hvorfor nevner ikke regjeringen med et eneste ord nord norge banen når de skal bruke 1000 milliarder kr ?

Fordi Nord-Norgebanen vil koste det tidobbelte eller mer?

1

Det er i nordområdene de siste store naturresurssene befinner seg,og da bruker man selvsagt jernbane til å få dem miljøvennlig ut til markedet.

Da bygger man dobbeltspor på Ofotbanen slik at ARE-togene blir mer effektive.

Det er mye mer vettugt enn en jernbane som går i tunnel mellom Narvik og Sørfold.

1
nordfrost Nord norge banen vil ikke koste mer enn sør norge banen,,for den banen vil betale seg selv med naturressurser fra nordområdene- som olje,gass,fisk og mineraler ut til markedet. All...

Nord norge banen vil ikke koste mer enn sør norge banen,,for den banen vil betale seg selv med naturressurser fra nordområdene- som olje,gass,fisk og mineraler ut til markedet.

Da er jo finansieringen allerede på plass og hvem som helst privat virksomhet kan starte prosjektet som vil betale seg selv.

Hva venter dere på der oppe i nord? Ta opp lån og begynn å bygge så kan dere betale ned lånet med de inntektene som banen vil gi. Jeg regner med at dere kan legge fram gode prognoser og estimater på inntektene slik at dere lett klarer å overbevise bankene dere skal låne penger fra.

Alternativt så kan alle i Nord-Norge starte et nytt aksjeselskap der dere spytter inn noen tusenlapper selv i aksjekapital slik at dere får bygd denne banen. Siden den betaler seg selv vil dere kunne ta ut tilsvarende utbytte fra selskapet senere og er dere ekstra heldige så ender det med pluss også og dere tjener penger på investeringen. Jeg ser ingen grunn til at dere skal dele denne gevinsten med oss søringer så det bør være regler som forbyr søringer å være deleiere i selskapet.

3

Det er mye Oslo,Oslo her å lese:men hva med nord norge banen,hvor er pengene til den blitt av ?

De er ikke lovet, og vil heller ikke komme.

"Det er i nordområdene de siste store naturresurssene befinner seg,og da bruker man selvsagt jernbane til å få dem miljøvennlig ut til markedet."

I et land med lang kystlinje er faktisk ikke jernbanen alltid det selvfølgelige og mest miljøvennlige alternativet for godstransport. Skipsfart krever langt mindre infrastrukturinvesteringer (og mindre miljøkonsekvenser i infrastrukturutbygging), og selv om et enkeltskip forurenser mye, tar det så mye last at det pr tonnkilometer er ganske miljøvennlig sammenlignet med andre transportmodi.

"Nasjonal transportplan må gjelde for hele Norge,men hvorfor nevner ikke regjeringen med et eneste ord nord norge banen når de skal bruke 1000 milliarder kr ?"

Trolig fordi en slik bane kommer veldig dårlig ut i de fleste kost/nytte-regnskap.

"Norge er det eneste landet i verden forutenom Island, som ikke her jernbane gjennom hele landet sitt,dette er flaut for Norge,og turistene rister på hodet."

Det er i grunnen ikke så flaut - infrastrukturutbygging må ha en hensikt - en nytte som forsvarer kostnadene man investerer.

"Når har regjeringen tenkt å opplyse oss fra nord, at dette betyr at nord norge banen nå skal bygges ferdig ?"

Når Tromsø har blitt en millionby og kapasiteten på Langnes er sprengt.

2
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Da er jo finansieringen allerede på plass og hvem som helst privat virksomhet kan starte prosjektet som vil betale seg selv. Hva venter dere på der oppe i nord? Ta opp lån...

Hva venter dere på der oppe i nord? Ta opp lån og begynn å bygge så kan dere betale ned lånet med de inntektene som banen vil gi. Jeg regner med at dere kan legge fram gode prognoser og estimater på inntektene slik at dere lett klarer å overbevise bankene dere skal låne penger fra.

Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene !

Hvilke inntekter skal dere betale med, når det ikke finnes en dråpe olje,gass eller fiskererssurser i nærheten av Oslo ?

Et lands rikdom kan kun måles i naturresusser,der de siste store nå ligger i våre nord områder.

NSB må øke billettprisen med 100% sørpå,slik at det blir mulig å få finansiert regjeringens drømmer om nasjonal transportplan,som ser ut til å gjelde for Oslo,og atter Oslo.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jernbanen/oslo-tog-faar-mest-statsstoette/a/7394094/

Denne linken er fra år 2000,i dag blir sikkert hver togreise sørpå, subsidiert med 50 kr av oss skattebetalere fra både nord og sør i Norge.

Så hvorfor vil ikke østlendinger ha jernbane langs hele landet,men svarer at det får vi fra nord betale selv ?

Alt av jernbane,trikker,og T bane sørpå er finansiert med subsidier:som holmenkollen,operaen,alle veiene,kongehuset,osv..

Drive å tigge penger fra skattebetalerne er dere eksperter på.,ja der slår dere selv sigøynerne,for de er ikke i nærheten av tiggeriet som politikerne fra østlandet står for;skal ha,skal ha, akkurat som stormåsen er dere.

Jeg og de aller fleste fra nord er dritt lei av å drive og subsidiere alle de økonomiske løftene til veier og jernbane som stort sett blir bygget på østlandet.

Vi fra nord vil ha vår nord norge bane ferdig til Tromsø,og så videre mot Kirkenes,dette er miljøvenlig og må tas inn i klimaforliket og i nasjonal transportplan.

Jeg er ikke for Eu,men regjeringen burde søke om eu midler, slik at finansieringen av nord norge banen blir bygget ferdig,ca 150 etter at Norge fikk den første jernbanen fra Oslo til Eidsvoll .

Norge er en skam for resten av europa,verdens rikeste land du liksom,og så har vi ikke råd til å ha jernbane gjennom hele landet,som selv fattige Afrika har.

For tusen milliarder kr kan man bygge jernbane rundt hele jordkloden,;og så nevner ikke regjeringen nord norge banen med et ord ?

2
nordfrost [sitat…] Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene ! Hvilke inntekter sk...

Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene !

Er den ? Bor i vest og vi har da foret dere samer med penger i årtier! Fisk og andre naturressurser har vi også :). Hvorfor i alle dager skal man føre en bane nordover til steder og langstrakte områder der det knapt bor folk ? Er dere så glad i å kjøre tog, flytt sørover !

2
Mr.Daddycool [sitat…] Er den ? Bor i vest og vi har da foret dere samer med penger i årtier! Fisk og andre naturressurser har vi også :). Hvorfor i alle dager skal man føre en bane nordover til...

Når du nevner samer,så er den største samebyen Oslo,bare så det er sagt.

Visst du lurer på hvem som har finansiert Norge fra Vikingtiden og til i dag,så er det fisken i fra nord som har stått for den bragden,bare les det står i historiebøkene.

Når nord norge banen blir ferdig og en realitet,så skapes det arbeidsplasser i mengder,og folk sørpå vil flytte dit det er levelige forhold,der det enda er snø og skikkelig vinter,midnattsol og nordly

Riksanlegg som Holmenkollen burde også vært flyttet nordover,for det å ha et kostbart skianlegg der det snart ikke er snø lenger, er ikke bærekraftig og klimavennlig,for det koster enorme summer, når snøkanoner må produsere kunstig snø hele tiden,,

Holmenkollen blir nok flyttet nordover der det er skikkelig vinter,,sammen med mange tusen andre statlige arbeidsplasser som skal ut av Oslo til distriktene.

Folk er det nok av i nordområdene,og enda mer vil det komme,når jernbanen går helt til Kirkenes.

Det kommer 500 000 turister bare for å se på nordlys og hvalsafari,så nord norge banen ferdig utbygd vil utløse et klondike nordover,med nye arbeidsplaser i fleng,og Tromsø vil bli Norges svar på Murmansk i Russland.

Det er nok dette som er årsaken til at Oslo og politikere fra østlandet hele tiden saboterer, for at Nord norge banen skal komme inn på regjeringens nasjonale transportplan.

Det bor mye folk på nordkalotten,der en nord norge bane vil øke handel og vandel med Sverige,Finland og Russland,,som igjen vil føre til at infrastrukturen vil bli mye bedre nordpå,noe som Oslo regionen vl tape på,for da vil varer strømme fra nord og sørover i Norge og europa,og pengestrømmen vil da gå nordover og ikke sørover !

Nord norge banen ferdig utbygd vil føre til at den største veksten i norge vil foregå i nord norge,og det er grunnen til at nord norge banen ikke er å finne på regjeringens transportplan denne gangen heller !

1
nordfrost Når du nevner samer,så er den største samebyen Oslo,bare så det er sagt. Visst du lurer på hvem som har finansiert Norge fra Vikingtiden og til i dag,så er det fisken i fra nord so...

Visst du lurer på hvem som har finansiert Norge fra Vikingtiden og til i dag,så er det fisken i fra nord som har stått for den bragden,bare les det står i historiebøkene.

Fisken fra Norge ! For denne fisken gikk jo ikke fra Lofoten til kontinentet ? Du raljerer ! Bondesamfunnene med fisk lokal rundt hele kysten bidro også, og ikke minst kornkamrene på Østlandet, tømmerproduksjonen over hele sør Norge, som bygde hele den spanske armadaen. Så dette Nord Norge hypet ditt kan du bare kutte ut, dere er jo de som i vanskelige tider fikk store overføringer andre veien også. Så dette du skriver er så søkt og brautete ! Det er mitt poeng. Vi Vestlendinger liker jo Nordlendinger :) Men ikke når dere begynner slik, høres jo ut som en hjerneskadet trønder :)

2

å det betyr at nord norge banen nå blir bygget ferdig helt til Tromsø, og så videre mot Kirkenes ?

Tipper den banen kommer til å ligge i Eventyrland for all framtid.

1

Jeg forstår ikke hvorfor Nord Norgebanen ikke er en realitet for lenge siden. Vi har problemer med for lite fengselsplasser i Norge, vi har problemer med arbeidsløs ungdom, vi har problemer med stor innvandring.

Sett hele hurven til å bygge jernbane. Start i Kirkenes, forsyn dere av slagghaugene fra AS Sydvaranger, fortsett med slagg fra de utallige gruvesamfunn som er/har vært i Finnmark, Troms og Nordland. Stein er det nok av. Det er vel også mulig å produsere jernbaneskinner i hver ende av denne banen, så logistikken bør være i orden.

Når banen er ferdigbygd, kan fangene slippes fri, asylsøkerne få statsborgerskap og ungdommene som nå er blitt voksne, vil ta de jobbene som blir tilbudt dem.

Hva venter dere på?

1
nordfrost [sitat…] Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene ! Hvilke inntekter sk...

Vi takker for det og når dere subsidierer våre jernbaner så er det selvsagt ingen grunn for oss å ta opp noe lån for dem. Igjen takk.

For de fleste land er det landets innbyggere som er den absolutte største ressursen landet har.

Ingen grunn til å øke billettprisen når dere subsidierer oss.

Vi trenger ikke å tigge da vi tross alt er flere enn dere og dermed bare kan vedta at dere skal subsidiere oss.

Mulig at dere er dritt lei men det er det ingenting dere kan gjøre noe med. Dere kan imidlertid ta skjea i egen hånd å sørge for å bygge denne Nord-Norge banen selv. Siden den vil betale seg selv skulle det være enkelt. Så dersom dere virkelig vil ha den så begynne å bygge og betal den selv.

Det er mye enklere å bare vedta at dere skal betale den enn å be EU om penger. Vi er tross alt ikke med i EU og kan derfor ikke bestemme hva de vil gi penger til.

Det er en mengde land i Afrika som ikke har jernbane igjennom hele landet. Det er vel faktisk kun Sør-Afrika som kan sies å ha en noenlunde oppegående jernbanetilbud i Afrika.

Med den ingeniørteknologien som tydeligvis ligger der oppe i nord der man kan bygge jernbane rundt hele jordkloden for 1000 mrd kr så har dere en enorm eksportartikkel i form av menneskelig knowhow (selvsagt aldri like mye verdt som naturressurser). En jernbane for 25 kr meteren ville være en verdenssensasjon.

Da klarer dere jo også å bygge denne banen for rundt 50 millioner kr. Eller litt over 100 kr pr nordlending. Dette klarer dere åpenbart å ordne selv.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Fisken fra Norge ! For denne fisken gikk jo ikke fra Lofoten til kontinentet ? Du raljerer ! Bondesamfunnene med fisk lokal rundt hele kysten bidro også, og ikke minst kor...

Fisken fra Norge ! For denne fisken gikk jo ikke fra Lofoten til kontinentet ?

Uten fisk fra Lofoten ingen vikingtid,og Bergen by hadde heller ikke hatt noen storhetstid,.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/05/534444.html

Kjøpmennene i Bergen tjente seg søkkrike pga fisken fra nord;Bergen by har mye å takke fisken fra nord for.

Det burde ha vært en statue av fiskere fra nord midt i Bergen by.

Det var vikingene som først solgte tørrfisk til England,uten fisken i havet lider vi alle Nød sa salige Petter dass.

Nidaros i Trondhjem ble finansiert med tørrfisk,og Norge kom seg ut avklørne til Danmark og Sverige takket være fiskens verdier fra nord.

Det er naturressursene i havet fra nord som har vært hovedinntekten som har bygget opp dette landet.

Skal naturressursene i nordområdene fraktes ut til kontinentet, så er det jernbane som er løsningen, og ikke trailere eller båter som kan grise til havet visst de forliser.

2
BornOnThe4thOfJuly Vi takker for det og når dere subsidierer våre jernbaner så er det selvsagt ingen grunn for oss å ta opp noe lån for dem. Igjen takk. For de fleste land er det landets innbyggere s...

Mulig at dere er dritt lei men det er det ingenting dere kan gjøre noe med. Dere kan imidlertid ta skjea i egen hånd å sørge for å bygge denne Nord-Norge banen selv. Siden den vil betale seg selv skulle det være enkelt. Så dersom dere virkelig vil ha den så begynne å bygge og betal den selv.

Bør være en grei sak å få næringslivet i nord til å betale for denne siden det er en god investering.

1

Regningen for en jernbane nordover til Tromsø og videre mot Kirkenes skal selvsagt regjeringen ta,ved å bevilge penger gjennom nasjonal transportplan,slik de har gjort med jernbanen på øst landet,.

https://www.an.no/debatt/oppdrett/det-elleville-eksperimentet-gjorde-nord-norge-til-en-stormakt/o/5-4-454472

Det ble eksportert fiske verdier for 91,6 milliarder kr ut av landet i fjor,så regjeringen må få inn i hodet sitt ,at skal den eksporten kunne øke, så må det jernbane til for å få fisken fraktet ut til kontinentet, som skriker etter mer fisk fra Nord,.

Portugal,Italia,Japan og Kina skriker etter mer fisk fra nord norge:kun en jernbane kan frakte slike mengder ut som kan mette så mange millioner med mennesker..

1
nordfrost Regningen for en jernbane nordover til Tromsø og videre mot Kirkenes skal selvsagt regjeringen ta,ved å bevilge penger gjennom nasjonal transportplan,slik de har gjort med jernbane...

Portugal,Italia,Japan og Kina skriker etter mer fisk fra nord norge:kun en jernbane kan frakte slike mengder ut som kan mette så mange millioner med mennesker..

Ein liten strekke til Russland burde vel gjere susen?

Det er vel noko som går på havet som også kan frakte fisk?

1
nordfrost Regningen for en jernbane nordover til Tromsø og videre mot Kirkenes skal selvsagt regjeringen ta,ved å bevilge penger gjennom nasjonal transportplan,slik de har gjort med jernbane...

Regningen for en jernbane nordover til Tromsø og videre mot Kirkenes skal selvsagt regjeringen bevilge penger til gjennom nasjonal transportplan,slik de har gjort med jernbanen på øst landet,.

Det er Stortinget som bevilger penger i dette landet og der er Nord-Norge i mindretall og dere må selvsagt bare betale banen selv dersom dere har så lyst på den.

Disse havbruksselskapene har sikkert gått med et overskudd på over 59 millioner samlet og dersom de vil bidra sammen med den åpenbart revolusjonerende nytekningen innen ingeniørfag som finnes der nord så har dere banen i løpet av få år.

Når det er bevilget penger til Østlandet er det dessverre ikke mer penger igjen i statsbudsjettet.

1
deleted3041664 [sitat…] Hvilken regjering er det?

Nå er det regjeringen som består av Høyre og Frp, med støttepartiene V og Krf.

Ingen vil blir arbeidsledige visst regjeringen sier ja til å bygge nord norge banen ferdig,.

Ansatte på Nav kan permitere seg selv,for da vil det bli alle mann i arbeide,og ikke slik som i dag, der det er kø av folk som blir Navere, da det ikke finnes arbeide til alle.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Det er Stortinget som bevilger penger i dette landet og der er Nord-Norge i mindretall og dere må selvsagt bare betale banen selv dersom dere har så lyst på den. Disse hav...

Når det er bevilget penger til Østlandet er det dessverre ikke mer penger igjen i statsbudsjettet.

Nå det er da penger til ny vei mellom Bergen og Oslo, til tog mellom Bergen og Voss.

Samt en tunell for skip i Møre på latterlig billige 2 700 000 000 kr.

1
nordfrost Nå er det regjeringen som består av Høyre og Frp, med støttepartiene V og Krf. Ingen vil blir arbeidsledige visst regjeringen sier ja til å bygge nord norge banen ferdig,. Ansatte...

Ansatte på Nav kan permitere seg selv,for da vil det bli alle mann i arbeide,og ikke slik som i dag, der det er kø av folk som blir Navere, da det ikke finnes arbeide til alle.

Problemet med NAV-ere er at de fleste ikkje vil eller kan arbeide.

1
Laster...