Aktuelt

nostalgikern

Fornem nød for arbeidstakerne?

Fjoråret ga en ørliten nedgang i kjøpekraft "for folk flest". Nå begynner man å høre brølet fra fagforeningshold om hvor ille dette er, at nå skal det virkelig tas igjen osv. Burde ikke iallfall arbeidstakere (og de er mange) som tjener en del over minstelønninger likevel være fornøyd med tingenes tilstand hvis de får beholde jobben, nå som arbeidsplasser ofte forsvinner som dugg for solen?

Og menigmanns enorme forbruk i Norge ser iallfall ikke ut til å indikere noen negang i praktisk kjøpekraft, eller? Man kan ramse opp rekordhandel til jul, rekordomsetning av nyttårsraketter, stor økning av antall utenlands fritidsreiser, enormet sløseri med mat- kasting, stor økning av salget av de mest kostbare mobiltelefoner og heftig salg av gedigne TV-skjermer osv. (for bl.a. å se værmeldinga og denslags på harry storskjerm, samt vise seg for naboen som ser inn osv.). Se i sportsbodene til "folk flest" osv. Den gjennomsnittelige lønnsmottaker i Norge har det i dag meget bra, (noe selv lønnstakerorganisasjoner er ute og utbasonerer, iallfall f.eks. i forbindelse med den årlige TV-aksjonen). - arbeidsplasser burde ikke settes i spill for å ta igjen litt nedgang i det jeg vil kalle sløsekraft. Og så dette evindelige maset om at "forbruket må ned" i forbindelse med klimaproblematikken når den er på dagsordenen. Det siste ofte fra grupper som en stund etterpå gjerne krever mer...

3
17 svar

Det er et politisk valg, hverken mer eller mindre.

Den blåblå regjeringen har inndratt kjøpektaft fra folk flest, og økt kjøpekraften til de som har mest fra før.

Enten er man for det, eller så er man mot det.

Vi lever i et fritt land, og de politikerne som får gleden av å danne regjering gjør det de må gjøre for å gi sine velgere noe tlbake.

Valget i år vil gi dommen, vil folk flest fortsatt gi de rikeste mest, vil vi få politikere som gir de rike enda mer og inndrar enda mer kjøpekraft fra de som har lite fra før.

Easy as That.

1

Enig - de fleste nordmenn i jobb har det meget bra. Vi har uansett hatt en ekstrem kjøpekraftsutvikling de siste 30 årene. De fleste som er jobb betydelig mye mer å rutte med etter at basisutgiftene er betalt - det viser seg i økt forbruk av det aller meste, ikke minst på ferie og fritid.

Som du skriver - skal vi dra oss i en mer miljøvennlig retning så er ikke stadig økende reallønn en bærekraftig vei. Og med slik framtiden ser ut så tror jeg vi skal være mer enn fornøyde med å holde oss på om lag samme nivå som i dag.

2
DrSchwei Enig - de fleste nordmenn i jobb har det meget bra. Vi har uansett hatt en ekstrem kjøpekraftsutvikling de siste 30 årene. De fleste som er jobb betydelig mye mer å rutte med etter...

Vi har uansett hatt en ekstrem kjøpekraftsutvikling de siste 30 årene.

Men likevel er det litt å gå på i de skandinaviske landene hva gjelder dette. Dersom ikke finner løsninger som kan redde velferdsstaten, så bør en nok vurdere skatteletter og heller øke kjøpekraften. Det begrenser seg hvor lenge folk vil betale like mye for godene dersom de får mindre igjen.

1

Burde ikke iallfall arbeidstakere (og de er mange) som tjener en del over minstelønninger likevel være fornøyd med tingenes tilstand hvis de får beholde jobben, nå som arbeidsplasser ofte forsvinner som dugg for solen?

Er det noen grunn til å la meire pengar gå til kapitaleigarane i bedriftar som går bra?

1
InnocentBystander [sitat…] Er det noen grunn til å la meire pengar gå til kapitaleigarane i bedriftar som går bra?

Man må begynne å se litt helheter og slutte å sutre om de fæle bedriftseierene som bare beriker seg selv. Klart at folk flest driver virksomheter for å tjene penger. Slik må det være for at ting skal gå rundt og fungere. Synes det er patetisk når f.eks SV kritiserer private barnehager for at de tjener penger. Man oppnådde i sin tid 100% barnehagedekning, og da var det ikke måte hvor fantastisk gode politikerene hadde vært. Det som de ikke sa så mye om var at det var ved hjelp av private utbyggere dette var blitt mulig. Hvem er det som er villig til å satse sin kapital på noe som man skal bli nektet å tjene penger på. Vi ser at i mange tilfeller så er private tilbud både billigere og bedre enn offentlige. Det er vinn vinn for alle parter.

1
fargerik Det er et politisk valg, hverken mer eller mindre. Den blåblå regjeringen har inndratt kjøpektaft fra folk flest, og økt kjøpekraften til de som har mest fra før. Enten er man for...

Det er et politisk valg, hverken mer eller mindre.

Og det ser også ut for at mange på venstresiden har tatt et politisk valg. Høyere kjøpekraft går før miljø/klimavern.

For realiteten er at skal vi mene alvor med den miljø/klimapolitikken vi forfekter må også forbruket ned. Men dessverre er miljø og klima noe som passer best i festtaler for majoriteten.

2
GiPazzini_85 [sitat…] Men likevel er det litt å gå på i de skandinaviske landene hva gjelder dette. Dersom ikke finner løsninger som kan redde velferdsstaten, så bør en nok vurdere skatteletter...

Dersom ikke finner løsninger som kan redde velferdsstaten,

Så du "Trygdekontoret" i går? En ganske selsom opplevelse, vil jeg si. Handlet om hvordan somaliere i Norge har det i dag, hva de evt. bidrar med eller ikke osv. Jeg synes det var en "mistenkelig" latterliggjøring av Nav fra dette hold, - mye latter, - "de hadde faste saksbehandlere som var så greie atte" osv. Man kan vel skjønne hva slikt innebærer kanskje...? Og man fikk vel inntrykk av at "hvorfor jobbe når man får det man trenger på Nav", ledsaget av brede smil og lure blikk.

Hvis jeg ikke misforstod en som ble intervjuet sittende i en trapp og med skjult ansikt, så hadde han utbetalt mer enn minstepensjon i månedlig sosialstønad, pluss at da var husleie og strøm betalt av Nav.

All grunn til å spørre om velferdsstaten er under press hvis slikt stemmer... Og du verden så urettferdig f.eks. overfor folk som har jobbet hele livet i en dårlig betalt full stilling f.eks., evt. f.eks. i 80% stilling og ender opp med minstepensjon. Disse må jo betale husleie/lån og strøm selv, såvidt jeg vet, iallfall i utgangspunktet. Helt rettferdig?

1
InnocentBystander [sitat…] Er det noen grunn til å la meire pengar gå til kapitaleigarane i bedriftar som går bra?

Er det noen garanti for at det går bra i fortsettelsen for det? Konkurransen er hard. Et par spørsmål til deg: 1. Hva mener du at f.eks. en industriarbeider, la oss si i Hydro, mangler av materielle goder? Tipper du kanskje er lærer..., hva mangler da f.eks. den gruppen av materielle goder sånn stort sett? (alle jeg kjenner til i denne yrkesgruppen har sine to utenlandsturer, minst, pr. år, bra bil og bra bolig, samt overfylte handlekurver på matbutikken...).

2: Synes du er bra og rettferdig at utenlandske bedriftseiere, iallfall under de rødgrønne, slapp å betale formuesskatt, men nabobedriften eid av en nordmann måtte betale denne skatten?

1
nostalgikern Er det noen garanti for at det går bra i fortsettelsen for det? Konkurransen er hard. Et par spørsmål til deg: 1. Hva mener du at f.eks. en industriarbeider, la oss si i Hydro, man...

Er det noen garanti for at det går bra i fortsettelsen for det? Konkurransen er hard.

Globalismen er intet annet en et rotterace mot bunnen av næringspyramiden for den vanlige arbeider.

Omtrent slik man i gamle dager hadde auksjon på torget over foreldreløse fattigbarn ,og den bonden der er villig til å forsørge barnet til minst kostpenger ,vant budrunden.

Idag er det den vanlige arbeider på gølvet der globalt "står på torget" og en elite globalister står rundt ,og den vinner som er villig til å gi arbeideren minst i lønn.

Det er globalisme i praksis.

For oss i Norge er vi kun på startstreken for denne "glimrende ide" ,og vi starter frimodig ganske høyt oppe på næringskjeden ,takket være forige generasjoners klassekamp for vanlige arbeideres grunnleggende rettigheter.

Men dette vil nok raskt bli plukket vekk i dette rotteracet mot bunnen ,

der den nasjon vinner der kan tilby arbeiderne minst å leve for til enhver tid ,og mest profitt for en liten global elite .

De kaller dette opplegget "solidaritet" i en Orwelsk verden der også "krig" er "fred" om omvendt.

2
nostalgikern [sitat…] Så du "Trygdekontoret" i går? En ganske selsom opplevelse, vil jeg si. Handlet om hvordan somaliere i Norge har det i dag, hva de evt. bidrar med eller ikke osv....

Det der er jo bare toppen av isberget. Tenk på all velferden som dras ut av landet. Det er jo en grunn til at man har måttet kuttet sosialstønaden betraktelig de siste årene. Typisk ostehøvelkutt etter råd fra Brochmann-utvalget i stedet for tosporsmodellen som danske bruker der etniske danske fortsatt kan gå på sosialen dersom det går skikkelig på dunken.

1
GiPazzini_85 Det der er jo bare toppen av isberget. Tenk på all velferden som dras ut av landet. Det er jo en grunn til at man har måttet kuttet sosialstønaden betraktelig de siste årene. Typis...

Tenk på all velferden som dras ut av landet.

Staten tapte i saken om å begrense (valutajustere) flyten ut av Norge av div. stønader, barnetrygd m.m. til f.eks. østeuropeerne. De skal fortsatt få like mye som om de bodde i Norge...

1
nostalgikern Er det noen garanti for at det går bra i fortsettelsen for det? Konkurransen er hard. Et par spørsmål til deg: 1. Hva mener du at f.eks. en industriarbeider, la oss si i Hydro, man...

1. Hva mener du at f.eks. en industriarbeider, la oss si i Hydro, mangler av materielle goder?

Eg kjenner ingen industriarbedarar i Hydro, så det kan eg ikkje svara på. Men kor er problemet med at arbeidstakarane får del i profitten i Hydro? Er du misunnelig?

1
Laster...