Er dette noe som de rødgrønne vil følge opp dersom de får makten? Vil de blåblå fortsette denne politikken dersom de får 4 nye år? Burde en slik plan koordineres mot regionsreformen, slik at man får en enda mer bevisst politikk på dette?

Prinsipielt en dårlig sak å flytte eksisterende arbeidsplasser pga. at ansatte ikke nødvendigvis vil eller kan flytte.

Men nyetableringer bør legges til distrikene, ja. Samt mulighet for at betydelig utviding i virksomheter kan legges ut. Prinsipelt kan man jo sitte på månen og arbeide i dag mot noen på Pluto (regner med at du skjønner hva jeg mener).

1
return_of_drakkar [sitat…] Prinsipielt en dårlig sak å flytte eksisterende arbeidsplasser pga. at ansatte ikke nødvendigvis vil eller kan flytte. Men nyetableringer bør legges til distrikene, ja. Sa...

Prinsipielt en dårlig sak å flytte eksisterende arbeidsplasser pga. at ansatte ikke nødvendigvis vil eller kan flytte.

Hvorfor det?

Arbeidsledige kan jo bli pålagt å flytte om de får passende arbeide et annet sted i landet. Eventuell ektefelle og barn må da finne seg i å engen bli med på flyttelasset eller se denne ektefelle flytte langt pokker i vold.

Hvorfor forskjellsbehandle?

1

Helt riktig å flytte denne typen arbeidsplasser ut av Oslogryta. Det burde vært mye mer av samme medisin.

Holdningsforskjellen mellom befolkning innenfor og utenfor de store klyngene har blitt altfor stor og stereotypene har blitt virkelighet. I tillegg kommer kostnadsdrivende elementer som lønnsnivå, boligpriser, trafikkproblemer, arealpriser osv osv.

Tidligere slagord som "by og land, hand i hand" er tydeligvis glemt for lenge siden....

1
inspector Helt riktig å flytte denne typen arbeidsplasser ut av Oslogryta. Det burde vært mye mer av samme medisin. Holdningsforskjellen mellom befolkning innenfor og utenfor de store klynge...

Helt riktig å flytte denne typen arbeidsplasser ut av Oslogryta. Det burde vært mye mer av samme medisin.

Holdningsforskjellen mellom befolkning innenfor og utenfor de store klyngene har blitt altfor stor og stereotypene har blitt virkelighet. I tillegg kommer kostnadsdrivende elementer som lønnsnivå, boligpriser, trafikkproblemer, arealpriser osv osv.

Det hadde vært enda bedre om alle etater og direktorater som har kontorer flere plasser i landet fikk stående ordre om å foreta alle nyansettelser på regionkontorene i stedet for hovedkontoret i Oslo. De måtte hatt SVÆRT tungveiende grunner om noen skulle blir ansatt i Oslo. Et tiår med en slik politikk ville spredd mange arbeidsplasser rundt om i landet.

2

Å flytte arbeidsplasser ut av Oslo er det eneste tiltaket som kan bidra til å lette på trykket i regionen på kort sikt. Man burde gå enda hardere til verks, ved f.eks sette et mål om å flytte 2/3 av alle de statlige arbeidsplassene som i dag er lokalisert i Oslo ut av byen innen 2025. Det er sinnssykt hvordan kostnads-nivået på alt mulig drives opp i Oslo-regionen, og hele nasjonen må være med å sponse gildet med å drive offentlig forvaltning med unødig høye kostnader.

2
emoseno Å flytte arbeidsplasser ut av Oslo er det eneste tiltaket som kan bidra til å lette på trykket i regionen på kort sikt. Man burde gå enda hardere til verks, ved f.eks sette et mål...

Å flytte arbeidsplasser ut av Oslo er det eneste tiltaket som kan bidra til å lette på trykket i regionen på kort sikt. Man burde gå enda hardere til verks, ved f.eks sette et mål om å flytte 2/3 av alle de statlige arbeidsplassene som i dag er lokalisert i Oslo ut av byen innen 2025.

Og drite i at man mister kompetanse. Dette er Kinapolitikk.

Tvangsflytting av mennesker er tydeligvis greit dersom det rammer folk i Oslo, alle andre steder er det et overgrep.

På generell basis synes du det er greit å røske mennesker og barn ut av lokalsamfunnet sitt, uavhengig om det er i Vardø eller Oslo ?

Malacay

1
malacay3 [sitat…] Og drite i at man mister kompetanse. Dette er Kinapolitikk. Tvangsflytting av mennesker er tydeligvis greit dersom det rammer folk i Oslo, alle andre steder er det et over...

Tvangsflytting av mennesker er tydeligvis greit dersom det rammer folk i Oslo, alle andre steder er det et overgrep.

På generell basis synes du det er greit å røske mennesker og barn ut av lokalsamfunnet sitt, uavhengig om det er i Vardø eller Oslo ?

Nå er vel dette en konsekvens av at sentraliseringskåte sjefsbyråkrater i stor grad har prioritert Oslo når arbeidsplasser skal fordeles. Greit at det tas slike grep for å fordele arbeidsplassene rundt om i landet. Dog ville jeg ikke gått så hardt til verks som emoseno. Synes som sagt det virker mer fornuftig med klar beordring om at nyansettelser i stor grad skal skje utenfor Oslo.

1
malacay3 Hvilket fylke har flest statlige arbeidsplasser i forhold til folketallet ? Malacay

Hvilket fylke har flest statlige arbeidsplasser i forhold til folketallet ?

Er dette den eneste måten man skal måle på dersom man skal fordele statlige arbeidsplasser?

Oslo har utfordringer med folketallsvekst så det holder. Det er ikke akkurat samme for andre deler av landet. Derfor virker også temmelig fornuftig å spre arbeidsplasser.

1
malacay3 [sitat…] Og drite i at man mister kompetanse. Dette er Kinapolitikk. Tvangsflytting av mennesker er tydeligvis greit dersom det rammer folk i Oslo, alle andre steder er det et over...

Og drite i at man mister kompetanse. Dette er Kinapolitikk. Tvangsflytting av mennesker er tydeligvis greit dersom det rammer folk i Oslo, alle andre steder er det et overgrep.

Ser jo at regjering og Storting ikke har problemer med å flytte avdelinger av forsvaret "hit og dit"...

Men det gjør vel ikke så mye når det ikke rammer Oslofolk..?

1
fargerik Hva i all verden er det som skjer? Vet ikke den ene hånda hva den andre gjør? Samtidig med at regjeringen tvangsflytter folk og river familier opp med rota for å flytte arbeidsplas...

Vet ikke den ene hånda hva den andre gjør?

Det gjør den, veldig bevisst. Husk at det er valgår i 2017 og for mellomstore og mindre kommuner som får tilført *sikre* arbeidsplasser så kan regjeringspartiene få positiv respons.

For Oslo er populasjonen så stor slik at det man eventuelt taper blir slik at man kalkulerer med at det likevel går greit.

Det skulle jo vært motsatt - at det nye ble opprettet utenfor. Men her er det garantert kalkulerte forhold inne i bildet.

1
KongOlav2 [sitat…] Er dette den eneste måten man skal måle på dersom man skal fordele statlige arbeidsplasser? Oslo har utfordringer med folketallsvekst så det holder. Det er ikke akkurat sa...

Oslo har utfordringer med folketallsvekst så det holder. Det er ikke akkurat samme for andre deler av landet. Derfor virker også temmelig fornuftig å spre arbeidsplasser.

Sprer man plasser eller flytter man bare på folk for et slags syns skyld?

Faktum er nok at mange av disse plassene krever en gitt kompetanse som ikke nødvendigvis lett finnes andre steder, for noe av det i alle fall.

Det mest fornuftige er å legge nye utenfor, selv som dette som Fargerik nevner.

1
RickiBK [sitat…] Hvorfor det? Arbeidsledige kan jo bli pålagt å flytte om de får passende arbeide et annet sted i landet. Eventuell ektefelle og barn må da finne seg i å engen bli med på f...

Arbeidsledige kan jo bli pålagt å flytte om de får passende arbeide et annet sted i landet. Eventuell ektefelle og barn må da finne seg i å engen bli med på flyttelasset eller se denne ektefelle flytte langt pokker i vold.

"Kan bli"... ? Har du hørt om noen som har mistet sine ytelser fordi de ikke har ville flyttet dit det er jobb ?

1
KongOlav2 http://www.dn.no/nyheter/2017/02/16/1359/Politikk/her-er-arbeidsplassene-regjeringen-vil-flytte-ut-av-oslo Denne oversikten viser jo at det er snakk om flest nyetableringer. Er vel...

Denne oversikten viser jo at det er snakk om flest nyetableringer. Er vel omtrent bare en tredjedel av arbeidsplassene som faktisk flyttes ut.

Det er vel ikke så mange som reagerer på nyeteableringer, men på flytting av eksisterende.

1
DenSisteBohem [sitat…] Du tror med andre ord at dette analysesenteret ble vedtatt bygget for et par uker siden? Hvis ikke skjønner jeg ikke helt hva dette har med saken å gjøre, men opplys meg g...

Du tror med andre ord at dette analysesenteret ble vedtatt bygget for et par uker siden?

Det er vel nettopp derfor det er helbom med tanke på plasser utenfor Oslo. Man kunne lagt dette mange andre steder. Her er muligens argumentet at man lettest rekrutterer nødvendig kompetanse i og like ved Oslo.

1

Det lyder falskt hvis oslofolk syter når arbeidsplasser flyttes. Dette skjer faktisk i resten av landet også og hvorfor skal bortskjemte byfolk slippe unna ?

Hvis regjeringen virkelig vil gjøre noe med pris og kostnadsnivå, er dette god medisin. Hittil har politikken bare medført prisgalopp, miljøproblemer og usunne ghettoer.

Skulle vært interessant å se hvor mye samfunnet taper på trafikkproblemer, slitne pendlere, dårlig miljø, jappestil og et forventet boligkrakk....

2
inspector Det lyder falskt hvis oslofolk syter når arbeidsplasser flyttes. Dette skjer faktisk i resten av landet også og hvorfor skal bortskjemte byfolk slippe unna ? Hvis regjeringen virke...

Det lyder falskt hvis oslofolk syter når arbeidsplasser flyttes. Dette skjer faktisk i resten av landet også og hvorfor skal bortskjemte byfolk slippe unna ?

Tror det er ganske naturlig å "syte" litt over at man mister arbeidsplassen. Like naturlig i Oslo som i Volda, i Karasjok og de fleste andre steder.

Det som skiller Oslo fra de fleste/alle andre steder, er at det er en uttalt politikk at byen skal miste arbeidsplasser og de aller aller fleste driter i det, ja mange steder i landet blit det applaudert. Kan tenke meg hvordan dette hadde blitt mottatt andre steder, hadde nok sannsynligvis vært uhørt.

Har registrert at Raymond Johansen har tatt til motmæle (ikke særlig mange andre) og det blir karakterisert som "Oslo arroganse". Er det "Andøya arroganse" når folk der oppe kjemper i mot nedleggelse av flystasjonen?

1
Laster...