Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Opprør mot boligpolitikken - kamp mot bolighaiene

OPPRØR MOT BOLIGPOLITIKKEN – KAMP MOT BOLIGHAIENE

Når blir det opprør mot Norges usosiale boligpolitikk ? Norge er verstingen i Europa i europeisk sammenheng når det gjelder sosial boligpolitikk med sin omvendte Robin Hood-politikk.

Leser på bloggen til bystyrepolitiker Ivar Johansen som får mange henvendelser fra beboere i kommunale omsorgsboliger på Grorud. Disse er varslet om at husleia blir oppjustert til gjengs leie som ligger noe under markedspris. Mange av eksemplene er dobling av husleia. En leieboer har fått brev fra Oslo Boligbygg om husleieøkning på 76%.

Vil det rødgrønne byrådet stoppe bolighaiene Boligbygg/Oslo kommune? Sistnevnte fikk i 2014/2015/2016 til sammen overført 11 350 000 fra Boligbyggs overskudd, finansiert av byens fattige og vanskeligstilte. I samme tidsrom var det en bolig-eier som solgte boligen med en gevinst på 2 millioner uten å skatte av dette.

Mens landene Tyskland, England, Sverige, Danmark m.fl. er flinke til å bruke offentlige reguleringer eller store offentlige subsidier har politiske myndigheter i Norge gitt etter for press fra markedskreftene og boligspekulantene. Disse landene har skjønt at det er en menneskerett å få bo til en pris man har råd til. En ordning alle er tjent med, for man sparer da bl.a. millioner på administrasjons- utgifter til bostøtter, sosialstøtter og andre støtteordninger. Har Norge noe å lære her ?

Boligspekulasjoner i Oslo og andre større byer har skapt mange uforskyldte gjeldsofre.

I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende :

1
13 svar

13 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

A_Øivind

Når blir det opprør mot Norges usosiale boligpolitikk ?

Hvordan foreslår du at vi gjør boligpolitikken mer sosial? Hvilke konkrete tiltak ønsker du blir satt inn?

2

gunnerna

I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende :

Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm. Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt. Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn.

Vil det rød/grønne Byrådet endre kursen i boligpolitikken ? Minner om Stortingsvalg førstkommende høst og da stemmer jeg og mange med meg Rødt.

Gunn Pound

1

oknext

Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.

Og hva skal være kriteriet for at man skal kunne få dette godet, helt konkret ?

Bygging av kommunale boliger for dette formålet vil skape en fattigdomsgetto. Du vil få områder som er tiltenkt fattige. Ikke en særlig god løsning spør du meg.

Hvis man ønsker å gjøre noe med boligmarkedet så må man begynne å beskatte bolig 2 og 3 mye høyere enn man gjør i dag.

I tillegg så må man sette ett minimumstak for hvor mange boliger man har for å kunne opprette ett boligutleieselskap slik enkelte gjør i dag for å unngå beskatning på bolig 2 etc. Resultatet av en slik politikk vil dog helt sikkert føre til at noen oppretter ett boligsameieutleieselskap.

Det er veldig vanskelig å komme rundt boligbaron problemet. Jeg tror (og nå sier jeg tror) at det eneste som gjelder er å beskatte boligutleie så høyt at det ikke lønner seg å leie ut. Da får man igjen ett nytt problem. Folk MÅ eie egen bolig.

Hver gang man gjør ett tiltak i denne sektoren så lager man ett nytt problem. Boligbaronene finner alltid en vei utenom.

2

InnocentBystander

Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.

Har noen i Rødt rekna på kostnaden ved dette? For det betyr ein massiv subsidiering av dei som er så heldige å komma innafor.

1

BornOnThe4thOfJuly

Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.

Da setter jeg meg på kølisten for en slik leilighet og så kan jeg heller leie ut den boligen jeg har nå. Selvsagt til høyere pris enn 3000 kr pr måned.

1

ehall

Kommunisme er forsøkt før...

1

Rainmaker

Disse landene har skjønt at det er en menneskerett å få bo til en pris man har råd til.

Hvorfor betyr det at man skal ha den boligen man ønsker til lavere pris enn andre?

1

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...