HYYYL [sitat…] Tallet er vel 23%? Man kan anta at kanskje 8% er frivillig barnløse og/eller sterile. 5% er kriminelle, psykisk syke, handikappede. 5% såpass uattraktive, enten ved utseen...

Du er inne på noe her. Mulig litt vel stor prosent på homoseksuelle og kriminelle/psykisk syke/handikappede? Vel, ingen vits i å gå i detaljer. Men jeg liker å se at du stykker det opp slik. Istedenfor å fremstille det som at 23% menn sitter hjemme som sønderknuste tapere alle som en.

Og 13% kvinner er også barnløse i samme alder. Ganske stort tall, selv om det er fremdeles en stor forskjell. Men mye av forklaringen tror jeg rett og slett beror på at flere menn har mer måtelig interesse av å bli far enn kvinner å bli mor.

Min påstand er at en singel, barnløs mann på 35 er mindre desperat etter å blir far, enn en tilsvarende kvinne i samme situasjon.

1
HYYYL Selvsagt trist for de menn det gjelder, skjønner det. Men, har man en kvinnefiendtlig holdning så er man ikke akkurat førstevalget når en kvinne velger partner og hvem hun vil ha s...

har man en kvinnefiendtlig holdning så er man ikke akkurat førstevalget når en kvinne velger partner og hvem hun vil ha som far til sine barn.

Mitt veldig positive kvinnesyn er nok hovedårsaken til at min kone og meg er velsignet med så mange barn.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Tror du har et forklaringsproblem her.

Det er ikke vanskelig å forklare.

Menn og kvinner ser på mennesker som er barnefrie ulikt.

Kvinner ser også ulikt på menn og på kvinner som tar dette valget.

De som har studert og arbeidet med dette over lengre tid kom frem til at kvinner som selv har fått barn tilegner barnefrie kvinner en rekke negative, personlige egenskaper - utelukkende grunnet deres valg om å være barnefrie (frivillig barnløse).

Ellers synes jeg ikke det er spesielt vanskelig å fange opp disse holdningene generelt...Det være seg i media, på arbeidsplasser, i det offentlige rom, i familiesammenkomster, i organisasjoner, nabolag og i private sammenhenger for øvrig.

En er seg selv nærmest, så kanskje det er logisk at det er slik (at kvinner som selv har valgt å bli mødre har større problemer med å akseptere at sine medsøstre har et sterkt og varig ønske om å ta et motsatt valg)...uten at det betyr at det er heldig, riktig eller bra at de har en slik holdning.

Ser en utenfor Norge er det enda i store deler av verden et utenkelig og helt uakseptabelt valg for svært mange kvinner - å velge å ikke få barn.

På kvinnedagen er det mye å være takknemlig for - at man bor i et land hvor det faktisk er mer akseptert at kvinner ikke vil ha barn - selv om de kvinner som velger dette må tåle at sine medsøstre som er mødre ikke aksepterer deres valg på samme måten som de aksepterer de kvinner som velger å få barn (som de selv har gjort), (eller ikke kan få), og menn som velger å være barnefri.

1
pooo Korrekt. De siste tallene fra SSB viser at det i Norge nå er hele fire ganger så mange barnefrie menn («barnefrie" er det nye uttrykket hvor man før brukte «frivillig barnløse») so...
deleted287273

Korrekt. De siste tallene fra SSB viser at det i Norge nå er hele fire ganger så mange barnefrie menn («barnefrie" er det nye uttrykket hvor man før brukte «frivillig barnløse») som barnefrie kvinner.

Betyr ikke "barnefri" bare "barnløs"?

Og frivlillig barnefri frivillig barnløs?

2
pooo Det er ikke vanskelig å forklare. Menn og kvinner ser på mennesker som er barnefrie ulikt. Kvinner ser også ulikt på menn og på kvinner som tar dette valget. De som har studert og...

De som har studert og arbeidet med dette over lengre tid kom frem til at kvinner som selv har fått barn tilegner barnefrie kvinner en rekke negative, personlige egenskaper - utelukkende grunnet deres valg om å være barnefrie (frivillig barnløse).

Fullstendig feil.

Lurer på hvilken omganskrets du har?

1
HYYYL [sitat…] Tallet er vel 23%? Man kan anta at kanskje 8% er frivillig barnløse og/eller sterile. 5% er kriminelle, psykisk syke, handikappede. 5% såpass uattraktive, enten ved utseen...

Man kan anta at kanskje 8% er frivillig barnløse og/eller sterile. 5% er kriminelle, psykisk syke, handikappede. 5% såpass uattraktive, enten ved utseende eller oppførsel at kvinner skyr de. 5% homofile

Hva i all verden...?

Hva har kriminelle, psykisk syke, handikappede og homofile og «uattraktive» mennesker som en oppramsing i denne saken å gjøre?

1
HYYYL Prosenttallene er sikkert ikke riktige, bare en synsing. Kvinner har selvsagt en begrenset tid på å bli mor men det forandrer ikke på fakta, dette gjelder menn født i 1960 (23% bar...

Kvinner har selvsagt en begrenset tid på å bli mor

Klart. Det var litt klønete av meg å sammenligne en 35 år gammel mann med en 35 år gammel kvinne mht. barnløs, da hun begynner å få dårlig tid...

Men det at mennene har tiden på sin side, kan kanskje forklare at de drøyer for lenge. Helt til de begynner å innse at farskap kommer til å bli for slitsom pga. alderen. Ikke å bli far, men å være far.

Uansett tror jeg virkeligheten bak tallene er mye mer sammensatt enn det ofte blir framstilt.

1
HYYYL [sitat…] Det er bra :)
deleted287273

Ja, det er den eneste logiske ordningen slik jeg ser det.

Hadde alle startet med det utgangspunktet, hadde mye av debatten stilnet av seg selv. Fra alle hold:)

1
MagneR [sitat…] Klart. Det var litt klønete av meg å sammenligne en 35 år gammel mann med en 35 år gammel kvinne mht. barnløs, da hun begynner å få dårlig tid... Men det at mennene har ti...

Klart. Det var litt klønete av meg å sammenligne en 35 år gammel mann med en 35 år gammel kvinne mht. barnløs, da hun begynner å få dårlig tid...

Biologisk kan menn bli fedre i langt framskreden alder, men det er ikkje å foretrekke.

Selv har eg blitt far mellom 30 og 42 år. Det er litt for seint.

Eg merker det litt nå og det blir sikkert verre.

2
MagneR [sitat…] Klart. Det var litt klønete av meg å sammenligne en 35 år gammel mann med en 35 år gammel kvinne mht. barnløs, da hun begynner å få dårlig tid... Men det at mennene har ti...

Klart. Det var litt klønete av meg å sammenligne en 35 år gammel mann med en 35 år gammel kvinne mht. barnløs, da hun begynner å få dårlig tid...

Forskningen og tallene fra SSB baserer seg på 45 års alder. Svært få kvinner føder etter 45 år. Menn derimot er mer populære for gjenbruk, selvom de kanskje er 45-50.

1
Laster...