Det ble kanskje litt mye her, men det jeg aller mest ønsker svar på er spørsmålene jeg stilte i det første avsnittet. Hvor går skillet mellom blind tro og tillit?

Godt spørsmål. Slik jeg ser det er grunnen til at disse "tenke-selv" folka får såpass mye kritikk er at de fremstår som inkonsekvente.

Ja, man skal være kritiske til autoriteter og ikke automatisk godta alt som kommer derfra. Men de har ikke den samme kritiske holdningen til Youtube-eksperter. Der kjøper de ofte en argumentasjon som er lett å plukke fra hverandre.

Det må være fullt mulig å kritisere norske myndigheter og hvordan de har håndtert covid19. Men man trenger ikke å bli vaksinemotstander av den grunn.

malacay

4

Jeg tenker mann bearbeider den kunnskapen mann erverver på et område, til og både stille spørsmål og innta en mening.

Det er jo ofte slik, at mere kunnskaper man har om et felt, jo mindre skråsikker er mann.

Skråsikkerhet er jo ofte et tegn på uvitenhet.

1

For å gjøre det helt klart: Selv om jeg har vært kritisk til den vestlige verdens koronahåndtering siden mars/april i fjor, føler jeg på ingen måte at Charter-Svein representerer meg. Jeg kan nesten garantere at de andre skeptikerne her på forumet ville sagt det samme. Jeg vil derimot gi han honnør for å tørre å gå mot strømmen, spesielt når det innebærer å drite seg ut foran hundretusener av seere. Det eneste Lothepus presterte var å gjenta det samme som alle andre i komfortsonen sier: “Lytt på ekspertene”.

Ingen av disse to klovnene skulle dog ha vært invitert til dette programmet i utgangspunktet, og det er kanskje i seg selv et tegn på hvor urovekkende tendensen i det norske debattklimaet har blitt. Solvang sa vel selv dagen etter at programmet måtte ha et mer folkelig preg, eller noe i den duren. Har han rett? Er det dette nivået folk ønsker når det største spørsmålet i vår tid skal diskuteres? Eller undervurderer Solvang egne seere?

Det ble kanskje litt mye her, men det jeg aller mest ønsker svar på er spørsmålene jeg stilte i det første avsnittet. Hvor går skillet mellom blind tro og tillit?

Det jeg som regel har tillit til er at de fagpersonene som gir oss råd, blant annet i situasjonen rundt oss nå, gjør så godt de kan. Jeg har også tillit til at de hver for seg er rimelig dyktige innen sitt segment av sine respektive fagfelt. Jeg har derimot begrenset tillit til den prosessen hvor alle ting sys sammen av våre politikere til et hele. Det er et ganske broket lappeteppe for å si det forsiktig. Dette er en situasjon vi ikke har erfaring med fra før og det er slett ikke sikkert at alle valg og avgjørelser som tas er veloverveide og fornuftige.

Jeg tror ulike personligheter angriper dette på ulikt vis. Og ironisk nok ble dette greit eksponert i debatten, mellom charter-Svein og Lothepus. Sistnevnte er jordnær og praktisk nok til å akseptere at han ikke får endret noe, han vil sannsynligvis bare krumme nakken og komme seg gjennom dette på enklest og raskest mulig vis. Jeg forstår han, for den holdningen er det eneste som gir meg motivasjon til å den symbolske øvelsen det er å ta på meg munnbind hver gang jeg går inn i butikken. Likevel representerer både han og jeg da noe jeg ikke kan stå for, det blir for ukritisk. Men det er kanskje bare Lothe selv som vet hva pusen egentlig tenker om dette her.

Multilevelmarketingcharter-Svein derimot, han er en skikkelig rabbagast som til og med brenner munnbind og 'tenker sjæl'. Problemet med de som tenker sjæl uten å ha for mye trening i dette å tenke er at de ender opp som nettopp charter-Svein. En som ukritisk hopper på det som er motsatt av det de har bestemt seg for ikke å like, og som derfor cherrypicker 'informasjon' fra nettet.

Dette koker ned til forskjellen du peker på mellom tillit og blind tro. Lothe har tillit til at den veien vi er på er den raskeste ut av knipa og det farger hans holdning. Charter-Svein derimot har valgt å ha blind tro til alt han kan finne som kan motsi maktas anbefalinger og befalinger. Det ene er pragmatikerens tilnærming, det andre er idiotens.

Jeg har noe erfaring i kritisk tenkning og vitenskaplig metode gjennom utdanning og jobb og det er mye jeg kunne ha satt fingeren på når det gjelder den rent analytiske tilnærmingen til situasjonen vi står oppi. Da tenker jeg spesielt på avveiningen mellom de ulike konsekvensene. Men jeg har landet på en passiv tilnærming hvor jeg som Lothe bare bøyer nakken og vil bli ferdig med faenskapet. Ikke fordi jeg er enig i eller finner alt som kommer fra ekspertenes munn logisk. Men fordi det tross alt sannsynligvis er den raskeste veien ut av faenskapet. Det er en tilnærming som deles av forbausende mange av de i min omgangskrets som har lignende bakgrunn som meg.

Det er en stor fare med den tilnærmingen, med å ikke gi makta kvalifisert tyggemotstand. For makta er nok såre fornøyd med å forholde seg til en liten gjeng med charter-Sveiner, Jaquessoner og andre konspiraholikere som de kan peke på, vel vitende om at vi alle ser idiotien.

Slik slipper de å forholde seg til de kvalifiserte kritiske stemmene. Og slik kan de putte en håndfull med nye blanke, fine individfiendtlige skrutrekkere og skiftenøkler opp i verktøykassa si.

18
Ljot [sitat…] Det jeg som regel har tillit til er at de fagpersonene som gir oss råd, blant annet i situasjonen rundt oss nå, gjør så godt de kan. Jeg har også tillit til at de hver for...

Det er en stor fare med den tilnærmingen, med å ikke gi makta kvalifisert tyggemotstand. For makta er nok såre fornøyd med å forholde seg til en liten gjeng med charter-Sveiner, Jaquessoner og andre konspiraholikere som de kan peke på, vel vitende om at vi alle ser idiotien.

Jeg skal prøve å finne tid til å skrive et lengre svar i morgen, men akkurat her tror jeg du har helt rett. Det er kanskje derfor slike skikkelser som de du nevner har en tendens til å bli omtalt som "representative" for de som er skeptiske, og at det er helt bevisst. Men som jeg sa i åpningsinnlegget, i tilfelle det trengs å gjentas, så representerer han ikke meg på noen som helst måte.

Det hadde dog gjort saken betraktelig lettere for myndighetene dersom alle som var skeptiske til de lå på det samme intellektuelle nivået som disse to.

Egentlig tror jeg også at myndighetene er mer usikre enn de gir inntrykk av å være, men de må fremstå akkurat sikre nok i sin sak for at de skal få folkeopinionen med seg. Og det er forståelig nok.

1

Fra steigan.no

"«Charter-Sveins munnbindbrenning foran Stortinget, er det beste som kunne skjedd den norske koronadebatten. Helt uavhengig av om han har rett eller ikke.

Han brøt lydmuren mellom folkedypet og eliten i koronadebatten, og havnet i beste sendetid på NRK Debatten, til stor forargelse for eliten.»

Dette skriver kommentatoren Shabana Rehman i en artikkel i Nettavisen.

Utgangspunktet for artikkelen var at Svein Østvik, kjent som Charter-Svein, var med på aksjonen med å brenne munnbind foran Stortinget.

.

Dette førte til en polemikk mellom «Charter-Svein» og en annen realitykjendis, «Lothepus», eller Leif Einar Lothe, som det står i Folkeregisteret. Og det førte så til at de begge ble invitert til Debatten i NRK.

Og ikke uventet er Østvik blitt overøst med forakt fram dem som alltid vet best, og som ser ned på folket langs neseryggen. Shabana Rehmann skriver:

«Egne selvstendige tanker blir ikke verdsatt når det kommer fra lekfolk, og i hvert fall ikke delt. Forakten mot folkets røster er overveldende i herskerklassen.

Hva bunner frykten for Charter-Svein-segmentet i? Truer det ekspertenes enevelde?

Hvorfor kan ikke voksne mennesker som er mottakere av motstridende og for dem ikke troverdig informasjon om koronatester, tiltak, og restriksjoner få bruke sin ytringsfrihet?

Har de ikke en uomtvistelig rett til å protestere, demonstrere og få satt på dagsorden det de mener ikke fungerer? Uansett hva vi mener om argumentasjonen?

Hvis ryggmargsrefleksen alltid skal være å møte lekfolkets synspunkter med fortielse og en ovenfra og ned latterliggjøring, er vi i trøbbel.

Ekspertene må snakke MED folket, ikke bare TIL folket. Ellers vil folk aldri bli koronaopplyste.»

Infantilt

Vi er etterhvert blitt vant med at statsminister Solberg snakker til oss som folk av en viss type snakker til barn, så det burde ikke overraske at hun fortsatte i sporet etter Debatten: «Fint med avveksling på «Debatten». Charter-Svein vs. Lothepus om smittevern og covid-19. Ikke overraskende heier jeg på Lothepus!»

Statsministeren er også Svein Østviks statsminister, hun har ikke noe med å heie på den ene eller den andre. Det blir bare infantilt.

Hva er de redde for?

Hvorfor dette voldsomme raseriet mot en kritiker fra folket? Hvis de var 100 prosent sikre på alle sine påstander og omforente meninger, kunne de jo ha tatt det med knusende ro. Men de gjør alt annet. Det er veldig avslørende. Koronapolitikken er ikke smittevernpolitikk lenger. Det er blitt trosartikler. Hvis du tviler på så mye som en eneste en av dem, skal du ekskommuniseres og knebles. Slik opptrer sekter – og folk som innerst inne ikke tror på sine egne påstander."

4
Ljot [sitat…] Det jeg som regel har tillit til er at de fagpersonene som gir oss råd, blant annet i situasjonen rundt oss nå, gjør så godt de kan. Jeg har også tillit til at de hver for...

Multilevelmarketingcharter-Svein derimot, han er en skikkelig rabbagast som til og med brenner munnbind og 'tenker sjæl'. Problemet med de som tenker sjæl uten å ha for mye trening i dette å tenke er at de ender opp som nettopp charter-Svein. En som ukritisk hopper på det som er motsatt av det de har bestemt seg for ikke å like, og som derfor cherrypicker 'informasjon' fra nettet.

Her er du inne på noe sentralt: jo oftere folk snakker og skriver og snakker om å "tenke selv", desto mer sannsynlig blir det at det de egentlig har gjort, er å se på youtube-videoer.

1
Nødutgang Fra steigan.no "«Charter-Sveins munnbindbrenning foran Stortinget, er det beste som kunne skjedd den norske koronadebatten. Helt uavhengig av om han har rett eller ikke. Han brøt l...

«Egne selvstendige tanker blir ikke verdsatt når det kommer fra lekfolk, og i hvert fall ikke delt. Forakten mot folkets røster er overveldende i herskerklassen.

Hva bunner frykten for Charter-Svein-segmentet i? Truer det ekspertenes enevelde?

Hvorfor kan ikke voksne mennesker som er mottakere av motstridende og for dem ikke troverdig informasjon om koronatester, tiltak, og restriksjoner få bruke sin ytringsfrihet?

Og så "ytringsfrihet"-argumentet, da gitt. Han har fått framføre sine synspunkter på riksdekkende TV i beste sendetid. Han blir såvisst ikke nektet noen ytringsfrihet.

1
malvolio [sitat…] Her er du inne på noe sentralt: jo oftere folk snakker og skriver og snakker om å "tenke selv", desto mer sannsynlig blir det at det de egentlig har gjort, er å se på yout...

"Snakker og skriver og snakker"? Du verden.

Jeg ser flere som sier det du sier her, og det begynner å ligne en aldri så liten klisjè. De aller fleste ser vel på youtube i større eller mindre grad, og jeg kan ikke se hvordan det skal være en sperre mot selvstendig tenkning noe mer enn det å se på TV er det.

Du har dog et lite poeng. Charter-Svein ser ut som typen som faller innenfor den kategorien som Ljot beskriver i det du siterer, og du har nok korrekt i din beskrivelse så lenge det er han vi fortsatt prater om. Men du uttrykker det jo nærmest som en universell sannhet.

Jeg kan bare prate for meg selv her, men det å tenke selvstendig betyr å være kritisk som et utgangspunkt, selv mot de idèer og tanker en selv har som man finner forlokkende. Det innebærer en viss krangling med seg selv og evaluere egne syn med for- og motargumenter. Det hjelper godt på å lese mye, og det kan også hjelpe med visse youtube videoer, dersom man kommer over et nytt perspektiv i en gitt problemstilling man ikke hadde tenkt på før. Kanskje det rett og slett bare er enda en ny måte å bli eksponert for flere idèer? Nøkkelen ligger vel dermed i hvordan man bearbeider informasjonen, ikke informasjonskanalen i seg selv.

2
SlimWhitman "Snakker og skriver og snakker"? Du verden. Jeg ser flere som sier det du sier her, og det begynner å ligne en aldri så liten klisjè. De aller fleste ser vel på youtube i større el...

Jeg kan bare prate for meg selv her, men det å tenke selvstendig betyr å være kritisk som et utgangspunkt, selv mot de idèer og tanker en selv har som man finner forlokkende. Det innebærer en viss krangling med seg selv og evaluere egne syn med for- og motargumenter. Det hjelper godt på å lese mye, og det kan også hjelpe med visse youtube videoer, dersom man kommer over et nytt perspektiv i en gitt problemstilling man ikke hadde tenkt på før.

Her kan jeg bare si meg helt enig. Et av de viktigste spørsmålene man kan stille, er "Hva om jeg tar feil?"

Jeg sier ikke at det ikke går an å få nye perspektiver gjennom (eksempelvis) youtube-videoer, men man bør passe seg for algoritmene som gjør at man da gjerne blir fôret med "mer av det samme". Når det man egentlig burde gå på jakt etter, kanskje er akkurat det motsatte.

2

Hvor går skillet mellom blind tro og tillit?

Dette er vel oppkonstruert? Etter en periode med dårlige vaksinenyheter og fortsatt koronanedstengning, har fortsatt nesten ni av ti nordmenn tillit til den jobben forskere gjør med koronasituasjonen. Tilliten til at fagmiljøenes anbefalinger om vaksiner er til det beste for befolkningen er også svært høy.

Derimot så skårer Erna og andre myndigheter dårlig på tempo de har holdt og på enkelte av tiltakene.

Men at noen rotehoder forsøke lage demonstrasjoner på rene konspirasjoner, så må det være lov å si ifra. Dette er tull!

Debatten ble således mer for å dekke et behov for underholdning. Da var det Lothepus den vanlige mann i gata, som kunne matche Charter Svein. Ingen hadde vel forventet at spesialister og forskere, skulle kaste bort tid, ved å diskutere med slike som Charter Svein?

De som tror på Charter Svein, må jo være de samme som kaster bort penger på Collagen Pluss.

1

“Lytt på ekspertene” er noe vi hører daglig både fra politikere, media (både etablert og sosiale), kommentarfelt, dagliglivet og her inne.

Slik jeg ser dette er det forskjellige grader av "dumskap" i å sette egne meninger over ekspertmeninger.

Vi er alle berettiget til å ha våre egne meninger, men ikke våre egne fakta. Den "dummeste" tenke-selv-tilnærmingen er når man neglisjerer hva eksperter sier er fakta og danner seg en mening som er kontrafaktisk. Slike meninger er uten verdi og troverdighet og kan være rett ut farlige.

Men selv om eksperten ikke viser til fakta/saksopplysninger men gir uttrykk for hva vedkommende mener, er det etter mitt skjønn klokt å lytte godt fordi mange tema er så omfattende og kompliserte at det kreves mye kunnskap og arbeidsinnsats for å få oversikt og forstå de fullt ut. Det har eksperter gjort - vel å merke om de uttaler seg innenfor eget fagfelt. På andre fagfelt er deres vurdering like (lite) god som alle andres.

Så selv om det å vise til autoritet/eksperise logisk sett er et ugyldig argument, eksperter kan ta feil de også, er det som regel en god ide å lytte til eksperten/autoriteten. Den kan dette faget langt bedre enn de fleste og har dermed en mye bedre forutsetning for å finne de gode svarene.

Ikke dermed sagt at man skal være servil og kutte kritisk tenkning. Det er noe som heter professoral uforstand, ikke alt fra eksperthold er verdt å lytte til. Men jeg mener du skal ha en god grunn til å tvile på hva en ekspert forteller deg om et tema vedkommende er ekspert i.

4
trondhjem [sitat…] Slik jeg ser dette er det forskjellige grader av "dumskap" i å sette egne meninger over ekspertmeninger. Vi er alle berettiget til å ha våre egne meninger, men ikke våre e...

Godt innlegg, og stort sett enig. Jeg vil bare legge til at selv om man ikke kan argumentere mot fakta, så er det til tider enkelte fakta som ikke blir belyst, siden de strider mot en eller annen agenda.

Jeg er enig i at det er klokt å lytte til det ekspertene sier, og jeg håper jeg gjorde det klart i åpningsinnlegget mitt. Men bare for tre uker siden var det en representant for CDC i USA som advarte om "impending doom", på tross av at vaksineringen går unna i et høyt tempo og mange ikke-vaksinerte allerede har hatt viruset. Hun tok det tilbake forrige dagen, men de av oss som har fulgt noenlunde med kunne med letthet forutse at hennes dommedagsspådommer for tre uker siden ikke ville slå til. Her til lands har Nakstad inntatt den rollen, hvor han stadig vekk har advart mot verst tenkelig scenario lik det landet som sliter verst til enhver tid, selv om ikke dette er i nærheten av det mest sannsynlige scenariet.

Jeg tror heller ikke at folk som er skeptiske nødvendigvis er skeptisk til vitenskapen som sådan, men heller mot enkelte elementer av det vitenskapelige miljøet. Det har jeg egentlig ingen problemer med å forstå, når de gir grønt lys for demonstrasjoner mot rasisme og kaller det en epidemi som er minst like skadelig, men samtidig vil nekte folk å ha naboene over på middag.

Kanskje vitenskapen og mange av ekspertene rett og slett har blitt altfor politisert til at vi kan vite med sikkerhet hvem og hva vi kan stole på? Derfor anser jeg meg selv som relativt heldig som faktisk vet hva den vitenskapelige metode faktisk er.

1
Ljot [sitat…] Det jeg som regel har tillit til er at de fagpersonene som gir oss råd, blant annet i situasjonen rundt oss nå, gjør så godt de kan. Jeg har også tillit til at de hver for...

Jeg tror ulike personligheter angriper dette på ulikt vis. Og ironisk nok ble dette greit eksponert i debatten, mellom charter-Svein og Lothepus. Sistnevnte er jordnær og praktisk nok til å akseptere at han ikke får endret noe, han vil sannsynligvis bare krumme nakken og komme seg gjennom dette på enklest og raskest mulig vis. Jeg forstår han, for den holdningen er det eneste som gir meg motivasjon til å den symbolske øvelsen det er å ta på meg munnbind hver gang jeg går inn i butikken. Likevel representerer både han og jeg da noe jeg ikke kan stå for, det blir for ukritisk. Men det er kanskje bare Lothe selv som vet hva pusen egentlig tenker om dette her.

Det er nok flere enn han som tenker slik. Jeg har heller ingen problemer med å forstå en slik tilnærming, da man som enkeltmenneske kan føle seg fullstendig maktesløs ovenfor hva som skjer i storsamfunnene, noe som i dette tilfellet er så og si alle samfunn i den vestlige verdenen.

Jeg også føler meg maktesløs, men ser på det som min borgerlige og patriotiske plikt å advare mot det jeg anser som en enormt farlig politikk som vil gjøre enorm skade på samfunnet på mange måter.

"Do not go gentle into that good night Rage against the dying of the light"

Det kan selvsagt hende at jeg tar feil i mine dystre spådommer for fremtiden, og ingen her trenger å være enig med meg for å forstå poenget jeg forsøker å formidle. Men dersom jeg har rett, så vil det nok dukke opp flere i fremtiden som skulle ønske at de hadde gjort mer for å stanse utviklingen mens det enda var tid.

1

En annen ting Lothepus sa, som flere med han fortsetter å si i det uendelige, var "Se bare på Sverige". Konteksten var altså at tiltakene i Norge er riktige fordi vi ikke har like mange dødsfall som Sverige. Det at Sverige har flere dødsfall enn oss er fakta. Men det å bare si det er som å sammenligne to bilder med hverandre, der den eneste forskjellen er hvor høyresolerte de er. Det at det skyldes tiltakene (eller mangelen av) er nemlig ikke fakta.

Dyper man inn i bildet med høyere resolusjon kan en for eksempel se på Japan, som har en grunnlov som forbyr inngripende tiltak, men som har hatt svært lave dødsfall. Peru har, i andre enden av skalaen, flere dødsfall enn de fleste, selv om de også har hatt noen av de aller strengeste tiltakene. Likedan kan en sammenligne California (som lenge var under lockdown) med Florida (som stort sett var åpent, der utfallet var noenlunde sammenlignbart, selv om sistnevnte har de eldste innbyggerne i USA bortsett fra Maine. Det finnes også andre eksempler som, for å si det mildt, kaster rimelig tvil under påstanden om at tiltakene fungerer etter hensikten, noe som "alle" ser ut til å ta for gitt.

Så ja, jeg er enig i at fakta som sådan ikke er noe man skal forkaste. Men det syntes opplagt at det er visse fakta, som de jeg har nevnt ovenfor, som ikke blir inkludert i de fleste analysene ekspertene kommer med. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det ingen som trekker frem slike eksempler som ovenfor når noen sier "bare se på Sverige"?

3
Ljot [sitat…] Det jeg som regel har tillit til er at de fagpersonene som gir oss råd, blant annet i situasjonen rundt oss nå, gjør så godt de kan. Jeg har også tillit til at de hver for...

Problemet med de som tenker sjæl uten å ha for mye trening i dette å tenke er at de ender opp som nettopp charter-Svein. En som ukritisk hopper på det som er motsatt av det de har bestemt seg for ikke å like, og som derfor cherrypicker 'informasjon' fra nettet.

Der er du inne på noe ganske vesentlig og det er ganske mange av dem. Men det er også mange av dem som tilsynelatende er veloverveide og velreflekterte som dekker over argumentasjon av typen whataboutism ved å ikle den en ordrik og intellektuell språkdrakt.

edit: det finnes forøvrig studier og eksperimenter som viser at en folkemengde av lekfolk vet bedre enn eksperter.

1
SlimWhitman Godt innlegg, og stort sett enig. Jeg vil bare legge til at selv om man ikke kan argumentere mot fakta, så er det til tider enkelte fakta som ikke blir belyst, siden de strider mot...

Jeg tror heller ikke at folk som er skeptiske nødvendigvis er skeptisk til vitenskapen som sådan, men heller mot enkelte elementer av det vitenskapelige miljøet. Det har jeg egentlig ingen problemer med å forstå, når de gir grønt lys for demonstrasjoner mot rasisme og kaller det en epidemi som er minst like skadelig, men samtidig vil nekte folk å ha naboene over på middag.

Du er med andre ord en som spotter inkonsekvens på lang avstand og sliter med å akseptere den. Velkommen i klubben.

1
Romlingane [sitat…] Der er du inne på noe ganske vesentlig og det er ganske mange av dem. Men det er også mange av dem som tilsynelatende er veloverveide og velreflekterte som dekker over arg...

Der er du inne på noe ganske vesentlig og det er ganske mange av dem. Men det er også mange av dem som tilsynelatende er veloverveide og velreflekterte som dekker over argumentasjon av typen whataboutism ved å ikle den en ordrik og intellektuell språkdrakt

Det er ingenting galt med whataboutisme (kjent fra romerske tider som tu quoque) siden det avslører dobbeltmoral, inkonsekvenshet og skjulte motiver dersom det anvendes riktig. Og her også, har jeg vært rimelig konsekvent lenge.

1
SlimWhitman [sitat…] Det er nok flere enn han som tenker slik. Jeg har heller ingen problemer med å forstå en slik tilnærming, da man som enkeltmenneske kan føle seg fullstendig maktesløs oven...

Jeg også føler meg maktesløs, men ser på det som min borgerlige og patriotiske plikt å advare mot det jeg anser som en enormt farlig politikk som vil gjøre enorm skade på samfunnet på mange måter.

"Do not go gentle into that good night Rage against the dying of the light"

Det kan selvsagt hende at jeg tar feil i mine dystre spådommer for fremtiden, og ingen her trenger å være enig med meg for å forstå poenget jeg forsøker å formidle. Men dersom jeg har rett, så vil det nok dukke opp flere i fremtiden som skulle ønske at de hadde gjort mer for å stanse utviklingen mens det enda var tid.

Jaså ja, så det finnes altså skjulte motiver i smittevernet som er farlige for samfunnet. For sånn egentlig så er det ________________. Du må så gjerne fylle ut.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jaså ja, så det finnes altså skjulte motiver i smittevernet som er farlige for samfunnet. For sånn egentlig så er det ________________. Du må så gjerne fylle ut.

Ah, Gardsdattra. Den brukeren på vgd man kan være helt sikker på kommer til å se alt i svart/hvitt og dra konklusjoner ut av... et visst sted.

Jeg har aldri fremmet en eneste konspirasjonsteori. Jeg tror heller ikke at de har dårlige motiver. Jeg tror derimot at de tar feil, og at avgjørelsene deres kommer til å få skadelige konsekvenser.

2
SlimWhitman Ah, Gardsdattra. Den brukeren på vgd man kan være helt sikker på kommer til å se alt i svart/hvitt og dra konklusjoner ut av... et visst sted. Jeg har aldri fremmet en eneste konsp...

Jeg har aldri fremmet en eneste konspirasjonsteori. Jeg tror heller ikke at de har dårlige motiver. Jeg tror derimot at de tar feil, og at avgjørelsene deres kommer til å få skadelige konsekvenser.

Du tror og du tror og du tror. Og stiller spørsmål og bare det.

Vet du, jeg velger å høre på hva fagfolk sier jeg, eller ekspertene eller eliten eller hva dere kaller dem.

I dag leste jeg denne kronikken skrevet av en professor i smittevern. Jeg fant den lærerik, selv om dame er utskjelt her på vgd, antagelig fordi hun er en skolert ekspert og ikke en som tenker selv.

1

“Lytt på ekspertene” er noe vi hører daglig både fra politikere, media

Det er vel mer vanlig at man hører "Lytt til ekspertene ..." fra politikere og media (kanskje med unntak av noen politikere fra FrP). Men jeg ser at dette kanskje ikke var hoved budskapet i ditt innlegg :-).

1
Laster...