store mengder med virus og bakterier som passasjerene puster ut i den luften som du skal arbeide i.

- hvordan ligger det an mht. dette for folk i f.eks. restaurantbransjen, samt butikkansatte, lærere, ansatte på aldershjem osv...?

1

du skal arbeide i luft som inneholder store mengder med eksos og piggdekkstøv, i tillegg til store mengder med virus og bakterier

Absolutt fristet til å søke, om resten av grunnene dine er like lite etterrettelige som disse.

1

-Lav lønn..

Kjenner ikke lønnsnivå, kan ikke svare.

-Skiftarbeid med ugunstige arbeidstider, så du bør helst ikke være familiemann med barn..

Antagelig ikke det mest gunstige, men det finnes mange yrkesgrupper med skiftarbeide, f.eks sykepleiere og hjelpepleiere og som i tillegg må ta adskillig tyngre tak enn å svinge servostyrt ratt.

-Ekstremt høyt stressnivå..

Antagelig i overkant om du ikke er en usedvanlig rolig type, som jeg tror en del bussjåfører er.

-Til tider ekstremt høyt nivå med luftforurensning, du skal arbeide i luft som inneholder store mengder med eksos og piggdekkstøv,

Tja, bussene kjører vel normalt ikke med dørene åpne. Regner med at de har partikkelfiltre.

i tillegg til store mengder med virus og bakterier som passasjerene puster ut i den luften som du skal arbeide i.

Det kan man antagelig ikke komme fra, men det er en jobb for fagforeningen, bussjåfører kan jo teoretisk skjermes totalt fra passasjerene om ønskelig. Bare unntaksvis på Oslobussene ser jeg noen som betaler direkte til sjåføren. Det er antagelig verre for en lege, en barnepleier og andre som er i direkte kontakt med smittefarlige hele tiden. Jeg vil tro det er på linje med andre som er i kontakt med mennesker, butikkansatte, kabinpersonale, offentlige kontorer osv.

Enhver annen arbeidsplass ville blitt stengt umiddelbart dersom arbeidstilsynet hadde kommet på besøk. Derfor skjer det aldri at arbeidstilsynet måler luft og arbeidsmiljø til sjåførene ute i arbeid..

Tja, ikke ut ifra det jeg har nevnt over, da ville samfunnet gått i stå, da ville det vært tomme arbeidsplasser mange steder.

Fristet til å søke..?

Nei, jeg er for nære pensjonsalder og har forøvrig yrkesskade fra tungt og utsatt arbeide i en årrekke. Ikke som bussjåfør...

1

Stabeis : mener du at arbeidstakere skal rekrutteres med og fortelle om bransjen og yrkets negative sider ?

det gjøres ikke med bygningsarbeidere og utelivsbransjen heller.

jeg kan lage reklame for taxibransjen : her kan du jobbe så mye du vil. Og det er sant...

langtransport : du trenger ikke boligutgifter da du bor gratis i førerhytta...

transportbransjen har en del aspekter og det er umulig og tilby kompensasjon i form av lønn.

1

i Oslo og Akershus.

Bransjen kan tilby:

- kortsiktig karrière i jobb som forventes å bli overtatt av roboter.

1
Laster...