Østvik sa de kjørte standard 45 sykluser, ikke noe mer, det er fri fantasi fra deg. At viruset påvises i de aller fleste tilfeller rund 20 ble spesifisert senere i sendingen.

Virologen eller hva hun er bekreftet østviks påstand.

1
steep Østvik sa de kjørte standard 45 sykluser, ikke noe mer, det er fri fantasi fra deg. At viruset påvises i de aller fleste tilfeller rund 20 ble spesifisert senere i sendingen. Virol...

Østvik sa de kjørte standard 45 sykluser, ikke noe mer, det er fri fantasi fra deg

Nei, han sa at de brukte 45 for å påvise viruset. Og at det man finner da ikke gir riktig resultat. Sannheten er at man ikke bruker 45. Det varierer fra lab til lab men man bruker ikke noe over 30-35. I tillegg sa Østvik at man med CT 45 kunne finne hva som helst. Det er heller ikke riktig.

Poenget err selvsagt at den anerkjente PCR-testen er det beste man har men at ingenting er 100% sikkert.

1
steep Østvik sa de kjørte standard 45 sykluser, ikke noe mer, det er fri fantasi fra deg. At viruset påvises i de aller fleste tilfeller rund 20 ble spesifisert senere i sendingen. Virol...

Østvik sa de kjørte standard 45 sykluser, ikke noe mer, det er fri fantasi fra deg. At viruset påvises i de aller fleste tilfeller rund 20 ble spesifisert senere i sendingen.

Sitater fra Østvik:

"Når man bruker høy syklus, så kan den slå ut på alt, den kan slå ut på virus som er så få at det nesten ikke går an å snakke om"

"Noen mener at det å bruke høy syklus gir meningsløse resultater"

"Det vi bruker i Norge, ligger mellom 40 og 45, eksperter sier at for å få noe som helst resultater som kan brukes for å si om du er syk eller ikke, så skal man bruke under 30"

"Jeg har hørt fra rikshospitalet at man bruker standard: 45 sykluser"

Østvik tror/påstår at man bruker 45 sykluser for å utgi et positivt resultat. At man kjører 45 sykluser, betyr ikke at man benytter 45 sykluser for å utgi positive resultater, noe som blir helt tydelig forklart av legen som er i debatten:

Vi gjør et gitt antall sykluser uansett, hos oss er det for alle PCR'ene 45, det betyr ikke at alt som dukker opp innen 45 kalles for en positiv reaksjon, det betyr at helt opp dit, ser vi om det skjer noe".

Forstår du ikke forskjellen mellom de to sidene, får det stå for din egen regning.

1
1nsan1ty [sitat…] Sitater fra Østvik: "Når man bruker høy syklus, så kan den slå ut på alt, den kan slå ut på virus som er så få at det nesten ikke går an å snakke om" "Noen mener at det å...

2,8% av positive svar har CT-verdi over 35. Når CT overstiger 35 tar man ny test.

Ingenting her i verden er perfekt og 100%. Slik også med PCR men den er det beste man har. Det er bl.a. variasjon i selve prøvetakingen, nesens anatomi og hvor i sykdomsforløpet pasienten befinner seg.

Hensikten med PCR-metoden er å påvise viruset - om det finnes i prøven. Når Østvik sier man bruker CT=45 for å gjøre denne jobben er det rett og slett feil. Når Nakstad sier: "Det stemmer ikke", svarer Østvik: "Jo, det gjør det." - Én ting skal charterturisten ha; han mangler ikke selvtillit. Og da er jeg tilbake til ordtaket: Jo mindre man vet desto mer skråsikker er man.

1
malacay3 [sitat…] Godt spørsmål. Slik jeg ser det er grunnen til at disse "tenke-selv" folka får såpass mye kritikk er at de fremstår som inkonsekvente. Ja, man skal være kritiske til autor...

Men man trenger ikke å bli vaksinemotstander av den grunn.

Man trenger heller ikke å være vaksinemotstander for å være skeptisk til Covid-19-vaksiner (en feilslutning, eller rett og slett en stråmann fra deg). Dette av den enkle grunn at det vanligvis tar 10 år å utvikle en vaksine, mens man nå har gjort det på rekordtid, altså ca ett år. Man har dermed kuttet hjørner med tanke på testing og kvalitetssikring, noe vi nå ser med en forholdsvis høy rapportering av alvorlige, og i noen tilfeller dødelige bivirkninger.

2

Ingen av disse to klovnene skulle dog ha vært invitert til dette programmet i utgangspunktet, og det er kanskje i seg selv et tegn på hvor urovekkende tendensen i det norske debattklimaet har blitt. Solvang sa vel selv dagen etter at programmet måtte ha et mer folkelig preg, eller noe i den duren. Har han rett?

Jo, jeg mener han har rett. Det er fint å høre "vanlige folks" syn på ting også. Er rimelig trøtt på dette ekspertveldet uansett.

1
Farmer Jeg tenker mann bearbeider den kunnskapen mann erverver på et område, til og både stille spørsmål og innta en mening. Det er jo ofte slik, at mere kunnskaper man har om et felt, jo...

Det er jo ofte slik, at mere kunnskaper man har om et felt, jo mindre skråsikker er mann.

Skråsikkerhet er jo ofte et tegn på uvitenhet.

Ja, er jo et gammelt visdomsord dette. Har ikke dette blitt formulert som en "lov" også? Da mener jeg av typen som "Murphy's law" eller "Sod's law".

1
SlimWhitman "Snakker og skriver og snakker"? Du verden. Jeg ser flere som sier det du sier her, og det begynner å ligne en aldri så liten klisjè. De aller fleste ser vel på youtube i større el...

Jeg kan bare prate for meg selv her, men det å tenke selvstendig betyr å være kritisk som et utgangspunkt

Det er noen som forveksler det å være kritisk med å være totalt avvisende, men det har mye å gjøre med hvor polarisert og svart/hvitt ordskiftet har blitt.

1
Garindan [sitat…] Ja, er jo et gammelt visdomsord dette. Har ikke dette blitt formulert som en "lov" også? Da mener jeg av typen som "Murphy's law" eller "Sod's law".

Du tenker kanskje på Dunning-Kruger effekten? Eller det som Bertrand Russell beskrev ganske slående slik: "One of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision."

Gyldigheten til Dunning-Kruger effekten demonstreres dessverre hver eneste dag.

2
Garindan [sitat…] Jo, jeg mener han har rett. Det er fint å høre "vanlige folks" syn på ting også. Er rimelig trøtt på dette ekspertveldet uansett.

Charter-Svein er på ingen måte noen representant for "vanlige folk", hverken når det gjelder pandemibekjempelse eller andre kompliserte temaer. Han gjør derimot en meget god jobb som representant for "vanlige tullinger med generell forakt for folk med høyere utdanning enn Livets Harde Skole".

Det premieskrotinger som Trygve Slagsvold Stutum, Hans Rustad m/ menighet, Pål Steigan og resten av de patologisk ukritiske "tenke sjæl"-sauene foraktelig kaller "eliten", "ekspertene" osv., er i realiteten blant de aller viktigste bidragsyterne til fellesskapet, velstandsnivå og utviklingen.

Det er mennesker med vilje og evne til å tilegne seg ekspertise allmennheten trenger som kommer til å tjene pengene for oss i en høyteknologisk konkurranseøkonomi, ikke antiintellektuelle surpomper med forkjærlighet for konspirasjonsteorier, Document.no, autoritære ledere, frityr og fysisk inaktivitet.

De kan jo prøve å klare seg uten folk med studielån, briller, lånekort på biblioteket og lignende elitistiske merkevarer og se hvordan det går. Jeg hadde elsket å se opprettelsen av Livets Harde Land hvor kirurger, mekanikere, ingeniører og finansministere skjærer, reparerer, bygger og budsjetterer med "vanlig sundt bondevett" og den folkeligste folkelighet.

1
Ljot Du tenker kanskje på Dunning-Kruger effekten? Eller det som Bertrand Russell beskrev ganske slående slik: "One of the painful things about our time is that those who feel certainty...

Gyldigheten til Dunning-Kruger effekten demonstreres dessverre hver eneste dag.

Enkelte gjør sin ignoranse så total og fullstendig at de blir kognitivt hermetiserte og forseglet. Det er ikke så mye som en setning uten capslock, forræderianklager, EL-bil-hat og rettskrivingsfeil som slipper inn.

Resultatet blir intellektuell og etisk "Død Mann på Boks". Og akkurat som med det opprinnelige innholdet, er holdbarhetsdatoen etter flygende biler og ferdigstilling av den nye Østfoldbanen.

1
1nsan1ty [sitat…] Sitater fra Østvik: "Når man bruker høy syklus, så kan den slå ut på alt, den kan slå ut på virus som er så få at det nesten ikke går an å snakke om" "Noen mener at det å...

Vi gjør et gitt antall sykluser uansett, hos oss er det for alle PCR'ene 45, det betyr ikke at alt som dukker opp innen 45 kalles for en positiv reaksjon, det betyr at helt opp dit, ser vi om det skjer noe".

Vel, jeg påpekte bare at østvik hadde rett i at de kjører 45 sykluser som standard, ikke noe mer.

1
Garindan [sitat…] Man trenger heller ikke å være vaksinemotstander for å være skeptisk til Covid-19-vaksiner (en feilslutning, eller rett og slett en stråmann fra deg). Dette av den enkle g...

Man har dermed kuttet hjørner med tanke på testing og kvalitetssikring,

Nemlig. Det er derfor jeg, som er tilhenger av vaksinering, vil vente til vi vet mer. Men nå skal det i rettferdighetens navn også sies at en av grunnene til at det har gått usedvanlig raskt å utvikle vaksiner denne gangen er at det har vært usedvanlig mange som har jobbet med det og de har hatt usedvanlig mye penger til rådighet.

1
Ljot Du tenker kanskje på Dunning-Kruger effekten? Eller det som Bertrand Russell beskrev ganske slående slik: "One of the painful things about our time is that those who feel certainty...

Du tenker kanskje på Dunning-Kruger effekten? Eller det som Bertrand Russell beskrev ganske slående slik: "One of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision."

Som en av dem som bidro til å gjøre Dunning-Kruger kjent på vgd :) skylder jeg å komme med et apropos til vår venn Bertrands observasjoner: Imposter syndrome kan sies å være motsatsen til Dunning-Kruger effekten.

1
Garindan [sitat…] Ja, er jo et gammelt visdomsord dette. Har ikke dette blitt formulert som en "lov" også? Da mener jeg av typen som "Murphy's law" eller "Sod's law".

Gardian: Skråsikkerhet grunnet lite kunnskap kan utvikle Dunning Kruger effekt. På en måte feiloppfatter man noe, på grunn av manglende evne til forståelse.

Om det jeg nå beskriver om Dunning Kruger effekten er feil, så er det på grunn av Dunning Kruger effekt, -)

Men man kan også generelt bare være skråsikker, pga manglende kunnskap. Det være seg en konklusjon på manglende kompleks forståelse. Dette vil ikke være det samme.

Vet man litt om noe, men ikke mye. Så er det lett og danne seg en mening på bakgrunn av det lille man vet.

I denne fellen går vi alle, mer eller mindre, noen ganger.

1
steep Herregud, jeg har ikke sagt at de bruker 45 for å påvise, jeg forteller deg at de bruker 45 som standard.Slutt å ro.

Standard? Hva bruker man den "standarden" til? Slik OUS anvender PCR-metoden kjører man maskinen 45 runder uansett. Jeg antar den er programmert slik; den brukes jo på forskjellige virus.

Herregud, har du ikke skjønt at saken dreier seg om hvorvidt prøvesvarene er korrekte? Med CT-verdi på 45 blir de ikke det, derfor brukes ikke 45 - i motsetning til hva charter-turisten trodde. Han ble korrigert av de som kan dette; han prater nok om noe annet nå.

1

Få? Har vi ikke nå hatt et halvt dusin på bare neon få uker? Virker som det er en drapsbølge i Norge i år. 2021 blir vel rekordår for drap (teller da ikke med 2011).

1
kval Standard? Hva bruker man den "standarden" til? Slik OUS anvender PCR-metoden kjører man maskinen 45 runder uansett. Jeg antar den er programmert slik; den brukes jo på forskjellige...

Standard? Hva bruker man den "standarden" til? Slik OUS anvender PCR-metoden kjører man maskinen 45 runder uansett. Jeg antar den er programmert slik; den brukes jo på forskjellige virus.

Så du innrømmer at Svein hadde rett og du feil. Voksent.

1
Laster...