En spørreundersøkelse viser at lensmannsbetjenter fortrekker vanlig arbeidstid, fem dager i uka, bak et skrivebord på et lensmannskontor på hjemstedet.

Har du en link til dette?

Er det ergelig at det er din egen ufeilbarlige blåblå regjering v/universalgeniet Amundsen som presser gjennom denne reformen?

Tenk hvor hellig forbanna du kunne fått lov til å bli om det hadde vært de RG som hadde stått bak denne reformen?

2
broren_til_noen [sitat…] Har du en link til dette? Er det ergelig at det er din egen ufeilbarlige blåblå regjering v/universalgeniet Amundsen som presser gjennom denne reformen? Tenk hvor hellig f...

Tenk hvor hellig forbanna du kunne fått lov til å bli om det hadde vært de RG som hadde stått bak denne reformen?

Den bakstreverske RG-regjeringa hadde ikke baller til å gjennomføre noe slikt.

Det samme med kommunereformen.

1

En spørreundersøkelse viser at lensmannsbetjenter fortrekker vanlig arbeidstid, fem dager i uka, bak et skrivebord på et lensmannskontor på hjemstedet.

Spesielt når alternativet er å sitte i en politibil i turnustjenste, som også omfatter natt- og helgearbeid.

Er noen overrasket?

Det jeg ikke skjønner er at så mange i distriktene er negative til denne. Tankene er jo at politifolk blir frigjort ved nedlegging av lensmannskontor og dermed kan bruke mer tid ute i distriktene. Hva kan virkelig være negativ med dette?

Man er jo på et lensmannskontor maks en gang hvert 10. år, og det er når man skal ha nytt pass. Folk klarer derfor fint å kjøre noen mil ekstra en gang i tiåret for å skaffe seg dette.

Tankten bak reformen, at politiet skal være operative og ute i distriktene i stedet for å ha ræva parkert på en stol på lensmannskontoret er iallfall meget bra. Så får vi se om det fungerer i praksis.

1
KongBob Min arbeidsplass har lite med politireformen å gjøre... Mener du at den teoretiske eliten i Frp og Høyre vet bedre enn politiet hvordan politiet bør driftes?... I opposisjon så stø...

Mener du at den teoretiske eliten i Frp og Høyre vet bedre enn politiet hvordan politiet bør driftes?...

Kanskje politidirektoratet har litt kunnskap?

Du snakker hele tiden om politiet som en enhet hvor alle er på samme nivå. Du må skjønne at det blir feil.

Og som andre har sagt. Tomme lensmannskontorer er falsk trygghet.

1
Columbus_3 [sitat…] Kanskje politidirektoratet har litt kunnskap? Du snakker hele tiden om politiet som en enhet hvor alle er på samme nivå. Du må skjønne at det blir feil. Og som andre har s...

Kanskje politidirektoratet har litt kunnskap? Du snakker hele tiden om politiet som en enhet hvor alle er på samme nivå. Du må skjønne at det blir feil.

Det jeg skjønner er at reformen blir massivt slaktet av polititjenestemennene...

De som Frp støttet i tykt og tynt i opposisjon...

1
KongBob [sitat…] Det jeg skjønner er at reformen blir massivt slaktet av polititjenestemennene... De som Frp støttet i tykt og tynt i opposisjon...

Det jeg skjønner er at reformen blir massivt slaktet av polititjenestemennene...

Dette er en nødvendig reform. Spisse miljøene til den kriminaliteten vi står ovenfor i dag. Større enheter og mobile patruljer som gjør en større del av jobben fra bilen.

Som jeg har skrevet i annen tråd. Tror tjenestemennene er mer opptatte av at de må kjøre 30 min ekstra til jobben enn rikets sikkerhet.

2
vif_support [sitat…] Dette er en nødvendig reform. Spisse miljøene til den kriminaliteten vi står ovenfor i dag. Større enheter og mobile patruljer som gjør en større del av jobben fra bilen....

Spisse miljøene til den kriminaliteten vi står ovenfor i dag. Større enheter og mobile patruljer som gjør en større del av jobben fra bilen.

Høres bra ut på papiret, men tviler på at mobile patruljer vil få samme lokalkjennskap som en lensmann, hva som rører seg rundt i distriktet. Nærhet og lokal kunnskap bør jo være noe av det viktigste man har å bygge på.

Dessuten har jeg ingen tro på at det vil være utplassert en mobil patrulje i alle distriktene til enhver tid.

1

En lensmann med kontortid fra 9 - 15. I gamledager gikk lensmennene på døgnkontinuerlig telefonvakt. Dette gjør de ikke lenger. Nå har man strenge regelverk om arbeidstid i politiet.

Noen av tjenestestedene til politiet er kanskje åpen en dag i uka. Er ikke det falsk trygghet så veit ikke jeg...

1
vif_support En lensmann med kontortid fra 9 - 15. I gamledager gikk lensmennene på døgnkontinuerlig telefonvakt. Dette gjør de ikke lenger. Nå har man strenge regelverk om arbeidstid i politie...

Noen av tjenestestedene til politiet er kanskje åpen en dag i uka. Er ikke det falsk trygghet så veit ikke jeg...

Det er vel en falsk trygghet uansett løsning, om det ikke er stående beredskap til enhver tid ute i et distrikt.

For øvrig stoler jeg mer på polititjenestefolks uttalelser om reformen enn politikere og kontor mennesker i et direktorat, som har begrenset ekspertise på feltet ute i praksis.

1
DavidSkruiz [sitat…] Det er vel en falsk trygghet uansett løsning, om det ikke er stående beredskap til enhver tid ute i et distrikt. For øvrig stoler jeg mer på polititjenestefolks uttalelser...

For øvrig stoler jeg mer på polititjenestefolks uttalelser om reformen enn politikere og kontor mennesker i et direktorat, som har begrenset ekspertise på feltet ute i praksis

Ja, men hvor nyansert vil en spørsmålundersøkelse bli når en person som har jobbet 10 år i Drammen plutselig får oppmøtested i Tønsberg.

Og rett etterpå skal svare positivt eller negativt om reformen osv ?

3
vif_support [sitat…] Dette er en nødvendig reform. Spisse miljøene til den kriminaliteten vi står ovenfor i dag. Større enheter og mobile patruljer som gjør en større del av jobben fra bilen....

Tror tjenestemennene er mer opptatte av at de må kjøre 30 min ekstra til jobben enn rikets sikkerhet.

Det er vel en kjennsgjerning at vanlige poliser risikerer å få mer ugunstige arbeidsbetingelser, som skiftarbeid og mer patruljering, med denne reformen.

Muligheten for avansement til en ettertraktet lensmannsstilling blir også sterkt redusert, spesielt for de med bare politiskolen som formell bakgrunn.

Da er det ikke overraskende at deres vurdering av politireformen preges av nettopp dette.

1

"Bandittene" befinner seg vel ikke kun i de mest sentrale områdene? Å kjøre 17 mil med blålys, må vel være slitsomt nok i seg selv. Her kan vel hver og en, tenke seg motivasjon, før og etter kjøring. Så er det hva som kan skje, når utkantbeboere vet at hjelp fra "sheriffen" uteblir ( komme frem om noen timer ). Da kan "selvjustis" bli løsningen. Før eller snarere, sprekker det for den trauste og sensindige nordmannen. Selv har jeg flyttet meg politisk frem og tilbake, mellom gjerdet og sofaen. I dag gjør jeg meg tanker, om Sp kan være et mulig valg?

2
DavidSkruiz [sitat…] Det er vel en falsk trygghet uansett løsning, om det ikke er stående beredskap til enhver tid ute i et distrikt. For øvrig stoler jeg mer på polititjenestefolks uttalelser...

For øvrig stoler jeg mer på polititjenestefolks uttalelser om reformen enn politikere og kontor mennesker i et direktorat, som har begrenset ekspertise på feltet ute i praksis.

Helt enig. At det skal bli noe positivt ut av at politifolk må kjøre i flere mil for å komme til et åsted e.l. siden få politifolk må dekke et mye større område enn før, , ha ambulerende "lensmannskontor" osv., har jeg ingen tro på. Det blir nok som politiet sier selv: fjernpoliti i stedet for nærpoliti.

2
vif_support [sitat…] Ja, men hvor nyansert vil en spørsmålundersøkelse bli når en person som har jobbet 10 år i Drammen plutselig får oppmøtested i Tønsberg. Og rett etterpå skal svare positiv...

Skulle tro polititjenestemenn har mange ganger mer troverdighet enn kontorfolk, som arbeider etter økonomi og målbar statistikk, som ikke har muligheter eller forståelse for alle ikke målbare variabler og reelt politiarbeid.

Fokus er sentralisering og økonomi utarbeidet av mennesker som aldri har satt sin for ute i felt. Da må det selvsagt gå ut over noe skulle man tro, om det er kontor amatører som skal bestemme ut ifra slike prinsipper.

2

Fokus er at de i dag opplever falsk trygghet. Nærpoliti betyr vel bare at man har flere biler ute.

Nå skal vel også distriktene bygges opp på samme mal sånn at kommunikasjon kan skje uten forvirring på tvers av distriksgrenser. Altså mindre "rot" ved større hendelser....

2
vif_support Fokus er at de i dag opplever falsk trygghet. Nærpoliti betyr vel bare at man har flere biler ute. Nå skal vel også distriktene bygges opp på samme mal sånn at kommunikasjon kan sk...

Når du her nevner ordet "rot", så kommer jeg til å tenke på ordet "røtter". Altså dette med å høre til et sted. Skal dette siste ikke lengre ha noen som helst betydning? Blir det da ikke stadig mer vanskelig for den enkelte, å skulle bry seg om sin neste?

1
Laster...