03.2007 777 24.04.2016 1 786 21.02.2007 776 02.05.2016 1 785 09.03.2007 775 06.11.2016 1 778 18.05.2006 774 13.04.2016 1 777 11.04.2007 773 01.02.2016 1 773 31.10.2006 773 05.03.2016 1 772 10.04.2007 773 06.03.2016

Antall brukere med innlegg på 10 av de største foraene

Brukere Periode Forum 162 107 (1999-2016) Hele VGD 45 318 (1999-2016) Politikk – Norsk 34 287 (1999-2016) Fotball - Norsk 31 436 (1999-2016) Fotball – Premier League 21 830 (1999-2016) Politikk – Internasjonal 20 891 (2001-2014) Backstage 20 369 (1999-2016) Fotball - Internasjonal 18 907 (2005-2016) Aktuelt 10 177 (2001-2016) Fotball - Spill 8 134 (2001-2016) Vintersport

55 797 (1999-2016) Alle fotballfora

Antall aktive brukere per måned + bruker med flest innlegg per måned Se her for en oversikt over antall aktive brukere på VGD, måned for måned fra august 1999 til desember 2016. Det står også oppført bruker og innleggstall for den brukeren med flest innlegg måned for måned.

Antall brukere med innlegg per forum i 2014, 2015 og 2016

2016 2015 2014 Forum 1 749 2 038 2 112 fotball-norsk 1 386 1 530 2 139 fotball-premier-league 1 283 1 497 1 856 aktuelt 1 074 1 376 1 642 politikk-norsk

958 1 089 1 302 tv-program 912 997 1 239 fotball-spill 861 1 167 1 460 fotball-internasjonal 807 15 1 295 fotball-em-2016 751 771 638 vintersport 719 667 854 politikk-internasjonal 708 798 840 bil 609 746 807 innvandring-rasisme-og-flerkultur 461 553 524 sykkel 454 536 687 musikk 438 499 687 film 394 470 682 data-og-internett 390 451 583 spill 390 275 283 haandball 379 454 581 jobb-og-utdanning 362 548 685 reisetips 362 400 484 tipping-odds-spill-og-poker 356 21 931 ol 340 493 648 religion-og-livssyn 329 610 627 media 321 419 524 mat-og-drikke

299 370 475 oekonomi 291 319 465 ishockey 289 96 195 sjakk 256 295 293 sport-generelt 256 282 438 ufo-og-alternative-teorier 241 136 160 boksing-kampsport-og-mma 223 266 306 amerikanske-idretter 222 287 363 datahjelp 214 292 345 helse 213 233 279 jus 208 297 374 spraak 197 237 258 miljoe-og-klima 193 256 320 historie 189 304 524 vg-debatt 169 263 311 sex 164 207 214 hus-hage-og-oppussing 160 239 679 midtoesten 159 114 149 tennis 159 134 196 fotball-oevrig-britisk 152 130 247 likestilling 144 209 287 trening-og-kosthold 142 188 283 mobil-ipod-og-dingser 114 154 226 vitenskap 107 130 118 forsvar

98 146 171 foto-video-hifi-dvd-m-m 93 141 188 barn-og-foreldre 92 79 121 boligkjoep-og-leie 89 112 184 litteratur 77 88 87 jul-og-hoeytid 70 100 128 luftfart-og-samferdsel 70 121 177 norge-og-eu 63 8 89 idol 63 74 109 filosofi 57 76 165 kjaerester-og-samboere 55 81 101 forelskelse 52 55 90 wrestling 52 90 109 samliv-generelt 50 91 99 psykologi 49 74 118 dyr 42 70 78 alle-snakker-om-vaeret 41 75 268 terrorangrepet-22-juli 38 67 81 motorsykkel 38 61 89 humor 37 38 53 jakt-fiske-og-friluftsliv 34 46 65 astronomi 33 41 58 mote-og-livsstil 32 58 84 hip-hop 29 71 90 uteliv 25 24 21 golf 20 20 29 alternativt-livssyn 20 30 45 kjaerlighetssorg 18 18 24 shopping 18 29 40 tegneserier 17 35 52 ideologi 14 8 27 baat-og-sjoe 14 14 105 tippekonkurranser 13 19 45 spoer-en-musiker 12 10 20 graviditet 11 6 32 motorsport 11 12 24 hobby 10 31 251 fotball-garderoben 8 12 55 quiz 6 12 18 lister 6 18 22 trav 6 31 --- jazz 5 8 25 youtube 5 7 11 russ 4 2 2 valg-2009 3 12 17 kunst --- --- 473 backstage

Se her for en liste med tall fra flere år bakover i tid, men kun for noen av foraene. For 10 av foraene er det oversikter fra alle år forumet har eksistert.

Kommentar Som oversikten viser er det Politikk – Norsk som har rekorden for flest aktive brukere i løpet av et år, med 8 362 brukere. Det var i 2006. Flere av de største foraene har sin rekord fra nettopp det året. I 2016 er det kun fire fora som har over 1 000 brukere (der det store flertallet skriver svært få innlegg, som det står mer om rett under).

Antall innlegg per bruker

Alle enkeltdagene i VGD-historien har et innleggssnitt per bruker på mellom 2,03 og 12,13 innlegg. 52 av dagene var snittet over 10 innlegg per bruker. Snittet for alle dagene siden 6. august 1999 er på 6,63.

Slik er tallene år for år 1999 4,01 2000 4,61 2001 5,49 2002 6,67 2003 7,17 2004 8,03 2005 7,23 2006 7,00 2007 6,71 2008 5,68 2009 6,73 2010 7,52 2011 8,11 2012 7,98 2013 7,55 2014 6,50 2015 5,63 2016 5,45 Snitt alle år 6,63

De 10 enkeltdagene med flest innlegg per bruker

Dato Brukere Innlegg Innlegg per bruker 22.05.2004 1 020 12 370 12,13 16.11.2004 1 305 15 148 11,61 13.05.2012 1 520 17 589 11,57 06.01.2013 1 326 15 067 11,36 24.11.2002 796 8 998 11,30 11.09.2011 1 427 16 089 11,27 27.07.2004 1 003 10 793 10,76 26.02.2012 1 362 14 597 10,72 10.06.2012 1 188 12 701 10,69 02.09.2012 1 260 13 464 10,69 18.03.2012 1 404 14 957 10,65 23.07.2011 1 320 14 061 10,65 10.04.2004 700 7 431 10,62 23.05.2004 1 092 11 591 10,61 16.02.2014 1 083 11 432 10,56

De 10 dagene med flest innlegg per bruker i 2016

Dato Brukere Innlegg Innlegg per bruker
14.08.2016 781 6 512 8,34 10.09.2016 719 5 612 7,81 06.08.2016 700 5 394 7,71 01.05.2016 773 5 808 7,51 27.06.2016 701 5 231 7,46 24.09.2016 719 5 321 7,40 18.09.2016 751 5 546 7,38 10.04.2016 792 5 772 7,29 11.06.2016 562 4 062 7,23 11.12.2016 656 4 701 7,17 09.01.2016 761 5 440 7,15 10.07.2016 669 4 770 7,13 09.04.2016 720 5 122 7,11 20.08.2016 727 5 119 7,04 07.08.2016 763 5 370 7,04

Antall månedlige innlegg per bruker

Her er antall månedlige innlegg per bruker, oppgitt i snitt år for år.

1999 14,7 2000 23,7 2001 24,6 2002 42,0 2003 50,1 2004 60,4 2005 55,4 2006 51,9 2007 49,8 2008 40,9 2009 48,6 2010 58,2 2011 71,8 2012 72,2 2013 70,3 2014 57,3 2015 49,8 2016 47,4

Antall innlegg per bruker i hele 2016 – rangert på forum

Brukere Innlegg Innlegg per bruker Forum 5 706 1 311 127 229,8 Hele VGD

1 386 229 921 165,9 Fotball - Premier League 1 074 136 444 127,0 Politikk - Norsk 362 42 850 118,4 Tipping, Odds, Spill og Poker 1 749 202 986 116,1 Fotball - Norsk 223 23 747 106,5 Amerikanske Idretter 193 20 365 105,5 Historie

609 53 565 88,0 Innvandring, Rasisme og Flerkultur 912 80 158 87,9 Fotball - Spill 1 283 110 654 86,2 Aktuelt 256 18 651 72,9 UFO og Alternative Teorier 340 23 851 70,2 Religion og livssyn 719 46 070 64,1 Politikk - Internasjonal 160 9 403 58,8 Midtøsten 208 11 147 53,6 Språk 291 15 557 53,5 Ishockey 751 39 620 52,8 Vintersport

861 42 800 49,7 Fotball - Internasjonal 52 2 471 47,5 Wrestling 461 20 289 44,0 Sykkel 14 609 43,5 Tippekonkurranser 807 32 575 40,4 Fotball – EM 2016 708 28 191 39,8 Bil 197 6 271 31,8 Miljø og Klima 159 4 415 27,8 Tennis 390 10 489 26,9 Spill 289 6 759 23,4 Sjakk 958 21 890 22,8 TV-program 321 7 173 22,3 Mat og Drikke 390 8 518 21,8 Håndball 454 9 837 21,7 Musikk 356 7 582 21,3 OL 438 9 075 20,7 Film 144 2 916 20,3 Trening og Kosthold 70 1 343 19,2 Norge og EU 77 1 474 19,1 Jul og høytid 159 2 936 18,5 Fotball - Øvrig Britisk 241 4 112 17,1 Boksing, Kampsport og MMA 256 3 530 13,8 Sport generelt 114 1 523 13,4 Vitenskap 32 363 11,3 Hip Hop 42 433 10,3 Alle snakker om været ...

152 1 449 9,5 Likestilling 63 550 8,7 Idol 25 218 8,7 Golf 214 1 715 8,0 Helse 362 2 709 7,5 Reisetips 329 2 311 7,0 Media 189 1 326 7,0 VG Debatt 41 278 6,8 Terrorangrepet 22. juli 6 40 6,7 Jazz 379 2 493 6,6 Jobb og Utdanning 164 888 5,4 Hus, Hage og Oppussing 222 1 192 5,4 Datahjelp 394 1 887 4,8 Data og Internett 213 1 014 4,8 Jus 4 19 4,8 Valg 2009 107 462 4,3 Forsvar 70 286 4,1 Luftfart og Samferdsel 34 138 4,1 Astronomi 98 396 4,0 Foto, Video, Hifi, DVD m.m. 169 656 3,9 Sex 142 534 3,8 Mobil, iPod og dingser 63 235 3,7 Filosofi 299 1 085 3,6 Økonomi 38 133 3,5 Humor 93 323 3,5 Barn og Foreldre 89 289 3,2 Litteratur 50 161 3,2 Psykologi 20 57 2,9 Alternativt Livssyn 29 82 2,8 Uteliv 5 14 2,8 YouTube 11 28 2,5 Motorsport 6 15 2,5 Trav 13 32 2,5 Spør en musiker 57 130 2,3 Kjærester og Samboere 20 43 2,2 Kjærlighetssorg 55 117 2,1 Forelskelse 52 108 2,1 Samliv generelt 14 29 2,1 Båt og Sjø 3 6 2,0 Kunst 17 32 1,9 ideologi 92 173 1,9 Boligkjøp og Leie 49 83 1,7 Dyr 38 63 1,7 Motorsykkel 37 58 1,6 Jakt, Fiske og Friluftsliv 18 26 1,4 Shopping 18 25 1,4 Tegneserier 6 8 1,3 Lister 33 41 1,2 Mote og Livsstil 10 12 1,2 Fotball - Garderoben 11 12 1,1 Hobby 12 13 1,1 Graviditet 8 8 1,0 Quiz 5 5 1,0 Russ

Når ble de aktive brukerne i 2016 medlem på VGD?

År Antall Andel 1999 12 0,2 % 2000 14 0,2 % 2001 68 1,2 % 2002 87 1,5 % 2003 104 1,8 % 2004 133 2,3 % 2005 159 2,8 % 2006 188 3,3 % 2007 195 3,4 % 2008 212 3,7 % 2009 291 5,1 % 2010 266 4,7 % 2011 302 5,3 % 2012 257 4,5 % 2013 686 12,0 % 2014 426 7,5 % 2015 495 8,7 % 2016 1 811 31,7 % Sum 5 706 100,0 %

Som nevnt skriver de nye brukerne generelt svært få innlegg. Hele 1 487 av de 1 811 nye brukerne i 2016 skrev under 10 innlegg. Derfor kan det være mer interessant å se på når de mest aktive brukerne ble medlem.

Når ble de mest aktive brukerne i 2016 medlem?

Jeg har sjekket de 206 mest aktive brukerne i 2016. De sto for halvparten av innleggene og skrev fra 1 687 innlegg og oppover.

1999 0 0,0 % 2000 1 0,5 % 2001 5 2,4 % 2002 4 1,9 % 2003 6 2,9 % 2004 9 4,4 % 2005 11 5,3 % 2006 9 4,4 % 2007 12 5,8 % 2008 15 7,3 % 2009 12 5,8 % 2010 19 9,2 % 2011 17 8,3 % 2012 12 5,8 % 2013 26 12,6 % 2014 16 7,8 % 2015 19 9,2 % 2016 13 6,3 % Sum 206 100,0 %

For så vidt en ganske jevn fordeling mellom de 10 siste årene. 2013 skiller seg ut litt med 26 brukere.

På hvor mange forskjellige fora skrev VGD-brukerne innlegg i 2016?

VGD består av 94 åpne fora. Det var det ingen brukere som skrev innlegg i mer enn 53 av dem, noe tre forskjellige brukere gjorde.

Det var 9 brukere som skrev innlegg i 40 forskjellige fora eller mer. Dette er antall fora for de ni: 53, 53, 53, 47, 45, 45, 43, 41, 40

Resten av brukerne Antall fora Antall brukere 30-39 26 20-29 148 10-19 496 4-9 1 045 3 411 2 756 1 2 815

Fordeling av innlegg for alle brukere på de 25 største underforaene i 2016

Fotball – Premier League (229 921 innlegg) Fotball – Norsk (202 986 innlegg) 62 brukere skrev 1 000+ innlegg 41 brukere skrev 1 000+ innlegg 67 brukere skrev 500-999 innlegg 58 brukere skrev 500-999 innlegg 187 brukere skrev 100-499 innlegg 262 brukere skrev 100-499 innlegg 457 brukere skrev 10-99 innlegg 613 brukere skrev 10-99 innlegg 613 brukere skrev under 10 innlegg 775 brukere skrev under 10 innlegg 1 386 brukere totalt 1 749 brukere totalt

Politikk - Norsk (136 444 innlegg) Aktuelt (110 654 innlegg)
28 brukere skrev 1 000+ innlegg 13 brukere skrev 1 000+ innlegg 37 brukere skrev 500-999 innlegg 38 brukere skrev 500-999 innlegg 135 brukere skrev 100-499 innlegg 171 brukere skrev 100-499 innlegg 325 brukere skrev 10-99 innlegg 415 brukere skrev 10-99 innlegg 549 brukere skrev under 10 innlegg 646 brukere skrev under 10 innlegg 1 074 brukere totalt 1 283 brukere totalt

Fotball – Spill (80 158 innlegg) Innvandring, Rasisme… (53 565 innlegg) 13 brukere skrev 1 000+ innlegg 9 brukere skrev 1 000+ innlegg 20 brukere skrev 500-999 innlegg 16 brukere skrev 500-999 innlegg 113 brukere skrev 100-499 innlegg 47 brukere skrev 100-499 innlegg 284 brukere skrev 10-99 innlegg 195 brukere skrev 10-99 innlegg 482 brukere skrev under 10 innlegg 342 brukere skrev under 10 innlegg 912 brukere totalt 609 brukere totalt

Politikk – Internasjonal (46 070 innlegg) Tipping, Odds, Spill og Poker (42 850 innlegg) 11 brukere skrev 1 000+ innlegg 12 brukere skrev 1 000+ innlegg 11 brukere skrev 500-999 innlegg 6 brukere skrev 500-999 innlegg 63 brukere skrev 100-499 innlegg 29 brukere skrev 100-499 innlegg 213 brukere skrev 10-99 innlegg 91 brukere skrev 10-99 innlegg 421 brukere skrev under 10 innlegg 224 brukere skrev under 10 innlegg 719 brukere totalt 362 brukere totalt

Fotball – Internasjonal (42 800 innlegg) Vintersport (39 620 innlegg)
5 brukere skrev 1 000+ innlegg 6 brukere skrev 1 000+ innlegg 10 brukere skrev 500-999 innlegg 10 brukere skrev 500-999 innlegg 76 brukere skrev 100-499 innlegg 63 brukere skrev 100-499 innlegg 241 brukere skrev 10-99 innlegg 237 brukere skrev 10-99 innlegg 529 brukere skrev under 10 innlegg 435 brukere skrev under 10 innlegg 861 brukere totalt 751 brukere totalt

Fotball – EM 2016 (32 575 innlegg) Bil (28 191 innlegg)
0 brukere skrev 1 000+ innlegg 6 brukere skrev 1 000+ innlegg 6 brukere skrev 500-999 innlegg 7 brukere skrev 500-999 innlegg 75 brukere skrev 100-499 innlegg 42 brukere skrev 100-499 innlegg 272 brukere skrev 10-99 innlegg 135 brukere skrev 10-99 innlegg 454 brukere skrev under 10 innlegg 518 brukere skrev under 10 innlegg 807 brukere totalt 708 brukere totalt

Religion og livssyn (23 851 innlegg) Amerikanske Idretter (23 747 innlegg)
4 brukere skrev 1 000+ innlegg 5 brukere skrev 1 000+ innlegg 7 brukere skrev 500-999 innlegg 10 brukere skrev 500-999 innlegg 28 brukere skrev 100-499 innlegg 39 brukere skrev 100-499 innlegg 82 brukere skrev 10-99 innlegg 57 brukere skrev 10-99 innlegg 219 brukere skrev under 10 innlegg 112 brukere skrev under 10 innlegg 340 brukere totalt 223 brukere totalt

TV-program (21 890 innlegg) Historie (20 365 innlegg)
0 brukere skrev 1 000+ innlegg 5 brukere skrev 1 000+ innlegg 4 brukere skrev 500-999 innlegg 4 brukere skrev 500-999 innlegg 48 brukere skrev 100-499 innlegg 14 brukere skrev 100-499 innlegg 275 brukere skrev 10-99 innlegg 36 brukere skrev 10-99 innlegg 631 brukere skrev under 10 innlegg 134 brukere skrev under 10 innlegg 858 brukere totalt 193 brukere totalt

Sykkel (20 289 innlegg) UFO og Alternative Teorier (18 651 innlegg) 1 bruker skrev 1 000+ innlegg 6 brukere skrev 1 000+ innlegg 4 brukere skrev 500-999 innlegg 4 brukere skrev 500-999 innlegg 41 brukere skrev 100-499 innlegg 14 brukere skrev 100-499 innlegg 144 brukere skrev 10-99 innlegg 69 brukere skrev 10-99 innlegg 271 brukere skrev under 10 innlegg 163 brukere skrev under 10 innlegg 461 brukere totalt 256 brukere totalt

Ishockey (15 557 innlegg) Språk (11 147 innlegg)
2 brukere skrev 1 000+ innlegg 1 brukere skrev 1 000+ innlegg 7 brukere skrev 500-999 innlegg 6 brukere skrev 500-999 innlegg 20 brukere skrev 100-499 innlegg 17 brukere skrev 100-499 innlegg 70 brukere skrev 10-99 innlegg 37 brukere skrev 10-99 innlegg 192 brukere skrev under 10 innlegg 147 brukere skrev under 10 innlegg 291 brukere totalt 208 brukere totalt

Spill (10 489 innlegg) Musikk (9 837 innlegg)
1 brukere skrev 1 000+ innlegg 0 brukere skrev 1 000+ innlegg 3 brukere skrev 500-999 innlegg 2 brukere skrev 500-999 innlegg 13 brukere skrev 100-499 innlegg 24 brukere skrev 100-499 innlegg 115 brukere skrev 10-99 innlegg 95 brukere skrev 10-99 innlegg 258 brukere skrev under 10 innlegg 333 brukere skrev under 10 innlegg 390 brukere totalt 454 brukere totalt

Midtøsten (9 403 innlegg) Film (9 075 innlegg)
1 brukere skrev 1 000+ innlegg 0 brukere skrev 1 000+ innlegg 3 brukere skrev 500-999 innlegg 1 bruker skrev 500-999 innlegg 20 brukere skrev 100-499 innlegg 19 brukere skrev 100-499 innlegg 29 brukere skrev 10-99 innlegg 109 brukere skrev 10-99 innlegg 107 brukere skrev under 10 innlegg 309 brukere skrev under 10 innlegg 160 brukere totalt 438 brukere totalt

Håndball (8 518 innlegg) 1 bruker skrev 1 000+ innlegg 0 brukere skrev 500-999 innlegg 20 brukere skrev 100-499 innlegg 123 brukere skrev 10-99 innlegg 246 brukere skrev under 10 innlegg 390 brukere totalt

Fordeling av innlegg for alle brukere på 10 av foraene gjennom alle tider

Politikk – Norsk (1999-2016) 56 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 114 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 771 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 728 brukere har skrevet 500-999 innlegg 2 969 brukere har skrevet 100-499 innlegg 9 112 brukere har skrevet 10-99 innlegg 31 568 brukere har skrevet under 10 innlegg 45 318 brukere totalt

Politikk – Internasjonal (1999-2016) 3 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 22 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 209 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 280 brukere har skrevet 500-999 innlegg 1 304 brukere har skrevet 100-499 innlegg 4 904 brukere har skrevet 10-99 innlegg 15 108 brukere har skrevet under 10 innlegg 21 830 brukere totalt

Aktuelt (2005-2016) 9 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 23 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 249 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 278 brukere har skrevet 500-999 innlegg 1 265 brukere har skrevet 100-499 innlegg 4 189 brukere har skrevet 10-99 innlegg 12 894 brukere har skrevet under 10 innlegg 18 907 brukere totalt

Backstage (2001-2014) 87 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 132 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 820 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 624 brukere har skrevet 500-999 innlegg 2 239 brukere har skrevet 100-499 innlegg 6 009 brukere har skrevet 10-99 innlegg 10 980 brukere har skrevet under 10 innlegg 20 891 brukere totalt

Vintersport (2001-2016) 0 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 10 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 73 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 75 brukere har skrevet 500-999 innlegg 383 brukere har skrevet 100-499 innlegg 1 536 brukere har skrevet 10-99 innlegg 6 057 brukere har skrevet under 10 innlegg 8 134 brukere totalt

Fotball – Norsk (1999-2016) 47 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 102 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 712 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 701 brukere har skrevet 500-999 innlegg 2 724 brukere har skrevet 100-499 innlegg 8 163 brukere har skrevet 10-99 innlegg 21 838 brukere har skrevet under 10 innlegg 34 287 brukere totalt

Fotball – Premier League (1999-2016) 96 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 230 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 1 139 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 985 brukere har skrevet 500-999 innlegg 3 404 brukere har skrevet 100-499 innlegg 8 471 brukere har skrevet 10-99 innlegg 17 111 brukere har skrevet under 10 innlegg 31 436 brukere totalt

Fotball – Internasjonal (1999-2016) 24 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 57 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 387 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 340 brukere har skrevet 500-999 innlegg 1 518 brukere har skrevet 100-499 innlegg 5 246 brukere har skrevet 10-99 innlegg 12 797 brukere har skrevet under 10 innlegg 20 369 brukere totalt

Fotball – Spill (2001-2016) 5 brukere har skrevet 10 000+ innlegg 23 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 242 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 205 brukere har skrevet 500-999 innlegg 891 brukere har skrevet 100-499 innlegg 2 662 brukere har skrevet 10-99 innlegg 6 149 brukere har skrevet under 10 innlegg 10 177 brukere totalt

Fotball – Øvrig Britisk (2007-2016) 1 bruker har skrevet 10 000+ innlegg 2 brukere har skrevet 5 000-10 000 innlegg 4 brukere har skrevet 1 000-4 999 innlegg 14 brukere har skrevet 500-999 innlegg 68 brukere har skrevet 100-499 innlegg 407 brukere har skrevet 10-99 innlegg 1 810 brukere har skrevet under 10 innlegg 2 306 brukere totalt

4.4 DE MEST/MINST AKTIVE DAGENE ÅR FOR ÅR PÅ VGD

Dette er de 50 dagene med flest innlegg gjennom tidene på VGD 17 589 13.05.2012 Søndag 16 089 11.09.2011 Søndag 15 618 28.08.2011 Søndag 15 469 03.10.2010 Søndag 15 387 05.02.2006 Søndag 15 386 09.01.2011 Søndag 15 358 23.10.2011 Søndag 15 193 15.03.2004 Mandag 15 148 16.11.2004 Tirsdag 15 126 24.10.2010 Søndag 15 087 15.01.2012 Søndag 15 067 06.01.2013 Søndag 15 045 11.03.2007 Søndag 14 957 18.03.2012 Søndag 14 838 15.05.2011 Søndag 14 794 30.10.2011 Søndag 14 734 07.11.2010 Søndag 14 722 21.01.2007 Søndag 14 688 15.04.2012 Søndag 14 685 05.01.2011 Onsdag 14 618 18.09.2011 Søndag 14 597 26.02.2012 Søndag 14 573 10.04.2011 Søndag 14 525 28.10.2012 Søndag 14 385 20.03.2011 Søndag

14 378 22.08.2010 Søndag 14 272 22.05.2011 Søndag 14 226 02.05.2010 Søndag 14 187 18.12.2011 Søndag 14 180 07.08.2011 Søndag 14 172 26.01.2007 Fredag 14 157 14.08.2011 Søndag 14 150 03.04.2011 Søndag 14 061 23.07.2011 Lørdag 14 051 16.03.2004 Tirsdag 14 028 19.09.2010 Søndag 13 954 22.01.2012 Søndag 13 936 08.01.2012 Søndag 13 932 31.01.2011 Mandag 13 916 11.02.2012 Lørdag 13 836 16.01.2011 Søndag 13 824 27.02.2007 Tirsdag 13 804 30.01.2007 Tirsdag 13 798 03.03.2007 Lørdag 13 794 01.02.2011 Tirsdag 13 763 25.03.2004 Torsdag 13 762 25.01.2007 Torsdag 13 685 09.01.2007 Tirsdag 13 679 11.09.2010 Lørdag 13 676 25.09.2011 Søndag

Dette er de 50 mest aktive dagene i 2016 6 512 14.08.2016 Søndag 5 808 01.05.2016 Søndag 5 772 10.04.2016 Søndag 5 612 10.09.2016 Lørdag 5 546 18.09.2016 Søndag 5 535 02.03.2016 Onsdag 5 440 09.01.2016 Lørdag 5 412 13.03.2016 Søndag 5 394 06.08.2016 Lørdag 5 370 07.08.2016 Søndag 5 321 24.09.2016 Lørdag 5 283 10.03.2016 Torsdag 5 272 05.03.2016 Lørdag 5 254 06.11.2016 Søndag 5 231 27.06.2016 Mandag 5 216 20.04.2016 Onsdag 5 212 17.01.2016 Søndag 5 146 23.01.2016 Lørdag 5 132 02.02.2016 Tirsdag 5 122 09.04.2016 Lørdag 5 119 20.08.2016 Lørdag 5 093 23.04.2016 Lørdag 5 091 20.03.2016 Søndag 5 072 19.08.2016 Fredag 5 021 28.02.2016 Søndag

5 006 13.08.2016 Lørdag 4 969 24.04.2016 Søndag 4 964 15.08.2016 Mandag 4 932 06.03.2016 Søndag 4 926 08.05.2016 Søndag 4 913 18.02.2016 Torsdag 4 908 14.02.2016 Søndag 4 904 06.02.2016 Lørdag 4 899 13.01.2016 Onsdag 4 848 21.08.2016 Søndag 4 794 23.10.2016 Søndag 4 791 02.10.2016 Søndag 4 770 10.07.2016 Søndag 4 749 27.08.2016 Lørdag 4 744 02.05.2016 Mandag 4 705 07.02.2016 Søndag 4 701 11.12.2016 Søndag 4 697 15.05.2016 Søndag 4 696 04.09.2016 Søndag 4 693 02.01.2016 Lørdag 4 664 04.12.2016 Søndag 4 663 26.01.2016 Tirsdag 4 641 09.11.2016 Onsdag 4 635 24.01.2016 Søndag 4 629 12.01.2016 Tirsdag

Kommentar: Den mest aktive dagen i 2016 kommer på 3 869. plass totalt i VGD-historien. 3 869 dager tilsvarer over 10,5 år.

De 10 mest aktive dagene år for år på VGD

Innlegg Dato Innlegg Dato
803 02.11.1999 1 661 25.10.2000 795 11.11.1999 1 516 29.11.2000 792 11.10.1999 1 510 27.11.2000 766 18.11.1999 1 485 01.11.2000 765 10.11.1999 1 484 06.11.2000 764 16.11.1999 1 455 28.11.2000 741 04.11.1999 1 444 24.10.2000 738 28.09.1999 1 433 30.10.2000 735 13.10.1999 1 432 31.10.2000 729 05.10.1999 1 425 22.11.2000

6 817 26.11.2001 10 208 29.01.2002 6 627 27.11.2001 9 241 21.01.2002 6 510 28.11.2001 8 998 24.11.2002 6 477 22.11.2001 8 743 04.12.2002 6 190 11.12.2001 8 281 03.12.2002 6 173 05.12.2001 8 250 12.06.2002 6 118 23.11.2001 8 142 10.04.2002 6 052 10.12.2001 8 135 13.11.2002 6 038 12.12.2001 8 105 27.09.2002 5 885 13.12.2001 7 979 05.12.2002

10 259 29.10.2003 15 193 15.03.2004 10 165 09.01.2003 15 148 16.11.2004 9 884 12.11.2003 14 051 16.03.2004 9 643 12.05.2003 13 763 25.03.2004 9 633 18.11.2003 13 620 26.03.2004 9 555 21.10.2003 13 415 22.03.2004 9 551 30.10.2003 12 942 24.05.2004 9 358 26.11.2003 12 835 19.03.2004 9 287 10.11.2003 12 630 17.03.2004 9 279 22.10.2003 12 543 24.03.2004

12 758 20.05.2005 15 387 05.02.2006 12 661 13.09.2005 13 659 01.05.2006 12 625 26.05.2005 13 637 07.11.2006 12 608 12.08.2005 13 625 10.12.2006 12 532 25.05.2005 13 437 26.04.2006 12 436 30.08.2005 13 417 22.02.2006 12 050 15.08.2005 13 213 23.05.2006 11 981 22.05.2005 13 188 05.11.2006 11 879 25.08.2005 13 179 31.10.2006 11 857 13.05.2005 13 144 08.02.2006

15 045 11.03.2007 12 500 06.01.2008 14 722 21.01.2007 11 918 13.04.2008 14 172 26.01.2007 11 808 29.03.2008 13 824 27.02.2007 11 796 06.04.2008 13 804 30.01.2007 11 689 30.03.2008 13 798 03.03.2007 11 680 12.01.2008 13 762 25.01.2007 11 656 08.03.2008 13 685 09.01.2007 11 605 10.02.2008 13 565 17.01.2007 11 267 13.01.2008 13 514 25.02.2007 11 185 09.03.2008

13 008 04.10.2009 15 469 03.10.2010 12 917 25.10.2009 15 126 24.10.2010 12 547 24.05.2009 14 734 07.11.2010 12 402 20.09.2009 14 378 22.08.2010 12 270 05.12.2009 14 226 02.05.2010 12 250 29.08.2009 14 028 19.09.2010 11 969 23.09.2009 13 679 11.09.2010 11 964 13.09.2009 13 611 28.02.2010 11 903 09.08.2009 13 503 21.03.2010 11 805 06.05.2009 13 383 12.09.2010

16 089 11.09.2011 17 589 13.05.2012 15 618 28.08.2011 15 087 15.01.2012 15 386 09.01.2011 14 957 18.03.2012 15 358 23.10.2011 14 688 15.04.2012 14 838 15.05.2011 14 597 26.02.2012 14 794 30.10.2011 14 525 28.10.2012 14 685 05.01.2011 13 954 22.01.2012 14 618 18.09.2011 13 936 08.01.2012 14 573 10.04.2011 13 916 11.02.2012 14 385 20.03.2011 13 590 25.11.2012

15 067 06.01.2013 12 211 09.02.2014 13 178 13.01.2013 11 432 16.02.2014 12 347 05.01.2013 11 358 08.02.2014 12 324 23.01.2013 10 951 05.01.2014 12 164 27.01.2013 10 567 12.01.2014 12 084 07.04.2013 10 430 13.01.2014 11 965 01.09.2013 10 105 22.01.2014 11 955 07.01.2013 10 065 19.01.2014 11 704 20.01.2013 9 974 19.02.2014 11 511 30.01.2013 9 718 03.02.2014

7 571 22.03.2015 6 512 14.08.2016 7 353 11.01.2015 5 808 01.05.2016 7 252 01.03.2015 5 772 10.04.2016 6 640 10.01.2015 5 612 10.09.2016 6 636 04.10.2015 5 546 18.09.2016 6 635 21.02.2015 5 535 02.03.2016 6 446 07.01.2015 5 440 09.01.2016 6 384 01.01.2015 5 412 13.03.2016 6 375 12.04.2015 5 394 06.08.2016 6 366 26.02.2015 5 370 07.08.2016

De 10 minst aktive dagene år for år

Innlegg Dato Innlegg Dato 191 27.12.1999 651 11.01.2000 186 26.09.1999 648 24.03.2000 186 25.12.1999 641 17.12.2000 170 08.08.1999 637 13.04.2000 167 12.09.1999 637 19.08.2000 153 04.09.1999 632 23.12.2000 132 07.08.1999 631 19.04.2000 124 21.08.1999 631 01.06.2000 96 06.08.1999 630 22.02.2000 95 24.12.1999 628 02.01.2000

784 19.01.2001 2 988 02.06.2002 777 03.02.2001 2 982 20.07.2002 769 03.01.2001 2 975 08.06.2002 766 18.03.2001 2 915 27.07.2002 761 18.01.2001 2 910 17.05.2002 723 10.03.2001 2 878 06.07.2002 637 16.01.2001 2 874 14.07.2002 493 01.01.2001 2 615 15.06.2002 486 11.03.2001 2 461 13.07.2002 438 20.01.2001 2 166 29.06.2002

4 286 27.12.2003 6 298 25.09.2004 4 279 20.04.2003 6 232 17.01.2004 4 180 15.03.2003 6 165 18.07.2004 4 138 20.07.2003 6 157 31.12.2004 4 052 01.03.2003 6 108 12.06.2004 3 893 13.04.2003 5 859 11.07.2004 3 887 17.04.2003 5 255 26.12.2004 3 871 18.04.2003 4 984 01.01.2004 3 807 17.05.2003 4 230 24.12.2004 3 696 25.12.2003 3 329 25.12.2004

6 486 25.03.2005 8 498

34

EL-FERNANDO

Se her for oversikt over brukere med flest innlegg totalt (topp 25) på følgende 10 fora:Politikk – Norsk, Politikk – Internasjonal, Aktuelt, Backstage, Vintersport, Fotball – Norsk, Fotball – Premier League, Fotball – Internasjonal, Fotball – Spill og Fotball – Øvrig Britisk.

En blir nesten rørt...

1

6347

6 486 25.03.2005 8 498 24.06.2006 6 476 23.07.2005 8 275 08.07.2006 6 348 24.07.2005 8 189 11.03.2006 6 339 17.05.2005 8 126 13.04.2006 6 155 25.12.2005 8 095 29.07.2006 5 976 01.08.2005 8 023 21.10.2006 5 895 24.03.2005 8 004 25.06.2006 5 886 03.07.2005 7 719 25.12.2006 5 874 01.01.2005 7 620 24.12.2006 5 388 24.12.2005 6 988 01.01.2006

7 151 05.09.2007 4 971 27.12.2008 7 073 09.05.2007 4 922 12.07.2008 7 046 30.11.2007 4 751 05.07.2008 7 001 15.07.2007 4 667 19.07.2008 6 456 25.12.2007 4 660 21.11.2008 6 439 13.12.2007 4 454 16.11.2008 6 187 17.05.2007 4 039 28.06.2008 6 013 12.12.2007 3 692 18.06.2008 5 851 21.07.2007 3 158 25.12.2008 5 742 24.12.2007 2 943 24.12.2008

5 921 11.07.2009 7 666 26.12.2010 5 512 10.04.2009 7 650 23.12.2010 5 510 04.07.2009 7 614 09.10.2010 5 304 01.01.2009 7 532 31.12.2010 5 300 27.06.2009 7 512 09.07.2010 4 740 25.12.2009 7 493 17.05.2010 4 259 24.12.2009 6 649 01.01.2010 3 629 08.11.2009 6 610 02.01.2010 2 974 06.11.2009 5 309 25.12.2010 2 800 07.11.2009 4 624 24.12.2010

8 166 23.12.2011 6 445 19.07.2012 8 155 26.12.2011 6 433 03.08.2012 8 053 24.04.2011 6 404 14.07.2012 8 013 17.05.2011 6 386 16.06.2012 7 941 09.11.2011 6 311 20.07.2012 7 927 16.07.2011 6 210 23.06.2012 6 476 22.04.2011 6 143 05.07.2012 5 663 21.08.2011 5 817 07.07.2012 5 196 25.12.2011 5 562 25.12.2012 4 107 24.12.2011 4 474 24.12.2012

5 276 21.11.2013 3 799 18.12.2014 5 151 31.12.2013 3 787 02.06.2014 5 099 20.12.2013 3 783 18.04.2014 5 066 19.12.2013 3 774 14.11.2014 5 061 20.07.2013 3 705 07.06.2014 4 792 22.11.2013 3 502 27.12.2014 4 772 21.07.2013 3 317 23.12.2014 4 538 27.12.2013 3 228 31.12.2014 3 677 24.12.2013 2 331 25.12.2014 3 641 25.12.2013 1 929 24.12.2014

2 836 04.09.2015 2 178 10.11.2016 2 807 11.12.2015 2 161 12.11.2016 2 792 23.12.2015 2 136 27.12.2016 2 758 04.07.2015 2 129 18.11.2016 2 746 15.10.2015 2 120 22.12.2016 2 431 20.06.2015 2 113 23.12.2016 2 380 27.12.2015 1 948 26.03.2016 2 065 31.12.2015 1 828 04.06.2016 1 518 25.12.2015 1 266 24.12.2016 1 342 24.12.2015 1 206 25.12.2016

Kommentar De syv siste årene har julaften og 1. juledag vært årets to minst aktive dager. Innleggstallene disse to dagene i 2016 var de laveste på VGD på 15,5 år. Sist det ble skrevet færre innlegg var lørdag 7. juli 2001, da det ble skrevet 995 innlegg (forrige gang under 1000).

Innleggstall dag for dag i VGD-historien Se her for en liste over antall innlegg skrevet dag for dag fra 6. august 1999 og frem til 31. desember 2016. Det er to lister. Den ene er sortert etter dato og den andre er sortert etter dager med flest innlegg.

4.5 DE MEST AKTIVE DAGENE PÅ DE STØRSTE UNDERFORAENE + 2016

Her er de 25 dagene med flest innlegg gjennom tidene + de 25 dagene med flest innlegg i 2016 på ti av de største underforaene på VGD. På Backstage står de 25 mest aktive dagene i 2014, som var året det forumet ble stengt.

Aktuelt Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 22.jul. 2011 2820 15.jul. 2016 1482 14.nov. 2015 2587 16.jul. 2016 980 15.jan. 2012 2117 22.mar. 2016 884 23.jul. 2011 1730 08.sep. 2016 792 12.okt. 2012 1656 06.jan. 2016 774 22.mai 2013 1619 13.aug. 2016 759 30.mai 2013 1612 22.nov. 2016 745 07.aug. 2014 1556 09.aug. 2016 723 07.jan. 2015 1505 04.aug. 2016 720 26.jul. 2011 1423 10.aug. 2016 713 29.jul. 2011 1375 22.jul. 2016 692 29.nov. 2011 1369 10.jun. 2016 679 01.nov. 2012 1351 05.jan. 2016 651 25.jul. 2011 1328 06.mai 2016 650 09.okt. 2012 1272 11.aug. 2016 640 25.okt. 2012 1261 12.jun. 2016 637 06.aug. 2012 1246 28.sep. 2016 630 24.jul. 2011 1245 07.des. 2016 627 30.okt. 2012 1241 14.aug. 2016 619 28.jul. 2011 1236 02.mai 2016 609 07.mar. 2012 1232 24.aug. 2016 603 24.okt. 2011 1227 11.jan. 2016 590 08.jan. 2015 1217 14.jan. 2016 590 02.jun. 2013 1180 15.sep. 2016 584 27.jul. 2011 1171 23.jul. 2016 566

Politikk - Norsk Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 16.nov 2004 4969 18.des 2016 952 13.sep 2005 3991 24.feb 2016 901 14.sep 2009 3860 23.apr 2016 872 09.sep 2013 3828 22.apr 2016 839 10.sep 2013 3808 01.mai 2016 838 15.sep 2009 3794 25.apr 2016 823 23.jul 2011 3602 19.des 2016 800 07.mar 2012 3564 28.apr 2016 790 09.mar 2012 3316 23.feb 2016 776 10.mar 2012 3244 04.feb 2016 719 13.sep 2011 3239 09.apr 2016 716 12.sep 2011 3217 25.feb 2016 712 24.jul 2011 3184 26.jan 2016 703 11.sep 2009 3073 17.des 2016 699 08.mar 2012 3058 06.mai 2016 695 05.aug 2011 3038 02.des 2016 689 26.jul 2011 2965 10.apr 2016 669 12.sep 2005 2949 03.feb 2016 668 06.aug 2011 2921 05.okt 2016 654 12.sep 2009 2846 08.mar 2016 652 13.sep 2009 2824 02.feb 2016 637 06.sep 2013 2797 23.nov 2016 637 07.sep 2013 2784 05.mai 2016 636 03.sep 2011 2684 18.feb 2016 632 23.aug 2011 2643 26.apr 2016 628

Politikk - Internasjonal Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 03.nov 2004 3531 09.nov 2016 2782 24.mar 2003 2071 08.nov 2016 718 12.sep 2001 2068 24.jun 2016 717 26.mar 2003 1796 10.okt 2016 646 09.apr 2003 1585 27.sep 2016 531 20.mar 2003 1497 11.nov 2016 436 13.sep 2001 1493 02.mar 2016 433 07.jul 2005 1474 10.nov 2016 392 15.mar 2004 1448 26.jul 2016 387 27.mar 2003 1443 09.mar 2016 355 21.mar 2003 1433 10.feb 2016 319 10.apr 2003 1417 02.feb 2016 308 14.okt 2004 1408 20.okt 2016 290 02.apr 2002 1393 28.okt 2016 279 10.okt 2001 1349 16.mar 2016 268 23.mar 2003 1334 01.nov 2016 267 04.nov 2004 1323 14.feb 2016 262 04.apr 2002 1312 06.nov 2016 260 03.apr 2002 1308 28.jul 2016 252 16.nov 2004 1301 09.okt 2016 250 25.mar 2003 1289 05.aug 2016 248 11.sep 2001 1283 21.feb 2016 239 03.apr 2003 1279 29.jul 2016 223 19.mar 2003 1226 03.nov 2016 223 22.mar 2003 1207 27.jul 2016 221

Fotball – Norsk Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 20.mar 2011 4089 11.okt 2016 2658 09.aug 2009 4087 02.aug 2016 2211 05.apr 2010 3760 29.mai 2016 1998 24.mai 2010 3755 11.nov 2016 1993 30.okt 2005 3631 04.sep 2016 1965 05.nov 2006 3604 08.okt 2016 1908 10.apr 2011 3558 21.aug 2016 1827 25.sep 2011 3498 08.mai 2016 1682 19.mai 2011 3336 24.apr 2016 1656 07.aug 2011 3325 16.mai 2016 1626 15.nov 2015 3266 11.mai 2016 1623 20.mai 2012 3254 13.mar 2016 1550 30.okt 2011 3252 01.jun 2016 1406 11.sep 2011 3139 22.mai 2016 1379 04.okt 2010 3100 09.jul 2016 1365 03.okt 2010 3078 31.jul 2016 1352 03.apr 2011 3068 01.mai 2016 1331 16.nov 2005 3058 20.mar 2016 1325 11.sep 2012 3042 18.sep 2016 1313 09.apr 2007 3037 10.apr 2016 1288 30.sep 2007 2989 28.mai 2016 1277 24.mar 2007 2980 06.nov 2016 1259 25.aug 2010 2956 04.mai 2016 1232 12.nov 2015 2945 05.aug 2016 1227 07.nov 2010 2921 25.sep 2016 1224

Fotball – Premier League Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 31.jan 2011 5382 28.feb 2016 2666 03.mar 2007 5149 14.aug 2016 2453 01.sep 2013 5114 10.sep 2016 2387 01.feb 2011 4999 02.mar 2016 2228 05.feb 2011 4931 10.mar 2016 2104 08.mar 2012 4906 29.okt 2016 2029 02.sep 2012 4878 14.feb 2016 1994 02.mai 2007 4865 20.aug 2016 1837 11.feb 2012 4853 27.aug 2016 1810 28.aug 2011 4772 18.mai 2016 1787 02.sep 2013 4706 02.jan 2016 1731 28.okt 2012 4626 02.feb 2016 1729 13.mai 2012 4625 06.mar 2016 1728 09.jan 2011 4537 07.aug 2016 1710 01.jan 2014 4491 20.mar 2016 1703 05.jan 2011 4445 19.nov 2016 1688 23.sep 2012 4420 23.jan 2016 1659 16.mar 2014 4402 14.apr 2016 1650 18.sep 2011 4390 04.des 2016 1647 13.jan 2013 4354 17.mar 2016 1639 16.jan 2011 4297 17.okt 2016 1621 01.sep 2014 4261 24.sep 2016 1613 09.des 2012 4219 11.des 2016 1610 17.aug 2013 4216 15.mai 2016 1584 07.des 2013 4214 10.mai 2016 1577

Fotball - Internasjonal Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 25.apr 2012 3226 28.mai 2016 1201 07.mar 2012 3174 16.mar 2016 1132 29.nov 2010 2760 23.feb 2016 979 24.apr 2012 2625 03.mai 2016 808 19.mai 2012 2546 07.apr 2016 632 05.mar 2013 2381 13.apr 2016 612 23.apr 2013 2342 04.mai 2016 517 30.aug 2012 2298 27.sep 2016 485 24.apr 2013 2265 05.apr 2016 463 29.nov 2009 2235 17.feb 2016 420 28.apr 2011 2234 12.apr 2016 416 28.apr 2010 2157 22.mai 2016 416 13.feb 2013 2141 02.apr 2016 368 23.mar 2014 2126 03.des 2016 363 18.nov 2009 2104 21.feb 2016 350 24.jan 2010 1957 24.jan 2016 347 30.jan 2011 1940 25.aug 2016 343 10.des 2011 1935 17.apr 2016 320 11.sep 2011 1934 27.feb 2016 311 06.nov 2011 1907 29.mai 2016 310 18.apr 2012 1906 07.des 2016 300 03.apr 2011 1902 09.apr 2016 299 17.jul 2011 1896 23.apr 2016 296 18.aug 2011 1888 31.jan 2016 294 13.mar 2011 1876 21.sep 2016 289

Fotball - Spill Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 02.jun 2012 2613 13.aug 2016 1079 09.jul 2005 2181 24.sep 2016 1045 10.jul 2005 2069 03.des 2016 827 03.jun 2012 2021 29.okt 2016 778 27.jan 2013 1980 09.apr 2016 754 30.mai 2012 1918 20.aug 2016 724 23.jan 2013 1833 10.sep 2016 716 30.jan 2013 1790 17.sep 2016 707 06.jan 2013 1753 10.des 2016 672 10.jun 2012 1731 06.feb 2016 654 29.mai 2012 1679 26.nov 2016 651 27.mai 2012 1665 15.okt 2016 615 24.mai 2012 1662 05.nov 2016 613 12.aug 2005 1652 05.mar 2016 612 26.jan 2013 1650 16.jan 2016 597 18.nov 2012 1635 14.aug 2016 590 13.jan 2013 1627 18.sep 2016 582 29.des 2012 1617 11.des 2016 572 11.jan 2013 1610 16.apr 2016 560 03.des 2012 1584 27.aug 2016 545 05.aug 2005 1578 17.apr 2016 543 28.mai 2012 1560 22.okt 2016 538 12.jan 2013 1555 21.sep 2016 522 02.des 2012 1551 02.jan 2016 508 01.jan 2013 1502 12.jan 2016 494

Vintersport Toppliste t.o.m 2015 Toppliste 2016 04.mar 2011 2950 13.okt 2016 1325 27.feb 2011 2162 12.mar 2016 1177 24.feb 2011 2083 05.mar 2016 803 05.mar 2011 1745 09.jan 2016 790 01.mar 2015 1717 10.jan 2016 779 02.mar 2011 1645 14.okt 2016 744 03.mar 2013 1581 09.mar 2016 697 15.feb 2009 1527 06.jan 2016 636 27.feb 2015 1519 01.jan 2016 616 28.feb 2015 1494 05.jan 2016 579 06.mar 2011 1484 08.mar 2016 579 21.feb 2015 1460 15.okt 2016 548 26.feb 2015 1387 13.mar 2016 543 08.jan 2012 1385 06.mar 2016 524 28.feb 2011 1369 07.feb 2016 505 06.jan 2013 1361 11.mar 2016 504 03.mar 2011 1341 06.feb 2016 484 23.feb 2013 1305 03.jan 2016 473 22.feb 2015 1283 04.mar 2016 471 06.jan 2011 1254 16.jan 2016 450 01.mar 2013 1251 02.jan 2016 429 24.feb 2015 1247 23.jan 2016 428 26.feb 2011 1244 18.okt 2016 426 19.feb 2015 1237 03.mar 2016 422 24.feb 2013 1232 24.jan 2016 416

Backstage Toppliste Toppliste 2014 (nedlagt 21. april) 15.jan 2007 5146 07.jan 2014 380 10.des 2006 4490 14.jan 2014 359 07.jan 2007 4403 18.apr 2014 357 31.des 2006 4380 17.apr 2014 326 18.jan 2007 4297 31.jan 2014 318 03.jan 2007 4235 13.jan 2014 303 25.jan 2007 4202 16.apr 2014 290 16.jan 2007 4172 26.jan 2014 288 06.okt 2006 4113 09.jan 2014 285 12.des 2006 4101 15.jan 2014 285 21.jan 2007 4100 19.apr 2014 283 08.aug 2006 4091 30.jan 2014 277 02.jan 2007 4083 08.jan 2014 274 29.sep 2006 4073 25.jan 2014 261 19.jan 2007 4052 10.apr 2014 255 09.aug 2006 3970 14.apr 2014 251 17.jan 2007 3950 01.feb 2014 237 14.jan 2007 3943 22.feb 2014 237 22.mai 2004 3910 04.apr 2014 237 04.jan 2007 3903 10.jan 2014 236 07.aug 2006 3901 12.jan 2014 230 22.des 2006 3901 26.mar 2014 230 08.jan 2006 3870 23.jan 2014 228 27.okt 2006 3851 24.jan 2014 228 01.jun 2006 3836 12.apr 2014 227

De 10 mest aktive dagene i 2016 på åtte andre fora

Innvandring, Rasisme… (53 565 innlegg) Tipping, Odds… (42 850 innlegg)
05.apr 472 10.des 388 10.mar 417 17.aug 379 31.jan 406 22.nov 351 09.mai 397 26.jun 350 02.feb 389 04.sep 323 20.apr 383 18.aug 322 15.sep 350 01.sep 292 04.sep 347 05.sep 292 16.mar 344 05.nov 290 24.aug 343 01.apr 289

Fotball – EM 2016 (32 575 innlegg) Religion og livssyn (23 851 innlegg)
27.jun 2458 20.apr 291 11.jun 2157 18.apr 280 12.jun 1835 04.mai 222 13.jun 1779 27.mai 211 10.jul 1710 23.apr 204 22.jun 1639 13.jun 197 26.jun 1634 15.mai 195 16.jun 1569 21.apr 194 02.jul 1454 15.jun 194 25.jun 1453 03.apr 192

Amerikanske Idretter (23 747 innlegg) TV-program (21 890 innlegg)
08.feb 736 14.mai 1043 29.apr 673 12.mai 857 10.jan 622 27.feb 631 17.jan 504 15.mai 626 30.apr 501 10.mai 404 25.jan 488 13.mai 267 11.sep 479 27.nov 243 25.sep 417 24.mai 233 12.sep 323 26.mai 224 18.des 311 23.mai 217

Sykkel (20 289 innlegg) Ishockey (15 557 innlegg)
14.jul 812 09.jan 298 06.aug 695 14.apr 238 12.jul 631 04.sep 211 10.apr 598 10.mai 199 10.jul 591 01.mai 180 08.jul 585 24.jan 172 16.okt 577 16.jan 167 09.jul 517 14.mai 159 24.jul 479 20.apr 158 20.jul 471 08.mai 157

4.6 PÅ HVILKE FORA SKRIVES DE LENGSTE/KORTESTE INNLEGGENE?

Jeg tok munnen litt for full i fjor sommer da jeg sa det ikke var noe problem å finne ut hvilke fora som har de lengste/korteste innleggene. Jeg fant ingen gode metoder å sjekke det direkte, men tror likevel dette duger: Siden mai 2014 har det vært mulig å finne ut hvor mange av innleggene som blir redigert. Når jeg ser listen over hvilke fora som har mest/minst redigerte innleggene, synes jeg også det stemmer overens med mitt inntrykk av den generelle lengden på innleggene på de respektive fora. Logikken er: Jo lengre et innlegg er, jo større er sjansen for at det blir redigert.

Prosentandel av innlegg som ble redigert i 2016 og 2015

De 30 mest aktive foraene i 2016 er med i oversikten.

2016 2015 Forum 22,2 % 19,7 % Innvandring, Rasisme og Flerkultur 21,4 % 21,2 % Religion og livssyn 20,7 % 20,5 % Politikk – Norsk 19,2 % 18,9 % Miljø og Klima 17,3 % 16,2 % Aktuelt 16,9 % 25,4 % Politikk - Internasjonal 16,2 % 11,8 % Fotball - Internasjonal 15,3 % 13,2 % Bil 14,7 % 18,6 % Midtøsten 14,3 % 13,4 % UFO og Alternative Teorier 13,9 % 12,2 % Vintersport 13,7 % 13,3 % Mat og Drikke 13,3 % 9,3 % Tipping, Odds, Spill og Poker 13,1 % 13,3 % Sykkel 12,1 % 12,0 % Fotball - Spill 11,9 % 12,0 % Ishockey 11,9 % 13,7 % Film 11,7 % 13,0 % Amerikanske Idretter 11,7 % 11,7 % Musikk 11,4 % ----- OL 11,1 % 10,6 % Spill 10,7 % 11,1 % Fotball - Premier League 10,5 % 13,9 % Tennis 10,0 % 9,3 % TV-program 9,8 % 9,9 % Fotball – Norsk 8,7 % 10,2 % Sjakk 8,5 % 8,4 % Språk 8,5 % 8,6 % Håndball 8,4 % 8,7 % Historie 7,1 % ----- Fotball - EM/VM

Det man ser er at foraene som inneholder mye «livekommentering» har en lavere andel redigerte innlegg. Innlegg som skrives mens man følger med på en fotballkamp/TV-program etc. er jo vanligvis av det korte slaget. Som det står litt lenger ned i innlegget, stammer nesten halvparten av innleggene på TV-forumet fra trådene til Farmen, Paradise Hotel og MGP/ESC. På Historie- og Språk-forumet er nesten all aktivitet fra lekene «Historiske fjes» og «Niconis ordlek». Også her er innleggene gjennomgående korte. Politikk – Internasjonal hadde, med relativt klar margin, høyest andel redigerte innlegg i 2015 med over 25 %. I 2016 faller det helt ned til 16,9 %. Det har antageligvis en sammenheng med det amerikanske presidentvalget. I forbindelse med alle debattene og selve valget var det masse livekommentering der innleggene som regel er korte.

Jeg vil dermed si at andelen redigerte innlegg gir et godt bilde på hvilke fora som har de gjennomsnittlig lengste/korteste innleggene og at listen ovenfor derfor gir et godt bilde på dette.

Andelen redigerte innlegg på hele VGD 2014 13,5 % (mai-desember) 2015 14,2 % 2016 13,6 %

4.7 NYE BRUKERE (1999-2016)

Her er antall nye brukere år for år, og hvor mange innlegg de skrev hvert år. I parentes står prosentandelen av totale brukere/innlegg.

År Antall nye brukere Antall innlegg av nye brukere 1999 2 385 (100,0 %) 55 806 (100,0 %) 2000 3 829 (85,0 %) 131 016 (49,6 %) 2001 16 993 (93,1 %) 698 331 (72,2 %) 2002 12 346 (72,9 %) 727 390 (36,4 %) 2003 10 901 (69,8 %) 926 305 (38,0 %) 2004 15 588 (74,9 %) 1 440 652 (43,3 %) 2005 13 951 (69,8 %) 1 168 576 (33,8 %) 2006 13 854 (63,9 %) 1 397 928 (36,1 %) 2007 11 373 (56,9 %) 1 049 092 (29,4 %) 2008 10 567 (56,4 %) 630 039 (23,8 %) 2009 14 857 (67,4 %) 796 239 (24,8 %) 2010 11 813 (60,8 %) 713 072 (19,6 %) 2011 6 365 (48,1 %) 783 446 (20,1 %) 2012 5 136 (45,2 %) 564 211 (16,3 %) 2013 4 945 (50,8 %) 513 145 (18,0 %) 2014 3 059 (40,1 %) 187 016 (8,9 %) 2015 2 334 (35,7 %) 112 685 (7,2 %) 2016 1 811 (31,7 %) 73 803 (5,6 %)

Kommentar Mange vil kanskje tenke at både antallet og andelen nye brukere hvert år er overraskende høyt. Selv i 2016 var over 30 % av de aktive brukerne nye. Men som flere av listene i dette innlegget har vist, skriver det store, store flertallet av brukerne på VGD svært få innlegg. Derfor er kolonnen til høyre, som viser antall innlegg de nye brukerne skriver, mer interessant. De nye brukerne i 2016 skrev 74 000, som var 5,6 % av alle innlegg. Senest i 2013 sto de nye brukerne for over 500 000 innlegg – seks ganger så mange innlegg som i 2016.

Så må det jo også nevnes at «nye brukere» slett ikke alltid er «nye» brukere. Når jeg ser listene over nye brukere med flest innlegg de siste årene, er veldig mange av dem eksisterende brukere med ny identitet. Jeg legger ikke ut de listene her, men legger i stedet ut innleggsfordelingen blant de 1 811 nye brukerne i 2016.

Innleggsfordeling for de 1 811 nye brukerne i 2016 21 brukere skrev over 1 000 innlegg 14 brukere skrev 500-999 innlegg 55 brukere skrev 100-499 innlegg 43 brukere skrev 50-99 innlegg 191 brukere skrev 10-49 innlegg 250 brukere skrev 4-9 innlegg 158 brukere skrev 3 innlegg 269 brukere skrev 2 innlegg 810 brukere skrev 1 innlegg

Nye brukere per måned i 2016 jan.16 176 feb.16 152 mar.16 154 apr.16 162 mai.16 149 jun.16 139 jul.16 165 aug.16 146 sep.16 143 okt.16 158 nov.16 141 des.16 126

Det var kun 7 av de 176 nye brukere i januar som skrev innlegg i desember. Det er 4 %. 30 av de 141 nye brukerne i november skrev innlegg i desember. Det er 21 %.

Hvor mange nye brukere blir værende på VGD?

Jeg har sett på de nye brukerne fra 2011-2015 og sjekket hvor mange av dem som skrev innlegg i 2016.

År Nye brukere Innlegg i 2016 Prosent 2011 6 365 302 4,7 % 2012 5 136 257 5,0 % 2013 4 945 686 13,9 % 2014 3 059 426 13,9 % 2015 2 334 495 21,2 % 11-15 21 839 2 166 9,9 %

4.8 NÅR PÅ DØGNET OG HVILKE UKEDAGER ER VGD MEST AKTIVT? (1999-2016)

Her er en presentasjon med 20 diagrammer som viser innleggsaktivitet fordelt på ukedag/klokkeslett gjennom VGD-historien. Det er også oversikter over flere av VGDs underfora.

Tallene 1-24 indikerer de forskjellige timene i døgnet. «1» betyr antall innlegg skrevet fra midnatt til kl. 01, mens «24» betyr innlegg skrevet fra kl. 23-24 osv.

Kommentarer fra presentasjonen Aktiviteten på lørdager og søndager er lavere på formiddagen enn ukedagene, men så drar de i fra rundt kl. 13 og og har høyere aktivitet frem til kl. 21-22. Alt dette forklares av fotball/annen sport. Alle de store foraene utenom sport har flest innlegg på hverdagene. Det høyeste aktivitetspunktet på kveldstid finner vi på tirsdager og onsdager. Her spilles det mange engelske/internasjonale fotballkamper gjennom året. Fredager og lørdager har lavest aktivitet mot slutten av døgnet, men har flest innlegg om natten.

På det fjerde bilde, der fotballforaene ikke er inkludert, ser man tydelig hvor mye fotball har å si for aktiviteten i helgene. På oversikten over 12 av VGDs underfora på hverdager, ser vi at Tipping og Amerikanske idretter skiller seg kraftig ut på natten. På formiddagen er Politikk – Norsk størst. Helt fra kl. 13-21 er Fotball – Norsk størst, før Tipping og Fotball – Premier League overtar for resten av kvelden. På lørdager og søndager skiller Fotball – Norsk og Fotball – Premier League seg stort ut. Fotball – Spill har også en aktiv periode på ettermiddagene.

Fora som Politikk – Norsk og Religion og livssyn hadde en jevn økning i aktiviteten utover kvelden da de hadde høyere aktivitet. Her ser man stor forskjell mellom 2011 og 2016. Nå er grafen nesten helt flat fra formiddagen og ut dagen. Politkk – Norsk når faktisk sin topp kl. 11 på formiddagen i 2016. Historie-forumet må være det forumet som har den mest unike grafen gjennom døgnet. Aktiviteten går rett til værs kl. 9-10 på formiddagen, holder seg oppe til 15-16, før den stuper ned igjen. Se også så mye høyere aktiviteten var der i 2014 og 2015 på kveldstid. Tipping-forumet øker sine innlegg kraftig på natten. Aktiviteten har vært høyere på dagtid tidligere, men det ble likevel satt ny innleggsrekord i 2016 – som det eneste forumet på VGD.

En ganske spesiell sak jeg merket meg: På dagtid på hverdagene ligger innleggstallene helt jevnt fordelt mellom de forskjellige ukedagene, med ett konsekvent unntak – mandager. Alle årene i VGD-historien er aktiviteten tirsdag-fredag jevn, mens mandager har lavere aktivitet. Hva kan det komme av? Jeg kan ikke skjønne at det generelt er mindre å diskutere på dagtid på mandager kontra de andre hverdagene. Kan forklaringen være at folk generelt er flinkere til å gjøre det de egentlig skal på jobben sin på ukens første arbeidsdag, og at dette dermed går utover VGD-aktiviteten på mandager? Det kan ikke være tilfeldig når dette er tilfellet år etter år, så en eller annen forklaring må det ha.

Innlegg i 2016 fordelt på klokkeslett 00.00-02.59 7,8 % 03.00-05.59 2,1 % 06.00-08.59 3,3 % 09.00-11.59 10,7 % 12.00-14.59 15,2 % 15.00-17.59 17,7 % 18.00-20.59 20,3 % 21.00-23.59 22,9 %

Innlegg i 2016 fordelt på ukedager Mandag 13,2 % Tirsdag 13,9 % Onsdag 14,0 % Torsdag 13,3 % Fredag 13,0 % Lørdag 15,7 % Søndag 16,8 %

Fordeling av innlegg på klokkeslett

År Kl. 00-06 Kl. 06-12 Kl. 12-18 Kl. 18-24 2000 9,9 % 18,6 % 41,2 % 30,3 % 2003 11,0 % 15,6 % 39,3 % 34,1 % 2006 13,9 % 11,7 % 33,5 % 40,9 % 2011 13,3 % 11,4 % 31,0 % 44,2 % 2014 10,9 % 13,2 % 32,2 % 43,7 % 2015 9,8 % 13,8 % 33,0 % 43,4 % 2016 9,9 % 14,0 % 32,9 % 43,2 %

Fordeling av innlegg på hverdager og helger

En uke består av 71,4 % hverdag (man-fre) og 28,6 % helg (lør-søn). Dette er innleggsfordelingen mellom hverdag og helg på VGD flere av årene.

År Man-fre Lør-søn 2000 82,1 % 17,9 % 2003 77,6 % 22,4 % 2006 72,0 % 28,0 % 2011 69,4 % 30,6 % 2014 67,6 % 32,4 % 2015 68,3 % 31,7 % 2016 67,4 % 32,6 %

Fordeling av innlegg på hverdager og helger i 2016 – rangert på forum

Jeg har tatt med alle fora med minimum 2 000 innlegg, som er 38 fora.

Man-fre Lør-søn Forum 94,0 % 6,0 % historie 87,8 % 12,2 % sjakk 80,5 % 19,5 % miljoe-og-klima 80,4 % 19,6 % trening-og-kosthold 80,1 % 19,9 % wrestling 78,7 % 21,3 % spill 78,3 % 21,7 % musikk 77,3 % 22,7 % politikk-internasjonal 76,8 % 23,2 % reisetips 76,8 % 23,2 % innvandring-rasisme-og-flerkultur

74,6 % 25,4 % politikk-norsk 74,3 % 25,7 % aktuelt 74,0 % 26,0 % ufo-og-alternative-teorier 73,4 % 26,6 % film 73,3 % 26,7 % haandball 72,5 % 27,5 % bil 72,1 % 27,9 % religion-og-livssyn 71,3 % 28,7 % spraak 71,2 % 28,8 % midtoesten 69,7 % 30,3 % mat-og-drikke 68,3 % 31,7 % jobb-og-utdanning 67,1 % 32,9 % tv-program 65,6 % 34,4 % fotball-norsk 64,6 % 35,4 % tipping-odds-spill-og-poker 63,9 % 36,1 % ishockey 63,7 % 36,3 % amerikanske-idretter 63,2 % 36,8 % media 63,1 % 36,9 % ol 61,7 % 38,3 % fotball-internasjonal

60,4 % 39,6 % vintersport 60,0 % 40,0 % fotball-premier-league 59,7 % 40,3 % tennis 59,2 % 40,8 % fotball-em-2016 58,6 % 41,4 % sykkel 58,5 % 41,5 % fotball-oevrig-britisk 57,5 % 42,5 % sport-generelt 57,3 % 42,7 % fotball-spill 35,5 % 64,5 % boksing-kampsport-og-mma

Ikke overraskende skiller sportsforaene seg ut med størst andel innlegg i helgene.

Hvilken ukedag + time skrives det flest/færrest innlegg på VGD? En uke består av 168 timer. Dette er de 20 timene i løpet av uken med flest/færrest innlegg i 2016.

20 på topp 20 på bunn Ukedag + time Ant. Innlegg Ukedag + time Ant. innlegg onsdag 22-23 18 956 søndag 04-05 1 266 tirsdag 22-23 18 858 onsdag 04-05 1 256 søndag 18-19 18 558 lørdag 07-08 1 149 lørdag 17-18 18 498 lørdag 04-05 1 099 søndag 19-20 18 359 søndag 05-06 1 059 søndag 21-22 18 231 onsdag 06-07 1 022 onsdag 21-22 17 536 søndag 07-08 992 søndag 16-17 17 370 tirsdag 06-07 974 tirsdag 21-22 17 284 onsdag 05-06 922 søndag 22-23 17 121 torsdag 04-05 890 søndag 20-21 16 992 torsdag 06-07 864 lørdag 19-20 16 659 fredag 06-07 863 søndag 17-18 16 489 søndag 06-07 845 lørdag 18-19 15 864 mandag 06-07 817 lørdag 16-17 15 830 fredag 05-06 797 torsdag 22-23 15 717 tirsdag 05-06 768 lørdag 15-16 15 551 mandag 05-06 724 mandag 22-23 15 216 lørdag 06-07 722 torsdag 21-22 15 158 lørdag 05-06 665 søndag 15-16 14 915 torsdag 05-06 646

Hvilket klokkeslett skrives det flest/færrest innlegg på VGD? Døgnet består av 1 440 minutter. Dette er de 10 mest/minst aktive klokkeslettene i 2016.

10 på topp 10 på bunn Kl. Ant. innlegg Kl. Ant. innlegg 22:25 2008 06:23 75 22:37 1994 05:45 74 22:27 1972 06:07 73 22:41 1962 06:17 72 22:35 1959 05:44 71 22:28 1956 05:50 68 22:24 1955 05:54 67 22:44 1954 05:55 67 21:32 1953 06:04 67 22:34 1949 06:06 63

Hvilken ukedag + klokkeslett skrives det flest/færrest innlegg på VGD? En uke består av 10 080 minutter. Det har blitt skrevet innlegg i samtlige av disse 10 080 minuttene i 2016 – så vidt det er. Dette er de 20 mest aktive klokkeslettene.

20 på topp Dag + Kl. Ant. innlegg
tirsdag 22:37 401 lørdag 17:53 395 søndag 18:52 393 lørdag 17:54 378 tirsdag 22:38 377 søndag 16:21 375 lørdag 17:56 373 tirsdag 22:23 366 lørdag 17:30 366 søndag 18:53 366 tirsdag 22:44 364 lørdag 17:50 363 tirsdag 22:27 362 lørdag 17:51 361 søndag 19:29 358 onsdag 21:26 356 onsdag 22:16 356 lørdag 17:49 356 onsdag 22:17 355 lørdag 17:28 355

Samtlige av disse 20 tidspunktene kan faktisk knyttes til kamper fra engelsk fotball. De første 8 tidspunktene kan alle knyttes til tidspunkt der kampene avsluttes. Det tidspunktet med færrest innlegg i løpet av 2016 var lørdag kl. 06:04. Da ble det kun postet 2 innlegg. Lørdag 05:20, lørdag 05:32, lørdag 06:04, fredag 05:54, torsdag 05:50 og mandag 05:47 ble det postet 4 innlegg.

Innlegg på dagtid på hverdager Jeg har sjekket innlegg skrevet i perioden mandag-fredag, kl. 08-16 i 2016. Jeg har tatt med fora med over 3 000 innlegg i 2016 (minus Fotball – EM og OL). Litt av poenget med denne listen er å utelukke det meste av livekommenteringen vi finner mye av på sportsforaene, og se hvordan interessen på disse foraene er utenom live-idretten.

Man-fre Kl. 08.16 Hele 2016 Prosentandel 16 362 20 365 80,3 % historie 2 800 6 271 44,6 % miljoe-og-klima 4 075 10 489 38,9 % spill 49 162 136 444 36,0 % politikk-norsk 19 114 53 565 35,7 % innvandring-rasisme… 3 400 9 837 34,6 % musikk 6 286 18 651 33,7 % ufo-og-alternative-teorier 7 674 23 851 32,2 % religion-og-livssyn 12 338 39 620 31,1 % vintersport 13 935 46 070 30,2 % politikk-internasjonal

32 302 110 654 29,2 % aktuelt 2 701 9 403 28,7 % midtoesten 3 159 11 147 28,3 % spraak 7 877 28 191 27,9 % bil 5 530 20 289 27,3 % sykkel 54 666 202 986 26,9 % fotball-norsk 1 780 7 173 24,8 % mat-og-drikke 826 3 530 23,4 % sport-generelt 52 353 229 921 22,8 % fotball-premier-league 1 985 9 075 21,9 % film 922 4 415 20,9 % tennis 16 567 80 158 20,7 % fotball-spill

4 403 23 747 18,5 % amerikanske-idretter 1 225 6 759 18,1 % sjakk 3 962 21 890 18,1 % tv-program 2 361 15 557 15,2 % ishockey 6 395 42 800 14,9 % fotball-internasjonal 558 4 112 13,6 % boksing-kampsport-og-mma 909 8 518 10,7 % haandball 4 004 42 850 9,3 % tipping-odds-spill-og-poker

Selv om Fotball – Premier League har nesten 30 000 flere innlegg enn Fotball – Norsk skrives det likevel flere innlegg på Fotball – Norsk i perioden ikke spilles kamper. Det til tross for at den norske fotballsesongen er kortere enn den engelske. Politikk – Norsk er langt bak de to fotballforaene totalt, men på hverdager fra 8-16 ligger de helt opp i ryggen.

Disse tallene viser også hvor få innlegg det etter hvert har blitt på Fotball – Internasjonal når det ikke spilles kamper. Her har nedgangen vært stor på bare et par år. På Tipping-forumet skrives under 10 % av innleggene på dette tidspunktet. Håndball-forumet ligger også helt nede på 10-tallet. Historie-forumet skiller seg mest ut av alle. Der skrives hele 80,3 % av innleggene mandag-fredag kl. 08-16 – nesten dobbelt så høyt som neste på listen (Miljø og Klima 44,6 %).

Innleggsaktivitet på natten: 2011 vs. 2016

Jeg har sammenlignet innleggsaktiviteten i tidsrommet 00.00-06.00 i 2011 og 2016. 2011 var som nevnt VGDs toppår og nedgangen fra da er på 66,5 %. Nedgangen i antall innlegg på natten er 75 %. At Backstage var åpen i 2011 er langt ifra hele forklaringen.

Her er nedgangen i innleggstall på natten på 10 av de største foraene.

Natt 2016 Natt 2011 Nedgang % Forum 130 370 520 668 -75,0 % Hele VGD

2 062 25 168 -91,8 % Religion og Livssyn 1 032 11 829 -91,3 % Musikk 3 691 36 752 -90,0 % Fotball - Internasjonal 10 465 53 867 -80,6 % Fotball - Premier League 12 833 61 150 -79,0 % Politikk - Norsk 11 204 25 902 -56,7 % Fotball - Norsk 3 487 7 487 -53,4 % TV-program 14 350 27 512 -47,8 % Aktuelt 7 359 9 738 -24,4 % Innvandring, Rasisme og Flerkultur 8 145 9 496 -14,2 % Politikk - Internasjonal

Dette må jeg si er en voldsom stor nedgang på mange fora. Tre fora har nedgang på mer enn 90 %. Politikk – Internasjonal skiller seg ut med kun 14,2 % nedgang, men her har selvsagt det amerikanske presidentvalget mye å si.

4.9 HVOR OFTE SKRIVER BRUKERNE PÅ VGD INNLEGG?

Hvor mange forskjellige år har VGDs brukere skrevet sine innlegg?

År Brukere 18 år 5 17 år 6 16 år 48 15 år 67 14 år 95 13 år 186 12 år 215 11 år 259 10 år 370

9 år 524 8 år 739 7 år 896 6 år 1 349 5 år 1 995 4 år 4 042 3 år 7 606 2 år 22 120 1 år 121 585 Sum 162 107

Hvor mange forskjellige måneder har VGDs brukere skrevet sine innlegg?

VGD har eksistert i 209 måneder.

Topp 5 197 måneder 192 måneder 191 måneder 190 måneder 189 måneder (dette er brukeren «VG Nett»)

Måneder Brukere 188-170 46 150-169 65 100-149 650 75-99 788 50-74 1 590 25-49 4 443 10-24 10 254 9-4 19 304 3 8 839 2

31

6347

Her er info om de 14 brukerne som ønsket det.

Antall innlegg i 2016 Antall Plassering Nick
10 160 2 lsklars 6 073 13 startelver 5 372 18 Kent 5 247 21 ModernMan 5 040 26 flourhouse 2 800 91 -k9b_ 2 684 99 Mirage 1 939 166 ragnarMadrid 1 563 221 El_Mojo 1 322 262 unitedkid1902 907 393 EndOfGreatness 749 467 Puttemans 546 597 JODDEMM 392 748 snowik

Antall måneder med innlegg i 2016 Antall Nick 12 El_Mojo 12 EndOfGreatness 12 flourhouse 12 JODDEMM 12(?) -k9b_ 12 Kent 12 lsklars 12 Mirage 12 ModernMan 12 Puttemans 12 ragnarMadrid 12 snowik 12 startelver 12 unitedkid1902

Antall dager med innlegg i 2016 Antall Plassering Nick 359 6 lsklars 341 23 startelver 331 37 ModernMan 302 102 ragnarMadrid 302 102 Kent 297 118 Mirage 296 120 flourhouse 245 225 El_Mojo 230 270 unitedkid1902 185 438 EndOfGreatness 176 475 snowik 166 516 JODDEMM 149 591 Puttemans ? ? -k9b_

Redigerte innlegg i 2016 Andel Nick 22,9 % ModernMan 19,9 % snowik 15,4 % JODDEMM 8,7 % startelver 8,4 % EndOfGreatness 7,6 % unitedkid1902 5,7 % Mirage 4,9 % ragnarMadrid 4,8 % flourhouse 3,5 % Kent 3,2 % Puttemans 2,7 % lsklars 2,4 % El_Mojo ? -k9b_

Andelen redigerte innlegg for hele VGD gir et godt bilde på hvor lange innleggene er (jo lavere andel av innleggene som er redigerte, jo kortere er innleggene). På enkeltbrukere er det individuelle forskjeller, så det blir for enkelt å konkludere her. Snittet for VGD-brukeren er 13 % redigerte innlegg.

Antall innlegg totalt Antall Plassering Nick 110 808 2 Kent (inkl. 4 tidligere nick) 51 273 32 ModernMan (inkl. 13 tidligere nick) 48 680 34 -k9b_ (inkl. 4 tidligere nick) 40 589 59 lsklars 37 187 75 unitedkid1902 32 810 100 startelver 32 505 105 ragnarMadrid 28 925 136 flourhouse 15 941 409 Mirage 10 990 733 El_Mojo 10 861 742 Puttemans 8 304 1147 JODDEMM 2 022 4618 EndOfGreatness 1 784 5080 snowik

Antall måneder med innlegg totalt Antall Plassering Nick 150 114 JODDEMM 135 225 startelver 108 585 lsklars 103 676 flourhouse 79 1350 ragnarMadrid 78 1389 Puttemans 75 1510 El_Mojo 70 1714 unitedkid1902 46 3444 Mirage 35 4949 EndOfGreatness 30 5949 snowik

Her tok jeg ikke med de som har hatt flere nick. Mitt system viser kun antall måneder. Å finne ut hvilke måneder det er postet innlegg er en mer avansert prosess. Hadde jeg slått sammen nickene hadde det nok vært noen måneder som hadde blitt regnet dobbelt.

Antall dager med innlegg totalt Dager Dager %- Plasser- Nick med medlem andel ing innlegg
3904 4415 88,4 % 11 Kent 3040 4111 73,9 % 65 startelver 2903 5010 57,9 % 77 ModernMan 2576 4203 61,3 % 128 lsklars 2081 3114 66,8 % 252 flourhouse 2001 4587 43,6 % 289 JODDEMM 1877 2401 78,2 % 359 ragnarMadrid 1740 2163 80,4 % 434 unitedkid1902 1465 2278 64,3 % 647 El_Mojo 1196 1393 85,9 % 916 Mirage 1075 2353 45,7 % 1101 Puttemans 511 913 56,0 % 3053 snowik 425 1039 40,9 % 3735 EndOfGreatness

1528 2001 76,4 % -k9b_ (gjelder kun de fire forrige nickene)

"Dager medlem" = antall dager fra det eldste nickets medlemsdato til 31.12.2016

Oversikt over innlegg i 2016 Her er en oversikt over hvor mange innlegg hver bruker har skrevet dag for dag i 2016. Siden jeg ikke får sjekket -k9b_, sjekket jeg i stedet hans forrige nick i 2011 (som var det siste hele året han brukte det nicket).

Innlegg i 2016 fordelt på klokkeslett Tallene 1-24 indikerer de forskjellige timene i døgnet. «1» betyr antall innlegg skrevet fra midnatt til kl. 01, mens «24» betyr innlegg skrevet fra kl. 23-24 osv.

Diagram 1 (over 5000 innlegg): lsklars, startelver, Kent, ModernMan og flourhouse

Diagram 2 (under 5000 innlegg): Mirage, ragnarMadrid, El_Mojo, unitedkid1902, EndOfGreatness, Puttemans, JODDEMM og snowik

For de fem brukerne med over 5000 innlegg i 2016, har jeg laget egne diagrammer som viser innlegg fordelt på både klokkeslett og ukedager.

Jeg skulle gjerne ha sjekket innlegg fordelt på både ukedager og klokkeslett flere år bakover, men fordi Excel kun tillater litt over 1 million rader er det tidkrevende. Med 45 millioner innlegg på VGD blir det mange forskjellige lister å sjekke.

10

vidar

Ikke det at jeg er ute etter heder, ære og champagne, men er jeg blant dem med innlegg hvert år?

3

6347

Det er du! En av fem som tilhører denne eksklusive klassen.

1

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...