Så du tror politiet ikke vil gjøre jobben sin fordi han må jobbe fra et annet kontor ??

(Når jeg tenker på røtter tenker jeg folk som har grodd fast. Altså halvgamle folk som typisk sitter i kantina på jobben å forteller "husker du" historier og uffer seg over alt nytt)

1

Spesielt når alternativet er å sitte i en politibil i turnustjenste, som også omfatter natt- og helgearbeid. Er noen overrasket?

Er det virkelig noen som er overrasket over holdningene? Ingen liker reformer som røsker opp i inngrodde rutiner, og politiet, med sin tydelige tilstedeværelse, vedvarende sutring og en pågående organisasjon, er nok ikke en etat det er lett å tilfredsstille. Mer politikraft ut i gater og på veier lyder besnærende, men antakelig betyr det også, mindre på kontor for de uniformerte, og mer rutinearbeid for sivile. Alle slike forandringer vil skape motstand og frustrasjon av flere grunner, men det vil som vanlig gå seg til.

1
vif_support Tomme lensmannskontor vil føre til falsk trygghet. Uansett

Det som er så morsomt, eller skal vi heller si tragisk er at responstiden ikke tar hensyn til virkeligheten i bygder som fortsatt ikke har gate/veinavn og husnr. Jfr Kvikkas.

Jeg ser for meg en situasjon der man i en stressende og farlig situasjon når man er rimelig stresset, fortvilt og redd må forklare ukjente hvordan politiet skal finne fram til huset bak den røde låven til venstre for avkjøringer til ........

Det er bedre med en lensmann som bor i bygda og kjenner sine sambygdninger og vet hvor hver enkelt bor. De gangene lensmannen trenger hjelp, vet han hvor han finner hjelpa.

2
GARDSDATTRA Det som er så morsomt, eller skal vi heller si tragisk er at responstiden ikke tar hensyn til virkeligheten i bygder som fortsatt ikke har gate/veinavn og husnr. Jfr Kvikkas. Jeg s...

Sånn har det vært i Norge siden tidenes morgen, og sånn skal det være i all fremtid ?? Dagene da man jaget tatere ut av bygda eller dro hjem til den ene skapsprengeren i bygda når et pengeskap var blitt åpnet på ulovlig vis er over.

Siden ingen veit hvordan resultatene av reformen vil bli når den er gjennomført så synes jeg det virker på politiet at dem er kritiske for å være kritiske. Noe jeg tror har med endring og omstilling å gjøre

Men jeg påpeker at under første del av omstillingen ser responstidene bra ut

2
vif_support Sånn har det vært i Norge siden tidenes morgen, og sånn skal det være i all fremtid ?? Dagene da man jaget tatere ut av bygda eller dro hjem til den ene skapsprengeren i bygda når...

Men jeg påpeker at under første del av omstillingen ser responstidene bra ut

Viktigheten av kort responstid er sterkt overvurdert; spesielt på landsbygda. Det er ytterst sjelden at de store skurkene tas på fersk gjerning.

Viktigere er det at etterforskning etter forbrytelser blir mer effektiv, slik at nye innbrudd, ran og hvitsnippforbrytelser blir begrenset. Hittil har oppklaringsprosenten vært skremmende lav.

Politireformen legger til rette for et mer effektivt politiarbeid og dermed forbygging av kriminalitet. Det er bra!

1
RickiBK [sitat…] Hvilket er i strid med gjeldende lover og regler.

Tror ikke det så lenge det fortsatt finnes bygder der dette ikke er på plass.

Det er nemlig en møysommelig prosess å få dette riktig med tanke på lokalhistorie, gamle stedsnavn, gamle gårdsnavn og hva det nå er alt sammen.

I alle fall er virkeligheten slik at det i mange bygder er man avhengig av lokalkunnskap hos både politi, post, avislevering, lege, hjemmesykepleien, barnevern og hva det nå er alt sammen.

1
KongBob [sitat…] Det jeg skjønner er at reformen blir massivt slaktet av polititjenestemennene... De som Frp støttet i tykt og tynt i opposisjon...

Det er alltid motstand mot forandringer. Tror du ikke det var motstand mot "Det store hamskiftet" for 200 år siden? Noen ganger må man bare røske opp det gamle og gjøre det på nytt. Tidene forandrer seg.

Ellers har jeg snakket med noen politifolk "på gølvet" som er kraftig imot reformen.

1
Garindan Det er alltid motstand mot forandringer. Tror du ikke det var motstand mot "Det store hamskiftet" for 200 år siden? Noen ganger må man bare røske opp det gamle og gjøre det på nytt...

Ellers har jeg snakket med noen politifolk "på gølvet" som er kraftig imot reformen

Dette er vel fordi dem må flytte på seg tenker jeg. Omstilling og endring er fyord. Idebanken skriver om omstilling "Det er ein klar samanheng mellom omstillingar og uheldige utslag som sjukefråvær, uførepensjon og tidleg avgang frå arbeidslivet".

Omstilling er nødvendig for at en organisasjon skal videreutvikles. Dette er noe som skjer i hele samfunnet, og det har nå også kommet til justissektoren i staten.

1
Garindan Det er alltid motstand mot forandringer. Tror du ikke det var motstand mot "Det store hamskiftet" for 200 år siden? Noen ganger må man bare røske opp det gamle og gjøre det på nytt...

Ellers har jeg snakket med noen politifolk "på gølvet" som er kraftig imot reformen.

Kan dette også ha noe å gjøre med at mulighetene for avansement, eller at tidlig pensjon blir redusert? En lensmann som også er en embedsmann, har en pensjonsalder på 67 år, mens en vanlig polititjenestemann kan pensjoneres ved 57 år. Det er ingen hemmelighet, at kreative overganger fra stillinger som lensmenn og andre i administrative stillinger, til stillinger som tjenestemenn for å oppnå tidligpensjon, i mange år har vært flittig brukt i politi og andre statlige institusjoner. Mulighetene er antakelig noe redusert i dag.

1
Garindan Det er alltid motstand mot forandringer. Tror du ikke det var motstand mot "Det store hamskiftet" for 200 år siden? Noen ganger må man bare røske opp det gamle og gjøre det på nytt...

Ellers har jeg snakket med noen politifolk "på gølvet" som er kraftig imot reformen.

Når folk uttaler seg om reformer, så er det oftest seg selv de først tenker på. Hva som er best for storsamfunnet kommer alltid i annen rekke.

Når et tettsted mister lensmannskontoret, og kanskje samtidig også mister kommuneadministrasjonen, så er det ikke rart at folk der reagerer negativt. I verste fall kan også andre viktige funksjoner svekkes. Bl.a. kan fastlegen og nærbutikken forsvinne idragsuget..

Etter en kommunesammenslåing vil disse konsekvensene være aktuelt i mer enn to av tre kommunesentre, og det viser at frivillighetsprinsippet er høyst ineffektivt her. Det er Stortingets ansvar at vi har strukturer og forvaltning som er tjenlige for en befolkning på snaue fem millioner.

Høyre tatt en stor politisk risiko ved å fronte disse reformene på dette viset. Vi ser allerede at det evige neipartiet og bondepartiet Sp ufortjent skummer fløten.

1
jeolno [sitat…] Når folk uttaler seg om reformer, så er det oftest seg selv de først tenker på. Hva som er best for storsamfunnet kommer alltid i annen rekke. Når et tettsted mister lensm...

Politisk har Høyre tatt en stor risiko ved å fronte disse reformene

De blåblå prøver å få mest mulig ut av skattekronene, noe de fleste andre partiene også er enige i.

"På gølvet" tankegangen passer jo fint. Et tenkt, la oss si, et lager. Der har arbeiderne jobbet i alle år på samme måte, kaffepauser og dårlige vitser til faste tider. Bra miljø. Så kommer direktøren ned. Han sier de har kjøpt inn roboter som erstatter de fleste på lageret. Halvparten blir overført til andre avdelinger da de trengs der.

Blir disse folkene fornøyde? Selvfølgelig ikke. De overføres til avdelinger som kanskje ligger et stykke unna. Miljøet på jobben er borte osv osv. Ingenting var som før...

Sånn er det også med politiet. De skal jobbe på en annen måte. Lensmannen og små politistasjoner har rett og slett blitt erstattet med teknologi

2
vif_support [sitat…] De blåblå prøver å få mest mulig ut av skattekronene, noe de fleste andre partiene også er enige i. "På gølvet" tankegangen passer jo fint. Et tenkt, la oss si, et lager....

De blåblå prøver å få mest mulig ut av skattekronene, noe de fleste andre partiene også er enige i.

Et spørsmål som melder seg, er imidlertid om ikke viktige sider ved f. eks politiarbeid ikke tas med i betraktningen innenfor en målbar "lønnsomhetsdiskurs", hvor siviløkonomer sitter som premissleverandører. Misforstå meg rett: En skal absolutt stille krav til at en får noe igjen for pengene som spyttes inn i politiet. Men det er for eksempel metodisk vanskelig å måle den forebyggende og konfliktdempende nytten av en lennsmann som kjenner alle i et lokalsamfunn.

2
GARDSDATTRA Det som er så morsomt, eller skal vi heller si tragisk er at responstiden ikke tar hensyn til virkeligheten i bygder som fortsatt ikke har gate/veinavn og husnr. Jfr Kvikkas. Jeg s...

Det er bedre med en lensmann som bor i bygda og kjenner sine sambygdninger og vet hvor hver enkelt bor

Dette har jeg igjen tro på at teori kontorister sør for sinsen krysset har evne til å skjønne. Dette er ikke målbare faktorer - nærhet og lokalkjennskap.

1
GARDSDATTRA Tror ikke det så lenge det fortsatt finnes bygder der dette ikke er på plass. Det er nemlig en møysommelig prosess å få dette riktig med tanke på lokalhistorie, gamle stedsnavn, ga...

I alle fall er virkeligheten slik at det i mange bygder er man avhengig av lokalkunnskap hos både politi, post, avislevering, lege, hjemmesykepleien, barnevern og hva det nå er alt sammen.

Mener virkelig bontausa at alt hadde blitt så mye bedre om Stjørdal, med sine snart 25 000 innbygger, hadde reversert sammenslåingen med de tidligere kommunene Hegra, Lånke og Skatval? Med fire lensmannskontorer, fire ordførere og fire kommuneadministrasjoner?

Det vil jo være et nærliggende alternativ å ta med tidligere sammenslåtte Stjørdal, når Arbeiderpartiet starter sin lovede reversering av reformer, etter å ha overtatt regjeringsmakten.

En ekstra bonus for de bakstreverske vil være at en da også blir kvitt det interkommunale samarbeidsorganet Værnesregionen, hvor seks kommuner i dag deltar. Bl. a. med felles barneverntjeneste.

1
GARDSDATTRA Tror ikke det så lenge det fortsatt finnes bygder der dette ikke er på plass. Det er nemlig en møysommelig prosess å få dette riktig med tanke på lokalhistorie, gamle stedsnavn, ga...

Tror ikke det så lenge det fortsatt finnes bygder der dette ikke er på plass. Det er nemlig en møysommelig prosess å få dette riktig med tanke på lokalhistorie, gamle stedsnavn, gamle gårdsnavn og hva det nå er alt sammen.

Dersom dette stemmer er det et klart tegn på at reformer er på sin plass.

Tenker nå på kommunereformen. Dersom du har rett viser det at det er kommuner som ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Målet med denne reformen er å gi innbyggerne bedre tjenester og du påpeker selv at dette er nødvendig.

Så diverse reformer er nok på sin plass mener jeg.

1
jeolno [sitat…] Mener virkelig bontausa at alt hadde blitt så mye bedre om Stjørdal, med sine snart 25 000 innbygger, hadde reversert sammenslåingen med de tidligere kommunene Hegra, Lånk...

En ekstra bonus for de bakstreverske vil være at en da også blir kvitt det interkommunale samarbeidsorganet Værnesregionen, hvor seks kommuner i dag deltar. Bl. a. med felles barneverntjeneste.

Værnesregionen fungerer godt den, har du noe å utsette?

1
KongOlav2 [sitat…] Det jeg ikke skjønner er at så mange i distriktene er negative til denne. Tankene er jo at politifolk blir frigjort ved nedlegging av lensmannskontor og dermed kan bruke m...

Jeg tror innsalget av reformen som en reform til gode for distriktene ikke nødvendigvis vil inntreffe.

Men det betyr for såvidt ikke at reformen er dårlig.

Som du nevner så vil det å legge ned dårlig besøkte lensmannskontorer som er åpne 1-2 dager i uken frigjøre ressurser som kan gi et bedre politi for pengene enn at det sitter en politimann på et lensmannskontor 1-2 dager i uken fra kl 12 til 15.

Slik sett kan man se noe bra i dette.

Men vil disse ressursene bli brukt i distriktene?

Jeg tviler. Ikke at jeg har noen tall, men riktig bruk av de økte mobile ressursene vil jo være å bruke dem der det er hyppigst og mest kriminalitet og det er tross alt der det bor flest folk. Dermed tror jeg at de økte mobile ressursene vil benyttes i de tettbebygde strøkene i hvert politidistrikt rett og sett fordi det er riktig prioritering dersom man vil begrense mest mulig kriminalitet for minst mulig bruk av ressurser.

Slik sett kan jeg forstå skepsisen fra distriktene og jeg tror de har rett. Det vil gå politiressurser fra distriktene til mer tettbebygde strøk.

Men det vil også være riktig bruk av politiressursene fordi man der kan få best nytte av dem.

Problemet for regjeringen er at de har forsøkt å selge en god reform inn på antageligvis falske premisser og at for mange antageligvis gjennomskuer dette.

Dette har de antageligvis gjort fordi det å selge inn en politireform med at man vil konsentrere politiressursene i de tettbebygde strøkene av landet fordi det er der vi får mest ut av disse politiressursene, ville vært et dødfødt prosjekt i dette landet.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Værnesregionen fungerer godt den, har du noe å utsette?

Værnesregionen viser at vi får bedre tjenester ved å bygge opp større fagmiljoer enn det de enkelte kommunene kan makte.

Da er det komisk å høre Marit Arnstad & co. argumentere slik at det ville være logisk å gå tilbake til enda mindre kommunale enheter enn dagens kommuner.

Mener du at Stjørdal bør tas med og deles opp, når Ap og Sp starter reverseringen av kommunereformen etter en eventuell valgseier?

Det var jo stor motstand i Hegra, Lånke og Skatval mot sammenslåingen med Stjørdal.

Gardsdattra skylder oss et svar.

1
jeolno Værnesregionen viser at vi får bedre tjenester ved å bygge opp større fagmiljoer enn det de enkelte kommunene kan makte. Da er det komisk å høre Marit Arnstad & co. argumentere sli...

Mener du at Stjørdal bør tas med og deles opp, når Ap og Sp starter reverseringen av kommunereformen etter en eventuell valgseier?

Ap og Sp skal ikke reversere noe tilbake til de foregående år, de har planer om å bygge framtida.

Ellers har du også misforstått hva de tenker rundt tvangssammenslåing. De ønsker å skille de tvangssammenslåtte som søker om det.

Nå er det slik at de fleste som blir tvangssammenslått ikke ønsker å gå tilbake på det, da de etter ett evt regjeringsskifte vil være i gang med arbeidet mot sammenslåing, og da av hensyn til de ansattes forutsigbarhet vil fortsette dette arbeidet.

Så får vi se hva som skjer når ting har roet seg.

1

Du mener altså at lensmannen og lensmannsdrengene ikke er operative kveld og natt på ditt hjemsted? Da følger du særdeles dårlig med.

1
Laster...