GARDSDATTRA Meg bekjent velger både kvinne og mann partner ut fra kjærlighet og seksuell tiltrekking. Sosioøkonomiske forhold er fullstendig uinteressant. Rike og berømte menn virker faktisk f...

Meg bekjent velger både kvinne og mann partner ut fra kjærlighet og seksuell tiltrekking. Sosioøkonomiske forhold er fullstendig uinteressant

Sosioøkonomiske forhold er vel en av de viktigste grunnene til at folk viser interesse og blir tiltrukket av hverandre til å begynne med?

Om en person bor i en nedslitt campingvogn eller i en enebolig har ingenting å si?

1
Liberite1 [sitat…] Sosioøkonomiske forhold er vel en av de viktigste grunnene til at folk viser interesse og blir tiltrukket av hverandre til å begynne med? Om en person bor i en nedslitt ca...

Sosioøkonomiske forhold er vel en av de viktigste grunnene til at folk viser interesse og blir tiltrukket av hverandre til å begynne med?

Det er basal naturlig utvelgelse og ikke noe vi menn skal kritisere. Det er så naturlig som det kan bli. Ingenting å syte over det faktum.

1
GARDSDATTRA Meg bekjent velger både kvinne og mann partner ut fra kjærlighet og seksuell tiltrekking. Sosioøkonomiske forhold er fullstendig uinteressant. Rike og berømte menn virker faktisk f...

Sosioøkonomiske forhold er fullstendig uinteressant.

Men alle er ikke som deg.

Når det gjelder barnløse, som jeg trakk opp i denne tråden, så er mer enn 25% av menn født i 1960 barnløse, en dobling av tallene fra 1945. Kvinneandelen er halvparten, og mye mer stabil.

Barnløse menn domineres av de med lav utdannelse og dårlig økonomi, mens kvinnegruppen kjennetegnes ved høy utdannelse og god økonomi. Dette er tall hentet fra analyser gjort av forskere ved SSB. Viser også at det er en gjenbruk av de attraktive mennene. Fler og fler kvinner velger menn som har barn fra før, enn menn med lavere status.

Dette er tall som det er forsket på, ikke synsing, så kan du jo mene hva du vil om forskning, men den harmonerer dårlig med din påstand.

2
KingKongHalvor [sitat…] Men alle er ikke som deg. Når det gjelder barnløse, som jeg trakk opp i denne tråden, så er mer enn 25% av menn født i 1960 barnløse, en dobling av tallene fra 1945. Kvinn...

Når det gjelder barnløse, som jeg trakk opp i denne tråden, så er mer enn 25% av menn født i 1960 barnløse

Tallet er vel 23%?

Man kan anta at kanskje 8% er frivillig barnløse og/eller sterile. 5% er kriminelle, psykisk syke, handikappede. 5% såpass uattraktive, enten ved utseende eller oppførsel at kvinner skyr de. 5% homofile

Dette er min konklusjon.

1
KingKongHalvor [sitat…] Men alle er ikke som deg. Når det gjelder barnløse, som jeg trakk opp i denne tråden, så er mer enn 25% av menn født i 1960 barnløse, en dobling av tallene fra 1945. Kvinn...

Korrekt.

De siste tallene fra SSB viser at det i Norge nå er hele fire ganger så mange barnefrie menn («barnefrie" er det nye uttrykket hvor man før brukte «frivillig barnløse») som barnefrie kvinner.

Regnestykket går opp fordi som du nevnte - de menn som allerede er fedre får flere barn (runde 2, 3 etc.).

Årsaken til at mange blir forundret over disse tallene (at det er fire ganger så mange barnefrie menn enn kvinner i Norge), er at barnefrie menn blir akseptert for deres valg på en måte barnefrie kvinner ikke gjør. Det blir ikke stilt spørsmålstegn ved menn som tar slike valg -på den måten og i det omfang det gjøres når kvinner tar samme valget.

En kan også jevnlig se forsider både i aviser og i ukeblader hvor den ene etter den andre av kvinnelige kjente mennesker forklarer seg om hvorfor de har tatt et slikt valg. «Derfor vil jeg ikke ha barn»....»xx åpner seg om valget om å ikke få barn»....etc.

Hvor ofte ser en kjente menn på forsider hvor de skal forklare seg om at de har tatt dette valget?

Apropos kvinnedagen: Det er kvinnene som dessverre skaper dette. Det viser seg at menn aksepterer at både menn og kvinner ikke ønsker å få barn, og kvinner aksepterer at menn ikke ønsker å få barn. Det er kvinner som ikke aksepterer at en del av sine medsøstre ikke ønsker å få barn.

...og hvorfor er jeg ikke sjokkert?

En tankevekker på tampen av kvinnedagen i 2017.

1
GARDSDATTRA Du har ikke tenkt tanken at folk flest finner partnere i det miljøet de selv vanker i, eller i det interessefeltet de har, og at dette gjelder både kvinner og menn?

Jeg har ikke tenkt dette selv, det er forskere ved SSB som har kommet frem til dette. At det ikke stemmer med ditt verdensbilde er ikke noe jeg trenger å tenke over.

Du kommer med en påstand, jeg viser til konkret forskning, og du følger opp med å spørre om jeg ikke har tenkt en spesiell tanke du så presenterer.

Ikke veldig matnyttig å diskutere med deg, du er altfor steil etter min smak.

1
Liberite1 I disse 23% barnløse mannfolk ligger vel litt av årsaken at kvinnen/kona/samboeren ikke blir/kan bli gravid?

Statistikken som viser at det i Norge er fire ganger så mange menn som er barnefri i Norge - enn kvinner som er barnefri - gikk utelukkende på dette med hvor mange som er såkalt «barnefrie». Dette begrepet er relativt nytt - det man før kalte for «frivillig barnløse».

Altså ikke ufrivillig barnløse eller lever med partner/ektefelle/samboer som ikke vil ha barn - men som selv ikke vil ha barn.

2
pooo Korrekt. De siste tallene fra SSB viser at det i Norge nå er hele fire ganger så mange barnefrie menn («barnefrie" er det nye uttrykket hvor man før brukte «frivillig barnløse») so...

Det er kvinner som ikke aksepterer at en del av sine medsøstre ikke ønsker å få barn.

I dag 2017 tror jeg det er helt akseptabelt å velge bort barn, både for kvinner og menn. I hvertfall i byene, mulig det er mer trangsyn på bygdene, det vet jeg ikke.

1
deleted287273

I 9 av 10 tilfeller vil jeg foretrekke å snakke med en kvinne om mine problemer og også livet generelt. Ingenting med utseende å gjøre. Kvinnen er bare mer tiltalende og omgjengelig. Jeg jobber i en mannsdominert verden og savner kvinner der. Store og små, lubne og spinkle. De har alltid gitt et smil om min munn.

Jeg jobber i en kvinnedominert verden, er mann, og vil heller snakke med menn om livet generelt.

Er i mot feminisme og for likestilling.

1
pooo Korrekt. De siste tallene fra SSB viser at det i Norge nå er hele fire ganger så mange barnefrie menn («barnefrie" er det nye uttrykket hvor man før brukte «frivillig barnløse») so...
deleted287273

Årsaken til at mange blir forundret over disse tallene (at det er fire ganger så mange barnefrie menn enn kvinner i Norge), er at barnefrie menn blir akseptert for deres valg på en måte barnefrie kvinner ikke gjør. Det blir ikke stilt spørsmålstegn ved menn som

Jeg tror ikke det er årsaken.

Jeg tror at barnfrie menn i mange tilfeller ønsker barn, men ikke lykkes i "matingprosessen".

1
Laster...