Aktuelt

Bokvarv

NAV og PERSONLIG Ansvar

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/nav-ansatte-ogs%C3%A5-ansvarlig-1.438768

Her er en god artikkel om mye av hva som er galt med NAV.

Mitt klare syn er at en ansatt i NAV skal og bør holdes 100% personlig ansvarlig for ALLE regelbrudd/feil bruk av forskrift etc.

Selvsagt kan man ikke forlange at en NAV ansatt skal ha PERSONLIG ansvar utover det personen PERSONLIG tar avgjøreøser angående i jobb.

Eksempel: Fosterhjem

Forskjellig regelverk for forskjellig typer fosterhjem.

Tvang kommer inn under Barnevern etc, og ikke noe for NAV

Frivillig plassering ER under livsoppholds utgifter, derfor er det under NAV.

OM en forelder har sitt barn i Frivillig fosterhjem, er en NAV ansatt som NEKTER stønader til denne forelder PERSONLIG ansvarlig for feil brukt forskrift/lovverk.

OM en Ansatt ikke VET, hvilken lov som gjelder er det pliktig å sette seg inn i dette. Ikke VELGE en lov ut fra hav man tror.......

Det er konsekvenser for de som blir lidende av at en ansatt i NAV VELGER å bruke "feil" regelverk.

Samme er når en ansatt tas i DIREKTE LØGN, igjen uavhenging om de vet, det er jbben deres å vite.

Jeg opplevde å vente 3 måneder på at lokalt kontor skulle utbetale sykepenger etter en overføring fra annet kontor.

Det Nye Kontoret, og Kurator VALGTE så BEVISST å LYGE, angående utbetalinger.

Det ble påstått ( bevist uriktig) at det NAV kontoret man var overført fra skulle gi en egen autorisasjon for nytt Kontor til å utbetale i sak.

Dette ble DIREKTE FELIAKTIG påstått av Kurator, også etter at Kurator ble konfrontert med at detter er feil.

Da dette var et mønster i 3 Måneder medførte det tilsvarende konsekvenser for økonomi etc etc.

At denne NAV ansatte også etter å ha blitt konfrontert med sin LØGN, direkte og på en serdeles DIREKTE måte, fremdels i 2 mpneder til tviholder på LØGNEN sin beviser hvordan systemet er totalt feil.

Rett vill her vært å ansvarlig gjort denne NAV ansatte, som hvis ikke hadde hatt en OBJEKTIV og legitim grun til å VELGE feil regelverk, VELGE å lyge, å komme med påstander om ANDRE NAV Kontorer etc, var oppsigelse, evet ØKONOMISK ansvar.

NAV ansatte MÅ ansvarlig gjøres PERSONLIG

1
73 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Det ligger vel i kortene HER at trådstarter ikke ER i jobb, men GÅR på en eller annen TRYGD. Som han ikke burde hatt.

4

Jeg opplevde å vente 3 måneder

Regn med å måtte vente i flere år dersom ditt regime skulle innføres.

Da vil det nemlig ikke være noen som vil ta jobb på NAV på slike vilkår.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Regn med å måtte vente i flere år dersom ditt regime skulle innføres. Da vil det nemlig ikke være noen som vil ta jobb på NAV på slike vilkår.

Det betviler jeg ikke.

Tross alt det er jo ganske "kult" å være totalt fri for ansvar.

Om NAV bryter loven har det ingen konsekvens, men om en i nav finner noen bare "litt" ufin i dialog, ja da er nav OFFER.

Det er jo litt skummelt at man i et moderne sivilisert samfunn gir noen blanko fullmakt til alle former for lovbrudd.

1
Bokvarv Det betviler jeg ikke. Tross alt det er jo ganske "kult" å være totalt fri for ansvar. Om NAV bryter loven har det ingen konsekvens, men om en i nav finner noen bare "litt" ufin i...

Nå er ikke alternativet til ditt regime å være totalt uten ansvar. Jeg er ganske så sikker på at dagens NAV-ansatte er helt inneforstått med det ansvaret som ligger i jobben sin i dag. Den er ikke uten ansvar.

Kunne du selv tenke deg å jobbe i NAV med det ansvarsregimet du selv legger opp til?

1
BornOnThe4thOfJuly Nå er ikke alternativet til ditt regime å være totalt uten ansvar. Jeg er ganske så sikker på at dagens NAV-ansatte er helt inneforstått med det ansvaret som ligger i jobben sin i...

Ja og nei.

Jeg tar ansvar for jobben jeg gjør.

Hvis en ansatt i nav VELGER å bruke en ikke gjeldene regel til å gi enten avslag eller medhold er dette et PERSONLIG valg, og bør da ansvalig gjøres deretter.

Det er da slatt ikke urimelig at man er ansvarlig for sine handlinger

1
Bokvarv Det kommer helt an på. Er man sykemeldt over lang tid, er utbetalings prosessen gjennom NAV. Man Kan ikke sende en sykemelding inn til noen som helst andre enn NAV, for slikt. Da 1...

En hver voksen er PERSONLIG ansvarlig for de VALG de tar, også i jobb, slik bør det være i NAV.

Tja, enig i at ansvar er mangelvare i dagens samfunn.

Men kan du være mer konkret med hva du mener med personlig ansvarlig? Rent konkret, hva skal arbeidsgiver gjøre med arbeidstakeren?

1
Bokvarv Ja og nei. Jeg tar ansvar for jobben jeg gjør. Hvis en ansatt i nav VELGER å bruke en ikke gjeldene regel til å gi enten avslag eller medhold er dette et PERSONLIG valg, og bør da...

Ansvaret for NAV-ansatte er allerede fastsatt i arbeidskontrakten for de som er ansatt i NAV. Det er den dealen de har gått med på. Ikke ditt ansvarsregime.

At du selv ikke vil gå inn på eget ansvarsregime sier vel det meste om hvor håpløst forslaget ditt er.

Jeg kan opplyse om at det ikke kommer til å være en eneste ansatt igjen i NAV dersom du fikk viljen din og da kunne du sett langt etter utbetalinger til noe som helst.

Dersom ikke ditt ansvarsregime ikke er urimelig hvorfor vil du da ikke gå inn i en NAV-jobb på de samme vilkårene du mener NAV-ansatte skal ha?

1
BornOnThe4thOfJuly Ansvaret for NAV-ansatte er allerede fastsatt i arbeidskontrakten for de som er ansatt i NAV. Det er den dealen de har gått med på. Ikke ditt ansvarsregime. At du selv ikke vil gå...

At du selv ikke vil gå inn på eget ansvarsregime sier vel det meste om hvor håpløst forslaget ditt er.

det sa jeg ikke.

Jeg sa det finner jeg rimelig.

Om jeg som ansatt VELGER å ikke følge forskrifter er det MITT ansvar PERSONLIG.

Om en mekaniker lager en bolt til en fly vinge, Velger å "drite i" sertifikater, og type material, men tar en NAV og trekker på skuldrene å velger Aluminium , da metall er metall

og flyet som resultat styrter, da er det som tok de bevisste gale valgene som holdes ansvarlig.

Jeg kan ikke på noen som helst måte ikke se at dette ikke skal gjelde i NAV

1
Bokvarv selvsagt, er ikke noe galt med ansvar så JA 100%

Da blir du den eneste ansatte der og har til oppgave å ordnet alle NAV-sakene. Selvsagt med ditt personlige ansvar der du risikerer å bli avskjediget dersom du ikke følger opp alle forskrifter og regler.

Tror du at du kunne få disse utbetalingene til absolutt alle sykmeldte litt fortere ut enn på 3 måneder?

Klarer du ikke den jobben alene så er det jo ditt personlige ansvar.

1
BornOnThe4thOfJuly Da blir du den eneste ansatte der og har til oppgave å ordnet alle NAV-sakene. Selvsagt med ditt personlige ansvar der du risikerer å bli avskjediget dersom du ikke følger opp alle...

Tror du at du kunne få disse utbetalingene til absolutt alle sykmeldte litt fortere ut enn på 3 måneder?

Ja.

Derom det er slik at dette er mitt ansvar, slik situasjonen var da jeg bel løyet til.

At den ansatte TRODDE eller var OVERBEVIST om at det i denne ene unike situasjonen skulle gis en egen utbetalings autorisasjon er uvesentlig.

Denne Kurator, ble informert om regler, bel til og med oppringt av det kontoret som hun hevdet " hadde ikke sendt alle dokumenter"

At hun da etter 3 mpneder enda tviholdt på sin "GALE BEHANDLING" av saken, bevist av hennes eget regelverk. da er det ikke urimelig å PERSONLIG ansvarlig gjøre henne.

Enten ved oppsigelse eller til og med ansvar økonomisk ovenfor den/de skadelidende etc etc.

Ansvar!

1
Bokvarv [sitat…] Ja. Derom det er slik at dette er mitt ansvar, slik situasjonen var da jeg bel løyet til. At den ansatte TRODDE eller var OVERBEVIST om at det i denne ene unike situasjone...

Selvsagt er det ditt ansvar. Du er den eneste ansatte og har ansvaret for alt av NAV-saker. Det er ingen andre du kan gjemme deg bak. Det er ditt personlige ansvar å få ut disse sykepengene til absolutt alle som skal ha dem. Og det skal skje innen tidskravet i forskriften. Ellers skal du avskjediges.

Jeg synes du forsøker å løpe fra det soleklare personlige ansvaret du ville ha fått som den eneste ansatte i NAV.

1
BornOnThe4thOfJuly Selvsagt er det ditt ansvar. Du er den eneste ansatte og har ansvaret for alt av NAV-saker. Det er ingen andre du kan gjemme deg bak. Det er ditt personlige ansvar å få ut disse sy...

Idiot argument.

man har i en hver jobb regler å forholde seg til.

Det er et PERSONLIG ansvar å gjøre dette.

Man skal ALDRI ha rett til å bryte regler/lover uten at dette skal ha en konsekvens.

Vi kan nok alle være enige om at NAV ansatte har et stort og omfattende regelverk og man kan ikke forlange at de ansatte skal kunne disse på rams.

MEN mn kan forlange at man ikke lyges til, at den ansatte ikke kommer med løgnaktige påstander.

DET er her personlig ansvar kommer inn

1
Bokvarv Idiot argument. man har i en hver jobb regler å forholde seg til. Det er et PERSONLIG ansvar å gjøre dette. Man skal ALDRI ha rett til å bryte regler/lover uten at dette skal ha en...

Ja og reglene som den eneste ansatte i NAV er at du er personlig ansvarlig for at alle som skal ha støtte av NAV får støtten sin. ikke løp fra ditt soleklare personlige ansvar nå.

Du har selvsagt ingen rett til å bryte forskrifter overfor alle de som er avhengig av å få sin støtte fra NAV og sørger du ikke for at NAV følger lover og regler så blir du avskjediget. Alt etter din egen ansvarsideologi.

For meg virker det som du forsøker å løpe vekk fra ditt personlige ansvar.

1
malacay3 Så dette har ikke noe med den juridiske definisjonen av trusler å gjøre ? Malacay

Så dette har ikke noe med den juridiske definisjonen av trusler å gjøre ?

slett ikke.

ikke noe truende i å gi noen en telefon for å forklare til den det gjelder hvorfor de kommer med påstander som er bevisst uriktige.

At hun følte dette som UBEHAG, og ble stt mot veggen, eller tatt i løgn som det here er KUN på henne ikke noe annet.

At hun etter 3 måneder tviholder på sin løgn, selv etter å ha blitt informert om det motsatt, DA bel hun utsatt for en såkalt trussel.

Beskeden var "Betal eller svi"

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar

Trond Giske redder AP

Støre har gjort AP til Ansvarsløst Parti, og siste meningsmåling der AP ligger på 19% og Sp på 6% og Høyre på 29%, har ikke hatt særlig stor interesse for mediene. (Jeg bare tenker på hvordan aviser o...
Bilde

Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giskes lokallag har i sommer passert 800 medlemmer og er suverent størst i Arbeiderpartiet. Misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen, sier han.


Bilde www.nrk.no
2
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
4 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Laster...