Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Valgkampen er i gang - Regjeringen er stolt

VI ER SÅ STOLTE OVER DET VI HAR FÅTT TIL I REGJERNINGSPERIODEN

1. Vi har jevnlige skattefester for våre rike tanter og onkler som vi er så glade i og som stadig gir oss gaver. De får ca. 230 millioner i skattekutt årlig som belønning.

2. Vi har holdt våre løfter om skattelettelser som har ført til at de fleste får kr.10 pr. dag i skattelette og våre rike venner får kr. 1 600 pr. dag.

3. For at våre rike og snille slektninger skal få skatteletter har vi foreslått følgende : kutt i hjelpe-og stønadsordninger til multihandicappede, barnefamilier på asylmottak, kronisk syke, voldsofre og tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede.

4. Vi har enda mere på gang. Vi skal kutte i barnetillegget for uføre på 5 mill og vi skal kutte i fri rettshjelp 22 millioner, for fattigfolka trenger ikke advokathjelp. De får klare seg selv da enhver er sin egen lykkesmed.

5. Vi er stolte over at vi har innført nye inntektsgrenser for bostøtte som gjør at 100% uføre i Oslo skal betale hele husleia selv.

6. Vi støtter alle bolighaier og boligspekulanter og synes det er bra og spennende med oppkjøp av ubegrenset antall boliger som kan brukes i spekulasjon på et fritt boligmarked.

7. Vi har vært så snille at vi ga pensjonistene en økning på 4600 pr. år som blir 383 pr. måned. Nå er alle pensjonistene blitt så rike.

8. Vi er godt i gang med privatisering av jernbanen NSB slik at skattebetalerne i Norge kan fylle sparegrisene til private (utenlandske) aktører. Aktørene tar inn billig arbeidskraft slik at lønningene går ned. Dette kaller mange for sosial dumping.

9. Vi har foreslått å fjerne gratis fysioterapi for brannskadede, folk som har hatt hjerteinfarkt, gjennomgått store operasjoner, har ligget urørlig på sykehus i mer enn 8 uker, har leukemi med stamcellebehandling, psykisk utviklingshemmede med motoriske forstyrrelser, parkinsonpasienter og brystkreftpasienter.

10. Vi er stolte over å fortelle at vi har privatisert mange barnehager og sykehjem og åpnet mange muligheter for våre rike slektninger. Overskuddet av driften har de flyttet til skatteparadiser og dette støtter vi. Målet med barnehage- og sykehjemsdrift er profitt og effektivitet.

11. Vi jobber også for flere flyavganger, flere rullebaner, høyere fartsgrenser på veiene, flere parkeringshus i sentrum, mere investeringer til veier. Vi ønsker også dyrere kollektivtransport slik at flere bruker biler til jobben. Vi mener at dette ikke har sammenheng med klimaendringer slik mange på venstresiden påstår. For klimaet er ikke menneskeskapt.

12. Vi er stolte over å fortelle at vi har lagt ned mange lokalsykehus. For dette sparer vi penger på. Tapte liv og folk som føder på veien til fødeklinikkene er ikke så viktig. Målet er profitt og sykehusene skal effektiviseres og drives etter forretningsmodellen.

13. Vi ønsker et samfunn med store forskjeller – et samfunn med mye privat rikdom og offentlig fattigdom.

14. Vi lover å videreføre denne politikken, for vi satser på 4 nye år i regjering og da trenger vi din stemme.

15. Valgkampen er i gang med varme klemmer fra Siv og Erna.

Hilsen

Gunn Pound

2
0 svar

Bli den første til å svare.

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...