DNK er en medlemsstyrt organisasjon, så selvfølgelig er det medlemmene som er kirken. Noen har blitt valgt til å forvalte medlemmenes interesser, og noen har blitt ansatt av disse igjen til å utføre diverse jobber. Men i alle tilfeller må de valgte og de ansatte gjøre den jobben til er valgt/ansatt til å gjøre, selv om de ikke er enige i absolutt alt.

1
Laster...