Aktuelt

frode57

Kast Høyre og nyliberalistene på dør!!

For nå er det uomtvistelig slått fast. Nyliberalismen er død. Og vi som har skjønt hvor skadelig den er venter med spenning på at Ap , skjønner det også for de har vært med på vannvogna. Vi fikk varslet om dritten fra Naomi Klein gjennom boka , sjokkdoktrinen(2007) , Reinert har advart , Thomas Friedman , en flat verden... når du lar markedene flyte fritt så vil kapitalen søke hvor arbeidskapitalen er billigst eller du kan importere billig arbeidskraft. Høyre , Frp og Ap har vært eksponentene for denne politikken i Norge. Verst er Erna for hun er så fordømt naiv i forhold til næringslivet. Man selger ikke ut norske naturressurser og firmaer av vitale betydning. Nå setter Kina ned foten for IT firmaer som vil på amerikanske børser , likeså får ikke private skoler fortsette. Det bør også skje i Norge . Privatisering av offentlige goder ,tjenester undergraver den offentlige velferd og de private bruker pengemakt til å berike seg unødvendig . Som Marx analyserte kapitalen så ender det med KRIG!! Ganske enkelt på grunn av at pengene ender opp på få hender men analyser om moderne kapitalisme viser at rikdommen roterer og de rikeste av dem også vil befinne seg i nyrike land som kan å verne sine handelsinteresser slik som asiatiske land har gjort. Og som noen av mexicanske mennesker har klart. Derfor truer en krig fra vesten nå å skylle over asiatiske stater og russerne. Det er bakgrunnen for at USA og vesten trekker seg ut av Irak og Afghanistan.
Erna er et stort problem når det gjelder å drenere penger ut av landet. Men det var ikke lurt å selge ut Cermag (statens lakseselskap) (ap) Det burde ikke skjedd med Statoil heller.(ap) Norge har høyere bensinpris enn Danmark. De rike i Norge er ikke mer lojale overfor Norge enn andre. Aktiv næringspolitikk kalte Ap sin politikk engang. Den må gjenreises. Og vi må om så er, si opp EØS avtalen om vi ikke får føre den . Vi har diametralt motsatte interesser enn EU land som råvareprodusent til de. Og når de nå snakker om å innføre toll på strøm så er komikken ganske stor. EU har ikke noe troverdig klimapolitikk. Norge kan fort bli bunden til EU masten og lide av den grunn. men de enorme rikdommene landet vårt består av så skal vi ikke la andre EU land bestemme over oss. De er mest opptatt av billig strøm , olje og gass og fisk som vi har nok av. Det minner litt om svenskenes toll belastning av oss da vi var i unionen med oss. Vi er et rikt land. Men la ikke Høyre og Frp få selge det ut , like lite som Ap. De rikeste i USA har gjemt sine penger i skatteparadiser. De borgerliges hovedsponsor sender pengene ut til Sveits. Høyre har en primær politikk som bare tilgodeser private selskaper. Dette er partiet som var statsbærende og preget av folk fra Universitetet i Oslo og var et konservativt parti.

Jeg har sett på alle emisjonene og lurendreieriene som de rike og kunnskapsrike aksjemeglere har drevet med i forbindelse med pandemien. Det har vært på grensen til bedragerier men folk har til tider blitt advart. Det finnes ikke frihandel , den kapitalismen vi lever i er basert på handelsavtaler skapt etter 2.verdenskrig og er stadig regulert. Årlige fiskeriavtaler osv. Det å slippe folk fra lavkostland inn i landet gjør at våre egne ikke får arbeid med de kostnadene det gir i Nav systemet og helsesektoren. Mens det får våre metallarbeidere og andre fagarbeidere til å ligne lønnsomme arbeidsplasser. Når Nord Hålogaland brua og Beitstad bru blir bygd i Kina så forteller det om naivitet om kapitalismen. Det er lenge siden norsk ungdom ble sendt ut av landet ,gjerne til sjøs fordi vi ikke har arbeid til de. Nå blir våre unge gjerne sendt i Nav systemet og rakket ned på av de rikeste ,særlig en av hovedsponsorene til Høyre og Frp. Han som sendte skjortene til London for å få nye snipper.. og som har tjenerskap og fråtser seg i kunst som NRK velvillig reklamerer for. For de vet hvem som har sittet ved makta indirekte... Nå er det slutt. The end.

Bilde

Nyliberalismens fall

Hva skjer når finansøkonomien vokser på bekostning av realøkonomien?


Bilde klassekampen.no
5
9 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Jeg savner helheten i din tankegang. Ser ikke at du tar oppgjør med Statkraft og vårt oljeselskap som har store eierandeler i utenlandske bedrifter innoenfor energi. Ikke minst Oljefondet som brutalt går frem med oppkjøp av store utenlanske bedrifter hele tiden.

1

Her var det så mye rart at jeg bare orker å ta tak i to av påstandene dine. Det hadde vært fint om du kom med et par eksempler på disse emisjonene du har sett på som er lurendreierier og på grensen til bedrageri ?

Og jeg er rimelig sikker på at både Nordhålogalandbroen og Beitstad bro blir bygd her i landet....

2

Hei

Ja når selve grunnleggeren av tankegangen sa at han tok feil like før han døde kan man jo begynne å lure. Det sier seg jo selv at når man lar markedet løpe fritt blir det den sterkestes rett. Paradokset er jo at riktig konkurranse kun kan nås med reguleringer. Nyliberalismen er jo i mot det da mister man jo kontrollen

1

"Nyliberalismen er død. Og vi som har skjønt hvor skadelig den er venter med spenning på at Ap , skjønner det også for de har vært med på vannvogna."

For ordens skyld, AP = Jonas G. Støre, og han forstår seg ikke på annet enn reinspikka høyrepolitikk. Han blir etter alt å dømme statsminister etter valget, og da blir han APs leder fram mot neste valg, så det er langt frem....

1
TrulsSH Hei Ja når selve grunnleggeren av tankegangen sa at han tok feil like før han døde kan man jo begynne å lure. Det sier seg jo selv at når man lar markedet løpe fritt blir det den s...

Her er det mange fine kommentarer . Jeg håper også at Ap har forstått hvor de har tatt feil. Men hele den vestlige verden har tatt feil. Folk har gått mann av hus for å stemme bort de som stod for nyliberalismen. Vi ser også at Frp holder på å fjerne seg fra begrepet liberalisme over til sosialkonservativt parti. Men det har jo vært verst i å forfekte nyliberalismen som også er neokonservatisme.

1
Benkeslitern Her var det så mye rart at jeg bare orker å ta tak i to av påstandene dine. Det hadde vært fint om du kom med et par eksempler på disse emisjonene du har sett på som er lurendreier...

Dine spørsmål viser at du ikke skjønner Bæra av hva dette handler om, la oss ha det helt klart, disse bruene er bygd i Norge mennnnnn av kinesiske firmaer. Trolig har du ingen argumenter mot innlegget og prøver å snu diskusjonen slik at du kan latterliggjøre trådstarteren.

1
frode57 Jeg vil ha hjem statsoljeselskapet. Jeg vil ha hjemkjøp av Circle - K . Jeg vil nasjonalisere tilbake Cermag. Fortest mulig. Og jeg vil ha et statlig boligutleieselskap. Bare for...

Oljefondet bør få mer strikse regler for kjøp på etiske prinsipper som er gjennom et statlig selskap. Og det bør grunnlovfestes beskyttelse av vital industri i Norge så Oligarkiet ikke blir noe av igjen. les Solbergs svik mot det norske folk til berikelse av de aller rikeste.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Arrcab Siste svar

"Noen har snakket sammen"

Dette er tradisjon, men før var det en rotur, i dag "snakker de sammen" på tur rundt Songsvann, eller mens de spiser en bedre middag hos en felles partifelle. Etter en utlysning med målrettet beskrive...
2
13 svar
Politikk - Norsk silas Siste svar

Klimahysteriets svingdør

"Alle" vil legge ned atomkraft, kull, olje og gass. 2020 ble det året den berømmelige svingdøren traff klimahysteriet midt i fleisen. i 2019 hadde vi følgende globalt konsum i TWh (ca.): Olje - 53.000...
3
7 svar
Politikk - Norsk silas Siste svar

Betal per kilometer kjørt

Arbeiderpartiet og andre avgiftskåte partier ivrer etter å innføre veiprising i Norge og det kan fort dyrt, og selfølgelig mye dyrere for "folk flest" som har behov for et fleksibelt transportmiddel....
Bilde

Veiprising prøves ut i Norge

Veiprising som et alternativ til bompenger har stått på den politiske dagsordenen siden bompengeopprøret. Nå skal Statens vegvesen for første gang teste det ut.


Bilde www.nrk.no
1
6 svar
Laster...