Når blir det opprør mot Norges usosiale boligpolitikk ?

Hvordan foreslår du at vi gjør boligpolitikken mer sosial? Hvilke konkrete tiltak ønsker du blir satt inn?

2

Disse landene har skjønt at det er en menneskerett å få bo til en pris man har råd til.

Hvorfor betyr det at man skal ha den boligen man ønsker til lavere pris enn andre?

1
A_Øivind [sitat…] Hvordan foreslår du at vi gjør boligpolitikken mer sosial? Hvilke konkrete tiltak ønsker du blir satt inn?

I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende :

Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm. Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt. Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn.

Vil det rød/grønne Byrådet endre kursen i boligpolitikken ? Minner om Stortingsvalg førstkommende høst og da stemmer jeg og mange med meg Rødt.

Gunn Pound

1
gunnerna I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende : Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr....

Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.

Og hva skal være kriteriet for at man skal kunne få dette godet, helt konkret ?

Bygging av kommunale boliger for dette formålet vil skape en fattigdomsgetto. Du vil få områder som er tiltenkt fattige. Ikke en særlig god løsning spør du meg.

Hvis man ønsker å gjøre noe med boligmarkedet så må man begynne å beskatte bolig 2 og 3 mye høyere enn man gjør i dag.

I tillegg så må man sette ett minimumstak for hvor mange boliger man har for å kunne opprette ett boligutleieselskap slik enkelte gjør i dag for å unngå beskatning på bolig 2 etc. Resultatet av en slik politikk vil dog helt sikkert føre til at noen oppretter ett boligsameieutleieselskap.

Det er veldig vanskelig å komme rundt boligbaron problemet. Jeg tror (og nå sier jeg tror) at det eneste som gjelder er å beskatte boligutleie så høyt at det ikke lønner seg å leie ut. Da får man igjen ett nytt problem. Folk MÅ eie egen bolig.

Hver gang man gjør ett tiltak i denne sektoren så lager man ett nytt problem. Boligbaronene finner alltid en vei utenom.

2
oknext [sitat…] Og hva skal være kriteriet for at man skal kunne få dette godet, helt konkret ? Bygging av kommunale boliger for dette formålet vil skape en fattigdomsgetto. Du vil få omr...

Hver gang man gjør ett tiltak i denne sektoren så lager man ett nytt problem. Boligbaronene finner alltid en vei utenom.

Haha, endelig en som har skjønt det.

Den eneste måten å få ned prisene på en vare det er mangel på, er å produsere mer av varen. Det blir ikke mer av varen alle vil ha, selv om en skattlegger eller forbyr den.

Det staten kan gjøre, er å legge til rette for at flere boliger blir bygget. Staten kan endre litt på markagrensa og bygge infrastruktur til områdene.

La OBOS stå for utbyggingen hvis det er de rike en er redd for. Da har en den sosialistiske profilen i behold også.

OBOS er et boligbyggelag-konsern som eies av medlemmene.

1
Videoseven [sitat…] Haha, endelig en som har skjønt det. Den eneste måten å få ned prisene på en vare det er mangel på, er å produsere mer av varen. Det blir ikke mer av varen alle vil ha, se...

Nå handler pris om samspillet mellom tilbud og etterspørsel.

Din medisin er å øke tilbudet. Men er prisutviklingen på boliger styrt av tilbudet eller er det styrt av etterspørselen?

Etter min klare mening er det styrt av etterspørselen i mye større grad enn tilbudet.

Og hvorfor er etterspørselen etter bolig så stor? Kan det være den forventede boligprisøkningen som stiger mer enn de fleste andre varer og har gjort det i mange tiår? En prisøkning som blir drevet av statlige subsidier til det å kjøpe bolig og skjerming imot skattelegging på et helt annet nivå en noen annen verdigjenstand?

Det er ikke for få boliger i Oslo. Det er for mange kjøpere. Dette er ikke bare kjøpere som har et behov for å bo i byen men også folk som har sett prisutviklingen de siste årene og ser at det vil være den beste pengeplasseringen de kan finne med minst risiko.

Fjerner man forventningene til enorm boligprisvekst så er det plutselig mer enn nok boliger til salgs. Bare se på Stavanger. For det var tross alt ikke enorm boligbygging som gjorde at prisene på boliger i Stavanger gikk ned.

1
BornOnThe4thOfJuly Nå handler pris om samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Din medisin er å øke tilbudet. Men er prisutviklingen på boliger styrt av tilbudet eller er det styrt av etterspørselen...

En prisøkning som blir drevet av statlige subsidier til det å kjøpe bolig og skjerming imot skattelegging på et helt annet nivå en noen annen verdigjenstand?

Det er vel begge deler.

Kristiansand bygget seg ut av økningen av boligprisene, mens årsaken til fallet i oljebyen Stavanger var krisen i oljenæringen.

Jeg håper at Oslo bygger seg ut av den vanvittige prisstigningen, for en krise med mange ledige er et verre alternativ. Hvis byggingen av nye boliger holdt tritt med etterspørselen, ville det ikke vært en grunn til å spekulere i bolig i utgangspunktet.

Poenget er at de store alltid vil klare å finne et smutthull som gjør at de slipper unna nye former for skattlegging. Løsningen blir da å fjerne grunnen til å spekulere i vare, nemlig å gjøre varen mer tilgjengelig for alle.

De vi kunne gjort nå når renta er lav, er å fjerne rentefradraget på lån.

1
Videoseven [sitat…] Det er vel begge deler. Kristiansand bygget seg ut av økningen av boligprisene, mens årsaken til fallet i oljebyen Stavanger var krisen i oljenæringen. Jeg håper at Oslo b...

Vel 7 % prisvekst er vel ikke akkurat å bygge seg ut av boligprisene. At Kristiansand senere har fått merke den manglende etterspørselen etter oljekrisen kan nok likevel hende.

Jeg håper at vi ikke byger enda mer i Oslo som boligspekulanter kan kjøpe opp i håp om raske penger. ikke fordi jeg ikke unner dem raske penger men fordi det fører til at enda mer penger blir satt i bolig som gir liten verdiskapning. Det må rett og slett bare bli mindre gevinst på boliger så forsvinner investorer over til med verdiskapende virksomhet.

Det hører ingen sted hjemme at et lite verdiskapende investering er så privilegert behandlet i skattesystemet. Det er rett og slett svært uheldig for norsk økonomi da det fører kapital vekk fra verdiskapning og over i døde formueobjekter.

Det er et umettelig etterspørsel når man kan forvente slike skyhøye avkastninger som vi har gjort i boligmarkedet de siste tiårene. Hvorfor i huleste skal ikke \enhver nordmann med penger til overs investere i bolig når ikke noe annet investeringsobjekt gir bedre avkastning og det er omtrent risikofritt dersom man ikke må selge på kort varsel.

Måten å unngå spekulasjon i en vare er å i første rekke gjøre at det ikke blir privilegert i skattesystemet. Da oppfordrer man faktisk slik spekulasjon. Med like skatteregler uansett hva man investerer i så vil kapital gå vekk fra boligspekulasjon og over i investeringer som faktisk gir verdiskapning.

Ved like regler så vil også markedet selv ordne opp med å få balanse. Det er når politikerne forsøker seg på å blande seg, slik de har gjort i boligmarkedet ved å gi boliger spesialordninger i skattesystemet at markedet ikke lenger fungerer.

Fjerning av rentefradraget er absolutt en del av det som kan gjøres og det vil absolutt redusere etterspørsel etter bolig. Både fordi det blir dyrere for den enkelte men også fordi det samtidig gir en forventning om mindre avkastning og dermed vil gjøre boliger til en mindre interessant investeringsobjekt.

Etter hva jeg vet er det heller få som lever på gata i Oslo og således tyder alt på at det egentlig er nok boliger i Oslo. Hvem er det egentlig som skal bo i disse nye boligene som skal bygges når det ikke ser ut som vi har noe husløshetproblem av betydning? Husk også på at vi må forvente at endel av de europeiske innvandrere som kom til oss de siste årene ser ut til å i større grad å dra hjemover og dermed også reduserer det egentlige behovet for et sted å bo i Oslo. Å ha "hytte" i Oslo er ikke noe egentlig behov for å bygge nye boliger i Oslo

1
gunnerna I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende : Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr....

I Rødt `s program til kommunevalget 2015 leser jeg bl.a. følgende :

Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm. Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt. Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn.

Det er sikkert gode og velmente forslag, men var det da ikke slik at Rødt er en arvtager etter det AKPml, som den gangen påsto seg å være et kommunistisk alternativ.

Jeg er enig i at det ikke går an å revolusjonere norsk boligpolitikk på stående fot, men et hvert tiltak må rettes med understreking av at det ikke vil være noe annet enn et nødtiltak for å ta toppen av de mest umenneskelige trekkene.

Fra et sosialistisk synspunkt, er bolig en menneskerett som er nedtegnet i FNs menneskerettserklæring, vektlagt bare av de tidligere østeuropeiske land, som fulgte opp med en bestemmelse om at husleie aldri skulle overstige en viss 5 prosent av familiens inntekt. Noen steder også har husleie vært/eller er helt gratis.

Som kjent så var disse land mer fiender av Rødts forgjenger enn høyresiden i norsk politikk, Er det virkelig slik i dag at en arvtager etter de som kalte seg ekte kommunister, i dag er helt inneforstått med at det er markedslovene som gjelder?

Ikke glem at Norge for 50 år siden hadde en sosial boligpolitikk som alle kunne leve med. Før oljealderen.

1
Laster...