BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Det er Stortinget som bevilger penger i dette landet og der er Nord-Norge i mindretall og dere må selvsagt bare betale banen selv dersom dere har så lyst på den. Disse hav...

Det er Stortinget som bevilger penger i dette landet og der er Nord-Norge i mindretall og dere må selvsagt bare betale banen selv dersom dere har så lyst på den.

Da skal vel folk sørpå også betale for jernbanen de bruker selv ?

Og hvor skal de pengene hentes ifra;skal det bores etter olje i Olso fjorden,eller er det fisken utenfor rådhus kaia som skal betale for jernbanen ?

1
nordfrost [sitat…] Da skal vel folk sørpå også betale for jernbanen de bruker selv ? Og hvor skal de pengene hentes ifra;skal det bores etter olje i Olso fjorden,eller er det fisken utenfor...

Og hvor skal de pengene hentes ifra;skal det bores etter olje i Olso fjorden,eller er det fisken utenfor rådhus kaia som skal betale for jernbanen ?

Greiene med Oslo-området er at det bor mange folk der som tar toget og løser billett.

Slikt sett er gode jernbaner der en god investering som man tjener penger på.

1
deleted3041664 [sitat…] Nå det er da penger til ny vei mellom Bergen og Oslo, til tog mellom Bergen og Voss. Samt en tunell for skip i Møre på latterlig billige 2 700 000 000 kr.

Samt en tunell for skip i Møre på latterlig billige 2 700 000 000 kr.

Den ligger ikke på Møre, men i Nordre Bergenhus Amt.

Entreprenørene har fått et prosjekt der å boltre seg i, men tunellen kommer minst 30-år for seint, nå er det bare lystbåter og en eventuell hurtigbåtrute fra Bergen til Ålesund som har noen glede av den.

1
nordfrost [sitat…] Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene ! Hvilke inntekter sk...

Hva venter dere på der nede i sør-ta selv opp lån og betal for jernbanen deres,for den er subsidiert til pipa av våre naturressurser fra nordområdene !

Det er vel ikke slik at nordlendinger tror at de eier naturressursene i området?

Vi har ressurser på Vestlandet også, men ser ikke på de som vår eiendom. De fordeles på hele landet.

Hver eneste ettermiddag/natt går det ca. 500 trailere fra sunnmørsbedriftene og opp Romsdalen til Dombås og videre sørover til det europeiske markedet med dagens produksjon.

Så hvis det skal bygges mer jernbane i Norge burde forlengelsen bli fra Åndalsnes til ytre søre Sunnmøre, men det skjer nok ikke.

Vi sitter ihvertfall ikke og venter på en gavepakke fra Nord Norge hvis det er det du innbiller deg. Tror nok heller subsidiene går andre vegen når det kommer til stykket.

1
nordfrost [sitat…] Uten fisk fra Lofoten ingen vikingtid,og Bergen by hadde heller ikke hatt noen storhetstid,. http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/05/534444.html Kjøpmennene i Bergen...

Uten fisk fra Lofoten ingen vikingtid,og Bergen by hadde heller ikke hatt noen storhetstid,.

Igjen dette er bare tull, fisk kom det også fra hele vestlandet, Sørlandet, og hele Trøndelagskysten. Silda gav enorme inntekter. Dessuten var det ikke bare nordlendingene som fisket torsk i Lofoten, det var fiskere fra Vestlandet i sør og hele veien nordover som deltok med egne båter og mannskaper, så måtte alt fraktes sørover, og i gamle dager var ikke dette gjort på en uke.

Da var Bergen by en helt naturlig havn der man kunne proviantere og bytte ut mannskaper. Bergen som kystby ville uansett ha lagt der, og den har brent ned to ganger og blitt bygget opp igjen. Bergen ligger der den ligger ene og alene utifra de ekstremt gode havneforholdene som har gjort at all skipsfart har søkt ly her i alle tider.

Jeg undervurderer ikke Nord Norge sin betydning, la det være helt klart, men det er du som undervurderer resten av Norge sin betydning for Nord Norge, ikke minst oljen de siste 40 årene, da dere hadde magre år i fiskeriene "skal vi bære båtan" :) frasen var jo landskjent.

1
tinnyme [sitat…] Det er vel ikke slik at nordlendinger tror at de eier naturressursene i området? Vi har ressurser på Vestlandet også, men ser ikke på de som vår eiendom. De fordeles på he...

Det er vel ikke slik at nordlendinger tror at de eier naturressursene i området?

Vi har ressurser på Vestlandet også, men ser ikke på de som vår eiendom. De fordeles på hele landet.

Hadde Vestlandet vært en egen nasjon hadde vi kunne stukket av med hele oljeformuen, og ikke gitt noen andre en dritt :)

Så du har helt rett, dette er nasjonale ressurser som alle i Norge har og skal nyte godt av.

Grunnen til at det ikke er bygget en Nord Norge bane er nytten av den er minimal i forhold til kostnadene. Selv Tyskerne gadd ikke bygge noe slikt under 2 verdenskrig.

Befolkningsgrunnlaget, selv med godstrafikk vil være for tynt til å forsvare noe slikt.

Få all slik transport på båt til kontinentet, over tid må dette skje uansett, flytrafikken i det omfanget vi ser idag vil om et halvt århundre få alvorlige problemer, da blir sjøen igjen en viktig ferdselsåre.

1
Nabo [sitat…] Den ligger ikke på Møre, men i Nordre Bergenhus Amt. Entreprenørene har fått et prosjekt der å boltre seg i, men tunellen kommer minst 30-år for seint, nå er det bare lyst...

Entreprenørene har fått et prosjekt der å boltre seg i, men tunellen kommer minst 30-år for seint, nå er det bare lystbåter og en eventuell hurtigbåtrute fra Bergen til Ålesund som har noen glede av den.

Tenk nytt for pokker ! I fremtiden kan vi ikke fly så mye som idag, da må godset over til sjø igjen. Med den teknologiens om finnes er dette et vanvittig godt alternativ. Da kan en slik tunnel virkelig komme til nytte slik at man unngår den hardeste havstrekningen i dårlig vær. Men nordmenn tenker bare 4 år fremover i slengen, og endringer ? Hva er det.

1
nordfrost [sitat…] Uten fisk fra Lofoten ingen vikingtid,og Bergen by hadde heller ikke hatt noen storhetstid,. http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/05/534444.html Kjøpmennene i Bergen...

Det er naturressursene i havet fra nord som har vært hovedinntekten som har bygget opp dette landet.

Neida.

Fram til starten av 1900 tallet var Noreg eit fattig land. Fisken holdt liv i noen byar med enkelte rikfolk. Vanlige arbeidarar var fattige.

Grunnlaget for rikdommen vi har idag kom i to stadier:

- Industrialisering basert på vannkraft.

- Petroleumsvirksomheten.

Ingen av desse var basert på ressursar i nord.

2
Mr.Daddycool [sitat…] Hadde Vestlandet vært en egen nasjon hadde vi kunne stukket av med hele oljeformuen, og ikke gitt noen andre en dritt :) Så du har helt rett, dette er nasjonale ressurser...
1
Mr.Daddycool [sitat…] Tenk nytt for pokker ! I fremtiden kan vi ikke fly så mye som idag, da må godset over til sjø igjen. Med den teknologiens om finnes er dette et vanvittig godt alternativ....

Det er sjø på utsiden av stadtlandet som båter passerer daglig, både nord og sydgående trafikk. Godstrafikken går allerede på sjøen.

For all del, la de bygge tunellen som de har planlagt og prosjektert i en mannsalder allerede. Men nytten av den for samfunnet var mye større for 20-30 år siden da skipene var mye mindre og registrerte i Norge med nordmenn om bord.

1
nordfrost Når du nevner samer,så er den største samebyen Oslo,bare så det er sagt. Visst du lurer på hvem som har finansiert Norge fra Vikingtiden og til i dag,så er det fisken i fra nord so...

Visst du lurer på hvem som har finansiert Norge fra Vikingtiden og til i dag,så er det fisken i fra nord som har stått for den bragden,bare les det står i historiebøkene.

Akkurat det kan diskuteres. De fleste vestlandsbyene er f.eks grunnlagt på havets sølv, nemlig sild.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] De er ikke lovet, og vil heller ikke komme. "Det er i nordområdene de siste store naturresurssene befinner seg,og da bruker man selvsagt jernbane til å få dem miljøvennlig...

De er ikke lovet, og vil heller ikke komme.

Nei! For Erna er for sneversynt til å se landsdelens muligheter og fremtidig krav.

Hun snakker om antall personer som bor i regionen, mens de som ønsker jernbanen ser på godstransport som det viktig. Dagens livslinje mellom nord og sør, er en krøttersti med benevnelse Europavei og med lang strekninger hvor vær setter stopp for trafikken på vinter.

Med 70% av oljefondet i aksjer og dyre forvalter, går denne regjeringen som zombier på autopilot.

Hva med å bruke penger på infrastuktur i eget land? I Sverige har man skjønt dette og det finnes jernbane hele veien opp gjennom landet og til steder med mindre befolkning enn Tromsø, men der har man skjønt poenget med varetransport til og fra.

2
Torotto [sitat…] Nei! For Erna er for sneversynt til å se landsdelens muligheter og fremtidig krav. Hun snakker om antall personer som bor i regionen, mens de som ønsker jernbanen ser på g...

Med 70% av oljefondet i aksjer og dyre forvalter, går denne regjeringen som zombier på autopilot.

Hva med å bruke penger på infrastuktur i eget land? I Sverige har man skjønt dette og det finnes jernbane hele veien opp gjennom landet og til steder med mindre befolkning enn Tromsø, men der har man skjønt poenget med varetransport til og fra.

Akkurat som jeg skulle sagt det selv...... i 1972, 1973, 1974, 197....................... 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013..

Snakk om å være historieløs.

Her er de forskjellige regjeringsalternativene i "oljealderen". De fleste regjeringer før denne siste har kunnet øse av en stadig stigende oljeinntekt. Det var de som virkelig burde gjort noe med saken. Ernas regjering er den første på mange år som sliter med virkelig dårlig oljepris og dertil arbeidsløshet og krise i landsdelen som tidligere utgjorde lønnsbaronene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_regjeringer

1
Ebbat [sitat…] Akkurat som jeg skulle sagt det selv...... i 1972, 1973, 1974, 197....................... 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.. Snakk om å være historielø...

Ernas regjering er den første på mange år som sliter med virkelig dårlig oljepris og dertil arbeidsløshet og krise i landsdelen som tidligere utgjorde lønnsbaronene.

Middelmådigheten og mangel på visjoner medfører at vi på tross av olje og stort oljefond, gjør de samme tabbene på nytt både vedrørende vei og jernbane.

Stadige nye propper skapes og man sitter og avventer? Flere strekninger vil trenge dobbeltdekkere, på grunn av plattformlengder og trafikkøkning.

Oslo knytepunktet har store problem med avvikling, grunnet kapasitet i tunnelsystemet og kommer nå å fortrenger andre viktig utbygninger.

Her fra tidligere tider vi kanskje burde lært av?

Sitat fra Sintef rapport A3144.

8.1.1 Fanget i gamle traseer De fleste norske jernbanene ble bygget i en periode da politikerne la vekt på å bygge ut mest mulig jernbane med de tilgjengelige ressursene. Som hovedregel valgte man billige løsninger. Det vil bl.a. si traseer med mange og krappe kurver. Som en konsekvens av manglende investeringsmidler, følger norske jernbaner i stor utstrekning de samme traseene som da banene ble anlagt. Den store trafikkveksten i perioden 1890-1920 ble ikke fulgt opp med investeringer i forbedrede traseer. MR-planen ga riktignok rom for elektrifisering og fornyelser av rullende materiell, men det ble ikke gjort vesentlige forbedringer av linjeføringen. Det samme gjelder satsingen på høyhastighetstog på slutten av 90-tallet. I konkurransen med bil og fly stiller dermed jernbanen vesentlig svakere i Norge enn for eksempel i Sverige.

Sitat slutt.

1
Torotto [sitat…] Middelmådigheten og mangel på visjoner medfører at vi på tross av olje og stort oljefond, gjør de samme tabbene på nytt både vedrørende vei og jernbane. Stadige nye proppe...

Middelmådigheten og mangel på visjoner medfører at vi på tross av olje og stort oljefond, gjør de samme tabbene på nytt både vedrørende vei og jernbane.

Stadige nye propper skapes og man sitter og avventer? Flere strekninger vil trenge dobbeltdekkere, på grunn av plattformlengder og trafikkøkning.

Oslo knytepunktet har store problem med avvikling, grunnet kapasitet i tunnelsystemet og kommer nå å fortrenger andre viktig utbygninger.

Beklager. Jeg forstår ikke hvor du vil og hva det har med dagens regjering og gjøre. De første som virkelig tar tak i problemene.

1
Ebbat [sitat…] Beklager. Jeg forstår ikke hvor du vil og hva det har med dagens regjering og gjøre. De første som virkelig tar tak i problemene.

De første som virkelig tar tak i problemene.

Med å bruke milliarder på å forberede konkurranseutsetting, som er en marginal del av selve jernbane komplekset.

Selve trådsatrten hvor Erna er av den oppfatning at jernbane til Tromsø er snakk om persontrafikk som avgjørende, noe det ikke er. Det handler om godstrafikk og sammenkopling men annen jernbane via svenske linjer og ett nasjonalt distribusjonssystem for varer.

Det som nå er tatt tak i er faktisk bare planer, som de kanskje håper å slippe ta ansvar for etter valget.

For ingen av partiene er en visjon som går utover neste valg. Det oppstår "skippertak", som gjør at prosjekter kommer i konflikt med hverandre økonomisk og ikke minst når det gjelder kapasitet på planlegging og anleggs gjennomføring.

Så jernbane til Tromsø blir derfor en utopi, selv om den ville være nyttig og faktisk hindre at Troms og Finnmark havner i bakleksa.

Så handler ikke dette om 4 års perspektiv men hvordan norske politikere inklusive Erna, ikke har noe mål utover egen periode på 4 år.

Hvor alle vakre ord kommer om planer, som ofte blir med planer over tid.

1
Laster...