Aktuelt

trondhjem

Roy Steffensen (FrP) er sur

på de han kaller dommedagsprofeter fordi han mener ungdommen skremmes vekk fra petroleumsfagstudiene. Fra å være prestisjelinjer med noe av de høyeste inntakskravene har petroleumsstudiene på kort tid opplevd søkerkrise.

Universitetet i Bergen la i fjor ned bachelorstudiet i petroleums- og prosessteknologi og erstattet det med et generelt energiteknologistudium. Studiet petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS) har 20 studieplasser og fikk i år mgre 21 søkere med studiet som førstevalg.

Det er ikke bare skoleungdommen som søker seg vekk fra oljebransjen. Også ansatte og tidligere ansatte i oljebransjen søker seg vekk og over i andre bransjer. Avantgarde Search-sjef Erik Falk Hansen har vært lenge i rekrutteringsbransjen, og sier han aldri har opplevd slike tendenser i jobbmarkedet. Især yngre arbeidstakere søker seg vekk fra bransjen til tross for at lønna er høy. Fortsetter dette vil oljebransjen få rekrutteringsproblemer.

Det er nok dette som trigger Roy Steffensens sinne. Han forstår at petroleumsnæringen som han ser som eneste redning av vår velferd trues av rekrutteringssvikt og at de beste hodene ikke lengre søker seg til bransjen.

I går kom nyheten om at EU skjerper sine klimamål. Forleden dag presenterte Joe Biden ambisiøse klimamål for USA. Tiden da energi var synonymt med fossile brensler er på hell. Jeg tror at det er grunnen til at de yngre ikke lengre ser på bransjen som en drømmejobb. De ser at denne bransjen har ikke fremtiden, dens storhetstid ligger i historien.

1
16 svar

Med nedprioritert oljebransje, vil på sikt også kompetanse forsvinne. Da vil det bli mindre energi.

Jeg tror ikke grønn teknologi vil være moden, før eventuelt om lang tid.

Vi må nok klare oss på andre måter enn vi har vært vant til i fremtiden.

Jeg stemmer ikke AP. Men det er uansett ikke noe politisk som kan gjøres.

1
Bantor Med nedprioritert oljebransje, vil på sikt også kompetanse forsvinne. Da vil det bli mindre energi. Jeg tror ikke grønn teknologi vil være moden, før eventuelt om lang tid. Vi må n...

Med nedprioritert oljebransje, vil på sikt også kompetanse forsvinne. Da vil det bli mindre energi.

Ikke mindre energi. Norsk olje og gass kanskje mest vellykkede spinn er påstanden om at vi vil trenge olje og gass lenge fordi andre energikilder kan ikke monne. Det er feil påstand.

Havvind alene kan dekke menneskets energibehov med god margin. Det kom for et par år siden en studie som fant at havvind utenfor England, Island og Norge har potensiale til å dekke hele verdens energibehov.

Legg på sol, vannkraft, geovarme, bølgekraft etc. og vi har energi nok i bøtter og spann. Vi trenger ikke olje og gass. Vi har valgt disse energiformene fordi de den gangen var mye billigere enn fornybar energi. Men slik er det ikke lengre. Nå er bildet snudd på hodet. Jeg er derfor sikker på at vi vil få se en massiv utbygging av fornybar energi her hjemme og mange andre steder på jorda i årene som kommer fordi nå er det penger å tjene på å gjøre det.

Jeg tror dagens unge har forstått det samme. Det er derfor de vegrer seg for å satse på en fremtid innenfor denne næringen.

1
trondhjem [sitat…] Ikke mindre energi. Norsk olje og gass kanskje mest vellykkede spinn er påstanden om at vi vil trenge olje og gass lenge fordi andre energikilder kan ikke monne. Det er fe...

Havvind alene kan dekke menneskets energibehov med god margin.

Og ikke minst kan de forsyne verdenshavene med hundrevis av tonn med mikroplast i året. Akkurat hva vi trenger. Stekt torsk i fremtiden blir stekt mikroplast med fiskesmak.

At ikke miljøfolk som deg kan skjønne at plast på avveie er den største trusselen for liv på jorden er for meg helt uforståelig.

3
Speciale [sitat…] Og ikke minst kan de forsyne verdenshavene med hundrevis av tonn med mikroplast i året. Akkurat hva vi trenger. Stekt torsk i fremtiden blir stekt mikroplast med fiskesmak...

Og ikke minst kan de forsyne verdenshavene med hundrevis av tonn med mikroplast i året. Akkurat hva vi trenger. Stekt torsk i fremtiden blir stekt mikroplast med fiskesmak.

Etter noen år vil det være like mye hydraulikkolje som vann i disse havene.

Oljemarinert torsk toppet med mikroplast - Fremtidens gourmetmåltid.

2

Især yngre arbeidstakere søker seg vekk fra bransjen til tross for at lønna er høy.

Det kan også vera ein faktor at oljebransjen er ein jojo bransje. Etter år med oppbygging og massevis av nye jobbar, så kan det ryka tusenvis av jobbar på kort tid når det er ein periode med lav oljepris.

Eg trur mange jheller vil ha stabil greit betalt jobb jobb enn godt betalt jobb som er avhengig va lunene til oljetoppane.

1

Dette er jo kjempebra for utenlandske arbeidere som vil tjene seg søkkrike på oljejobber i Norge i fremtiden.

2
trondhjem [sitat…] Ikke mindre energi. Norsk olje og gass kanskje mest vellykkede spinn er påstanden om at vi vil trenge olje og gass lenge fordi andre energikilder kan ikke monne. Det er fe...

Havvind alene kan dekke menneskets energibehov med god margin. Det kom for et par år siden en studie som fant at havvind utenfor England, Island og Norge har potensiale til å dekke hele verdens energibehov.

Legg på sol, vannkraft, geovarme, bølgekraft etc. og vi har energi nok i bøtter og spann. Vi trenger ikke olje og gass. Vi har valgt disse energiformene fordi de den gangen var mye billigere enn fornybar energi. Men slik er det ikke lengre. Nå er bildet snudd på hodet. Jeg er derfor sikker på at vi vil få se en massiv utbygging av fornybar energi her hjemme og mange andre steder på jorda i årene som kommer fordi nå er det penger å tjene på å gjøre det.

Når du kommer med en slik påstand viser du bare hvor lite peiling du har. Du tenker altså å frakte elektrisk energi fra Nordsjøen til f.eks Kina?

Har du forresten noen ordentlige kalkyler som beviser at "vindenergi, geovarma, bølgekraft, etc." er billigere energi enn fossile alternativer, eller er det noe du har lest i en overskrift på VG?

2
legalize_it [sitat…] Når du kommer med en slik påstand viser du bare hvor lite peiling du har. Du tenker altså å frakte elektrisk energi fra Nordsjøen til f.eks Kina? Har du forresten noen ord...

Har du forresten noen ordentlige kalkyler som beviser at "vindenergi, geovarma, bølgekraft, etc." er billigere energi enn fossile alternativer, eller er det noe du har lest i en overskrift på VG

Selvfølgelig har han ikke det.

Bølgekraft er ikke engang nevnt i oversikten over kostnaden på de forskjellige energiformene i 2020 fordi det ikke er noen brukbare anlegg i drift. Og som vi ser så har offshore vindenergi og geotermisk energi omtrent samme eller høyere pris enn kull og gass:

https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020

1
legalize_it [sitat…] Når du kommer med en slik påstand viser du bare hvor lite peiling du har. Du tenker altså å frakte elektrisk energi fra Nordsjøen til f.eks Kina? Har du forresten noen ord...

Du tenker altså å frakte elektrisk energi fra Nordsjøen til f.eks Kina?

Nei, jeg illustrerer at det er rikelige mengder med fornybar kraft tilgjengelig. Vi kan fint klare å dekke vårt energibehov med fornybar kraft. Det er ikke sant som man ofte hører fra oljeinteresser at vi vil trenge oljen og gassen fordi de fornybare energiene monner ikke.

1

Når det gjelder for eksempel solenergi, så lurer jeg litt på hvordan solcellepanel er i forhold til å brenne trevirke. Er fotosyntesen mest effektiv?

Det brukes en god del olje til å lage et solcellepanel eller en vindmølle...

Et av problemene vi har med strøm, er at denne energikilden ikke kan brukes til alt petroleum produkter kan brukes til. For eksempel gruvedrift og anleggsmaskiner.

1
Bantor Når det gjelder for eksempel solenergi, så lurer jeg litt på hvordan solcellepanel er i forhold til å brenne trevirke. Er fotosyntesen mest effektiv? Det brukes en god del olje til...

Når det gjelder for eksempel solenergi, så lurer jeg litt på hvordan solcellepanel er i forhold til å brenne trevirke. Er fotosyntesen mest effektiv?

Det kommer an på hvilken type solcelle det er snakk om.

Fotosyntesen klarer med optimale forhold å omvandle 26 % av energien i innfallende sollys som kjemisk bundet energi (som sukker). Se https://www.britannica.com/science/photosynthesis/Energy-efficiency-of-photosynthesis

Gallium-arsenide baserte solceller klarer å omvandle over 40 % av energien i innfallende sollys til elektrisk energi. Klar ledelse til solcellene i dette tilfellet. Med dette er en guffen og svært giftig løsning. Det er ikke noe å hige etter å få spredt mengder mer arsen rundt omkring.

Jeg er derfor glad for at silisiumbaserte solceller har blitt markedsvinneren selv om deres energieffektivitet er på bare halvparten. Typisk industristandard silisiumbaserte solceller er på litt over 20 %. Jeg har sett studier som omtaler laboratoriesolceller som klarer 26 %, det samme som fotosyntesen får til med maksimale forhold.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar\_cell\_efficiency#/media/File:CellPVeff(rev210104).png

1
trondhjem [sitat…] Nei, jeg illustrerer at det er rikelige mengder med fornybar kraft tilgjengelig. Vi kan fint klare å dekke vårt energibehov med fornybar kraft. Det er ikke sant som man of...

Eh, nei. Du prater vås. Du skjønner, vindenergi (eller bølgeenergi) kan ikke forvandles til nyttig energi kun ved hjelp av tankene du går med i hodet til en hver tid. Det er der utfordringen er.

Det har blåst rikelig på havet i alle år, det er bare at denne energien skal produseres, transporteres og deretter konverteres til det sluttbrukeren trenger.

1

Så hvis en bonde som har en termoelektrisk generator, har han strøm til lys og småelektriske ting. Og dette er kanskje mer robust enn solcellepanel? Dersom han kan fyre med ved eller tørket landbruksavfall?

1
Laster...