sanila [sitat…] Jeg tenker at jeg mener det samme som når frivillige fotball trenere for reiser betalt med fammile til utlandet. Eller når konflikt råd der har litt vel mye forhold til hu...

Noe jeg tror der er mye mer av en man har baller til at ta seg av.

Hva var det skijenta sa? "Jeg bøyer meg i hatten!" Men jeg forstår ikke så meget!

Hva i all verden betyr ovennevnte setning? Her er det stort rom for fantasifulle tolkninger.

1

tre av de fem styremedlemmene. Mulig at de også er blant de fattige, men sånt tar seg ikke særlig pent ut.

Nei, særlig pent tar det seg ikke ut. Men jeg regner med at de tre styremedlemmene har familie, og at disse familiene er fattige og således innfrir kriteriene fra minnefondet. Kanskje det dreier seg om idealister som har jobbet gratis for fattighuset i årevis. Sånn sett kan en ikke se bort fra at disse tre faktisk fortjente disse feriepengene. (Det blir ikke akkurat noen luksuriøs familieferie for 10 000..)

2

Det var 50.000 som skulle deles på fem familier, og blant utvalgte var altså tre av de fem styremedlemmene. Mulig at de også er blant de fattige, men sånt tar seg ikke særlig pent ut.

Ville vært noe å sett litt mer på saken før dommen faller.

Skal være enig i at det KAN se ille ut, men så må vi huske hvem disse faktisk er.-

1
dyratorium [sitat…] Nei, særlig pent tar det seg ikke ut. Men jeg regner med at de tre styremedlemmene har familie, og at disse familiene er fattige og således innfrir kriteriene fra minnefon...

Endelig et reflektert innlegg.

Jeg har vært inne på det samme. Det er jo slik at de som driver fattighuset er pr. def. selv fattige, og er idealister.

Men, jeg gjentar at det var umusikalsk.

De burde lagt pengene til side midlertidig dersom de ikke kunne finne noen fattige som ikke var styremedlemmer.

De burde forstått at det blir bråk når et styre gir penger til seg selv, uansett om de er fattige nok.

3
fargerik Endelig et reflektert innlegg. Jeg har vært inne på det samme. Det er jo slik at de som driver fattighuset er pr. def. selv fattige, og er idealister. Men, jeg gjentar at det var u...

De burde lagt pengene til side midlertidig dersom de ikke kunne finne noen fattige som ikke var styremedlemmer.

De burde forstått at det blir bråk når et styre gir penger til seg selv, uansett om de er fattige nok.

Enig i det. Og en kan jo spørre hvorfor dette kom ut i media, når det faktisk setter hele fattighuset i et dårlig lys. "Sannheten må fram i lyset", men i enkelte tilfeller gjør det mer skade enn gavn, og rammer uskyldig tredjepart.

2
Corvus De graver jo sin egen grav med å gjøre slikt, ikke særlig smart. Men at de ikke er særlig smarte er kanskje grunnen til at de er i den situasjonen de er i.

Var det ikke en episode med denne gjengen(daværende styre) en del år siden, vedr noen svært dyre julegaver som var innlevert for utlevering til "trengende barnefamilier" og endte under juletreene til styremedlemmene og div utvalgte frivillige...? Mener å huske at varsleren fikk sitt pass påskrevet og at " de skyldige" lovte bot og bedring...

Så selve problemstillingen "rolleblanding -tillitsvalgt/bruker" er nok ikke så helt ny for dem som de nå prøver å gi inntrykk av.

1
dyratorium [sitat…] Nei, særlig pent tar det seg ikke ut. Men jeg regner med at de tre styremedlemmene har familie, og at disse familiene er fattige og således innfrir kriteriene fra minnefon...

Spiller ingen rolle det og er helt irellevant. Innhabilitet er og "tilgrafsing" av særfordeler til seg selv og sine er i strid med hvordan et foreningsstyre skal opptre. Uten at jeg gidder å sjekke det , vil jeg anta at det nok står et og annet i div lovverk som direkte forbyr slik oppførsel.

Om de skal bevilge seg selv "godtgjørsle" er dette IKKE måten å gjøre det på.

1
Grautgrams Spiller ingen rolle det og er helt irellevant. Innhabilitet er og "tilgrafsing" av særfordeler til seg selv og sine er i strid med hvordan et foreningsstyre skal opptre. Uten at je...

er helt irellevant.

Helt irrelevant er det ikke. Dette du kaller "grafsing" er et allment fenomen; en essensiell egenskap ved menneskenaturen som sådan. Det foregår konstant, overalt, til alle tider og i alle samfunnsklasser.

Et langt liv med arbeid med mennesker har lært meg at de som er sterkt fordømmende overfor noe, er det fordi dette klanderverdige gjenkjennes i dem selv. Dermed en emosjonell reaksjon, i stedet for en fornuftsmessig betraktning av fenomenet.

Mange er sikkert svært fornøyde med at denne saken eksponeres media. Den straffer dermed ettertrykkelig de skyldige ved gapestokken. Og bringer fattighuset som organisasjon i miskreditt. Ser i denne tråden at to vil slutte å gi penger til dem. De er neppe de eneste.

2
dyratorium [sitat…] Helt irrelevant er det ikke. Dette du kaller "grafsing" er et allment fenomen; en essensiell egenskap ved menneskenaturen som sådan. Det foregår konstant, overalt, til all...

Mange er sikkert svært fornøyde med at denne saken eksponeres media. Den straffer dermed ettertrykkelig de skyldige ved gapestokken. Og bringer fattighuset som organisasjon i miskreditt. Ser i denne tråden at to vil slutte å gi penger til dem. De er neppe de eneste.

Det har jo også vært oppe i media jevnlig at utlendinger uten oppholdstillatelse etterhvert dominerer fullstendig blant de som kommer og henter gratis mat.

Vet ikke akkurat hvordan situasjonen er nå, men det har jo til tider vært et salig kaos, og da tenker jeg at det muligens kan være vanskelig å faktisk finne norske fattige i vrimmelen av utenlandske folk.

Kanskje de rett og slett ikke har klart å finne noen å gi det til?

Likevel mener jeg selvfølgelig fremdeles at det var skikkelig på trynet å gi gaven til styrets medlemmer.

1
dyratorium [sitat…] Helt irrelevant er det ikke. Dette du kaller "grafsing" er et allment fenomen; en essensiell egenskap ved menneskenaturen som sådan. Det foregår konstant, overalt, til all...

. Dette du kaller "grafsing" er et allment fenomen; en essensiell egenskap ved menneskenaturen som sådan. Det foregår konstant, overalt, til alle tider og i alle samfunnsklasser

Der finnes essensiell fettsyre, og proteiner, altså grunnleggende nødvendige, eller en nødvendig egenskap, eller kjernen av noe.

Det er ikke en essensiell, egenskap ved mennesket at grafse, men det er mer forståelig om det er av nød og sult, enn for sporten, egen berikelse, eller morskaps skyld. ( kjedsomhet )

Det er den dummest unnskyldning eller bortforklaring jeg har hørt., og det sier ikke så lite.

Når der er så mye korrupsjon i "toppen" av et samfunn, er det vanskelig at forvente, mer etikk, eller moral i "bunnen" i lengden,.

Når de der burde være et godt eksempel, selv har for mye lus i skinnpelsen. Kan man si.

1
fargerik [sitat…] Det har jo også vært oppe i media jevnlig at utlendinger uten oppholdstillatelse etterhvert dominerer fullstendig blant de som kommer og henter gratis mat. Vet ikke akkura...

Det har jo også vært oppe i media jevnlig at utlendinger uten oppholdstillatelse etterhvert dominerer fullstendig blant de som kommer og henter gratis mat.

Vet ikke akkurat hvordan situasjonen er nå, men det har jo til tider vært et salig kaos, og da tenker jeg at det muligens kan være vanskelig å faktisk finne norske fattige i vrimmelen av utenlandske folk.

Må vel innrømme at jeg kjenner lite til fattighuset og dets virksomhet(er). Men ved lesing av aviser har jeg lagt merke til at det stoffet som selger best, er skandaler, avsløringer, uthenging, av (helst) navngitte personer. Det er da en er sjeleglad for ikke å være i disses eller i deres familiemedlemmers sko. Pressens oppgave er å sette kritisk søkelys på klanderverdige forhold i samfunnet, men av og til rammer den svake og uskyldige også, og da blir det feil.

2
sanila [sitat…] Der finnes essensiell fettsyre, og proteiner, altså grunnleggende nødvendige, eller en nødvendig egenskap, eller kjernen av noe. Det er ikke en essensiell, egenskap ved me...

Det er den dummest unnskyldning eller bortforklaring jeg har hørt.

Det var verken en unnskyldning eller en bortforklaring. Hvorfor skulle jeg, som bor avsides og milevidt unna byen og storsamfunnets mareritt "unnskylde" andre? Det var en konstatering av en arts-typisk adferd. Et rent deskriptivt utsagn.

2
dyratorium [sitat…] Må vel innrømme at jeg kjenner lite til fattighuset og dets virksomhet(er). Men ved lesing av aviser har jeg lagt merke til at det stoffet som selger best, er skandaler, a...

I utgangspunktet er fattighuset et sted som drives av idealister på non-profit-basis.

Og de er altså også fattige.

Det er jo ikke lett å være idealist, utakk er verdens lønn.

De kan jo bare legge ned hele greia og heller få seg en hobby, så kan kommunen ta ansvaret for klientellet i stedet.

Jeg syns det hadde vært bedre. Min anbefaling til styret:

Legg ned hele fattighuset, det er min mening.

1
dyratorium [sitat…] Det var verken en unnskyldning eller en bortforklaring. Hvorfor skulle jeg, som bor avsides og milevidt unna byen og storsamfunnets mareritt "unnskylde" andre? Det var en...

Det var en konstatering av en arts-typisk adferd.

Det betyr ikke den er essensiell. eller grunnleggende. Men at den det kan ha ulike årsaker. som skrevet.

Om det var essensielt som du påstår , da hadde mennesker ikke noe valg, hvilket de har.

1
fargerik I utgangspunktet er fattighuset et sted som drives av idealister på non-profit-basis. Og de er altså også fattige. Det er jo ikke lett å være idealist, utakk er verdens lønn. De ka...

De kan jo bare legge ned hele greia og heller få seg en hobby, så kan kommunen ta ansvaret for klientellet i stedet.

Det synes jeg er helt feil vurdering, der er riktig mange der er ikke vil ha noe med "systemet" at gjøre. Av den enkle grunn, at den ofte er oppe fra og ned, og de der "behandler" ikke betrakter de mennesker de sitter over for som likeverdige.

Jeg tenker ikke på folk her der av ulike grunne vil unngå systemet av grunne der ikke er lovlige. Som uten opphold tillatelse og slikt. Men så vidt jeg kan se. må man være medlem for matutdelingen , altså godkjent til akkurat det. Ikke for utdeling av klær., så det virker som de har styr på den biten. I tillegg har medlemmene stemmerett på allmøter etter 3 mdr.

Det er ikke like givende med en hobby. Det er tidsfordriv. og greit nok det. Til sitt bruk.

Det er også en ikke religiøs virksomhet, hvilket betyr lettere møter på tvers av kulturer. I motsetning til mange hjelpe organisasjoner, med innbakt tro. Den er hjelp på bakkeplan. At de så der har drite på draget, det innrømmer de.

1
sanila [sitat…] Det betyr ikke den er essensiell. eller grunnleggende. Men at den det kan ha ulike årsaker. som skrevet. Om det var essensielt som du påstår , da hadde mennesker ikke noe...

Om det var essensielt som du påstår , da hadde mennesker ikke noe valg, hvilket de har.

Den er essensiell i betydningen primær-biologisk, men det er som du sier, slik at mennesker kan velge å ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter. Men dette er noe som kommer senere i utviklingen, ved læring og sosialisering. ('sekundærprosesstenkning')

Dessverre er det slik at mange dessverre gjør sin tenkning til et redskap for sine mer basale, primitive impulser, og handler deretter.

2
dyratorium [sitat…] Den er essensiell i betydningen primær-biologisk, men det er som du sier, slik at mennesker kan velge å ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter. Men dette er noe som kom...

kan velge å ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter

Nå gidder jeg ikke fortsette en diskusjon, der basalt handler om at finne unnskjylninger. Det er ganske enkelt noe vås du kommer med.

Men jeg har registrert at der er nye av slikt, hos noen mer enn andre, så klart.

1
dyratorium [sitat…] Den er essensiell i betydningen primær-biologisk, men det er som du sier, slik at mennesker kan velge å ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter. Men dette er noe som kom...

Dessverre er det slik at mange dessverre gjør sin tenkning til et redskap for sine mer basale, primitive impulser, og handler deretter

Heldigvis er vi noen der kan bruke hodet. og skjønner det ikke er et instinkt.

Men som også sanser, at det ikke er bra, sådan rent instinktivt, ø

Men klart mennesker der er vant med at ta mer enn de gir, de har naturligvis mer at miste. ( eller har de nå det, når det kommer til stykket.

Ta er i øvrig altid tyveri , også om man bare "låner" litt.

Men det er jo greit at se at dine holdninger er helt på linje med ditt nick.

1
dyratorium [sitat…] Den er essensiell i betydningen primær-biologisk, men det er som du sier, slik at mennesker kan velge å ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter. Men dette er noe som kom...

Dessverre

Religioner har nettopp, fått så mye makt på den negative måte. ved at hevde at mennesker basalt , altså basalt er ondt, tyvaktig eller at "dårlige liv" fattige liv er en straff.

Jeg ser ar du bekjenner deg til Buddismen. og jeg skjønner dine hensikter. og baken forliggende intensjoner. På den måte er kristendommen og buddismen helt like.

1
Laster...