thormartisuth [sitat…] Siden når har naturen en vilje og tanke bak dette? Alt det vi gjør og det som skjer (inkludert adopsjon) er per definisjon naturlig.

Alt som vi mennesker finner på å gjøre er slett ikke alltid slik naturen har laget det til.

At to menn sammen får barn ,har absolutt ingen biologisk mulighet.

Der må de ha med en tredjepart : en kvinne.

Alt der ligger muligheten for misbruk tilstede: man må bruke et annet menneske sin kropp for å få oppfyllt eget ønske.

Man kan selvsagt leke med tanken om at det er helt OK for en kvinne å bære et barn inne i seg i 9 mnd ,så signere et papir ,få noen penger i hånda og gi barnet bort til to menn.

Men da er man borte i et situasjon der kvinnens kropp blir brukt som et MIDDEL ,og sågar på en måte der all medisinsk historie viser at faktisk kan gi kvinnen store helseplager ,sågar død ,om man er uheldig. Dette da i tillegg til den psykiske belastningen det faktisk er for enhver kvinne å gi bort sitt fødte barn til andre.

Penger kan selvsagt dekke det meste.

Om man er villig til å bruke penger for å kjøpe andres kropp og deres fødte barn.

Men jeg synes faktisk ikke KIRKEN skal være deltager i den dansen der.

1
jakoline Alt som vi mennesker finner på å gjøre er slett ikke alltid slik naturen har laget det til. At to menn sammen får barn ,har absolutt ingen biologisk mulighet. Der må de ha med en t...

Man kan selvsagt leke med tanken om at det er helt OK for en kvinne å bære et barn inne i seg i 9 mnd ,så signere et papir ,få noen penger i hånda og gi barnet bort til to menn.

Men da er man borte i et situasjon der kvinnens kropp blir brukt som et MIDDEL ,og sågar på en måte der all medisinsk historie viser at faktisk kan gi kvinnen store helseplager ,sågar død ,om man er uheldig. Dette da i tillegg til den psykiske belastningen det faktisk er for enhver kvinne å gi bort sitt fødte barn til andre.

Penger kan selvsagt dekke det meste.

Om man er villig til å bruke penger for å kjøpe andres kropp og deres fødte barn.

En slik form for menneskehandel (eller noen annen form, for den saks skyld) håper jeg virkelig ikke at noen i Norge er for.

1
staaalisen [sitat…] Verken katolikker eller protestanter anerkjenner som en kristen kirke. Men hvorfor ikke? Kan det bli den neste kampsaken for de ukristelige som sitter på topp i Kirken Den...

Verken katolikker eller protestanter anerkjenner som en kristen kirke.

Spiller da absolutt ingen rolle hva de anerkjenner eller ei.

Bekjenner de seg til Jesus Kristus, eller gjør de det ikke?

Har de Bibelen som sin hovedrettesnor eller har de det ikke?

1
jakoline Alt som vi mennesker finner på å gjøre er slett ikke alltid slik naturen har laget det til. At to menn sammen får barn ,har absolutt ingen biologisk mulighet. Der må de ha med en t...

Alt som vi mennesker finner på å gjøre er slett ikke alltid slik naturen har laget det til.

At to menn sammen får barn ,har absolutt ingen biologisk mulighet.

Der må de ha med en tredjepart : en kvinne.

Det er heller ingen biologisk mulighet for at en steril kvinne som er gift med en mann kan få et barn. Eller omvendt.

Det var tydeligvis greit å finne en medisinsk løsning så lenge "ufrivillig barnløshet" var et problem for heterofile. Selv om biologien også der er nådeløs.

Malacay

1
RickiBK [sitat…] Spiller da absolutt ingen rolle hva de anerkjenner eller ei. Bekjenner de seg til Jesus Kristus, eller gjør de det ikke? Har de Bibelen som sin hovedrettesnor eller har de...

anerkjenner

Om 99% av verdens kristne ikke anerkjenner mormonerne som kristne, så spiller det en rolle. Bare spør de homofile hvis samlivsformer fremdeles ikke anerkjennes av 99,999999% av verdens kristne, verdens muslimer og verdens mormonere.

Jeg sier alltid i fra til mormonerne, dere kan ikke anerkjennes som kristne! Det er ikke en gang diskriminering etter norsk lov. Hadde praktiserende homofile fått høre det samme, ville budbringeren risikert fengsel.

Her er mye å ta tak i.

1
malacay3 [sitat…] Det er heller ingen biologisk mulighet for at en steril kvinne som er gift med en mann kan få et barn. Eller omvendt. Det var tydeligvis greit å finne en medisinsk løsning...

Sant nok.

Men slik sterilitet oppdages ofte først etter at man har vært en tid gift.

I utgangspunktet tar man det for gitt at en kvinne og en mann vil kunne få et barn.

En kvinne kan ALLDRI få et barn med en annen kvinne ,eller en mann med en annen mann.

Så kan man selvsagt si at man pleier hjelpe sterile kvinner/ menn ved medisinsk hjelp.

Sant nok.

Men IKKE ved å bruke en annen kvinnes KROPP i 9 mnd ,og så ta barnet fra henne.

Det er DER misbruksmulighetene er dessverre enormt store.

1
staaalisen [sitat…] Om 99% av verdens kristne ikke anerkjenner mormonerne som kristne, så spiller det en rolle. Bare spør de homofile hvis samlivsformer fremdeles ikke anerkjennes av 99,99999...

Om 99% av verdens kristne ikke anerkjenner mormonerne som kristne, så spiller det en rolle.

Men kan du påstå at det er slik?

Og hva gir disse "andre" kristne noen som helst rett til å skulle dømme andre?

Fallgruvene er mange her.

Og dine prosentberegninger er 100% feil.

1
RickiBK [sitat…] Men kan du påstå at det er slik? Og hva gir disse "andre" kristne noen som helst rett til å skulle dømme andre? Fallgruvene er mange her. Og dine prosentberegninger er 100...

dømme

Om det skulle være noen som var i stand til å gi full anerkjennelse av mormonerne som kristne, så må det være den nye norske kirken. En kirke hvor troscrunnlag og teologi er satt til side, og hvor den ene særgruppering etter den andre kan inkluderes og omfavnes. Ut fra et sett med mer eller mindre syke rettferdighetsgrunner.

Prosentene mine viser hvor lite den norske kirken betyr for kristendommen som helhet. Og mindre vil den bety etterhvert som den fjerner seg mer og mer fra den kristne lære og Bibelens budskap.

1
staaalisen [sitat…] Om det skulle være noen som var i stand til å gi full anerkjennelse av mormonerne som kristne, så må det være den nye norske kirken. En kirke hvor troscrunnlag og teologi...

Om det skulle være noen som var i stand til å gi full anerkjennelse av mormonerne som kristne, så må det være den nye norske kirken.

På hvilken måte er den "nye Norske kikre" gitt mandat å skulle foreta slike anerkjennelser, alternativt avvise de?

Bibelens ord kan ikke følges.

Ingen burde noensinne følge påbudene gitt i en eventyrbok.

1

Ricki: De nye mektige i Nykirken Norge er et gjeng uten bindinger til verken kirkelige tradisjoner eller Bibelens lære. Disse er tydeligvis i stand til å anerkjenne hva som helst av liv og levnet.

Hvorfor skulle de ikke kunne anerkjenne mormonernes kvinneundertrykking og flerkoneri? Det vil jo bare gi nye kirkelige muligheter for nye kirkelige samlivsformer. Bare fantasien setter begrensninger. Skal man akseptere alt, så må alt aksepteres. Etikk og moral eksisterer ikke lenger.

1
malacay3 [sitat…] Men det har jo heterofile gjort i årevis. Malacay

Men det har jo heterofile gjort i årevis.

Heterofile ekteskap kan ifølge biologien lage barn selv. I de aller fleste tilfeller.

Homofile par kan alldri.

Ved å sidestille heterofilt ekteskap med likjønnede parforhold ,så vil kravet om RETTEN til også å få barn være dessverre endel av utsklidningen.

Slik jeg kommenterte det gamle slagordet om at "Det er ikke dansen jeg har imot ,men det som følger med".

Dvs det er ikke i seg selv "ekteskapet" som er selve problemets kjerne for homofile .

Men det som raskt kan følge i dets kjølevann: ideen om at også DET ekteskapet skal ha en "rett til å få barn".

En "rett" de ALLDRI kan selv få til ,uten å dra inn en tredjeperson i dette "ekteskapet" ,for å få den "rettigheten".

Det er DER misbruket lett kan skje og ja: det har skjedd også hos heterofile.

Men hos homofile så vil selve IDEEN om at deres forhold "er lik" et heterofilt ,skape også forventninger ,OG kravet ,om at samfunnet skal åpne for "fulle rettigheter".

I et forhold som all biologisk vitenskap bekrefter alldri har forutsetninger for selv å lage dem selv.

1
jakoline [sitat…] Heterofile ekteskap kan ifølge biologien lage barn selv. I de aller fleste tilfeller. Homofile par kan alldri. Ved å sidestille heterofilt ekteskap med likjønnede parforho...

Heterofile ekteskap kan ifølge biologien lage barn selv. I de aller fleste tilfeller.

Homofile par kan alldri.

Aldri med en l og uten g. Alltid med to ll og en d.

Kunne ikke dy meg :-D. Barnelærdom.

Men til saken: Homofile kan aldri lage barn sammen. Der har du helt og sensasjonelt rett.

1
Strandereng [sitat…] Aldri med en l og uten g. Alltid med to ll og en d. Kunne ikke dy meg :-D. Barnelærdom. Men til saken: Homofile kan aldri lage barn sammen. Der har du helt og sensasjonelt...

Jeg ser på dette som en debattside. Ikke en skolestil.

Men ja: biologien gjør at noe er forskjellig.

Selv om noen tror bruken av samme ord skal dekke over det.

Men det er keiseren uten klær. Selv et barn ser at det ikke er likhet.

Som du selv skriver...er "sensjasjonelt rett"...

1
jakoline Jeg ser på dette som en debattside. Ikke en skolestil. Men ja: biologien gjør at noe er forskjellig. Selv om noen tror bruken av samme ord skal dekke over det. Men det er keiseren...

Jeg ser på dette som en debattside. Ikke en skolestil.

Jeg ble bare litt utfordret, men du tok søren meg ikke humoren ...

Og det med at to menn eller to kvinner ikke kan befrukte hverandre er så utrolig selvsagt at jeg ikke har ord for det...

Man behøver ikke være katolsk for å ha oppdaget dette.

1
Strandereng [sitat…] Jeg ble bare litt utfordret, men du tok søren meg ikke humoren ... Og det med at to menn eller to kvinner ikke kan befrukte hverandre er så utrolig selvsagt at jeg ikke ha...

At en debatant bruker halve innlegget sitt på å påpeke skrive/slurvefeil ,synes jeg mer vitner om vedkommendes mangel på gode argumenter ,enn særlig god humor.

Ellers: nei ,det burdte ikke være nødvenig idag å være katolikk for å se at et parforhold mellom to av samme kjønn ,er et helt annet forhold enn mellom to av motsatt kjønn.

Man trenger heller ikke være katolikk for å forstå at kun to av motsatt kjønn kan skape barn og slik få en familie sammen uten å måtte kjøpe/leie /"få" kroppen til et annet menneske med det misbruket det kan eskalere til.

og at nettopp DET skiller historisk og kulturelt begrepet "ekteskap" mellom to mennesker seg skarpt fra andre typer dyp kjærlighet og (bo)felleskap mellom mennesker.

1
jakoline At en debatant bruker halve innlegget sitt på å påpeke skrive/slurvefeil ,synes jeg mer vitner om vedkommendes mangel på gode argumenter ,enn særlig god humor. Ellers: nei ,det bur...

og at nettopp DET skiller historisk og kulturelt begrepet "ekteskap" mellom to mennesker seg skarpt fra andre typer dyp kjærlighet og (bo)felleskap mellom mennesker.

Så det du mener er at to homofile mennesker aldri bør få gitt et løfte om å leve monogamt i en religiøs kontekst ?

Malacay

1
malacay3 [sitat…] Så det du mener er at to homofile mennesker aldri bør få gitt et løfte om å leve monogamt i en religiøs kontekst ? Malacay

Så det du mener er at to homofile mennesker aldri bør få gitt et løfte om å leve monogamt i en religiøs kontekst ?

Jo.

Jeg har hele tiden ment at homofile der ønsker å gå offentlig ut for å bekjenne sin dype kjærlighet og forpliktelse til hverandre ,burdte kunne få en religiøs velsignelse. Pluss at jeg støtter partnerskapsloven juridisk.

Men EKTSKAPET ,der bygger på ordene i Bibelen om kvinne og mann ,mener jeg er en helt annen "konstruksjon" fordi dette bygger på den biologiske erkjennelsen: de kan skape nytt liv.

1
malacay3 [sitat…] Så det du mener er at to homofile mennesker aldri bør få gitt et løfte om å leve monogamt i en religiøs kontekst ? Malacay

Så det du mener er at to homofile mennesker aldri bør få gitt et løfte om å leve monogamt i en religiøs kontekst ?

MÅ innrømme at jeg egentlig aldri har forstått det ønsket.

Sidestiller det med å skulle nyte godt av å være Nordmann, men slett ikke ønske å følge alle Norske lover.

Kan noen forklare meg: HVA er egentlig poenget? Dette å gifte seg i en kirke som i sine grunnvoller ikke aksepterer slike samliv?

1
jakoline [sitat…] Jo. Jeg har hele tiden ment at homofile der ønsker å gå offentlig ut for å bekjenne sin dype kjærlighet og forpliktelse til hverandre ,burdte kunne få en religiøs velsigne...

Men EKTSKAPET ,der bygger på ordene i Bibelen om kvinne og mann ,mener jeg er en helt annen "konstruksjon" fordi dette bygger på den biologiske erkjennelsen: de kan skape nytt liv.

Da ender vi tilbake på det poenget at sterile heterofile ikke kan skape nytt liv. Bør de nektes å inngå ekteskap ?

Malacay

1
RickiBK [sitat…] MÅ innrømme at jeg egentlig aldri har forstått det ønsket. Sidestiller det med å skulle nyte godt av å være Nordmann, men slett ikke ønske å følge alle Norske lover. Kan n...

Kan noen forklare meg: HVA er egentlig poenget? Dette å gifte seg i en kirke som i sine grunnvoller ikke aksepterer slike samliv?

Men kirken aksepterer jo det. Det er derfor vi har denne diskusjonen. Jeg personlig forstår ikke at noen trenger en religiøs begrunnelse eller bekreftelse for å verken leve med noen eller å ha sex med noen.

Men alle er ikke som meg.

Noen ønsker det. Men her er det kirken selv som har ønsket at homofile skal kunne gifte seg der.

Hvis kirken hadde vært mot det hadde det selvfølgelig ikke blitt vedtatt.

Så hva er problemet ?

Malacay

1
malacay3 [sitat…] Men kirken aksepterer jo det. Det er derfor vi har denne diskusjonen. Jeg personlig forstår ikke at noen trenger en religiøs begrunnelse eller bekreftelse for å verken lev...

Men kirken aksepterer jo det.

Selvfølgelig gjør de det.

De er minst like verdslige som deg og meg blitt.

For om de fortsatte å utelukke selv slike som rokker ved de religiøses grunnvoller, så sier de samtidig mei takk til STORE pengeoverføringer fra Staten.

Å påstå at Kirken selv ønsket denne endringen, blir nesten som å påstå at en person med koldbrann i beina ØNSKER å få beina fjernet.

1
Laster...